Tiedotteet vuodelle 2019

Filosofisessa Logos-ensyklopediassa on ilmestynyt artikkeli "Feministinen teoria". Artikkelin on kirjoittanut Heta Rundgren Paris 8 -yliopistosta Ranskassa.
The Helsinki Trialogues / Die Helsinki-Trialoge / Les trialogues d’Helsinki:

To Understand What is Happening / Das Geschehende verstehen / Comprendre ce qui arrive

The Future of Memory / Die Zukunft des Gedächtnisses

Jayne Svenungsson, Christoph Türcke and Bernhard Waldenfels

Helsinki, 4 May 2019 13-17, Vetenskapernas hus/Tieteiden talo

Program here: http://www.c-h-o.eu/wp-content/uploads/2019/02/Trialogue040519-2.pdf

Trialogi muistin tulevaisuudesta
The Future of Memory – Die Zukunft des Gedächtnisses

Jayne Svenungsson, Christoph Türcke ja Bernhard Waldenfels (saksankielisistä puheista englanninkieliset käännökset)

Tietoa myös sivuilla www.c-h-o.eu ja www.svst.eu.

4.5.2019, 13-19, Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Trialog om minnets framtid
The Future of Memory – Die Zukunft des Gedächtnisses

Jayne Svenungsson, Christoph Türcke och Bernhard Waldenfels (för de tyskspåkiga bidragen ges engelsk översättning)

Information även på sidorna www.c-h-o.eu och www.svst.eu.