Tiedotteet vuodelle 2015

Skall konsten tjäna det goda? Seminarium om konst och moral i Helsingfors 31.1.2016

Föredragshållare:

Hannes Nykänen
Ulrika Nielsen
Ebba Witt-Brattström

Tema

Konstens och litteraturens relation till moral och politik har diskuteras flitigt under senare tid. En central fråga har varit vilket sorts ansvar konstnärer har för de idéer och förhållningssätt som deras verk uttrycker. I detta sammanhang ställs ofta två idéer mot varandra: 1) idén om konsten som en sanningssägare som blottlägger både beundransvärda eller förkastliga delar av den mänskliga tillvaron, och 2) idén om konsten som det godas tjänare som skall utvärderas i relation till våra moraliska och politiska ideal. I kulturdebatten relateras denna dikotomi ofta till frågor om konstens frihet - vilka möjligheter finns överhuvudtaget för fritt skapande om den goda konsten skall bekräfta våra värderingar?

Under seminariet skall vi diskutera konstens och framför allt litteraturens relation till moral och politik. Handlar moral om att följa färdigt fastställda normer? Eller handlar moral mer om att försöka nå insikt och klarhet i frågor som är oss angelägna? Om det senare alternativet skulle vara mer i linje med människors moraliska strävanden, hur skulle vi i så fall ställa frågan om konstens relation till moral? Tänk om just frågan om frihet är en central moralisk fråga? Våra tankar om konst och moral kan inte vara mer belysande än våra tankar om hur vi ska förstå moral. Bör vi inte vara öppna för att lära oss att bättre förstå moralens innebörd? Och borde inte konstens relation till moralen vara öppen av samma skäl?

Hannes Nykänen är bosatt i Helsingfors. Han är docent i filosofi vid Åbo Akademi och undervisar i filosofi vid Helsingfors universitet. Nykänen har bland annat givit ut böckerna Öppningar och labyrinter (Schildts, 2006) och Samvetet och det dolda – om kärlek och kollektivitet (Dualis, 2009). Nykänen är även redaktör för tidskriften European Journal of Psychoanalysis.

Ulrika Nielsen är filosofie magister, författare och kritiker. Hon är bosatt i Sverige och har gått författarutbildningen Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Nielsen fick i år Svenska Yles litteraturpris för diktverket Undergång. För Nielsens böcker se: http://www.sets.fi/
forfattare/ulrika-nielsen/

Ebba Witt-Brattström är professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon är en ledande röst inom den svenska kultur- och litteraturdebatten. Sedan 1970-talet har Witt-Brattström varit aktiv för feminismen i Sverige. Inom sin akademiska gärning har Witt-Brattström fokuserat på genusperspektiv inom litteraturen. Senast utkom "Stå i bredd: 70-talets kvinnor, män och litteratur" och i februari 2016 utkommer "Kulturmannen och andra texter". För Witt-Brattströms omfattande verksamhet både som forskare och opinionsbildare, se:

sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_Witt-Brattström

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/persons/ebba-wittbrattstroem%285da5ef98-05bc-42a1-af5a-5ebd1834552a%29.html


Tid: 31.1.2016 kl. 15-19.30

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/468928636612027/

Anmälan

www.sfvbildning.fi/evenemang

Arrangörer:

Folkets Bildningsförbund i samarbete med SFV-bildning.

 

Filosofian klassikoita -seminaari ti klo 17-18.30, alkaen 19.1.

Demokratia, markkinat ja identiteetti to klo 17-19, alkaen 28.1.

Sokraattiset dialogit 23.-24.1. ja 2.-3.4.

Puhetaidon intensiivikurssit 20.-21.2. ja 14.-15.5.

Traditionaalisen tantran kurssi joogan filosofiasta 13.-14.2.

Kaupunkiympäristöstä filosofian valossa 4.4.-9.5.2016.

 

-

 

FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/

 

tiistaisin klo 17 – 18.30, 19.1. alkaen,

Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27 a B 12

 

Seminaarissa tarkastellaan olemassaolon ongelmia mannermaisessa nykyfilosofiassa. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina.

 

Kevään 2016 teemana on filosofia ja taide. Seminaarissa keskitytään lukemaan erilaisia aiheeseen liittyviä lyhyitä tekstejä viimeisen sadan vuoden ajalta, mannermaisesta filosofiasta ja sen liepeiltä.

 

Vetäjänä on FL, tutkija Miika Luoto.

 

Tule rohkeasti mukaan!

 

Hinta 100 euroa / 12 kertaa.

 

Ilmoittautuminen 11.1. mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Peruutukset voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

Seminaari järjestetään yhteistyössä OK-Opintokeskuksen kanssa.

 

-

 

DEMOKRATIA, MARKKINAT JA IDENTITEETTI

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/filosofia/demokratia-markkinat-ja-identiteetti/

 

Kriittisellä korkeakoululla, osoitteessa Albertinkatu 27

Torstai-iltaisin klo 17-19, alkaen 28.1.2016

Hinta: 130 / 90 euroa*

 

Elämme keskellä yhteiskunnallista epävakautta ja murrosta. Yhteiskuntajärjestys ja talous ovat monien haasteiden edessä. Yhteiskuntafilosofia tarjoaa keinoja arvioida muutosten suuntaa ja haasteiden suuruutta. Demokratia, talous ja identiteetti -kurssilla pureudutaan länsimaisen poliittisen ajattelun perinteeseen ja tulkitaan nyky-yhteiskuntaa sen valossa. Lähestymme demokratiaa ja sen edellytyksiä, taloutta ja talouskeskustelua osana yhteiskuntaa sekä identiteettipolitiikan ja uskonnon roolia nyky-yhteiskunnassa.

 

Käsittelemme moniarvoista demokratiaa ja sen perusteita yhteiskunnassa. Mitä on demokratia ja miten se edellyttää eri yhteiskunnallisten intressien kiistelyä? Miten aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja verotus muodostavat demokraattisen valtiojärjestyksen perustan? Miksi autoritaarinen oikeistoradikalismi ja uskonnollinen fundamentalismi uhkaavat nykyisin avointa yhteiskuntaa?

 

Tarkastelemme myös talouden ja yhteiskunnan suhdetta. Miten libertarismi ja uusliberalismi haastavat valtiokeskeisen sääntely-yhteiskunnan? Mitä maailmankuvia ja yhteiskunnallisia intressejä on talousajattelun ja –keskustelun takana?

 

Tutkimme myös elämäntyyliin, ympäristöön, sukupuoleen ja uskontoon liittyvien kysymysten nousua politiikan keskiöön. Miksi elämäntyyliin ja identiteettiin liittyvät kysymykset ovat korvanneet aikaisemmat luokkien ja eturyhmien tulonjakoon liittyvät kysymykset politiikan keskiöstä? Miksi uskonto ei hävinnyt politiikasta, ja miten uskonto ja moniarvoinen demokratia voivat tukea toisiaan yhteiskunnassa? Mitä vaihtoehtoja ihmisyyden ja sivistyksen näkökulma tuo nykyisin yhteiskuntaa balkanisoivalle identiteettipolitiikalle?

 

Kurssilla luennoi asiantuntevia suomalaisia tutkijoita, dosentteja, filosofeja, yhteiskuntatieteilijöitä ja poliittisen taloustieteen tutkijoita. Kurssin vastuuopettajat ovat VTM Reima Launonen ja FM Lauri Snellman.

 

* Alennettu hinta opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille. Ilmoitathan mahdollisen alennusperusteen ilmoittautumisen yhteydessä!

 

Ilmoittautuminen 20.1.2016 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Kerro samalla mahdollisesta alennusperusteesta. Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

-

 

Sokraattiset dialogit

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/sokraattinen-dialogi-syksy-2015/

 

Sokraattiset dialogit pidetään viikonloppuisin la-su klo 12-15.

 

Tulevat viikonloput teemoineen ovat

la-su 23.-24.1.2016: Koti

la-su 2.-3.4.2016: Valinta

 

Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki

Hinta 60 euroa / viikonloppu.

 

Vetäjänä TeT, dos Pia Houni

 

Mitä on sokraattinen dialogi?

 

Sokraattinen dialogi on ryhmäkeskustelu, jossa osallistujat tutkivat yhdessä jotain tärkeää filosofista kysymystä.  Keskustelun teema voi olla ennalta sovittu tai se voidaan myös valita yhdessä osallistujien kanssa! Sokraattinen dialogi ei edellytä aiempia filosofisia opintoja. Se tarjoaa osallistujille kokemuksellisen näkemyksen valittuun aiheeseen.

 

-

 

PUHETAIDON INTENSIIVIKURSSIT

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/puhujakoulu/puhetaidon-intensiivikurssi/

 

20.-21.2.2016 ja

14.-15.5.2016

 

Miten opitaan hyväksi puhujaksi?

Mihin puhetaitoa tarvitaan?

Miten esiintyä rauhallisesti ja vakuuttavasti?

 

Missä hyvää puhetaitoa tarvitaan? Esittelyissä, kokouksissa, tiimityössä, neuvotteluissa, opetus- ja kasvatustyössä, luennoissa, konfliktitilanteissa, parisuhteissa, työpaikkahaastatteluissa, politiikassa, diplomatiassa, väittelyissä, myyntityössä, johtamisessa, nettiviestinnässä, puhelimessa… Niinpä niin, ihan kaikessa.

 

Intensiivikurssilla perehdytään retoriikan alkeisiin ja erityisesti hyvän puhetaidon ytimeen: argumentaatioon sekä vakuuttamisen ja vaikuttamisen psykologiaan.

 

Intensiivikurssi vetää Severi Hämäri, FM, filosofian opettaja ja Kriittisen Korkeakoulun Puhujakoulun vastuuopettaja.

 

Kurssi järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki.

 

Hinta: 130 euroa

 

Aika: Järjestämme keväällä 2016 kaksi Puhetaidon intensiivikurssia.

Ensimmäinen järjestetään la – su 20. – 21.2.2016 klo 11 – 17.30.

Toinen järjestetään 14. – 15.5.2016 klo 9 – 15.30.

 

Ilmoittautumiset ensimmäiselle kurssille 11.2.2016 mennessä, ja toiselle kurssille 6.5.2016 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti, ilmoittautumisajan jälkeen perimme 50 % osallistumismaksusta.

 

Osallistavan luonteen tähden kurssille mahtuu vain 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

 

Lue lisää puhetaidosta: puhujakoulu.wordpress.com

 

-

 

Traditionaalisen tantran kurssi

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/traditionaalisen-tantran-kurssi/

 

la-su 13.-14.2.2016,

kello 11.30-15.00

Benessä, osoitteessa Bulevardi 15, Helsinki

Hinta: 70 euroa

 

Tervetuloa tutkimaan tantran filosofiaa! Kurssilla on tarkoitus perehtyä tantriseen maailmankuvaan sellaisena kuin se välittyy suoraan tantramestareilta. Koulukuntien jaottelu ja muu akateeminen tarkastelu on tarkoitus pitää sivuosassa ja keskittyä niihin asioihin, joista kirjallista aineistoa ei juuri ole.

 

Joogan harjoituksen taustalla vaikuttavaa rikasta traditiota valottaa Miska Käppi joogakoulu Shaktasta. Miska on opiskellut lukuisien traditionaalisten opettajien ohjauksessa ympäri maailmaa. Hän on käyttänyt suuren osan elämästään veda-tutkimukseen ja on asiantuntija traditionaalisessa joogamenetelmässä. Hän pitää myös suomalaista perinnettä todella suuressa arvossa. Miska vietti lähes vuosikymmenen Intiassa opiskellen henkilökohtaisesti lukemattomien jooga- ja meditaatiomestareiden kanssa. Opintoja on kertynyt koko skaalalta aina Varanasin Sanskrit-yliopiston rehtorin Dr. Vagish Shastrin yksityistunneista keskusteluihin vaeltavien pyhien miesten kanssa. Tutkimus ei ole rajoittunut vain Etelä-Aasiaan vaan syvä kiinnostus muinaisen Egyptin kulttuuriin on myös ollut aina läsnä. Miska onkin vuosien varrella toiminut oppaana muun muassa Kairossa, Gizassa sekä Luxorissa.

 

Lisätietoja tantrasta ja kurssin opettajasta:

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tantra

http://shakta.fi/miska/

 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4.2.2016. Kurssi-ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ilmoittautumisajan päättymiseen 4.2. saakka. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta/kurssilta poisjäännistä veloitamme puolet (50 %) kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

-

 

KAUPUNKI INNOITTAA ETSIMÄÄN HYVÄÄ ELÄMÄÄ FILOSOFISESTA SUUNNASTA

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/kaupunkifilosofiaa/

 

4.4.–9.5. 2016

Albertinkatu 27 & Suomenlinna & Helsinki

 

Millainen on ympäristön merkitys elämän innoittajana? Millaista on hyvä elämä? Miten kauneus tai totuus liittyvät hyvään elämään? Miten kaupungissa vaeltava ihminen löy-tää uusia havaintoja? Miten herättää uusia ajatuksia, näkökulmia ja tuntemuksia jo kauan sitten kirjoitettuja tekstien avulla? Miten filosofia auttaa tämän problematiikan jäsentämisessä?

 

Tule mukaan filosofian kurssille, jonka teemana on kaupunki, ympäristö ja hyvä elämä. Kurssilla luetaan ja pohditaan yhdessä filosofisia tekstikatkelmia, tehdään käytännön harjoituksia, kävelyretkiä Helsingin ja Suomenlinnan ympäristössä. Osallistuminen ei edellytä aiempia filosofian opintoja. Tavoitteena on yhteinen osallistuminen keskusteluun valituista teemoista, havaintojen tekeminen ja oman ”kaupunkikartan” tekeminen. Kurssimateriaali jaetaan opiskelijoille ennen kurssin alkua.

 

Opettajina toimivat FT, dos. Arto Mutanen ja TeT, dos. Pia Houni.

 

Kurssi järjestetään Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki

(ja sovittuina ajankohtina eri puolilla kaupunkia).

 

Kurssin aikataulu:

ma 4.4. klo: 17.00 – 21.00

la 16.4. klo: 10.00–17.00

la 23.4. klo: 10.00–17.00

ma 9.5. klo: 17.00 – 21.00

 

Lisätietoa mm. kurssin hinnasta luvassa lähiaikoina!


Ylläpito tiedottaa:

Filosofia.fi-portaali uudistetaan perusteita myöten seuraavien kuukausien aikana. Uudistuksen aikana sivustolla voi ilmetä ajoittain
toimintaongelmia. Uudistettujen sivujen on tarkoitus olla entistä
käytettävämmät.

Terveisin, Filosofia.fi:n toimitus
---

Servicemeddelande

Filosofia.fi förnyas från grunden under de kommande månaderna. Under arbetet kan det förekomma funktionsstörningar. Målet är att webbplatsen ska bli mera användarvänlig än tidigare.

Bästa hälsningar, Filosofia.fi:s redaktion

---
Maintenance announcement

Filosofia.fi is under renovation during the months to come. While the work is being done, functionality issues may appear. The aim is to make the portal more user-friendly than before.

Best wishes,
the editors of Filosofia.fi

On the Conceptual History of the Good (CHG)

Third Workshop

Self-interest and Other-regard

 

University of Iceland, Reykjavik.

November 27-28, 2015

The project On the Conceptual History of the Good organises its third and last exploratory workshop, which pertains to the emergence of the idea that self-interest conflicts with other-regard. As Julia Annas has shown in her seminal Morality and Happiness (1993), a supposition of such a conflict was by no means central in the ancient discussions. Ancient ethics simply does not build on a supposition that self-interest conflicts with other-regard. By contrast, in early modern discussions such a conflict is often (though not without exception) assumed.


The workshop Self-interest and Other-regard takes this as its theme and asks: When and why did philosophers start to assume that self-interest conflicts with other-regard and that it is the latter rather than the former that pairs with morality? Did medieval distinctions between various kinds of goods (especially between pleasure and justice) lead to the idea that the former is merely a self-interested good as opposed to an other-regarding and moral one? If so, was this idea immediately accepted by later generations? If the idea of such a distinction was new, were there some compelling arguments that prompted other philosophers to endorse a new idea? Or was it rather some contingent development that led to the early modern discussions?


Together with this discussion, the third workshop raises the question of how we should in fact understand morality. A simple distinction between self-interest and other-regard has already become subject to criticism as the basis of morally praiseworthy action. If the subject needs to write his or her own interests out from the calculations concerning what actions to perform, does this lead to a credible picture of moral agency? How can morality retain its motivational force that so effortlessly combines with a notion that takes morality to contribute to a good life? We maintain that the historical discussions as such cannot be taken as the basis of a new moral theory. Rather, our conviction is that contemporary theories of virtue ethics cannot be successful in introducing an alternative to modern moral theories without understanding the complicated history through which the conceptual distinctions studied in this series of workshops developed. In our third workshop we also explore into the ways in which such an understanding could be utilised in envisaging new ethical viewpoints that combine some of the historical insights with the current theories.


The workshop is open for all interested.

 

Program

Friday, November 27

Ancient Philosophy

9.15–10.45

Eirikur S. Sigurdarsson: Antiphon and Aristotle's animals: On nature and selfishness

Svavar H. Svavarsson: Happiness, other people, and god

11.00-12.15

Eyjólfur K. Emilsson: Self-interest and other-regard in Plotinus

 

From Medieval to Early Modern Philosophy

13.45-15.00

Matthew Kempshall: The common good in late medieval political thought

15.15-16.30

Juhana Toivanen: Is Socrates permitted to kill Plato? Nicholas of Vaudémont on the relation between private and common good

16.45-18.00

Anna Becker: Oeconomics and the common good in early modern Aristotelianism

 

Saturday, November 28

Early Modern Philosophy

9.15-10.30

Frans Svensson: The possibility of living well: Value, virtue and knowledge in Descartes’s ethical philosophy

10.45-12.00

Ville Paukkonen: Shaftesbury’s moral internalism and Berkeley’s heteronomous critique

13.30-14.45

Peter Myrdal: The form of Leibniz´s perfectionism

15-16.15

Valtteri Viljanen: Kant and Schopenhauer on self-interest and other-regard

Closing Panel

16.30-17.45

Dominic O’Meara: Remarks on the terminology and conceptual field of 'Concern for self and for Others’

General discussion (chair Miira Tuominen)


Tervetuloa 2015 Humanismin Päiville Pasilan rauhanasemalle (Veturitori

3)  LA 21.11 – SU 22.11  (Rauhanasema on puinen vanha asema

messukeskuksesta Helsingin keskustaan päin, sinne pääsee esimerkiksi

aseman ylemmältä tasanteelta kävellen itään noin 200 – 300 metriä.

Sisäänkäynti on eteläsivulta.)

 

Lauantai 21.11

 

klo 10 – 11 Suomalaisten uskonnot, uskomukset ja katsomukset,

metsänhoitaja Markku Aho

klo 11- 12. 30 katsomusaineiden opetus. Kansalaisaloite yhteisestä

katsomusaineesta, OTK Kaisa Robbins

kommenttipuheenvuoro VTM Arno Kotro

klo 12.30 – 13.30 ruokatauko, omakustanteinen tai omat eväät

klo 13.30 – 14.00 "Kantelupukki", Kari Hännikäinen Suomen uskonnottomat

ry

klo 14. – 15 Katsomusten tasavertaisuus Norjassa, katsomusasioiden

vastaava Lars-Petter HelgestadNorjan humanisteista, esitys englanniksi (

tarvittaessa tulkinta)

klo 15 – 15.30 kahvi

klo 15.30 – 16 Humanistinen kunniamaininta

klo 16 – 17 uskonnottomat järjestöt esittäytyvät

vapaata keskustelua ja virvokkeita

 

Sunnuntai 22.11

klo 11 – 12 Miten nationalismi näyttäytyy Euroopassa nykyisin, prof.

Jussi Pakkasvirta

klo 12 – 12.30 kahvi

klo 12.30- 13.30 Miksi ihmiset etsivät Euroopasta uutta kotia,

kansanedustaja Erkki Tuomioja

klo 13.30 – 14.30 Mitä on maailmakansalaisuus, koulutussihteeri Christa

Prusskij, YK-liitto

 

Ennakkoilmoittautumisia toivotaan tekstiviestillä 040 5533867.

Vuokrakustannusten peittämiseksi on osallistumismaksu 30€ kahdelta

päivältä ja 15€ yhdeltä päivältä, tai varojen mukaan. Osallistumisesta

voi maksaa ennakolta Suomen Humanistiliitto ry:n tilille FI 34 4006 0010

181911 tai paikan päällä.

 


MAAILMAN FILOSOFIAPÄIVÄ 19.11.

 

Tervetuloa osallistumaan maailman filosofiapäivän tapahtumiin torstaina 19.11.2015

 

TAPAHTUMIA ERI PUOLILLA SUOMEA.

 

HELSINKI

Lasten filosofiapiiri 6-8 -vuotiaille lapsille

Etelä-Haagan kirjastossa järjestetään filosofointipiiri klo 18.30-20.00

http://www.helmet.fi/fiFI/Kirjastot_ja_palvelut/EtelaHaagan_kirjasto/Tapahtumat/Lasten_filosofiapiiri%2876979%29

Vetäjinä filosofian praktikot Else Turunen ja Kirsti Tanskanen

 

Filosofinen flash mob

Opiskelijat aloittavat spontaaneja filosofia keskusteluja vastaantulijoiden kanssa

Kulosaaren yhteiskoulu (koulun sisäinen tapahtuma)

Seuraa raporttia Twitterissä #ksyk

Filosofian praktikko ja opettaja Lassi Larjo

 

Filosofin vastaanotto

Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun. Ota yhteys ja kysy vapaata aikaa.

Filosofian praktikko Pia Houni ()

 

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO ry)

Ohjelma klo 14-17 Opetushallitus, 4.krs aulatila Hakaniemenranta 6

14.00-14.20 Avaus, Reetta Kettunen, Suomen Unesco-toimikunta

14.20-14.40 Opetushallituksen puheenvuoro, Paula Mattila

14.40-15.10 Filosofin puheenvuoro Professori Ilkka Niiniluoto

tauko

15.30-16 Filosofisia leikkejä Emilia Lehtinen ja Elise Liikala

16-17 Palkintojen jako

17-19 ruokailutauko tai pop-up Nufit

19- Kant-biljarditurnaus, Corona-baari Eerikinkatu 11 Tervetuloa pelaamaan (myös ensikertalaiset opastetaan mukaan) tai muuten vain juttelemaan drinkin ääreen!

https://www.facebook.com/Filosofian-ja-el%C3%A4m%C3%A4nkatsomustiedon-opettajat-FETO-ry-221189534605433/?fref=ts

 

TURKU

Sokraattinen dialogi

Kirjakahvila, Vanha Suurtori 3, klo:16.00

Vetäjänä filosofian praktikko Tapio Mattila

Tapahtumasivu: https://www.facebook.com/events/917557361666811/

 

LAPPEENRANTA

Sokraattinen dialogi  klo 16.30-19.30

Oivalluksen ovi (Savonkatu 10-14 B 19), dialogin teema armo/naiseus/rajallisuus.

Vetäjänä filosofian praktikko Aliisa Nummela (@helsinki.fi)

 

TAMPERE

Keskusteluja filosofien kanssa

Tampereen pääkirjasto Metso klo 15-18. Pääaula.

Paikalla filosofit Vesa Jaaksi ja Timo Vuorio. ()

Kysy niin me vastaamme. Tai kerro, niin me kommentoimme.

 

Voit seurata Unescon järjestämää Maailman filosofian päivän pyöreän pöydän keskustelua klo: 2.pm lähtien internetistä osoitteesta:

http://en.unesco.org/events/world-philosophy-day-2015-roundtable-plurality-languages-and-places-philosophy

Tapahtumissa (Helsinki, Turku, Lappeenranta) mukana Kriittisen korkeakoulun Filosofisen praktiikan valmistuvat opiskelijat.

 


Finnish Workshop in Medieval Philosophy

 

University of Jyväskylä, 20 November 2015

Main campus, lecture hall D 209.

The Finnish Workshop in Medieval Philosophy provides a chance for young and advanced scholars alike to present and test the results of their latest research. It welcomes contributions from any area of philosophy in the broad and long Middle Ages, including Arabic/Islamic, Byzantine, Jewish and Latin philosophy, and encompassing the transitions from antiquity and to early modernity. This inaugural meeting is intended to launch a series of annual events.

The workshop is open for all interested.

 

Program

9.00 Opening words

9.15 Fedor Benevich (Munich): The Analytic/Synthetic Distinction in Avicenna

10.40 Andreas Lammer (Munich): A Troubled Account of Place: Everyone against Aristotle and Avicenna against Everyone

13.00 Anselm Oelze (Berlin): Do Animals Grasp Universals? Some Medieval Views on Universal Cognition in Nonhuman Animals

14.25 Véronique Decaix (Paris): On Categorical Constitution: Dietrich of Freiberg

16.15 Sonja Schierbaum (Hamburg): Varieties of Voluntarism: Ockham and Crusius

                              

Organisers:

Jari Kaukua & Juhana Toivanen


Nuorten filosofiatapahtuma 15.–16.1.2016 Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A Helsinki


Nuorten filosofiatapahtuma järjestetään ensi tammikuussa viidettätoista kertaa. Juhlavuoden kunniaksi tapahtumaan otetaan varaslähtö Pop Up Nufit -tapahtumassa, joka pystytetään Tiedekulma Aleksiin Kansainvälisenä filosofian päivänä 19.11.2015. Koko juhlavuoden ohjelmistoa yhdistää teema Tuho.

Pop up -tapahtumassa marraskuussa kuullaan alustukset kolmelta eri alan asiantuntijalta Helsingin yliopistosta. Tilaisuuden avaa kaupunkitutkija Veikko Eranti alustaen keskustelua not in my backyard -ilmiötä ja sen seurauksia aiheenaan ”Nimbyily ja kaupunkikulttuurin tuho”. Käytännöllisen filosofian yliopistolehtori Heta Gylling puolestaan lähestyy vuoden teemaa eutanasian kysymysten kautta, filosofian näkökulmasta otsikolla ”Yksilön vapaus valita oma kuolemansa”. Päivän päättää kosmologi Syksy Räsäsen maailmanloppua käsittelevä alustus ”Tuhoutuuko kaikki?”. Kunkin alustuksen jälkeen aiheeseen pureutuvat kaksi nuorta haastajaa, ja lopuksi myös yleisö voi ottaa osaa keskusteluun.

Nuorten filosofiatapahtumaa vietetään 15.–16.1.2016 Paasitornissa Helsingissä. Viikonlopun keskusteluohjelman alustajiksi saapuu yli 20 tieteen, taiteen ja yhteiskunnan alojen asiantuntijaa, mm. historioitsija Juha Siltala, kansantaloustieteen professori Markus Jäntti, kuvataiteilija Jani Leinonen sekä toimittaja Maryan Abdulkarim. Rennompaa iltaohjelmaa tarjoilee stand up -koomikko Ali Jahangiri. Juhlavuoden tapahtumaa täydentää uusi oheisohjelma, johon lukeutuu mm. taide- ja tiedetyöpajoja, butotanssia sekä poikkitaiteellinen performanssiesitys.

Tuttuun tapaan Nuorten filosofiatapahtumassa käydään myös valtakunnallinen lukiolaisten Sokrates-väittelykilpailu, jonka jännittävä finaali ratkeaa lauantai-iltana. Lisäksi tapahtumassa pidetään vapaamuotoisempia Filosofisia teehetkiä, joissa keskustellaan yhteiskunnallisista ja filosofisista aiheista pienemmässä ryhmässä.

Alustajanimiä ja muuta ohjelmaa paljastetaan vähitellen tapahtuman kotisivuilla www.nufit.fi sekä Facebookissa www.facebook.com/nuortenfilosofiatapahtuma.

 

Lisätiedot:     Työryhmän pj. Riikka Utriainen, , p. 050 362 7734

Pääsymaksut: Pop Up Nufit: Vapaa pääsy. Nuorten filosofiatapahtuma: nuori 5€/ aikuinen 8€ / kerran sisään 3€ / kannatuslippu 20€

 

Nuorten filosofiatapahtuman järjestää Prometheus-leirin tuki ry yhdessä Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry:n, Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Dilemma ry:n sekä Paasitornin kanssa. Sekä alustajan haastajaksi että Filosofisen teehetken pitäjäksi on mahdollista hakea lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nufit at protu.fi.


Sigridur Thorgeirsdottir: Reading Irigaray and Butler in the Light of Nietzsche´s Philosophy of the Body

Lecture at Helsinki Collegium for Advanced Studies, meeting room second floor, Thursday October 29, 16.15-18.


Luce Irigaray claims that the question of sexual difference is the most important question of our times. The pertinent problems of our  global world are for her based in this question. Judith Butler has been an influential thinker for the politics of difference that have been especially central for contemporary leftist, liberal politics. Both Butler and Irigaray have the body as a focal point of their philosophies, and both are influenced by Nietzsche's philosophy of the body. In her lecture Sigridur Thorgeirsdottir will raise and discuss the following questions: How is Nietzsche´s philosophy of the body and sexual difference reflected in the works of Irigaray and Butler? How does their Nietzschean philosophical background make apparent the tension between Irigarays difference feminism and Butler´s queer theory? Is Butler´s theory in effect not good for women, like Nussbaum argues? Or basically mostly important for human rights battles? And is Irigaray´s difference feminism outdated essentialism or the most radical feminist position within contemporary philosophy? Is her idea of the love of the sexes a viable vision for feminist philosophy and politics?

 

Sigridur Thorgeirsdottir is professor of philosophy at the University of Iceland who held the Erkko Professorship at the Helsinki Collegium for Advanced Studies in 2014-2015.

She has published on Nietzsche, Beauvoir, Arendt, feminist philosophy, philosophy of the body and nature, and women in the history of philosophy. She is one of the founders of the United Nations University Program on Gender Equality Training and Studies, and chair of the gender committee of FISP.

Sigridur Thorgeirsdottir belongs to a group of feminist philosophers from the Universities of Jyväskylä, Iceland, Oslo and Aalborg who will be running four summer schools in feminist philosophy in 2016-2017 (with a grant from Erasmus). This group was also involved in the organization of the recent conference on Women in the History of Philosophy last June at the University of Helsinki, http://blogs.helsinki.fi/shc-helsinki/2015/03/27/women-in-the-history-of-philosophy-june-15-16-2015/


Syksyn 2015 Filosofian illat: Velka

 

Tampereen Pääkirjasto Metson Filosofian illoissa syvennytään syksyllä Jakke Holvaksen ja Jyri Hämäläisen johdolla velkaan. Keskiviikkoiset illat 14.10. ja 11.11. pidetään tuttuun tapaan kirjaston Pietilä-salissa kello 18 alkaen.


14.10. Jakke Holvas

Jakke Holvas on tietokirjailija ja Ylen toimittaja. Hän väitteli 2009 talouden kaikkivoipaisuuden kritiikistä teoreettisen filosofian alalta.

”Velka on vaihtosuhde. Ihmiset vaihtavat kaiken aikaa tavaroita, palveluja, ajatuksia, katseita. Kuitenkin vain osa vaihdosta perustuu velkaan. Mistä se johtuu? Vaihtoa siis tapahtuu aina, mutta miten vaihto muuttuu velvoittavaksi velkasuhteeksi? Ihmiset vaihtavat myös ilman takaisin maksamisen painetta, ilman velkaa. Milloin vaihtosuhde puolestaan on velaton?”

Luennossaan Holvas vertailee nykyistä velkataloutta historiallisiin velkakäsityksiin, sekä arvioi velan ja moraalin suhdetta.

Illan juontaa niin & näin -lehden päätoimittaja Jaakko Belt.

 

11.11. Jyri Hänninen

Jyri Hänninen on Helsingin Sanomien taloustoimittaja ja kirjailija. Hänet tunnetaan erityisesti globaaliin talouteen liittyvistä kirjoituksistaan, joissa hän on käsitellyt muun muassa veroparatiiseja ja suomalaisten kytköksiä niihin. Hämäläinen on kirjoittanut aiheesta useita tietokirjoja, monet niistä yhdessä veljensä Jera Hännisen kanssa. Heidän viimeisin teoksensa Suomalainen velkakirja – Ihmisten elämä velkaantuvassa maassa ilmestyy lokakuussa.

Hänninen on palkittu veroparatiiseja käsittelevistä julkaisuistaan Chydenius-mitalilla ja Tutkivan journalismin yhdistyksen Lumilapio-palkinnolla.

Illan juontaa niin & näin -toimittaja Risto Koskensilta.

 

Perinteikkäitä jo vuosikymmeniä jatkuneita Filosofian iltoja järjestää niin & näin -lehti yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.


Nykysuomen seura ry:n, Kopula ry:n sekä tutkimuskeskus Pluralin järjestävät pienimuotoisen esitelmä- ja keskustelutilaisuuden ymmärtämisestä.

 

Aika: lauantai 10.10.2015 klo 13.00-15.00

Paikka: Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, luentosali K103 (Kalevantie 5, Tampere)

 

Ymmärtämistä käsitellään tavallisesti eri kielten välisenä ilmiönä, vieraan kielen oppimisen tai kääntämisen ja tulkkauksen näkökulmasta. Tässä tilaisuudessa ymmärtämistä ja ymmärtämättömyyttä tarkastellaan ihan äidinkielisten kesken. Kuinka paljon ihmiset ymmärtävät toisiaan väärin, vaikka puhuvat samaa äidinkieltä? Miksi kielenkäyttö on joskus niin vaikeaa, vaikka ihminen oppii oman äidinkielensä jo parivuotiaana? Mitä ymmärtäminen edellyttää? Mikä sitä estää? Missä määrin yhteisymmärrys äidinkielisten kesken on illuusio? Tässä tilaisuudessa kolme asiantuntijaa valottaa ymmärtämisen problematiikkaa eri näkökulmista.

 

OHJELMA

 

Klo 13.00

Tervetuliaissanat

Minna Vanhasalo, Nykysuomen seuran puheenjohtaja

 

Klo 13.15

Väärinymmärrysten syitä ja seurauksia

Venäjän kielen professori Arto Mustajoki, Helsingin yliopisto

 

Klo 13.45

Kielen ymmärtäminen kieliteknologian näkökulmasta

Kieliteknologian professori emeritus Kimmo Koskenniemi, Helsingin yliopisto

 

Klo 14.15

Väärinymmärrysten hyödyntäminen komiikassa

Koomikko, HM, YTM Tuure Pitkänen

 

Klo 14.40-15.00

Keskustelua

 

Tilaisuuden jälkeen vapaa keskustelu jatkuu aiheesta ja aiheen vierestä Kielipiirissä myöhemmin ilmoitettavassa paikallisessa pubissa.


Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.


Tapahtuman sivu Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1479217835738588/


Tervetuloa!


Äijä, joka putosi Jurkan näyttämölle


Rankkaa huumoria, tuskaa, kauhua, itseironiaa ja yllätyksiä.

Näin näyttelijä Pekka Laiho kuvailee 23.9. Teatteri Jurkassa ensi-iltansa saavaa monologia, joka perustuu Nobel-palkitun kirjailijan ja filosofin Albert Camusin teokseen Putoaminen.

Laiho on muokannut Putoamisesta oman versionsa, joka menee suoraan ihmisen iholle ja sisään niin, että jokainen ymmärtää, mitä lavalla tapahtuu.                    

– Se ei ole hienoston tai älymystön filosofinen tuokio, vaan raadollista työtä, jota suosittelen vilpittömästi niille, jotka eivät halua katsoa pelkkää stand upia. Esityksessä on elämän tuskaa ja itseironiaa, Laiho sanoo.

Laihon roolihenkilö Clamence on naistenmies, vanhan ajan äijä, joka ”on pudonnut helvetin korkealta merimieskapakkaan”.

Teos on tuotu nykyaikaan paitsi kielensä myös teemojensa kautta.

– Siihen on valittu minua lähellä olevia ja tätä päivää koskettavia asioita. Jurkan näyttämö on teokselle täydellinen. Se on myös oman elämän ripittäytyminen. Tämä on viimeinen tilaisuus vakuuttaa, että olen hyvä jätkä, Laiho nauraa.

Putoaminen saa ensi-iltansa Teatteri Jurkassa 23. syyskuuta.


Putoamisen lisäksi Jurkassa nähdään syksyllä myös kaksi muuta ensi-iltaa: Laura Jäntin Faust – eli Mefistoteleen maaginen teatteri sekä Minna Koskelan draaman ja komiikan rajapinnassa liikkuva Das Ria – Diivan kuolema.

Syksyn ohjelmassa on myös Tuomo Rämön riisuttu versio Dostojevskin Rikoksesta ja rangaistuksesta, sekä Pasi Lampelan Satu Silvolle ja Reidar Palmgrenille tekemä komedia Vain Bocelli puuttuu.


Lisätietoja, medialiput ja haastattelupyynnöt:

Satu Tujunen puh. 040 717 44 11

 satu.tujunen at jurkka.fi


Filosofian ensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkeli "Newton, Isaac". Artikkelin ovat kirjoittaneet Jaakko Joutsi ja Matias Slavov Jyväskylän yliopistosta.

Elonkehän puolesta: Syväekologisen kulttuurilehden kaksi vuosikymmentä Linkolasta Vadéniin. Toim. Kristiina Takkinen ja Pasi Takkinen

 

Julkaisutilaisuus Pasilan kirjaston auditoriossa (Kellosilta 9, Helsinki) ke 14.10.2015 klo 17-20, Pasi Takkisen johtamassa paneelissa kalastaja Pentti Linkola, filosofi Tere Vadén ja aate- ja oppihistorioitsija Ville Rantanen. Tervetuloa!


Tänä vuonna on kulunut 20 vuotta siitä kun ensimmäinen Elonkehän numero näki päivänvalon. Tämän merkkipaalun kunniaksi julkaistava juhlakirja esittelee Elonkehä-lehden vaiheet ja kokoaa yksiin kansiin yli sata aikaa kestävää ja ajatuksia herättävää kirjoitusta vuosien varrelta. Paitsi että kirja on Elonkehän historiikki, se on ainutlaatuisen laaja syväekologinen kirjoituskokoelma.


Elonkehä aloitti vuonna 1995 Ekologisen puolueen viikottain ilmestyvänä äänenkannattajana. Vuosien saatossa lehti on kokenut monia muutoksia ja murroksia, vaikeuksiakin. Lehti on kuitenkin elänyt ja selvinnyt, seurannut maailman menoa syväekologisesta näkökulmasta tinkimättä.


Elonkehä on ollut aina tekijöidensä ja lukijoidensa näköinen. Juhlakirja avaa nyt lehden arkiston ja kertoo pienen, radikaalin kulttuurilehden moninaisen taipaleen.


Kirja sisältää Elonkehässä julkaistuja kirjoituksia mm. Eero Paloheimolta, Eeva Kilveltä, Erkki Lähteeltä, Göran Ekströmiltä, Heikki Turuselta, Leena Krohnilta, Leena Vilkalta, Matti Sarmelalta, Olli Tammilehdolta, Pentti Linkolalta, Tere Vadénilta ja Timo Hännikäiseltä.


Syväekologia ihastuttaa ja vihastuttaa, joitakuita se jopa pelottaa. Kritisoidessaan ihmiskeskeisyyttä, talouskasvua ja tieteellis-teknillistä kehitysuskoa, osuu syväekologinen kritiikki modernin maailmankuvan peruspilareihin. Juhlakirja toimii oivallisena johdatuksena suomalaiseen syväekologiseen luontoajatteluun, sekä tarjoaa uusia näkökulmia ja muualla julkaisematonta aineistoa myös aiheeseen ennestään perehtyneiden iloksi.

 

Kirjan myyntihinta on 30 euroa, johon lisätään postikulut.

 

Lisätiedot sähköpostitse vihrea.elamansuojelun.liitto[ät]gmail.com


Luonnonfilosofian seuran syksyn 2015 ohjelma


Esitelmätilaisuudet pidetään Tieteiden talossa, salissa 505 klo 18.15-20.00. Poikkeuksena on yleisen suhteellisuusteorian teemailta 10.11., joka pidetään 1. kerroksen suuressa salissa 104 klo 16.15-20.00.

 

15.9.2015     LL Antero Langinauer, Huolenkantama huolenkantaja; psykofyysisen varhaiskehityksen luonnonfilosofinen tarkastelu.

29.9.2015     LL Jyrki Tyrkkö ja Antti Miettinen, Epigenetiikka.

13.10.2015   FT Juha Samela, Tietokonemallinnus fysiikan työvälineenä.

27.10.2015   Prof. Kaarle Kurki-Suonio, Hahmottamisen dynamiikka empiirisen tieteen metodin perustana.

10.11.2015   Teemailta 16.15-20.00: Yleinen suhteellisuusteoria 100 vuotta (sali 104), Prof. Tapio Markkanen (Tähtitiede yleisen suhteellisuusteorian synnyn aikaan), Dos. Hannu Kurki-Suonio (Yleisen suhteellisuusteorian synty ja sisältö), TkT Tuomo Suntola (Suhteellisuusperiaate ja ekvivalenssiperiaate suhteellisuusteorian perustana).

24.11.2015    klo 18.15 Matti Huttunen, musiikin ja luonnontieteiden kytkennöistä.


Väitöstilaisuus/Disputation 18.9
Åbo Akademi

Kl0. 12.15, Arken, Armfelt
Tehtaankatu 2/Fabriksgatan 2

FL Yrsa Neuman: Standing Before a Sentence. Moore's paradox and a perspective from within language
http://www.doria.fi/handle/10024/113681

Vastaväittelijä/Opponent: Kevin Cahill, Universitetet i Bergen
Kustos: Prof. Martin Gustafsson, Åbo Akademi

A renowned philosopher, professor Michael Devitt (City University of New York) will give a talk: "Justifying Scientific Realism". Mon 14.9.2015 14.15-16.00 Pinni B4115


http://www.uta.fi/yky/fil/ilmoitus.html?id=108793


Väitös: 5.9. YTM Saana Jukola (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, filosofia)

Alkamisaika: lauantai 05. syyskuuta 2015, 12.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

 

YTM Saana Jukolan filosofian väitöskirjan ”On the conditions for objectivity: How to avoid bias in socially relevant research” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä PhD, apulaisprofessori Endla Lohkivi (Tarton yliopisto) ja kustoksena akatemiatutkija Miira Tuominen(Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


Mitä lääketieteellisen tutkimuksen, ravitsemustieteen tai ilmastotieteen objektiivisuus oikeastaan on ja mitkä ovat sen saavuttamisen ehdot? Näitä kysymyksiä Jukola tarkastelee tieteenfilosofian alan väitöskirjassaan.


Lisätietoa: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/08/tapahtuma-2015-08-07-11-00-38-655815


RETHINKING REVOLUTION An International Symposium

September 25, 2015, University of Helsinki Tutkijakollegium (Fabianinkatu 24), room 136


The aim of the symposium is to investigate whether the idea of ‘revolution’ is still politically and theoretically useful today, and if so, what we should understand by it. By combining philosophical, historical and political perspectives on the topic, we aim to generate a broad discussion on the possibilities of social transformation in contemporary societies.

 

10.15:    Welcome (Johanna Oksala)

10.30- 12.30:  The Revolutionary Legacies of Kant and Arendt

Omri Boehm (New School for Social Research): ‘Kant on Enlightenment as Revolution’

Ulrika Björk (Södertörn University): ‘Hanna Arendt and the Revolutionary Moment’

12.30-14.00:  Lunch

14.00-16.00:  The Revolutionary Promises of Marxism, Feminism and Ecology

Cinzia Arruzza (New School for Social Research): ‘Conflictual Universality: A Feminist Perspective on Revolution’

Jason W. Moore (University of Umeå): ‘Revolutions: Social, Ecological or World-Ecological?’

16.00-16.30: Coffee

16.30-18.15:  Revolutionary Time

Kristian Klockars (University of Helsinki): ‘The Democratic Revolution, its Presence and Future’

Ari-Elmeri Hyvönen (University of Jyväskylä): ‘Revolutionary Spirit, Worldlessness, and Violence: Arendt, Badiou, and Zizek’

Juuso Tervo (Aalto University): ‘Corrosive Temporalities: Art and the Time of Revolution

 

Contact: Johanna Oksala (johanna.oksala at helsinki.fi) & Ulrika Björk (ulrika.bjork at sh.se)*** Filosoficafé i Åbo hösten 2015 ***

13.9 Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi
Tema:
"Vad är en kropp? Tankar om kroppens filosofi."

11.10 Filosof Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola (Stockholm)
Tema: ”Livet efter döden: Patocka, Derrida, Heidegger”

Synopsis:  Mot slutet av sitt liv skisserar den tjeckiske fenomenologen och människorättsaktivisten Jan Patocka på en text om ”Livet efter döden”. Han ställer sig där frågan om hur vi som sekulära filosofer kan tala om de dödas efter- eller kvarlevnad. Utifrån hans fråga visar jag hur tematiken har både en föregångare och en efterföljare i Heidegger och Derrida. Den förre talade om ett särskilt sätt att ”vara-med-de-döda” och den senare skisserade möjligheten av ”det spektralas/spökligas fenomenologi”. Framställningen är en del av en större studie under arbete, med den preliminära titeln: Being with the dead: burial, ancestrality, and the origin of historical consciousness”. Under måndagen presenteras ytterligare ett delkapitel, som berör anfäderskult vid ämnet filosofi vid Åbo Akademi (Arken) kl. 18.

25.10 Journalist Fredrik Edin, kulturredatör på tidningen Arbetaren (Malmö)
Tema: "En partisk journalists bekännelser." Läs Edins blogg här.

22.11 Teolog Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi vid Lunds universitet
Tema: "Drömmen om en annan värld: Teologiska motiv inom samtida politisk filosofi."

Synopsis: Ett av de mer remarkabla dragen i det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets filosofi är det förnyade intresset för teologiska tankefigurer. Detta gäller i synnerhet den politiska filosofin som hämtar näring ur den visionär potential som ibland annat det bibliska arvet rymmer. Men utgångspunkt i sin nyligen publicerade studie Den gudomliga historien: Om profetism, messianism och andens utveckling diskuterar Jayne Svenungsson några av dessa utvecklingar. Med anknytning till tänkare som Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben och Alain Badiou belyser hon en debatt som återaktualiserar det bibliska arvets spann mellan utopiska risker och profetiska möjligheter – en debatt som också speglar filosofernas sinsemellan olika syn på lag, rättvisa och parlamentarismens möjligheter.

29.11 Författare, historiker och kulturskribent Åsa Linderborg, kulturchef för tidningen Aftonbladet (Stockholm)
Tema: "Negerboll och nättroll."

Synopsis: Identitetspolitiken ritar om det offentliga samtalet. Maktstrukturer kring kön, ras och sexualitet avslöjas och friläggs när underordande grupper får en egen ideologi och terminologi – och energi! Men vad är egentligen identitetspolitik? Är den ett vänsterprojekt eller splittrar den de kulturradikala krafterna? Vad skiljer HBTQ-rörelsens identitetspolitiska projekt från högerextremisternas nationalism? Åsa Linderborg delar med sig av sina svenska erfarenheter av den svenska debatten om Tintin, svenskheten och rätten att älska vem man vill.

13.12 Historiker och författare Rasmus Fleischer, Stockholm
Tema: Meddelas senare. Läs Fleischers blogg här.
OBS!! Start kl. 17.30 denna gång!

Plats: Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Kl. 17-19.


Fritt inträde & alla välkomna!

Arrangör:
--  Folkets Bildningsförbund rf Hagsgatan 12 20540 Åbo tel 050 5147297 e-mail fbf (@) kaapeli.fi www.fbf.fi  
13.08.2015
-

Eilen saapui suru-uutinen suomalaiselle filosofialle. Professori Jaakko Hintikka on kuollut eilen 12.8. aamupäivällä sairaalassa. Professori Hintikka oli vuosikymmenien ajan yksi tunnetuimpia suomalaisia filosofeja. Me hänen kollegansa ja lukuisat oppilaansa jäämme kaipaamaan hänen stimuloivaa filosofista seuraansa ja panostaan.


Gabriel Sandu


EPISTEMOLOGY WORKSHOP

University of Helsinki

August, 11 -12, 2015

Venue: Unioninkatu 40, room 4

 

Program

 

Tuesday 11/8

9:15 - 10:15 Jennifer Lackey (Northwestern University), TBA

10:15  - 11:15 Alan Millar (University of Stirling),  "Social Dimensions of Knowledge"

11:15  - 12:30 Lunch break

12:30 - 13:30 Ram Neta (University of North Carolina, Chapel Hill), TBA

13:30 - 14:30 Michael Hannon (Fordham University), "Knowledge Ascriptions: A User's Guide"

14:30 - 14:45 Coffee break

14:45 - 15:45 Markus Lammenranta (University of Helsinki), "How to Be a Disjunctivist?

 

Wednesday 12/8

9:15 - 10:15 Baron Reed (Northwestern University),  "Norms of Doubt"

10:15 - 11:15 Benoit Gaultier (University of Helsinki), "There Are No Authoritative Epistemic Reasons to Believe"

11:15 - 12:30 Lunch break

12:30 - 13:30 Jonathan Jenkins Ichikawa (University of British Columbia), "Basic Knowledge First"

13:30 - 14:30 Maria Lasonen-Aarnio (University of Michigan, Ann Arbor), “Victims of deceit and the virtue of reasonableness"

14:30 - 14:45 Coffee break

14:45 - 15:45 Jaakko Hirvelä (University of Helsinki), "Knowledge, Virtue and Safety"

 

Organized by Markus Lammenranta’s Academy Project The Sociality of Knowledge.


Filosofia.fi:n verkkolokissa on julkaistu Olli Herrasen raportti Aalto-yliopiston Marxia ja markkinointia käsittelevästä seminaarista: http://filosofia.fi/node/7102

Symposiumissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä: Miten luonto, ihminen ja yhteiskunta ovat muuttumassa? Minkälaisia ovat aikamme ihmiskuvat ja –käsitykset? Miten koulutus, työ ja tutkimus ottavat huomioon ihmisen ja muutokset? Minkälaisia ovat tulevaisuudenkuvamme luonnosta ja yhteiskunnasta?

Symposiumin alustajina muun muassa professorit Markku Wilenius, Veli-Matti Värri, Göte Nyman, Maija Könönen, Lääketieteen tohtori Seija Zimmermann ja psykologi Tony Dunderfelt sekä taiteilijat Paavo Westerberg ja Osmo Rauhala.


Tutkijat ja taiteilijat tuovat omasta tutkimuksestaan ja työstään ajankohtaiset puheenvuorot ihmiskäsityskeskusteluun. Yhteisen arvopohjan muodostaa luonto, ihminen ja yhteiskunta –kokonaisuus, mutta alustajat painottavat omaa näkökulmaansa. Näiden eri näkökulmien pohjalta pyrimme luonnostamaan uutta kokonaiskäsitystä yhdessä alustajien ja symposiumiin osallistuvien kanssa.

 

Tarkemmat tiedot:

http://gyllenbergs.fi/fi/signe-och-ane-gyllenbergs-stiftelse-fi/symposium-2015/


Filosofian ensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt kolme omistamista käsittelevää artikkelia: "Omistaminen", "Omistaminen: Käsite ja sisältö" ja "Omistaminen: Merkitys ja asema". Artikkelikokonaisuuden on kirjoittanut Markku Oksanen Itä-Suomen yliopistosta.
Filosofian ensyklopedia Logoksessa on ilmestynyt artikkeli "Adorno, Theodor". Artikkelin on kirjoittanut Petteri Enroth Helsingin yliopistosta.

Vanhan kirjallisuuden päivillä keskustellaan niin & näinin johdolla aiheesta MITÄ ON SUKUPUOLI?

Sylvään koululla lauantaina 27.6. klo 12.30–13.30, auditorio


Keskustelu sukupuolten eroista ja yhtäläisyyksistä herättää yhä uudelleen intohimoja. Kaikki tuntuvat tietävän, mitä on olla ”miehinen” tai ”naisellinen”. Pintaa raapaisemalla kuitenkin huomaa, miten ohuita nämä käsitykset ovat. Kaikki ei ole sinistä ja punaista. Miksi hämmennymme, kun emme osaa määritellä toisen ihmisen sukupuolta? Miten tiedon sukupuolen moninaisuudesta pitäisi muuttaa käsityksiämme?


Aiheesta keskustelemassa tietokirjailija Tiia Forsström (ent. Aarnipuu), bloggaaja-toimittaja Koko Hubara ja kulttuurihistorioitsija Anu Lahtinen. Puheenjohtajana niin & näin -lehden toimittaja Elina Halttunen-Riikonen.


Tuttuun tapaan niin & näin -väkeä voi koko tapahtuman ajan käydä jututtamassa myyntipöydän äärellä, Sylvään koulun toisessa kerroksessa päärappusten vieressä. Tule turisemaan ja tutustumaan erinomaisiin messutarjouksiin!


http://www.vanhankirjallisuudenpaivat.com/


Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 29-30.7.2015

Tema: Farväl till demokratin?

Alla är eniga om att demokrati är viktigt. Vi diskuterar inte längre om demokrati är bra för samhället, utan olika samhällen utvärderas på basis av hur demokratiska de är. Samtidigt som vi är anhängare av demokrati dalar intresset för vårt demokratiska samhällssystem. Valdeltagandet är lågt, allt färre engagerar sig i politiska partier och riksdagens arbete intresserar enbart ett fåtal. Med andra ord: vi hyllar demokratin men är samtidigt ointresserade av den. Demokratin riskerar därmed att bli en tom form – prisad i festtal men irrelevant eftersom den inte engagerar oss.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vårt ointresse för den hyllade demokratin. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: varför är demokratin så ointressant för så många? Kan demokratin bli gammalmodig? Har vår demokrati blivit en formalitet? Kan man göra demokratin lika intressant som den är hyllad?

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Onsdagen den 29.7

kl. 16-18 Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm
Tema: "Är ryktet om demokratins undergång förhastat? Frågan om folkstyrelsens förändring och urgröpning "

kl. 18-20 Filosof Henrik Jøker Bjerre, Aalborgs universitet, Danmark
Tema: "But the Greatest of These is the Freedom of Expression - on the relation between means and ends in the contemporary debates on the freedom of expression"

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former.

Kl. 22 Musik: Viktor Granö

Torsdagen den 30.7

kl. 12-14 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: "Den ekonomiska demokratins nedgång och fall"

Kl. 14 Kaffepaus

kl. 14.15 Poet Yulya Tsimafeyeva, Vitryssland
Tema: "No Market, No Fame: Being a Writer in Belarus"

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 29-30.7.2015
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Korpo filosofidagar på Facebook: https://www.facebook.com/events/410232232511254/

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://www.sunnan.fi/se/korpostrom/korpostrom.html

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi
Filosofia.fi:n verkkolokissa on julkaistu Riikka Koljosen ja Leena Pullisen kirjoittama raportti psykiatrian emeritusprofessorin Allen Francesin luennosta:
http://filosofia.fi/node/7089

The 46th Annual Meeting of the Husserl Circle

Time: June 9-12, 2015, Helsinki

Venue: The House of Science and Letters, Kirkkokatu 6, 5th floor, room 505

 

Organizers:

Subjectivity, Historicity, Communality (SHC) Research Network (University of Jyväskylä, University of Helsinki) and the Philosophical Society of Finland

 

Tentative program

 

Tuesday, June 9

Epistemology

10:00-10:15   Opening words by Mirja Hartimo and Sara Heinämaa

10:15–11:30 Thomas Hansberger (Marquette University): Two Arguments on Husserl and Externalism: Husserl’s Transcendental Critique of the Subject/Object Distinction

Commentator: Philipp Berghofer (University of Graz)

Chair: Mirja Hartimo

11:30–12:45 Lunch

12:45–14:00 Julia Jansen (University of Leuven): Husserl’s Notion of Deckungssynthese: A Radical Departure from Kant

Commentator: Rosemary Rizo-Patrón de Lerner (Pontifical Catholic University of Peru)

Chair: Jussi Backman

14:00–15:15 Hanna Trindade Gonçalves (University of Minas Gerais): Temporality and Phantasy: The Role of Time in the Constitution of Imaginary Objects

Commentator: Ronald Bruzina (University of Kentucky)

Chair: Jussi Backman

15:15–15:45 Coffee

15:45-17:00   Virginie Palette (CNRS/ Ecole Normale Supérieure): The Normative Role of Types Perception: A Husserlian Proposal

Commentator:  Gediminas Karoblis (Norwegian University of Science and Technology)

Chair: Fredrik Westerlund

17:00-19:00   Reception at the House of Sciences and Letters (sponsored by the SHC and the University of Helsinki)

 

Wednesday, June 10

Consciousness, Understanding, Historicity

09:00–10:15 Invited Nordic Keynote

Dan Zahavi (University of Copenhagen): Communication and self-alienation

Chair: Sara Heinämaa

10:15–11:30 Michele Averchi (The Catholic University of America): Appropriation and Assimilation in Communication

Commentator: Witold Plotka (University of Gdansk)

Chair: Erika Ruonakoski

11:30–12:45 Lunch

12:45–14:00 Joona Taipale (University of Jyväskylä): Empathy and Typification

Commentator: Zachary Joachim (Boston University)

Chair: Mirja Hartimo

14:00–15:15 Dimitris Apostolopoulous (University of Notre Dame): Ricoeur, Husserl, And Poetic History

Commentator: Timo Miettinen (University of Helsinki)

Chair: Mirja Hartimo

15:15–15:45 Coffee

15:45–17:00 Lilian Allweiss (Trinity College Dublin): Self-Consciousness without an I

Commentator: Sara Heinämaa (University of Jyväskylä)

Chair: Joona Taipale

 

Thursday, June 11

Truth and Logic

09:00–10:15 Bernhard Obsieger (Complutence University of Madrid): Husserl’s

Transcendental Reduction and the Realm of Ontology

Commentator: Wenjing Cai (Shanghai Jiao Tong University)

Chair: Joona Taipale

10:15–11:30  Thomas III Byrne (University of Leuven): The Significance of the Hinweistendenz for Husserl’s Philosophy: Expression and Truth

Commentator: Simo Pulkkinen (University of Helsinki)

Chair: Joona Taipale

11:30–12:30 Lunch

12:30–13:45 Matteo Bianchin (University of Milano-Bicocca): Husserl on Meaning and Grammar

Commentator: Andrea Borsato (Independent Scholar)

Chair: Sara Heinämaa

13:45–15:00 Stefania Centrone (University of Oldenburg): On the Shoulders of Leibniz and Bolzano: Early Husserl on the Mathesis Universalis

Commentator: Mirja Hartimo (University of Jyväskylä) / Jairo da Silva (São Paulo State University)

Chair: Sara Heinämaa

(Coffee served during the discussion)

15:00–17:00 Book Session

Essays on Gödel's Reception of Leibniz, Husserl, and Brouwer (Springer, 2015).

Commentator: Dermot Moran (University College Dublin)

Author’s response: Mark van Atten (CNRS, Paris-Sorbonne University)

The Origin of the Logic of Symbolic Mathematics, Edmund Husserl and Jacob Klein (Indiana, 2011).

Commentator: Claudio Majolino (University of Lille)

Author’s response: Burt Hopkins (Seattle University)

Chair: Mirja Hartimo

17:30–19:00 Rector’s Reception (sponsored by the University of Helsinki)

 

Friday June 12

Modes of Intentionality and the Kantian Background

9:00–10:45    Intentionality and Significance

George Heffernan (Merrimack College): Thinking of Jupiter: An Essay on the Phenomenological Concept of Intentionality in Husserl's Fifth Logical Investigation 

Dermot Moran (University College Dublin): Human Beings as Sense-Givers and Apprehenders in a Significant World

Chair: Sara Heinämaa

10:45–12:00 Corijn Van Mazijk (University of Groningen): Between Perception and Judgment: Husserl’s Type and Kant’s Schema

Commentator: Carlos Lobo (College International de Philosophie)

Chair: Simo Pulkkinen

12:00–13:15 Lunch

13:15–14:30 Andrea Cimino (Boston College): Reality Beyond Illusion: A Phenomenological Account of  Veridical and Deceptive Perceptions

Commentator: Fredrik Westerlund (University of Helsinki)

Chair: Simo Pulkkinen

14:30–15:00 Coffee

15:00–16:15 John Drummond (Fordham University): Husserl, Buck-Passing, and Fitting-Attitude Theories of Value

Commentator:  Molly Flynn (Assumption College)

Chair: Mirja Hartimo

16:15–17:00 Business Meeting

17:30–20:00  Buffet at the Helsinki Collegium for Advanced Studies (sponsored by the SHC and the University of Jyväskylä)

 

 

Organization committee: Mirja Hartimo, Sara Heinämaa, Joona Taipale, Simo Oinas, and Tuukka Brunila


Oulussa Sokrateskahvila kokoontuu nyt kesälläkin uusien innokkaiden mukaantulijoiden ansiosta , seuraava tapaaminen on 9.6. klo 18 Koivurannan kahvilassa, vapaa pääsy!


Siitä seuraavat kerrat ovat kahden viikon välein, paikka voi vaihtua ja esimerkiksi piknik-puistofilosofiaa on toiveissa heinäkuuksi: Oulussa on ilmestymässä Hollihaan puistoon Joonas Mikolan veistos Isolaatio, jonka koko on 3x5 m ja sen yhtenä teemana on tyhjyys/ tyhjä tila ja luonto. Veistoksen sisällä on sitaatti Martin Heideggerilta "Why are there beings at all, why not rather nothing". ( Miksi on olevaa paremmin kuin ei mitään?). Jos kesämatka sattuu Ouluun noina päivinä, tervetuloa!

 

Seuraavat kokoontumiset löytyvät blogista https://sokrateskahvila.wordpress.com/


Kevään 2015 parhaat elämänkatsomustiedon ja filosofian yo-kirjoittajat palkittiin maanantaina Suomenlinnan Valimossa. ET:n kirjoittajista parhaat pisteet (36) sai Petja Karppinen Schildtin lukiosta (Jyväskylä).  Filosofiasta korkeimman pistemäärän (39) kirjautti Ville Karppi Uudenkaupungin lukiosta.

 

YO-kirjoittajien lisäksi Feto muisti Kansainvälisissä filosofian olympialaisissa (IPO) menestyneitä suomalaisia. Virossa pidetyistä kisoista kultamitalin kanssa kotiin palasi Antti Autio. Hänen kanssaan Suomea Tartossa edusti Reijo Jaakkola.

 

Lisäksi lukuvuoden päätösseminaarissa keskusteltiin ET:n ja filosofian opetuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Eero Salmenkivi toi seminaariin YTL:n, OKL:n ja OPH:n näkökulmaa oppiaineisiimme. Kansainvälistä väriä tilaisuuteen toi Latvian IPO-delegaation jäsen Victoria Aizkalna.

 

Ilahduttavan runsas osallistujamäärä aiheutti pieniä pulmia saada koko porukka mahtumaan Valimoon, mutta henkilökunnan ystävälisellä avustuksella kaikki mahtuivat lopulta istumaan ja nauttimaan tarjoilusta.

 

Feton hallituksen puolesta,

Olli Hakala


CONFERENCE

Women in the History of Philosophy: Methodological Reflections on Women´s Contributions and Influence

Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS), Seminar Room 136

June 15–16, 2015

 

Research demonstrates that many more women than commonly acknowledged have participated in the development of philosophical thought throughout the ages. This conference contributes to an ongoing reconstruction of the canon of philosophy by addressing methodological questions. The aim is to study women thinkers as inventors and developers of ideas and as initiators of new modes of asking philosophical questions. The conference will also ask how the disappearance of female contributions has affected philosophy, and how its reemergence may influence today’s field of academic philosophy, where women are underrepresented.

 

Organization committee: Professor Sigridur Thorgeirsdottir (chair) (Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS), University of Iceland), Professor Research Leader Sara Heinämaa (University of Jyväskylä, University of Helsinki), and University Lecturer Martina Reuter (University of Jyväskylä) and Dr. Virpi Lehtinen.

 

Conference website: http://blogs.helsinki.fi/shc-helsinki/2015/03/27/women-in-the-history-of-philosophy-june-15-16-2015

 

PROGRAMME

Monday June, 15:  Canon and Methodologies

9:00-9:15 Opening of the Conference by Sigridur Thorgeirsdottir

9:15-10:30 Ruth Hagengruber (University of Paderborn): "Women Rewrite the History of Philosophy - Two Paradoxes to Overcome"

10:30-11:45 Miira Tuominen (University of Jyväskylä): “On the (Methodological) Problems in Studying Women Philosophers in Antiquity”

11:45-12:45 Lunch

12:45-14:00 Lisa Shapiro (Simon Fraser University): "What is a Philosophical Canon?"

14:00-15:45 Karen Detlefsen (University of Pennsylvania): “The Limits of Contextualist History of Philosophy:  Female Friendship and Education in Cavendish’s Plays”

15:45-16:00 Coffee

16:00-17:15 Sarah Hutton (University of Aberystwyth): ”Context and ‘Fortuna’  in the History of Women Philosophers: a Diachronic Perspective”

 

 

Tuesday June, 16: Contributions and Influence

9:00-10:15 Nora Hämäläinen (Helsinki Collegium for advanced studies): "Iris Murdoch on Pure Consciousness - or "An Exercise of Oneself in the Activity of Thought"

10:15-11:30 Robin Wang (Loyola Marymount University): “Kundao: Women Thinkers and Practitioners of Dao in Eleventh Century of China”

11:30-12:30 Lunch

12:30-13:45 Robin May Schott (Danish Institute for International Studies): “Arendt, Natality and Vulnerability”.

13:45-15:00 Naoko Saito (Helsinki Collegium for Advanced Studies/Kyoto University): “Feminism of the father tongue: Replacing the subject of philosophy”

15:00-15:15 Coffee

15:15-16:00 Panel of the Association of Women and Feminist Philosophers in Finland: "Where Are We Now? Recent Perspectives on Rewriting the Canon of Philosophy" with Martina Reuter (moderator, University of Jyväskylä), Aino Lahdenranta (University of Jyväskylä), Erla Karlsdóttir (University of Iceland) and Hanna Lukkari (University of Helsinki)

16.00-16.30 General discussion


"The Good, the One, and the Many"

 

1st Conference of the Nordic Network for the History of Philosophy,

University of Jyväskylä, 5-7 June 2015

 

The conference pertains to the relationship between the common good and the private good; to metaphysical unity and plurality; and to the metaphysical underpinnings that affect the discussions concerning the good of an individual and the good of social, political, or religious communities.


The program can be found here: https://nhpnordic.wordpress.com/events/conferences-and-workshops/

 

Organizers: Nordic Network for the History of Philosophy; On the Conceptual History of the Good (NOS-HS); Department of Social Sciences and Philosophy (University of Jyväskylä); and Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition (Academy of Finland).


Organizing Committee: Juhana Toivanen, Miira Tuominen, Mikko Yrjönsuuri.


For more information, please contact juhana.toivanen[at]jyu.fi


Taideyliopiston Kuvataideakatemia hakee taidehistorian ja –teorian professoria ajalle 1.1.2016-31.12.2020. Hakuaika tehtävään päättyy 12.6.2015 klo 15.00.

 

Taidehistorian ja -teorian professorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorintutkinto, hyvä opetustaito sekä laaja perehtyneisyys nykytaiteen kenttään, taideteoriaan ja -historiaan. Lisäksi edellytetään korkeatasoista tutkimustyötä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä erityistä kiinnostusta ja innostusta opetusalueen ja koulutuksen kehittämiseen. Tehtävässä toimiminen edellyttää myös kokemusta kansainvälisestä toiminnasta ja kykyä laajapohjaiseen yhteistyöhön.

 

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan: http://www.uniarts.fi/avoimet-tyopaikat

 

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Kuvataideakatemia tarjoaa korkeatasoista opetusta kuvanveistossa,  maalaustaiteessa, taidegrafiikassa ja tila-aikataiteissa, ja se on uranuurtaja taiteellisen tutkimuksen saralla. Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita jo vuodesta 1848.