Tiedotteet elokuulle 2013

Power/Religion: A Revanche of Reaction or a Metaphor of Revolution?

Venues: Helsinki (University of Helsinki) and St Petersburg (European University at St Petersburg and Russian Christian Academy for Humanities)

Date: September 11–13, 2013


After a short-lived belief in the secularization of societies, religion has returned to the political arena with a vengeance. It is one of the most controversial but also determining political issues in today’s world. But is religion a reactionary force or does it involve revolutionary potentiality? This three-day international conference addresses questions pertaining to the relationship between power, politics, and religion.


Schedule


Wednesday September 11

Conference venue: Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki (Address: Fabianinkatu 24)

10:00 Opening words

10:15 – 10:45 Roland Boer (University of Newcastle), “Translating Religion and Politics: An Alternative Model.”

10:45 – 11:15 Niko Huttunen (University of Helsinki), “How Fantasy Becomes True: Paul between Political Realism and Eschatological Fantasy.”

11:15 – 11:45 Sergei Prozorov (University of Helsinki), “Pussy Riot and the Politics of Profanation.”

11:45 – 13:15 Lunch

13:15 – 13:45 Chin Ken Pa (Chung Yuan Christian University), “W. T. Chu’s Jesus the Proletarian.”

13:45 – 14:15 Olli-Pekka Moisio (University of Jyväskylä), “Max Horkheimer on Religion as a Resistance and Hope.”

14:15 – 14:45 Sergey Kozin (University of Newcastle), “Bakhtin: Between Hammer and Anvil, Christianity and Marxism.”

Coffee break

15:15 – 15:45 Sanna Tirkkonen (University of Helsinki), “Power, Religion and Justice: Foucault on the Cult of Dionysus.”

15:45 – 16:15 Lars T. Lih (McGill University) “Shield of Aeneas: Ancient and Modern Narratives of World-historical Mission.”

16:15 – 16:45 Philip Chia (The Chinese University of Hong Kong) “Occupy Central: Scribal Resistance in Daniel, the Long Road to Universal Suffrage”

16:45 – 17:00 Discussion


Thursday September 12

Conference venue: European University at St Petersburg (Address: #3 Gagarinskaya Street)

14:00 Opening words

14:15 – 14:45 Joseph Bartlett (Indiana University), “Extremism for Love: Horkheimer beyond the Age of Islamic Terror.”

14:45 – 15:15 Jouni Tilli (University of Jyväskylä), “’We should obey the nation state and God rather than men’: Lutheran Metanoia and the Politics of Obedience.”

15:15 – 15:45 Mika Ojakangas (University of Jyväskylä), “From Political Theology to Theological Politics.”

Coffee break

16:15 – 16:45 Youzhuang Geng (Renmin University of China), “The Rhetoric of Icons: from Image to Voice.”

16:45 – 17:15 Markku Koivusalo (University of Helsinki), “The Theological Structure of the 20th Century Extreme Political Thought”

17:15 – 17:45 Artemy Magun (European University, St Petersburg), TBA

17:45 – 18:00 Discussion


Friday September 13

Conference venue: European University at St Petersburg (Address: #3 Gagarinskaya Street)

11:00 – 11:30 Christina Petterson (Humboldt University of Berlin), “’Der Mensch muß immer im Streit seÿn’: Zinzendorf and the ideology of Language.”

11:30 – 12:00 Elisa Heinämäki (University of Helsinki), “What is Radical about Radical Pietism?”

12:00 – 12:30 Ali Al-Hakim (The I.C. – University of Middlesex), “Shi’ah’s Standpoint between Revolutionaries and Quietists.”

12:30 – 12:45 Discussion

12:45 – 14:00 Lunch

14:00 – 17:30 special section for additional Russian participants (in Russian), venue: Russian Christian Academy for Humanities (#15 nab. Fontanki floor 5)

 


Sponsors:

Subjectivity, Historicity, and Communality Research Group (Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki)

Academy of Finland (Faculty of Theology, University of Helsinki and the Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä)

European University at St Petersburg (http://www.eu.spb.ru/)

Russian Christian Academy for Humanities (http://rhga.ru/)

Religion and Political Thought Project

Australian Research Council

 


Pohdintaa filosofian tehtävästä pääkirjasto Metsossa

 


Syksyn kahdessa Filosofian illassa ollaan tuttuun tapaan perimmäisten kysymysten äärellä. Tällä kertaa aiheena on ”Mikä on filosofian tehtävä”. Ensimmäinen ilta järjestetään keskiviikkona 4.9. klo 18 Metson Pietilä-salissa.


Tilaisuudessa FL, tutkija Erna Oesch lähestyy aihetta tieteen filosofisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa monet ovat sitä mieltä, että filosofialla ei ole nykymaailmassa tehtävää, koska tiede on ottanut sen paikan. - Toiset korostavat, että niin maailman lisääntyvä monimutkaisuus ja ennustamattomuus kuin ihmiselämän epävarmuus vain lisäävät filosofisen ajattelun tarvetta. Niin tai näin – olennaista on, että filosofia kiinnostaa ja kysymys sen tehtävästä aiheuttaa keskustelua. Miksi?, pohtii Oesch. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus keskusteluun ja kommentteihin.


Erna Oesch on filosofian lisensiaatti, tutkija ja tuntiopettaja, jonka tutkimusalueita ovat ihmistieteiden filosofia ja historia, hermeneutiikka ja tulkinnan filosofia sekä Wilhelm Diltheyn filosofia. Hän opettaa tieteen filosofiaa, hermeneutiikan historiaa ja moderneja merkitysteorioita Tampereen yliopistossa. Parhaillaan hänen työn alla oleva tutkimuksensa on Squaring the Hermeneutic Circle - Towards a Critique of Hermeneutical Reason.


Ensimmäisen Filosofian illan juontajana toimii niin & näin –lehden päätoimittaja Jaakko Belt.


Erna Oeschin artikkeleita verkossa:


The Symbolic Absolute

The Limits of Literal Meaning

 


Syksyn toinen Filosofian ilta on keskiviikkona 13.11. klo 18 Pietilä-salissa. Silloin teoreettisen filosofian dosentti Riku Juti Helsingin yliopistosta pohtii vuorostaan filosofian tehtävää.


Filosofian illat on perinteinen Tampereen kaupunginkirjaston järjestämä luentosarja. Illat alkoivat jo 1970-luvulla tunnetun filosofin Raili Kaupin toimesta. Vuosien aikana illoissa on käyty läpi lähes kaikki filosofian suuntaukset ja tärkeimmät filosofit. Tällä hetkellä iltojen sisältöjä suunnittelee filosofisen aikakauslehden ja kustantamon niin & näin toimituskunta, johon kuuluu Tampereen yliopiston ympärille ryhmittyneitä filosofian tutkijoita ja opiskelijoita.


Lisää tietoa: http://www.netn.fi/


Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja Filosofinen aikakauslehti niin & näin.


Lisätietoja:

Anu Hakari

Tapahtumakoordinaattori

anu.hakari at tampere.fi

p. 040 800 4836Oulun Sokrates-kahvila aloittaa syyskauden tiistaina 3.9.2013  klo 18 Kulttuuritalo Valveella, jatkuen joka toinen tiistai 3.12.2013 saakka.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta etukäteen sovittuina ensipuheenvuoroina tai spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy.

Tulevat keskustelut ja aikaisempien aiheet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

Individualismi ja yhteisöllisyys ajassamme: Søren Kierkegaard 200 vuotta

Tiistaina 10.9.2013, Ravintola Johannes, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo

Tervetuloa juhlistamaan Søren Kierkegaardin syntymän 200-vuotisjuhlaa!

”Tämän ajan, historian, koko ihmiskunnan on kuljettava ’yksilön’ käsitteen kautta.”
Tiedot, taidot, teot ja uskot ravistavat koko olemassaoloamme. Niiden pulmia ei ratkota kamppailematta ja kilvoittelematta, muuttumatta ja mullistumatta. Ne eletään ja koetaan ainutlaatuisina yksilöinä. Kukaan ei käy läpi tätä tai tuota niin kuin sinä tai minä. Tanskalaisen Søren Kierkegaardin (1813–1855) ajattelu oli tätäkin. Hän ei puhunut vain yksilöstä vaan myös yksilön käsitteestä, yksilöllisyyden mieltämistä ohjaavista ei-yksilöllisistä ajatusvälineistä. Lisäksi hän korosti historiaa, ihmiskuntaa ja Jumalaa yliyksilöllisinä voimina, jotka ehdollistivat yksilön mieltämistä. Ei ole yksilöä yhteisöttä. Miten individualismi näyttäytyy ajassamme? Voiko se olla sopusoinnussa yhteisöllisyyden kanssa? Mikä merkitys yksilön valinnoilla on yhteiskunnalle?

Ohjelma
Kuka oli Søren Kierkegaard?
kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen (suomeksi)

Teemakeskustelu
puheenjohtaja: yhteiskunnallinen keskustelija, esseisti Jukka Relander
Krista Kiuru, opetusministeri
Hilkka Olkinuora, pappi, toimittaja
Henrik Marstal, muusikko
Rasmus Quistgaard, projektijohtaja, Kierkegaard 2013 

Keskustelun kieli on englanti. Klo 19.30 päättyvän keskustelun jälkeen esitetään tanskalaiselokuva SuperClásico (Ole Christian Madsen, 2011). Tarjolla kahvia ja pikkupurtavaa.

Tilaisuus on ilmainen, mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen viimeistään 5.9. Ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumiset (viim. 5.9.2013):
www.hanaholmen.fi


Individualism och kollektivism i vår tid: Søren Kierkegaard 200 år

Tisdag 10.9.2013, Restaurang Johannes, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland

Välkommen att fira 200-årsjubileum av Søren Kierkegaards födelse!


”Vår tid, historia, hela mänskligheten ska betraktas genom begreppet ´individen´.”
Våra kunskaper och förmågor, det vi gör och tror på rubbar om hela vår existens. Konflikter och problem som uppstår i interaktionen mellan dessa går inte att lösa utan att kamp och ansträngning, utan förändring och omvälvning. Vi upplever och behandlar dem som unika individer. Ingen lever igenom enstaka händelser som du eller jag.
Søren Kierkegaards (1813–1855) verk behandlade bland annat dessa teman. Han talade inte bara om individen utan också om begreppet individen, de icke-individuella tankeverktyg som påverkar hur individen och dess roll uppfattas. Han framhävde även betydelsen av historien, mänskligheten och Gud som överindividuella krafter som påverkar individen. Det finns inte en individ utan en gemenskap.  Hur kommer individualismen till uttryck i vår tid? Kan den leva i harmoni med kollektivismen? Vilken betydelse har individens val för samhället?


Program
Vem var Søren Kierkegaard?
författare, filosof Torsti Lehtinen (på finska)

Temadiskussion
moderator: samhällsdebattör, essäist Jukka Relander
undervisningsminister Krista Kiuru
präst, journalist Hilkka Olkinuora
musiker Henrik Marstal
projektledare Rasmus Quistgaard, Kierkegaard 2013


Diskussionen förs på engelska. Det serveraras kaffe och lite tilltugg. Kvällen avslutas kl. 19.30 med en visning av filmen SuperClásico (2011, Ole Christian Madsen, 99 min).


Deltagandet i programmet är kostnadsfritt men förutsätter en förhandsanmälan senast den 5.9.2013.


Program, tilläggsuppgifter och anmälningar (senast 5.9.2013):
www.hanaholmen.fi


Järjestäjät: Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto, filosofinen aikakauslehti niin & näin, Tanskan Suomen suurlähetystö, Kierkegaard 2013 -juhlavuosihanke sekä Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Arrangörer: Kulturfonden för Finland och Danmark, Danmarks ambassad i Helsingfors, den filosofiska tidsskriften niin & näin, Jubileumsprojektet Kierkegaard 2013 samt Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

 


Guest lecture by professor Rebecca Martusewicz. Virta building room 114 (Address: Åkerlundinkatu 5). Wednesday 21th August. 11-13.

EDU-lecture: Professor Rebecca Martusewicz (Eastern Michigan University, USA) gives a guest lecture on Ecojustice and Ecofeminism.

More on professor Martusewicz via the following linkshttp://www.emich.edu/coe/sofd/faculty.html and http://emich.academia.edu/RebeccaMartusewicz

http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2013&...
Professori Esa Saarisen juhlakirjan julkistaminen 12.8.

Mistä Esa Saarisen ajattelussa on kyse? Mitkä ovat hänen filosofiansa kolme eri vaihetta? Mitä on Esa Saarisen johtamisen filosofia?

'Elämän Filosofi' on kirja professori Esa Saarisen ajattelusta ja toiminnasta. Kirjoittajina on arvovaltainen professoreiden, tutkijoiden ja muiden vaikuttajien joukko, johon kuuluvat muun muassa Ilkka Niiniluoto, Sami Pihlström, Sara Heinämaa, Sam Inkinen, Mauri Ylä-Kotola, Mark C. Taylor, James Wilk, Kirsti Lonka, Raimo P. Hämäläinen, Heikki Peltola, Tapio Aaltonen sekä Saku Mantere. Haastatteluiden kautta ääneen pääsevät Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri sekä yritysjohtajat Jorma Ollila, Matti Alahuhta, Pertti Korhonen ja J. T. Bergqvist.

Kirja julkaistaan juhlaseminaarissa maanantaina 12.8  Aalto-yliopiston päärakennuksen (Otakaari 1) M-salissa klo 14-17.30. Tilaisuuden ohjelma on seuraava:

14.00: Frank Martela: Johdatus Saarisen kohottavuusfilosofiaan
14.15  Ilkka Niiniluoto: Onko Esa Saarinen systeemiälykkö?
14.30  James Wilk: Icarus:  Disembodied Knowledge, Bureaucratic Thinking, and the Hopeful Return to Reality 
14.45  Raimo Hämäläinen: Esa Saarinen ja systeemiäly
15.00  Jaakko Korhonen: Ajattelun liikettä yliopistolla
15.10  Lauri Järvilehto: Sokraattinen kapellimestari - Esa Saarisen kohottava elämänfilosofinen käytäntö
15.25  Makke Leppänen, Päivi Partanen & Ollis Leppänen: Pafos-pääoma - Esa Saarisen Pafos pedagogiikka ja psykologinen pääoma
15.40  Kirsti Lonka: Näkökulmia E. Saarisen kukoistupedagogiikkaan
15.50  TAUKO
16.05  Heikki Peltola: Kohti ihmistenvälisyyttä - Esa Saarisen johtamisfilosofian kehitys
16.20  Tapio Aaltonen: Henkisen johtajuuden dramaturgia
16.30  J.T. Bergqvist: Salli itsesi innostua – Esa piilevän potentiaalin vapauttajana
16.40  Matti Alahuhta: Johtajuus
16.50  Pertti Korhonen: Esa Saarinen - Ihmisten vapauttaja
17.00 Jorma Ollila: Esa Saarinen ja yritysjohtajan maailma

17.10 Virallinen osuus päättyy

Tilaisuus on kaikille avoin ja olet lämpimästi tervetullut paikalle. Ilmoitathan saapumisestasi 6.8 mennessä osoitteeseen juhlaseminaari60vat gmail.com

Tästä linkistä voit tutustua kirjan alkusivuihin, sisällysluetteloon ja johdantoon:
Professori Esa Saarisen juhlakirjan julkistaminen 12.8.

Mistä Esa Saarisen ajattelussa on kyse? Mitkä ovat hänen filosofiansa kolme eri vaihetta? Mitä on Esa Saarisen johtamisen filosofia?

'Elämän Filosofi' on kirja professori Esa Saarisen ajattelusta ja toiminnasta. Kirjoittajina on arvovaltainen professoreiden, tutkijoiden ja muiden vaikuttajien joukko, johon kuuluvat muun muassa Ilkka Niiniluoto, Sami Pihlström, Sara Heinämaa, Sam Inkinen, Mauri Ylä-Kotola, Mark C. Taylor, James Wilk, Kirsti Lonka, Raimo P. Hämäläinen, Heikki Peltola, Tapio Aaltonen sekä Saku Mantere. Haastatteluiden kautta ääneen pääsevät Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri sekä yritysjohtajat Jorma Ollila, Matti Alahuhta, Pertti Korhonen ja J. T. Bergqvist.

Kirja julkaistaan juhlaseminaarissa maanantaina 12.8 Tuas-talon (Otaniementie 17) AS-2 -salissa klo 14-17.30. Tilaisuuden ohjelma on seuraava:

14.00: Frank Martela: Johdatus Saarisen kohottavuusfilosofiaan
14.15  Ilkka Niiniluoto: Onko Esa Saarinen systeemiälykkö?
14.30  James Wilk: Icarus:  Disembodied Knowledge, Bureaucratic Thinking, and the Hopeful Return to Reality 
14.45  Raimo Hämäläinen: Esa Saarinen ja systeemiäly
15.00  Jaakko Korhonen: Ajattelun liikettä yliopistolla
15.10  Lauri Järvilehto: Sokraattinen kapellimestari - Esa Saarisen kohottava elämänfilosofinen käytäntö
15.25  Makke Leppänen, Päivi Partanen & Ollis Leppänen: Pafos-pääoma - Esa Saarisen Pafos pedagogiikka ja psykologinen pääoma
15.40  Kirsti Lonka: Näkökulmia E. Saarisen kukoistupedagogiikkaan
15.50  TAUKO
16.05  Heikki Peltola: Kohti ihmistenvälisyyttä - Esa Saarisen johtamisfilosofian kehitys
16.20  Tapio Aaltonen: Henkisen johtajuuden dramaturgia
16.30  J.T. Bergqvist: Salli itsesi innostua – Esa piilevän potentiaalin vapauttajana
16.40  Matti Alahuhta: Johtajuus
16.50  Pertti Korhonen: Esa Saarinen - Ihmisten vapauttaja
17.00 Jorma Ollila: Esa Saarinen ja yritysjohtajan maailma

17.10 Virallinen osuus päättyy

Tilaisuus on kaikille avoin ja olet lämpimästi tervetullut paikalle. Ilmoitathan saapumisestasi 6.8 mennessä osoitteeseen juhlaseminaari60vat gmail.com

Tästä linkistä voit tutustua kirjan alkusivuihin, sisällysluetteloon ja johdantoon: