Tiedotteet helmikuulle 2013

Kolmas Tila esittää — Tredje Rummet presenterar:

Nietzscheä etsimässä III: Nietzsche ja aikalaiset

På Spaning Efter Nietzsche III: Nietzsche och hans samtida
In Search of Nietzsche III : Nietzsche and His Contemporaries

3.3. 12.30-18
Åbo Akademi, Arken, Armfelt
Tehtaankatu 2


Welcome & Välkommen

Hannu Salmi: Wagner, Nietzsche and the New Germany
Joel Backström: Nietzsche and Freud - the problematics of ressentiment and repression
Kristóf Fenyvesi: The Story of an Error - Friedrich Nietzsche's Dionysian Narrative


Nietzsche + Strindberg + Qvinnan, ett läsdrama
Manus & regi: Johanna Enckell
I rollerna: Sofia Törnqvist
Musik: Kari Mäkiranta

n. 14.50-15.20 kahvitauko

Hans Ruin: Att se i blindo - Nietzsche och den tragiska blicken
(tulkataan suomeksi)

Panel Discussion: Nietzsche and His Contemporaries

Yhteistyössä/I samarbete med: Åbo Akademi
Tapahtumaa ovat tukeneet/Med stöd av: Koneen säätiö, Turku 2011-säätiö, Varsinais- Suomen taidetoimikunta, valtion näyttämötaidetoimikunta, Suomen Kulttuurirahasto, Turun kaupunki

https://www.facebook.com/events/242944432508425/
Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu Erna Oeschin kirjoittama artikkeli Wilhelm Diltheysta.
Luonnonfilosofian seuran seminaarisarja tieteen historiasta.

Seminaaritilaisuudet pidetään Tieteiden talolla klo 16.15 – 17.45. Tilaisuudet ovat avoimet ja maksuttomat kaikille asiasta kiinnostuneille. TkT (Dos.) Tuomo Suntolan seminaarisarjassa jäljitetään fysiikan ja kosmologian nykyisiin teorioihin johtanutta kehitystä ja arvioidaan tehtyjä valintoja tämän päivän tietämyksen, havaintojen ja tieteen filosofian valossa.

Alustava ohjelma.

Ti 5.3. Sali 309.  Antiikista keskiaikaan. Metafysiikan periaatteet ja empirismi. Mikä kuihdutti antiikin filosofian? Antiikin perintö Eurooppalaiselle tieteelle.

Ti 19.3. Sali 401.  Kopernikuksesta Newtoniin. Matemaattisen fysiikan ja empirismin läpimurto. Matematiikan vuosisata ja mekaniikan jatkokehitys.

Ti 2.4. Sali 309.  Sähkömagnetismin hahmottuminen ja haasteet Newtonilaiseen fysiikkaan. Liikkeen kuvaamisen kehityksestä. Tilaus suhteellisuusteorialle. Suhteellinen vai absoluuttinen aika, etäisyys ja lepotila.

Ti 16.4. Sali 309.   Aineen kuvaamisen kehityksestä. Atomin hahmottaminen ja kuvaaminen. Voima vai energia perussuureena. Planckin yhtälöstä kvanttimekaniikkaan. Kvantin käsitteestä. Paikallisen suhde kokonaisuuteen.

Ti 14.5. Sali 309.   Tähtitieteestä kosmologiaan, suppeasta yleiseen suhteellisuusteoriaan ja Friedman–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) kosmologiaan. Todellisuuskuvan muodostuminen.

Kirjallisuutta: Tuomo Suntola ”Tieteen lyhyt historia – vai pitkä tie
luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen”,
http://www.physicsfoundations.org/books/HISTORIA_2012_FI.html

Verkossa:
www.lfs.fi


Perjantai-Parlamentissa (22.2) keskustellaan islamilaisesta kauneus- ja rakkauskäsityksestä. Miten erilaiset islamin suuntaukset tulkitsevat rakkauden merkityksen sekä ihmisten välisenä että jumalallisena? Mikä olisi islamilainen käsitys eroottisesta rakkaudesta? Tämän lisäksi pohdimme kauneus-käsityksen tulkintoja islamilaisessa viitekehyksessä? Mitä annettavaa sillä on läntiselle kauneuskäsitykselle?

Vieraaksemme saapuu Helsingin Yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, kiejailija Jaakko Hämeen-Anttila.

Paikkana: olutravintola Birger Hämeenlinna. Tilaisuus alkaa 18.00

Viktor Franklin logoteorian ja-filosofian perusteet (23.-24.3.) sekä Näkökulmia vapauteen: Liberalismin klassikoita & kritiikkiä (13.3.-22.5.)

***
VIKTOR FRANKLIN LOGOTEORIAN JA -FILOSOFIAN PERUSTEET
23.-24.3.2013, Annankatu, la klo 9-19, su 9-15

Wieniläinen filosofi Viktor E. Frankl (1905-1997) kehitti eksistenssianalyysiksi ja logoterapiaksi kutsutun oppinsa auttamaan ihmisiä etsimään arvopitoista ja tarkoituksentäyteistä sisältöä elämäänsä. Elämän mielekkyys ja merkitys ovat tänäänkin erittäin ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssi on johdantokurssi logoteoriaan ja -filosofiaan. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat niiden pohtimisen tärkeäksi työssään tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Kurssin opettaja FT Timo Purjo on väitellyt Viktor Franklin filosofiasta. Hän on suorittanut Viktor Frankl Institute of Logotherapyssä (Abelene, Texas, USA) Diplomate Educator of Logotherapy -tutkinnon ja on valittu VFIL:n kansainväliseen opettajakuntaan. Hän toimii myös Friends of Viktor Frankl Institute ry:n puheenjohtajana. Timo Purjolta on vuonna 2012 ilmestynyt kirja Viktor Franklin logoteoria - tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään. Kurssilaiset voivat ostaa kirjan ystävähintaan 20 e.

Kurssin järjestävät Kriittinen korkeakoulu ja Otavan Opisto. Kurssin hinta on 150 e. Ilmoittautuminen 15.3. mennessä: infoat kriittinenkorkeakoulu.fi.

Ohjelma:

La 23.3.

9-9.30 Tervetulokahvit ja esittäytyminen

9.30-10.30 Viktor Franklin logoteorian tausta: arvottavaa psykoterapiaa, logoterapiaa ja eksistenssianalyysiä. Logoteorian ainutlaatuinen ydin.

10.30-12  Universaalien arvojen, logoteorian tarkoitusreittien ja yksilöllisten tarkoitusten keskinäinen suhde

12-13 Lounas (omakustanteinen)

13-14 Omatunto tarkoitusaistina

14-15  Vastuullisuus ja vastuullisena oleminen

15-15.30 Iltapäiväkahvit

15.30-17.30 Logofilosofian holistinen ihmiskäsitys täydennettynä Lauri Rauhalan situationaalisuuden käsitteellä. Persoonallinen henkinen ja sen suhde lähikäsitteisiin. Henkisyys korkeamman tason tajunnallisuutena.

17.30-19  Katsaus logofilosofian mukaisiin ihmisen erilaisiin henkisiin ja eettisiin kykyihin. Henkinen uhmavoima ihmisen kehittymisen mahdollisuutena ja epätoivon ehkäisijänä.

Su 24.3.

9-10  Edellisen päivän kokemusten jakaminen

10-11.30 Ajan henki ja Viktor Franklin elämän, elämänfilosofian ja oppirakennelman muotoutuminen vuosina 1905-1946.

11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30-14.30 Viktor Frankl ainutlaatuisena persoonana ja tiennäyttäjänä. Viktor & I -elokuva.

14.30-15 Tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään.


***

Näkökulmia vapauteen
Liberalismin klassikoita & kritiikkiä


13.3.-22.5.2013 seitsemänä keskiviikkona klo 18-20, Albertinkatu 27

Jokaiselle kerralle jaetaan teksti, jonka pohjalta seminaarissa keskustellaan. Alustajina toimivat VTM Matias Huttunen ja FM Antti Heinonen. Kahvitarjoilu. Hinta 70 euroa. Ilmoittautumiset 6.3. mennessä: info at kriittinenkorkeakoulu.fi; 09-6840010.

Ohjelma:

13.3. Johdanto liberalismin käsitteeseen
Lockesta Nozickin ultraliberaaliin fantasiaan

20.3. Hobbes
Kaikkien sota kaikkia vastaan?

3.4. Rousseau
Yksilö ja yhteistahto

10.4. Mill
Vapaus ja hyöty

24.4. Kant
Tahdon autonomia

15.5. Liberalismin kritiikki
Marxilainen näkökulma

22.5. Vapauden ongelma nykyfilosofiassa:
Rawls ja reilun pelin harha

***

KIRJOITA TIETEELLINEN ARTIKKELI SUOMEKSI
Tutkijakurssi 12.4.2013 Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, huone 5026

Järjestäjät: Tieteen kieli – Vetenskapens språk, Naistutkimus–Kvinnoforskning ja Kulttuurintutkimus


OHJELMA

Riitta Koikkalainen (päätoimittaja, Kulttuurintutkimus; kustannustoimittaja, Gaudeamus), Minna Nerg (toimitussihteeri, Kulttuurintutkimus), Hanna Ojala (päätoimittaja, Naistutkimus–Kvinnoforskning), Jaana Vuori (päätoimittaja, Naistutkimus–Kvinnoforskning), Mona Mannevuo (TY, jatko-opiskelija, Naistutkimus-lehden toimituskunta)


10.15 Tervetuloa ja esittäytyminen

10.30 Riitta Koikkalainen: Tieteelliset lehdet ja muut julkaisukanavat Suomessa

11.15-11.45 Keskustelu- ja kysymyskierros

11.45-12.15 Mona Mannevuo: Ensimmäiset julkaisukokemukseni

12.15-13.15 Lounas (omakustanteinen)

13.15-14.30 Jaana Vuori, Hanna Ojala & Minna Nerg: Tieteellisten lehtien toimituskäytännöt

14.30 Kahvitauko

14.45-15.30 Ryhmätyö

15.30-16.00 Ryhmätöiden purku

16.00-16.30 Loppukeskustelu


Ilmoittautuminen 22.3.2013 mennessä Minna Nergille osoitteeseen minna.nerg at tieteenkieli.fi
. Liitä mukaan yhteystietosi ja kerro, minkä alan jatko-opiskelija olet ja miksi päivän annista olisi sinulle hyötyä. Kurssille mahtuu 40 opiskelijaa. Kurssiin liittyy ryhmätehtävä, johon liittyy pieni ennakkolukemisto. Se toimitetaan osallistujille viikolla 13.

 
Lisätietoja: minna.nerg at tieteenkieli.fi, puh. 044 2900 639 sekä http://www.tieteenkieli.fi/.

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on tiistaina 19.2.2013  klo 18 kulttuuritalo Valveella.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen  sovittuina ensipuheenvuoroina tai spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa, myös uusia muotoja virittelyksi kokeillaan. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/

"Café Philo"-keskustelu Kansainvälisessä kirjakauppa Arkadiassa (International Bookshop Arkadia) keväällä 2013 alkaen keskiviikkona 27.2. ja jatkuen keskiviikkoisin 27.3., 24.4., 29.5. klo 18.00-19.30

Kansainvälinen kirjakauppa Arkadia
Nervanderinkatu 11
(huom: tämä on uusi paikka)

Tilaisuus on kaikille avoin ja jokainen on tervetullut.

Haku: Yliopistonlehtori (tenure track) filosofia, Tampereen yliopisto


Tampereen yliopisto on ottanut käyttöön vakinaistamispolkujärjestelmän (tenure track), jolla se täydentää neliportaista uramallia. Tavoitteena on rekrytoida ja sitouttaa Tampereen yliopistoon akateemiselle uralle motivoitunutta ja kyvykästä opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Vakinaistamispolulle rekrytoitavalla on mahdollisuus edetä kyseisen tieteenalan toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään.


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä filosofian tutkinto-ohjelmassa on haettavana filosofian yliopistonlehtorin tenure track –tehtävä viisivuotiskaudeksi.


Yliopistonlehtorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen kehitystä alallaan sekä osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan.


Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi englannin kielen sujuva hallinta on välttämätön.


Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskartan tason 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3293,22 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tampereen yliopiston rehtorille osoitettu hakemus tulee jättää viimeistään 21.3.2013 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla). Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys opetusansioista, lyhyt kuvaus tutkimustoiminnasta sekä luettelo enintään viidestä (5) julkaisusta, jotka hakija haluaa otettavan huomioon mahdollisessa asiantuntija-arvioinnissa. Kaikki hakuasiakirjat tulee toimittaa englanninkielellä. Julkaisut pyydetään toimittamaan myöhemmin erikseen. Ohjeet yksikön sivuilla:

http://www.uta.fi/yky/palvelut/tehtavat/ohjeet.html.


Tehtäväntäyttösuunnitelmasta käyvät ilmi tarkemmat tiedot tehtävästä ja sen täyttämisestä.


Lisätietoja tehtävästä antavat:

Professori Leila Haaparanta, puh: +358-40-190 9780; johanna.ruusuvuori(at)uta.fi

Johtaja Risto Kunelius, puh: +358-40-190 4085; risto.kunelius(at)uta.fi

Hallintopäällikkö Paula Järvenpää, puh: +358-40-190 1390; paula.k.jarvenpaa(at)uta.fi


Tampereen yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää tehtävä täyttämättä ja jatkaa hakuaikaa.


CALL FOR PAPERS: PELON TALOUSTIEDE

Joensuussa 30.5.2013

 

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos järjestää 30.5.2013 Joensuussa poliittisen talouden seminaarin teemalla Pelon taloustiede. Seminaari jatkaa viimevuotisen Talous ja arvo -seminaarin aloittamaa talouden ilmiöitä monitieteellisesti ja kriittisesti tarkastelevien tilaisuuksien sarjaa.

 

Toivomme seminaariin esitelmiä, joissa käsitellään epävarmuuksien, pelkojen, epäjatkuvuuksien ja alistamisen suhdetta talouteen, taloutta näiden tuottajana ja uusintajana, pelkoa talouspoliittisen retoriikan ja argumentaation välineenä sekä pelkoon liittyviä emootioita ja uhkakuvia osana talousinstituutioiden toimintaa. Sopivia asiasanoja ovat esimerkiksi kriisi(t), uhkakuva, lama, siirtolaisuus, ilmasto, sukupuoli, valta, turvattomuus, väkivalta, epävakaus sekä moni muu talouden epävarmuuteen ja talouteen liittyviin pelkoihin kytkeytyvä teema.

 

Esitelmät voivat käsitellä mitä moninaisimpia asioita taloudellisen epävarmuuden psykologian tai pelolla ja epävarmuudella hallinnan yksittäisten ilmenemismuotojen kritiikistä filosofiseen pohdintaan pelon ja epävarmuuden asemasta talousteoriassa tai erilaisissa talousjärjestelmissä. Olennaista on talouden kysymysten käsittely kriittisesti yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista tieteenalojen välisiin rajoihin tai koulukuntiin katsomatta.

 

Esitelmien toivotaan olevan luonteeltaan ennemmin provokatorisia, näkökulmiltaan ennakkoluulottomia ja uusia tutkimuskohteita avaavia akateemisia puheenvuoroja kuin kannanottoja jo pitkälle edenneisiin tieteellisiin keskusteluihin. Esitelmän maksimipituus on noin 20 minuuttia.

 

Seminaarin jälkeen järjestetään iltaohjelmana myös suuremmalle yleisölle osoitettu pyöreän pöydän keskustelu saman aihepiirin tiimoilta. Seminaarin esitelmöitsijöiden toivotaan osallistuvan myös tähän keskusteluun.

 

Pyydämme halukkaita esitelmöitsijöitä lähettämään 5-500 sanan mittaisen abstraktin 12.4. mennessä Teppo Eskeliselle (teppo.eskelinen at uef.fi) ja Ville-Pekka Sorsalle (ville-pekka.sorsa at helsinki.fi). Lisätietoja saa samoilta henkilöiltä.

 

Viimevuotisen Talous ja arvo -seminaarin esitelmien pohjalta on koottu artikkelikokoelma. Myös tämän vuoden seminaariesitelmät voidaan koota myöhemmin suomenkieliseksi julkaisuksi, mikäli riittävän monilla esitelmän pitäjillä on halua tehdä esitelmänsä pohjalta myös artikkelimuotoinen esitys.

 


Utbildning: Introduktion till Filosofisk Praxis

9-12/5 på Ekskäret

 

Välkommen till 3 dygn av gemensamt filosoferande i vacker skärgårdsmiljö – med helpension!

 

Arrangörer och ledare: Tulsa Jansson och Kalle Grill. Tulsa är fil.mag. i filosofi och arbetar huvudsakligen som filosofisk praktiker. Hon är ordförande för Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och gav förra året ut boken Du har svaren – filosofi till vardags. Kalle är fil.dr. i filosofi, arbetar som lektor och forskare i praktisk filosofi vid Umeå universitet och är på deltid verksam som filosofisk praktiker och samtalsledare.

 

Målgrupp: Utbildningen riktar sig både till dig som praktiserar och till dig som är nybörjare, för personlig utveckling och/eller för att du vill använda dig av det i ditt arbete.


Program: Under torsdagseftermiddagen ger vi en interaktiv introduktion till filosofisk praxis som vi ser det. Under fredagen och lördagen varvar vi två teman: 1) Filosofiska samtal i grupp (sokratiska samtal, filosoficaféer, community of enquiry) – huvudsakligen lett av Tulsa, och 2) Filosofiska samtal mellan filosof och en ensam gäst – huvudsakligen lett av Kalle. Under söndagen går vi igenom olika utbildningsmöjligheter inom filosofisk praxis, samt, utifrån deltagarnas intresse, andra praktiska frågor kring att arbeta som filosofisk praktiker. Kvällspassen är öppna, här kan deltagare som så önskar leda egna workshops – anmäl detta i förväg i samband med anmälan (vid stort intresse måste vi göra ett urval).

 

Plats: Ekskäret, en vacker ö i Stockholms norra skärgård. Se bilder och information på stiftelsenekskaret.se. Ekskäret ägs av Stiftelsen Ekskäret, som ger oss 50% rabatt på hyra av anläggningen.

 

Tid: Taxibåt går från Åsättra brygga, Österåker kl 15.00 torsdag 9/5. Taxibåt anländer Åsättrabrygga ca kl. 14.00 söndag 12/5.


Kostnad: Mellan 2500:- och 3500:- + moms (max 12%). Ingår logi och helpension plus fika och taxibåt. Vi arrangerar detta på ideell basis. Intäkter går huvudsakligen till hyra av Ekskäret. Hyran är fast så kostnaden per deltagare beror på hur många vi blir. Summan 3000:- baseras på minst 15 betalande. Deadline för anmälan är 14/4. Därefter återkommer vi med vad summan blir till er som anmält er.

 

Anmälan: Till Tulsa at philosophyatwork.com eller kalle at tankereda.se. Begränsat antal platser – max 25 deltagare, första 15 får enkelrum, sedan delat rum (våningssäng).
  

PLATON-klubilla 12.2. klo 18-20 Keskustelu uskosta. Aiheesta puhumassa Anna Kontula ja Kai Sadinmaa Mistä ei voi puhua -kirjan pohjalta.

Miksi ihminen uskoo? "Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava" on Wittgensteinin kuuluisa päätelmä. Voisko uskosta puhua muuten kuin herätystyyliin tai munkkilatinaksi? Mistä ei voi puhua kertoo uskosta ja uskonnosta toisin - välttäen elämälle vierasta kirkkoslangia, mutta silti lukijaa aliarvioimatta.


Anna Kontula pohtii kirjassaan uskonnon merkitystä kahden eri-ikäisen naisen keskustelun kautta. Asta on lähettänyt Saaralle ikonin lahjaksi, mutta Saara haluaa palauttaa ikonin. Tästä aukeaa syvällinen ja henkilökohtainen keskustelu uskonnosta ja sen eri puolista. Kirjan tarinat ja näkemykset ammentavat eri kristinuskon perinteistä, erityisesti kristillisestä mystiikasta.


Esiintyjistä:
Anna Kontula on sosiologi, kolumnisti, kirjailija, yhteiskuntakriitikko ja kansanedustaja.
Kai Sadinmaa on pappi, kynäilijä, kuvaa dokumenttielokuvaa ja kirjoittaa kolumneja. Kirjakin on tulossa.

Vapaa pääsy.
Os. Kirjakauppa Kirja, lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, Helsinki

TERVETULOA!

CALL FOR PAPERS: Literary Fiction and Rationality
University of Tampere, Finland
30-31 May 2013

Plenary Speakers are:
Garry Hagberg (Bard College)
Elisabeth Schellekens (Durham University)
Kathleen Stock (University of Sussex)

Abstract submission deadline: 15 February 2013

Literature gives us a unique opportunity to examine persons and their lives. For example, literature may be seen as illuminating rationality and the different kinds of reasons that agents have for their actions, beliefs, and judgements. It also enables us to examine rationality as a property of a person, and reasons as constituted by the context of a person’s life narrative. Literature may also be considered a source of empirical, moral, and aesthetic reasons and beliefs. The purpose of this conference is to critically discuss these and other conceptions of the relation between literary fiction and rationality.

We welcome paper submissions for the two-day conference, to be held in Tampere, Finland, on May 30-31 2013. Topics to be discussed might include, but are not limited to:
- literature in the constitution of rationality
- literature and human agency & action
- irrationality in literature
- rationality, irrationality, and creativity
- rationality and literary interpretation

Abstracts of up to 500 words should be submitted by email to Hanne Appelqvist: hanne.appelqvist[at]helsinki.fi. They should include the author’s name, affiliation, contact information, and the title of the paper. Accepted papers will receive 35 minutes each (25 minutes for presentation and 10 minutes for discussion). The deadline for proposals is Friday 15 February 2013. Proposals will be considered by the conference committee:

Leila Haaparanta
Jukka Mikkonen
Jenni Tyynelä
Hanne Appelqvist

The conference is organized by the research project Judgment and Human Rationality, funded by the Academy of Finland. For further information, go to: http://www.uta.fi/yky/judgement.

Oulun Sokrates-kahvilan seuraava tapaaminen on tiistaina 5.2.2013  klo 18 kulttuuritalo Valveella.

Sokrates-kahvilassa käydään ohjattuja filosofisia keskusteluja, joiden aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen  sovittuina ensipuheenvuoroina tai spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuudessa, myös uusia muotoja virittelyksi kokeillaan. Keskusteluja ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Tilaisuuksiin on kaikilla vapaa pääsy. Tulevat keskustelut ja aikaisemmista koosteet näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogissa: http://sokrateskahvila.wordpress.com/