Tiedotteet syyskuulle 2008

Tervetuloa Pohjoismaisen avantgarden tutkimuksen verkoston (The Nordic  Network of Avant-Garde Studies) yhdessä Helsingin yliopiston taiteiden  tutkimuksen laitoksen, Kuvataideakatemian sekä Suomen estetiikan seuran
kanssa järjestämään symposiumiin avantgardesta suomalaisessa taiteessa!

Avantgarden kerrokset Suomessa -symposiumi 9.-10.10.2008
Helsingin yliopiston päärakennus (Unioninkatu 34), auditorio IV
sekä (perjantai-iltapäivällä) Mariankatu 11, sali 10


torstai 9.10.2008

11.15 Kimmo Sarje (Helsingin yliopisto): avaussanat
11.30 Irmeli Hautamäki (Helsingin yliopisto): Suomi ja muut pohjoismaat avantgarden vaikutuspiirissä 1900-luvun alussa
12.00 Julia Tidigs (Åbo Akademi, Svenska litteratursällskapet i Finland): Språkblandning som ett modernistiskt och (de)territorialiserande drag i Elmer Diktonius prosa

12.30 kahvi

13.00 Kimmo Sarje (Helsingin yliopisto): Sigurd Frosteruksen ja Gustav Strengellin innovaatiot
13.30 Altti Kuusamo (Turun yliopisto): Avantgarden teoriakuolemat

14.00 lounas

15.00 runoilija Leevi Lehdon runoperformanssi
15.30 Vesa Haapala (Helsingin yliopisto): Nykyrunous ja avantgarden mahdollisuus
16.00 kuvataiteilija Jani Leinonen valottaa taidenäkemyksensä taustoja ja toteutuneita projekteja

16.30 ohjelma päättyy

ohjelmaa (mm. elokuvanäytös ja viinitarjoilu) Kuvataideakatemialla klo  19:sta alkaen


perjantai 10.10.2008

11.15 Teemu Mäki (Taideteollinen korkeakoulu): Avantgarden jälkeen
11.45 Erkki Sevänen (Joensuun yliopisto): Avantgarden yhteiskunnalliset ehdot yhdentyvässä ja globalisoituvassa maailmassa

12.15 kahvi

12.45 Kari Yli-Annala (Taideteollinen korkeakoulu): Ajanmukaisuus ja epäajanmukaisuus - suomalaisen avantgarden historiallinen dilemma
13.15 Harri Veivo (Helsingin yliopisto): Christian Dotremont ja "pohjoinen ulottuvuus"

13.45 lounas

                   * * *

huom. iltapäivän ohjelma osoitteessa Mariankatu 11 (sali 10)

                   * * *

14.45 Ilmo Rannan (Sibelius-Akatemia) Friedrich Nietzschen, Theodor Adornon ja Elmer Diktoniuksen sävellyksistä kokoama konsertti; esiintyjinä pianotaiteilijat Ilmo Ranta ja Maija Parko sekä sopraano Sanna Heikkinen
15.15 Tanja Uimonen (Helsingin yliopisto): Vapaus 2000-luvun suomalaisessa vapaassa improvisaatiossa
15.45 Eero Hämeenniemi (Sibelius-Akatemia): Musiikin avantgarde ja uutuuden käsite
16.15 ohjelma päättyy

klo 19 päätösillallinen

Lisätietoja: dos. Kimmo Sarje, kimmo.sarje (at) helsinki.fi
 
Workshop: Taiteellinen tutkimus ja tieteellinen realismi
Dos. Kimmo Sarje ja prof. Uskali Mäki
17.10. klo 10-14 Metsät. ls. 11


Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen: kimmo.sarje (at) helsinki.fi

Taiteellinen tutkimus on viime vuosina vakiinnuttanut asemaansa taidekorkeakoulujen yhtenä suuntautumisvaihtoehtona. Viime keväänä pidin luentosarjan Helsingin yliopistossa estetiikan oppiaineessa taiteellisesta tutkimuksesta, jossa paneuduttiin metodologisten kysymysten rinnalla erityisesti Kuvataideakatemian tohtorin opin- ja taidonnäytteisiin. Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellisen työn kautta saavutetuilla tuloksilla ja tiedoilla on keskeinen asema tutkimuksessa.

Tämän syksyn workshopissa on tarkoitus jatkaa taiteellisen tutkimuksen filosofista ja metodologista tarkastelua ennen muuta tieteellisen realismin näkökulmasta. Tieteellinen realismi on tämän hetken johtavia tieteenfilosofisia suuntauksia, jolla on myös vahva asema kotimaisessa filosofiassa. Tieteellisen realismin tavoite on olla kaiken tutkimuksen kattava koko tieteen filosofia. Sisältyykö myös taiteellinen tutkimus tieteellisen realismin piiriin? Mitä tieteellisestä realismista seuraa taiteelliselle tutkimukselle? Nämä kuuluvat workshopissa pohdittaviin kysymyksiin.

Workshopissa esitelmöin taiteellisesta tutkimuksesta, ja akatemiaprofessori Uskali Mäki esittelee tieteellisen realismin lähtökohtia ja periaatteita. Tämän jälkeen työryhmissä paneudutaan esimerkiksi eri taiteenlajien kannalta pohtimaan tieteellisen realismin käsitteiden hedelmällisyyttä taiteellisen tutkimuksen kannalta. Lopuksi käymme yhteisen keskustelun esiin nousseista ongelmista ja ehdotuksista. Osallistujien edellytetään tutustuvan etukäteen vähintään yhteen alla luetelluista julkaisuista.

Kimmo Sarje,
Estetiikan dosentti

Kirjallisuus:
Mäki, Uskali: Reglobalizing Realism by Going Local, or (How) Should our Formulations of Scientific Realism Be Informed about the Sciences? Erkenntnis 63, 2005, 231-251.

Kiljunen, Satu & Hannula, Mika (toim.): Taiteellinen tutkimus, Kuvataideakatemia, Helsinki, 2001.

Pitkänen, Risto (toim.): Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 90, Jyväskylän yliopisto, 2007.

Siukonen, Jyrki: Tutkiva taiteilija, Kustannusosakeyhtiö Taide, Lahden ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti, 2002.
 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura järjestää Tieteiden talossa Helsingissä
17.–18.10.2008 kansainvälisen valistusseminaarin, ”The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia”. Tilaisuuden ulkomaisina pääpuhujina ovat Jean Marie Goulemot sekä Miguel Benítez.

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 13.10. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: minna.ahokas (at) helsinki.fi

Lisätietoja seminaarista seuran kotisivuilla:
http://www.helsinki.fi/historia/1700/su/dokum/enlightenment.htm


PROGRAMME:
The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia

International symposium, 17th and 18th October 2008, Helsinki.
Tieteiden talo / House of the Sciences, Kirkkokatu 6


Friday 17th  October


9.00 Opening words (Hall 104)

9.15-10.15 WORKSHOP 1: The French Connection, part I (Hall 104). Chair: Petter Korkman
Olivier Tonneau (Homerton College, Cambridge): Diderot and Virtue Ethics

Logan Connors (Louisiana State University): Philosophes, encyclopédistes, or playwrights?
Blurring criticisms in Charles Palissot’s La Comédie des philosophes (1760)

10.15-10.45 Coffee

10.45-11.45 Keynote lecture (Hall 104)

Jean Marie Goulemot (University of Tours): Les Lumières en politique (XVIIIe –XXesiècles). Chair: Charlotta Wolff

11.45-13.00 Lunch

13.00-15.00 WORKSHOP 1, part II and WORKSHOP 2 (Hall 404). Chair: Petter Korkman

Workshop 1: The French Connection, part II.

Ville Lähde (University of Tampere): Rousseau’s Natural Man as the Critic of Urbanised Society

Suvi Leppämäki (University of Helsinki): Jean Guéhenno and the Enlightenment tradition

Workshop 2: Between East and West.

Tatyana Artemyeva (Herzen State Pedagogical University of Russia): Epistemological Utopias of Russian Enlightenment

Dragana Grbic (The Institute for Literature and Art, Belgrade, Serbia): Between East and West - Enlightenment in The Balkans

15.00-15.30 Coffee

15.30-17.00 WORKSHOP 3 (Hall 404): Religion and theology. Chair: Pasi Ihalainen

Jarmo Pulkkinen (University of Oulu): Belief vs. Reason as a Source of Knowledge: Christian Wolff and Pietist Theologians

Ilona Salomaa (University of Helsinki): In David Hume’s Day: Religion, Society and the New “Science of Man”,

Lassi Larjo (University of Helsink): Person and Revelation: Friedrich Heinrich Jacobi and the Critique of the Enlightenment

17.00-18.00 Keynote lecture (Hall 104).

Miguel Benítez (University of Seville): ’A gigantic manifestation of spinozism'?: Spinoza
dans la littérature clandestine. Chair: Timo Kaitaro


Saturday 18th October

9.00-10.30 WORKSHOP 4 (Hall 404): Politics and Education. Chair: Kari Saastamoinen

Pasi Ihalainen (University of Jyväskylä): Parliamentary debates as a way towards modern ‘democracy’: Britain, Sweden and the Netherlands in the late eighteenth century

Zefiryna Żegnałek (University of Łódź, Poland): Mary Wollstonecraft’s  and Jean Jacques Rousseau’s Views on Society and Education. Ancient or Contemporary?

Kristian Keto (University of Helsinki): The Enlightenment and “Mündigkeit”. Contact with reality in the case of conscription in the Nordic countries during the second half of the 19th century.

10.30-11.00 Coffee

11.00-12.00 Keynote lecture (Hall 505).

Timo Kaitaro (University of Helsinki): Nature and Morality in Eighteenth-Century French Materialism. Chair : Pasi Ihalainen

12.00-13.30 Lunch

13.30-15.00 WORKSHOP 5 (Hall 404): Kantian Themes. Chair: Timo Kaitaro

Vesa Oittinen (University of Helsinki): Ein Radikaler Aufklärer zwishen Kant un Hume: Peter Forskål

Carl Christoph Claussen (University of Vienna): Kant and Hamann: Language and the nature of enlightenment

Karianne Marx (Vrije Universiteit, Amsterdam): Reinhold’s Enlightenment and practical reason

15.00-15.30 Coffee

15.30-17.30 WORKSHOP 6 (Hall 404): Ambivalence and Diversity. Chair: Mikko Lahtinen

Peggy Heller (University of King’s College, Halifax, Canada): Adam Ferguson’s Ambivalent Enlightenment

Asko Nivala (University of Turku): Friedrich Schlegel and the principles of the
Enlightenment

Jouko Nurmiainen (University of Helsinki): The Idea of “Our Enlightened Times” in Swedish Eighteenth-Century History Writing

Junichi Toyota (Lund University, Sweden):  The “Light” and the process of the cognition (joint paper with Dragana Grbic)
 
2 PhD Fellow Positions (Doctoral Scholarships)
TWO POSITIONS as PHD FELLOW (DOCTORAL SCHOLARSHIPS, duration 3 years ) available at CSMN – Centre for the Study of Mind in Nature, IFIKK, University of Oslo.

CSMN is a Centre of excellence in the Norwegian Research Council’s SFF-program. Its principal goal is to understand the characteristic features of human minds and their place in nature. This understanding is to be gained though a comprehensive study of central mental capacities as expressed in (1) rational agency, (2) linguistic agency and (3) moral agency.

CSMN’s research topics lie at the interface of philosophy and the empirical sciences; and in addition to purely philosophical research, it will conduct interdisciplinary research involving such subjects as linguistics, cognitive psychology, neuropsychology, political science, economics and sociology.

Intending applicants should visit: http://www.csmn.uio.no/research/  for further information about CSMN’s research goals.

CSMN invites applications for 2 three-year PhD scholarships to be held in the rational or linguistic agency branch of CSMN. Candidates’ applications should make clear which of these two branches they would work in if appointed. Successful applicants have to secure admittance to the relevant PhD programs. PhD Fellows will undertake research training leading to the successful completion of a doctoral (PhD) degree.

The PhD Fellows who are appointed will have their workplace and academic contact at CSMN in Oslo. They will normally be supervised by one of CSMN’s core group members. These are Professors Cappelen, Fricke, Gjelsvik, Hansen, Hornsby, Pogge, Ramberg, and Wilson. Arrangements for co-supervision will be made where the principal supervisor is mainly resident outside Norway. Successful candidates will be expected to participate in CSMN’s PhD program.

For more information about the application process, see their full announcement:
http://www.csmn.uio.no/about/vacancies/

Closing day for application:  October 20th,2008.
 
Extended Deadline: 11th October 2008

Bochum/Tilburg: First European Graduate School -- Philosophy of
Language, Mind and Science

"The Philosophy of Psychology"

http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/gradschool/
http://www.tilburguniversity.nl/tilps/blt2008/

*Session 1: Rationality, Consciousness and the Architecture of the Mind
10-14 November 2008
Ruhr-Universität Bochum, Germany*

Keynote Speakers: José Luis Bermúdez (Washington University St. Louis),
Peter Carruthers (University of Maryland) and Michael Esfeld (University of
Lausanne)

*Session 2: Reasoning and Decision Making
17-21 November 2008
Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science (TiLPS), Tilburg
University, The Netherlands*

Keynote Speakers: Ulrike Hahn (Cardiff), Michael
Pauen (HU Berlin), J.D. Trout (Loyola University Chicago) and Michiel
van Lambalgen (University of Amsterdam)

Each session consists of
*a series of lectures by the invited speakers
*a closing workshop (details below)
*student presentations (details below)
*a mini-workshop on getting jobs in academic philosophy

The closing workshop in Bochum features Andreas Bartels (Bonn), Peter
Carruthers (Maryland), Michael Esfeld (Lausanne), Albert Newen (Bochum)
and Markus Schrenk (Nottingham). The closing workshop in Tilburg
features Vincenzo Crupi (Trento/Venezia), Ulrike Hahn (Cardiff) and
Kevin Korb (Monash).

Graduate students are invited to apply, for the entire graduate school
as well as just for one session. They can also apply for giving a talk.
To this end, we invite submissions of extended abstracts between 1000
and 1500 words by the 11th of October 2008. Decisions will be made by
20th of October 2008. See the website for details.

Graduate students who have registered can attend all lectures without
fees. Students who apply for a presentation and are selected to present
their work will receive financial support. Participants in the whole
graduate school (both weeks) are eligible for a grant of 300 Euro. Those
who only attend the session at the Ruhr-Universität Bochum are eligible
for a 150 Euro grant. The four best presentations will receive an
additional award.

Participants have to register by sending an email to
<anifiebich (at) googlemail.com> (Bochum) or
<blt2008_0 (at) easychair.org> (Tilburg)
by 1 November 2008.
 
 
Doktorandtjänster öppna för sökande från bl.a. filosofi och
kognitionsvetenskap utlyses av LUCID - Lund University Centre of
Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of
Sustainability.

Länk till utlysningen:
 http://www.lucsus.lu.se/lucid/08AnnouncementPhD_Version_3.pdf
 
UNESCOn kansainvälinen filosofian päivä
20.11. 2008

Suomen UNESCO -kouluverkko, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry (FETO) ja Suomen filosofinen yhdistys (SFY) järjestävät filosofisen esseetapahtuman perusopetuksen sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten oppilaille.

Esseetapahtumassa on erilliset sarjat peruskoulun oppilaille ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Peruskoulujen oppilaat kirjoittavat esseen omalla äidinkielellään. Esseiden aiheissa on otettu huomioon niin pienet kuin suuremmat oppilaat. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijat englanniksi, ranskaksi tai saksaksi (ei kuitenkaan omalla äidinkielellä). Vieraalla kielellä kirjoittavat saavat käyttää sanakirjaa apuna.

Toisen asteen oppilaitosten sarjassa esseekilpailu toimii samalla myös Suomen joukkueen karsintana vuoden 2009 filosofian olympialaisiin, jotka järjestetään Helsingissä toukokuussa 2009. Olympialaisten vastuullinen järjestäjä on International Federation of Philosophical Societes (FISP), jonka jäsen Suomen Filosofinen Yhdistys on. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä UNESCOn filosofian osaston kanssa.

Esseetapahtumaan osallistuvien toisen asteen oppilaitokset voivat tilata esseiden aiheet 16.10. mennessä joko sähköpostitse osoitteesta johan.autio (at) vantaa.fi tai postitse osoitteesta Opetushallitus UNESCO ASP/ Pekka Elo, PL 380, 00531 Helsinki. Oppilaitokset järjestivät kontrolloidun 2 tunnin tilaisuuden 22. – 24.10. välillä. Esseetapahtuma on myös avoin kaikille Itämeren maille. Filosofiaa ja filosofisia kysymyksiä pohtivan kirjoituksen on tarkoitus olla ytimekäs ja tiivis. Tapahtumaan osallistuvien oppilaitosten tulee valita enintään kaksi esseetä ja lähettää kirjoitukset 4.11. mennessä sähköpostilla tai postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Peruskoulusarjan tapahtuman järjestäminen on vapaamuotoisempi, mutta kirjoitelmien aiheiden tilaamisaikataulu on sama. Tuotokset voitte toimittaa 11.11. yllä mainitulla tavalla.

UNESCOn kansainvälisenä filosofian päivänä torstaina  20.11. järjestetään Helsingissä filosofinen symposio, jossa julkaistaan palkittujen osallistujien nimet tiedotusvälineille ja heidän esseensä julkaistaan internetissä osoitteissa www.feto.fi. Sen vuoksi pyydämme osallistujilta lupaa kirjoituksen julkaisemiseen. Esseistä, seminaarista ja tapahtumista kootaan julkaisu. Seuraavana päivänä 21.11. syposio jatkaa työskentelyä Tallinnassa.

Lisätiedot: Pekka Elo 040 348 7215; pekka.elo (at) oph.fi
 
Islamic aesthetics, 27th – 28th October 2008

A symposium organised by The Finnish Society for Aesthetics and the Finnish Oriental Society, House of the Sciences (Tieteiden talo), Room 104.

Programme

Monday 27th October

10.15        Opening words,
Ulla-Maija Kulonen, Dean, Faculty of Humanities, University of Helsinki
Pauline von Bonsdorff, Chair of the Finnish Society for Aesthetics and
Jaakko Hämeen-Anttila, Professor of Arabic and Islamic studies, University of Helsinki

10.45        Robert Hillenbrand, University of Edinburgh, The Making of an Islamic Aesthetic: The Umayyad Response to the Mediterranean Heritage, 650-750
12.00        Lunch break

13.30        Sylvia Akar, University of Helsinki, Islam and the Arts
14.15        Ingvild Flaskerud, University of Tromsø, Aesthetics and Devotion

15        Coffee

15.30        Taneli Kukkonen, University of Jyväskylä, The Beautiful, The Good, and the True: Aesthetic Issues in Islamic Philosophy
16.15        Inka Maukola, University of Helsinki, The Idea of the Microcosm and Islamic Aesthetics

19.00         Dinner

Tuesday 28th October

9.30        Lale Behzadi, University of Göttingen, Categories of Proper Language in Classical Arabic Literature

10.45   Coffee

11.15        Jaakko Hämeen-Anttila, University of Helsinki, The Surah of Joseph as Literature
12.00        Lunch break

13.30        Thomas Hoffmann, University of Copenhagen, “Abundantly in knowledge and body” Cognitive Semantics, Aesthetics, and the Qur’ânic Sublime
14.15         Mikko Viitamäki, University of Helsinki, “Offer me wine from Medina” The changing aesthetics of mystic poetry in South Asia

15.00        Coffee

15.30        Pauline v Bonsdorff, University of Jyväskylä, Aesthetic experience and cultural understanding

16.15        Concluding discussion

For further information about this event please contact the treasurer of the Finnish Society for Aesthetics Janne Vanhanen (janne.vanhanen (at) helsinki.fi) or secretary Kalle Puolakka (kalle.puolakka (at) helsinki.fi).
Tervetuloa Pohjoismaisen avantgarden tutkimuksen verkoston (The Nordic Network of Avant-Garde Studies) yhdessä Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen, Kuvataideakatemian sekä Suomen estetiikan seuran
kanssa järjestämään symposiumiin avantgardesta suomalaisessa taiteessa!

Avantgarden kerrokset Suomessa -symposiumi 9.-10.10.2008
Helsingin yliopiston päärakennus (Unioninkatu 34), auditorio IV
sekä (perjantai-iltapäivällä) Mariankatu 11, sali 10


torstai 9.10.2008

11.15 Kimmo Sarje (Helsingin yliopisto): avaussanat
11.30 Irmeli Hautamäki (Helsingin yliopisto): Suomi ja muut pohjoismaat avantgarden vaikutuspiirissä 1900-luvun alussa
12.00 Julia Tidigs (Åbo Akademi, Svenska litteratursällskapet i Finland): Språkblandning som ett modernistiskt och (de)territorialiserande drag i Elmer Diktonius prosa

12.30 kahvi

13.00 Kimmo Sarje (Helsingin yliopisto): Sigurd Frosteruksen ja Gustav Strengellin innovaatiot
13.30 Altti Kuusamo (Turun yliopisto): Avantgarden teoriakuolemat

14.00 lounas

15.00 runoilija Leevi Lehdon runoperformanssi
15.30 Vesa Haapala (Helsingin yliopisto): Nykyrunous ja avantgarden mahdollisuus
16.00 kuvataiteilija Jani Leinonen valottaa taidenäkemyksensä taustoja ja toteutuneita projekteja

16.30 ohjelma päättyy

ohjelmaa (mm. elokuvanäytös ja viinitarjoilu) Kuvataideakatemialla klo 19:sta alkaen


perjantai 10.10.2008

11.15 Teemu Mäki (Taideteollinen korkeakoulu): Avantgarden jälkeen
11.45 Erkki Sevänen (Joensuun yliopisto): Avantgarden yhteiskunnalliset ehdot yhdentyvässä ja globalisoituvassa maailmassa

12.15 kahvi

12.45 Kari Yli-Annala (Taideteollinen korkeakoulu): Ajanmukaisuus ja epäajanmukaisuus - suomalaisen avantgarden historiallinen dilemma
13.15 Harri Veivo (Helsingin yliopisto): Christian Dotremont ja "pohjoinen ulottuvuus"

13.45 lounas

                     * * *

huom. iltapäivän ohjelma osoitteessa Mariankatu 11 (sali 10)

                     * * *

14.45 Ilmo Rannan (Sibelius-Akatemia) Friedrich Nietzschen, Theodor Adornon ja Elmer Diktoniuksen sävellyksistä kokoama konsertti; esiintyjinä pianotaiteilijat Ilmo Ranta ja Maija Parko sekä sopraano Sanna Heikkinen
15.15 Tanja Uimonen (Helsingin yliopisto): Vapaus 2000-luvun suomalaisessa vapaassa improvisaatiossa
15.45 Eero Hämeenniemi (Sibelius-Akatemia): Musiikin avantgarde ja uutuuden käsite
16.15 ohjelma päättyy

klo 19 päätösillallinen
Ruotsalaisen kirjailijan, runoilijan ja filosofin Thomas Thorildin kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta. Tämän johdosta Greifswaldissa, jossa Thorild kuoli vuonna 1808, järjestetään 2.  lokakuuta kello 9.00 -17.00 symposium:

Thomas Thorild. Ein Symposium zu seinem 200. Todestag
Interdisziplinäres Symposium

Symposiumin kielenä toimii saksa.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Lisätietoja:
Symposiumin ohjelma (saksaksi, pdf-tiedosto)
Järjestäjän kotisivut
 
THE DAYS OF SAINT PETERSBURG PHILOSOPHY - 2008
20 – 22 November, 2008
MAN COGNIZING, MAN CREATING, MAN BELIEVING

SAINT PETERSBURG PHILOSOPHY SOCIETY
ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY
THE FACULTY OF PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE


The programme:
The Grand Opening of the Days of St. Petersburg Philosophy - 2008 take place on 20 November (Thursday), 11:00. Saint Petersburg State University, the main hall, Universitetskaya nab. 7 / 9 (the entrance from Mendeleevskaya Line) and 21, 22 of November.

During the Days of St. Petersburg Philosophy - 2008 there will be the symposiums: "Man and Cognition", "Man and Creation", "Man and Faith", as well as scientific conferences, seminars and roundtables.

Further a commemoration ceremony the "Remembering the Philosophical Steamer of 1922" will be held at the memorial stone (Universitetskaya nab., 8 - 9 lines), as well as the prize awarding of the St. Petersburg Philosophical Society "Second Navigation" for 2008. There will also be an exhibition and sale of books of leading publishers of the city and appearance of artistic groups of Saint Petersburg State University.

Contact information:
Applications for participation, and the author's reference indicating the theme of section or roundtable must be sent by e-mail to: science (at) philosophy.pu.ru and to the address of section or roundtable or by diskette to: 199034. St. Petersburg, Mendeleevskaya line, 5, the Faculty of Philosophy and Political Science, Saint Petersburg State University.

Nonresident members should inform about the need for hotel reservations (dormitory) to heads of sections and roundtables by the phone: (812) 328-94-21 and electronic addresses: dean (at) philosophy.pu.ru.
Phone: (812) 328-94-40 Tel. / fax: (812) 328-94-21.
E-Mail: science (at) philosophy.pu.ru, t_ruschina (at) mail.ru

Internet:
http://www.spbu.ru
http://www.philosophy.pu.ru
http://anthropology.ru
http://history.philosophy.pu.ru
 
METAMETAPHYSICS
An international workshop at the Department of Philosophy, University of Turku, Finland, October 25-26, 2008.


Saturday, October 25
PUB 3, Publicum, Assistentinkatu 7, 1st floor.

10.00-
Coffee & Welcome

10.15-11.15
Fraser MacBride (Birkbeck, University of London): The Origins of the Order

11.20--12.20
Olli Koistinen (University of Turku): Kant on Metaphysics

Lunch

14.00-15.00
Arianna Betti (VU University Amsterdam): Gluing Facts

15.05-16.05
Anna-Sofia Maurin (Lund University): On What What There Is Does: Truthmaking Roles and Ontological Justification

Coffee

16.30-17.30
Jan Willem Wieland (VU University Amsterdam): How To Meet a Regress: Three Ad Hoc Constraints

19.00 Dinner for the invited speakers


Sunday, October 26
PUB 3, Publicum, Assistentinkatu 7.

10.00-11.00
John Divers (University of Leeds): Metaphysics Without De Re Modality?

11.05--12.05
Antti Keskinen (University of Tampere): Quine, "Semanticism" and Metaphysical Necessity

Lunch

13.30-14.30
Arto Repo (University of Turku): On some Defences of Ordinary Things

14.35-15.35
Tim De Mey (Erasmus University Rotterdam): All Kinds of Everything: Remarks on Physics, Metaphysics and Metametaphysics

Coffee

16.00-17.00
Markku Keinänen (University of Turku): The Arguments to the Best Explanation in Metaphysics

18.30 Dinner for the invited speakers


The workshop is organized by Anna-Sofia Maurin (Lund University) (Anna-Sofia.Maurin (at) fil.lu.se ) and Markku Keinänen (University of Turku) (Markku.Keinanen (at) utu.fi). The workshop is funded by the Academy of Finland and Erik Philip Sörensens fond för filosofi.

Information:
http://users.utu.fi/mkeina/visits
 

Miten meistä tuli filosofian tohtoreita?

Artikkelipyyntö

 

Suomen filosofisen yhdistyksen hallitus on päättänyt julkaista kokoomateoksen Miten meistä tuli filosofian tohtoreita. Teos sisältää kertomuksia, eräänlaisia pienoiselämänkertoja väitöskirjaprosessista, mukaanlukien aiheen valikoituminen, rahoitus, väitöskirjan tekoprosessi eri vaiheineen, ohjauksen ja muun avun merkitys, mahdollinen oleskelu ulkomailla sekä itse väitöstapahtuma, mahdollinen karonkka sekä pohdintaa väitöksen merkityksestä myöhemmälle elämälle ja tutkijanuralle.  Kertomukset voivat olla vapaamuotoisia ja persoonallisia. Kirjoittajia pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 

- Mistä tuli heräte ryhtyä opiskelemaan filosofiaa?
- Ketkä olivat pääopettajat?
- Katsaus opintovuosiin
- Miten ja miksi syntyi halu jatkaa opintoja tohtoriksi?
- Miten löytyi väitöskirjan aihe?
- Ketkä olivat työn ohjaajia ja ketkä mahdollisia muita virikkeiden antajia?
- Millaisia vaiheita ja millaisia vaikeuksia väitöskirjan teossa oli?
- Miten tohtoriopinnot rahoitettiin?
- Millainen oli väitöstilaisuus
- Onko väitöskirjan teema jatkunut myöhemmissä töissä?
- Onko tohtoriksi tuleminen sittemmin vastannut asetettuja odotuksia?

 

Vapaamuotoisten kertomusten enimmäispituus on 5 liuskaa 1,5 rivinvälillä fonttikoon ollessa 12 (merkkimäärä noin 15 000 merkkiä). Kertomuksiin tulee liittää vapaamuotoinen otsikko, henkilötiedot, väitöksen päivämäärä, vastaväittäjä ja kustos, väitöskirjan otsikko ja lyhyesti tietoja väitöksen jälkeisestä tutkimustoiminnasta. Kirjoittajia pyydetään myös toimittamaan valokuva teosta varten, jos mahdollista itse väitöstilaisuudesta tai väitöskirjan kirjoitusajalta. Artikkelipyyntö koskee kaikkia suomalaisia filosofia-oppiaineista väitelleitä henkilöitä kielestä riippumatta. Myös ulkomailla väitelleet kuuluvat kutsun piiriin. Kertomukset voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi äidinkielestä riippuen. Kirjoituksista koostetaan monografia, jonka toimittaa FT Markku Roinila.

Vastaavanlaisia teoksia on jo aiemmin ilmestynyt historiantutkijoista ja oikeustieteilijöistä. Teosten on tarkoitus kartoittaa väitösprosesseja paitsi pedagogisessa, myös aate- ja oppihistoriallisessa mielessä. Samalla ne ovat kiinnostavia näyteikkunoita tieteellisiin käytäntöihin ja kirjoittajien urakehitykseen.

 

Kirjoitukset pyydetään toimittamaan 1. 1. 2009 mennessä word-, wp-, odf- tai rtf-muodossa osoitteella Markku Roinila, Filosofian laitos, Pl 9, 000140 Helsingin yliopisto, markku.roinila (at) helsinki.fi. Lisätietoja myös puhelinnumerosta (09) 191 29218. Valokuvat pyydetään toimittamaan mieluiten liitetiedostona em. sähköpostiosoitteeseen, mutta tarvittaessa paperivalokuvat voidaan skannata.Kirjallisuutta


Halila, Heikki & Timonen, Pekka (toim.), Miten meistä tuli oikeustieteen tohtoreita, Suomalainen lakimiesyhdistys, Helsinki 2003

Tommila, Päiviö (toim.), Miten meistä tuli historian tohtoreita, Suomen historiallinen seura, Helsinki, 1998.

 

50 Years since L'apparition du livre
Helsinki 16.10.2008 klo 13:00


Workshop: 50 YEARS SINCE L'APPARITION DU LIVRE

Arranged by the Department of History (University of Helsinki), The
Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and
Reading (HIBOLIRE) and The National Library of Finland

Department of History, University of Helsinki
Unioninkatu 38, lecture Hall A205
16 October 2008, 13.00-18.00

Lucien Febvre's and Henri-Jean Martin's l'Apparition du livre,
published in 1958 (translation in English Coming of the Book in
1976), has earned a significant position as the starting point of the
modern book history. During the past fifty years, book history has
become one of the most innovative new research themes among the
history studies. The workshop introduces Febvre's and Martin's title
as well as discusses the modern book history's significance and its
approaches' and methodologies' development.

PROGRAM

13.00
Welcome and Introduction by Director of the Department Prof. Hannes
Saarinen

13.15
Prof. Simon Eliot (University of London): Looking Back and Looking
Forward: Fifty Years of l'Apparition du livre

14.15
Prof. Margareta Björkman (Mälardalen University): Getting to Know the
Eighteenth-Century Readers. A Tentative Outline

15.15
Coffee

15.45
MA Jaakko Tahkokallio (University of Helsinki): Books before the Book
- Medieval Written Culture and the Limits of Book History

16.15
PhD Jessica Parland-von Essen (Society of Swedish Literature in
Finland): What Book Collections Can Tell Us

16.45
PhD Jyrki Hakapää (University of Helsinki): Local Book History
Tradition. Do Finns Need l'Apparition du Livre?

17.30
A visit to the National Library, a presentation of the Reenpää
collection


Tiedustelut:
Jyrki Hakapää <jyrki.hakapaa (at) helsinki.fi> puh. 09 191 24327
 
 
Helsingin yliopiston tutkijakollegium järjestää lukuvuonna 2008-2009
suomenkielisen Studia Collegialia -yleisluentosarjan teemasta:


Skandaali -media, taide, politiikka

Luentosarjan tavoitteena on pohtia skandaalien rakentumista, niiden
taustalla vaikuttavia normeja ja skandaalien yhteiskunnallista merkitystä.
Kysymme, kuinka skandaaleja tuotetaan, mitä tarkoitusperiä skandaalit
palvelevat ja mikä niiden vaikutus on nykypäivän taiteeseen mediaan,
politiikkaan tai yleisempään moraalista käytävään keskusteluun. Mikä on
median rooli skandaalien tuottamisessa ja levittämisessä? Onko skandaaleille
yhteiskunnallinen tilaus vai ovatko sensaatiouutiset iltapäivälehdistön
keino houkutella lukijoita? Mitä rajoja taideskandaalit rikkovat? Millaisiin
moraalikäsityksiin skandaalien uutisointi nojaa? Seitsemän luennon sarjassa
käsitellään skandaaleja eri taiteenlajeista ja mediasta aina poliittiseen
satiiriin ja uskontoon. Luentosarjan lopuksi järjestetään ajankohtainen
paneelikeskustelu, jonka puhujat ilmoitetaan keväällä 2009.

Sarjan ensimmäinen luento pidetään keskiviikkona 1.10.2008 klo 16.15
aiheesta Uskonto - skandaali modernissa maailmassa? Puhujina ovat Ilkka
Pyysiäinen: "Jumalanpilkka -skandaaleista pahin?", Juha Manninen:
"Syrjittiinkö Jacob-Israel Schuria hänen väitöskirjansa hylkäämisessä?" ja
Juha Sihvola: "Skandaali, uskonto ja suvaitsevaisuus".

Luennot pidetään Porthanian salissa PIII, Yliopistonkatu 3.

Koko luentosarjan ohjelma on luettavissa osoitteessa:
www.helsinki.fi/collegium/events/skandaali.htm


Luennoille on vapaa pääsy. Tervetuloa!
 
PMP Research Seminar
Autumn 2008


Friday, 26 September, 14-16 ( Auditorium IX, Main Building,  Unioninkatu 34, 3rd floor)
The Study of Moral Psychology in History: Methodological Issues
Julia Annas
John Marenbon


Friday, 10 - Saturday, 11 October (Auditorium XI, Main Building,  Unioininkatu 34, 3rd floor)
Ancient Moral Psychology

     Friday,
     10.15: Juha Sihvola, Introduction
     Christof Rapp, Aristotle on the moral psychology of persuasion
     Mika Perälä, Aristotle on Perception and Self-Love

     14.15: Marke Ahonen, Ancient Philosophers on Mental Illness
     Christoph Helmig, Chanting the truth: the concept of epôdê in Plato's                    
     dialogues

     Philipp Bruellmann, Aristotle on music and education (Politics VIII)

     Saturday,
     10.15: Francesca Pedriali, Aspasius' excursus on emotions
     Malin Grahn, Seneca on Poetry and Moral Development
     Miira Tuominen, Ethics and Moral Psychology in the Late Ancient                    
     Commentators

 

Friday, 31 October, 12-15 ( Auditorium IX, Main Building, Unioninkatu  34, 3rd floor)
Ilse Paakkinen, Christine de Pizan on the souls and bodies of men and  women
Martina Reuter, Mary Wollstonecraft on the virtue of modesty
Ville Paukkonen, Berkeley on self-knowledge

Friday, 28 November, 12-15 ( Auditorium IX, Main Building,  Unioninkatu 34, 3rd floor)
Juhana Toivanen
Jussi Varkemaa
Minna Koivuniemi
Olli-Pekka Vainio


For more information, visit PMP research unit's homepage:
http://www.helsinki.fi/teol/steol/pmp/
 
Filosofi, professori Pekka Himanen väitteli filosofian tohtoriksi 20-vuotiaana ja hänen teoksiaan on nyt käännetty yli 20 kielelle. Tämä antaa mielenkiintoisen taustan, kun nyt järjestettävässä erikoisluentosarjassa Himanen muun muassa kuvaa, millainen oppimisen filosofia on ajanut häntä opiskeluajoista lähtien. Samalla hän kiteyttää laajemminkin näkemystään oppimisesta ja luovasta elämästä parhaimmillaan perustuen laajoille tutkimuksilleen. Tätä kokonaisteemaa hän kutsuu nimityksellä "Elämä taideteoksena", joka on samalla luentosarjan nimi.

Sarja soveltuu hyvin kenelle tahansa oman oppimisen ja luovan elämän filosofiansa kehittämisestä kiinnostuneelle.

Pekka Himanen pitää luentosarjan Helsingin yliopiston Vuoden alumnin ominaisuudessa. Luentosarja toteutetaan yhteisestä aloitteesta kansleri Niiniluodon kanssa, joka myös avaa luentosarjan.

Luennot pidetään yliopiston juhlasalissa neljänä päivänä: ma 29.9., pe 3.10., ke 8.10. ja pe 10.10. (aina klo 13-16). Koska luentosarjalle on jo ilmoittautunut useita satoja ja juhlasalin tila on rajallinen, niin osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/11822/lomake.html.

Luentojen luonteen vuoksi tarkoituksena olisi, että ilmoittautujat tarkistaisivat voivansa osallistua kaikille neljälle kerralle, koska poissaolot vievät paikan joltakin toiselta. Luentosarjaan ei liity mitään suoritettavia tenttejä tai muita opintosuorituksia.

Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/alumni/himanen.htm

Tervetuloa!
 

FM Ville Lähteen filosofian alaan kuuluva väitöskirja Rousseau's Rhetoric of 'Nature' (Rousseaun 'luonnon' retoriikka) tarkastetaan 27.9.2008 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa B1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

 

Vastaväittäjänä on professori Róbert Haraldsson (Islannin yliopisto). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.

 

Lehdistötiedote on  luettavissa kokonaan osoitteessa:

http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2008084.html

 

Disputation: FL Camilla Kronqvist: "What we talk about when we talk about love".

Filosofi, Humanistiska fakulteten, Åbo Akademi
26.9.2008 12.00-15.00
Auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo | Piispankatu 8, Turku.

Som opponent fungerar Alice Crary, Associate Professor, (The New School for Social Research) och som kustos professor emeritius Lars Hertzberg (Åbo Akademi).

Finns det skäl för att älska? Kan vi lova att älska någon hela livet? Är ovillkorlig kärlek endast ett ouppnåeligt ideal?

Utgångspunkten för denna begreppsliga undersökning av kärlek är att många frågor som uppstår då vi börjar filosofera om begreppet är uttryck för förvirringar om vad vi talar om då vi talar om kärlek. Inspirerad av Ludwig Wittgensteins senare filosofi föreslår Kronqvist att många av dessa förvirringar kan upplösas genom att man reflekterar kring de olika samtal vi för om kärlek. Genom en sådan reflektion kan även vår förståelse för begreppet fördjupas.
I avhandlingen behandlas olika frågor om kärlekens roll i vårt liv i ljuset av filosofiska diskussioner om (1) känslor (2) personlig identitet och (3) mening och moral. Diskussionen ger vid handen att många av de frågor vi ställs inför i reflektionen kring kärlek utmärks av att de inte kan ges ett för varje enskild människa giltigt, vetenskapligt svar. Istället ställer de oss inför en moralisk fråga: vilken plats är vi beredda att ge kärleken och andra människor i vårt eget liv?

***
Voiko ihminen rakastaa, koska hänellä on siihen hyviä syitä? Voimmeko  edes luvata elinikäistä rakkautta? Onko rakkaus ilman ennakkoehtoja vain saavuttamaton ihanne?

Tämän rakkauden käsitteellisen tutkimuksen perusajatuksena on, että kysymykset, joita syntyy alkaessamme filosofoida rakkaudesta usein perustuvat väärinkäsityksiin siitä, mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme rakkaudesta. Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofian inspiroimana Kronqvist ehdottaa, että rakkautta koskevien erilaisten keskustelujemme reflektointi voi ratkaista monia näistä  sekaannuksista. Tällainen tarkastelu voi myös syventää rakkauden ymmärrystämme.
Väitöskirja tarkastelee eri puolilta rakkauden merkitystä elämässämme,
vetäen yhteyksiä (1) tunteita (2) identiteettiä ja (3) merkitystä ja moraalia koskeviin filosofisiin keskusteluihin. Voidaan todeta, että monet rakkautta koskevissa tarkasteluissamme esiin nousevat kysymykset ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niihin voi antaa jokaista  ihmisyksilöä sitovaa, tieteellistä vastausta. Sensijaan ne asettavat meidät moraalisen kysymyksen eteen: minkä aseman olemme valmiita  antamaan rakkaudelle ja toisille ihmisille omassa elämässämme?
'Political Correctness': Comparative Analysis of Instruments for Purifying the Public Debate
Helsinki 30.09.2008 klo 14:15

PROGRAMME

Keynote lecture:

Professor Lucian Hölscher (Ruhr-Universität Bochum), 2.15 pm,
‘Political correctness’ in Germany 1945–2008

Coffee, 3.15 pm

Comparative remarks:

Professor Hannu Nieminen (University of Helsinki), 3.45 pm,
Self-censorship

Dr. Marja Jalava (University of Helsinki), 4.10 pm,
Be positive

Dr. Ilmari Susiluoto (Foreign ministry of Finland), 4.35 pm,
Normalisation

Professor Pauli Kettunen (University of Helsinki), 5.00 pm,
The invention of traumas

Final discussion, 5.25 pm

- - - -

This Conceptual History and Related Items (COHIRI) seminar is co-organised by the Network for the Study of the Public Sphere at the University of Helsinki (http://www.helsinki.fi/project/julkisuus) and the Centre for Nordic Studies (CENS, http://www.helsinki.fi/hum/nordic). Scholars interested in the work of the COHIRI-network and wishing to receive more information of future events, should contact Jani Marjanen, secretary of the network, at jani.marjanen (at) helsinki.fi.

http://www.helsinki.fi/project/cohiri/

Tiedustelut:
Jani Marjanen
jani.marjanen (at) helsinki.fi
 
FM Jarkko Toikkasen englantilaisen filologian alaan kuuluva väitöskirja The Break of Paul de Man tarkastetaan lauantaina 20.9.2008 klo 12  salissa Pinni B1096.

Vastaväittäjänä on professori Martin McQuillan (University of Leeds) ja kustoksena on dosentti Matti Savolainen.

Väitöstiedote on luettavissa osoitteessa
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2008078.html.
 
Susanna Siegel -- Årets Burmanföre läsare i filosofi
Umeå universitet | Institutionen för idé- och samhällsstudier och Institutionen för psykologi

BURMANFÖRELÄSNINGARNA I FILOSOFI 2008
The nature of visual experience
Prof. Susanna Siegel, Harvard University

Föreläsning 1
The varieties of perceptual intentionality
Måndag 29 september, kl. 15.15-17, hörsal E, humanisthuset
Abstract: Are perception and perceptual experience best understood as contentful representations of the world, or is the nature of their connection somehow more direct? I argue that these options are not deeply in tension with one another, contrary to what many philosophers have supposed. Focusing on the case of visual experience, I argue that there is a sense in which visual experiences have propositional contents, even if they are not fundamentally representational states.

Föreläsning 2
The contents of visual experience
Tisdag 30 september, kl. 15.15-17, hörsal E, humanisthuset
Abstract: Although it is often claimed that visual experiences involve a distinctively perceptual mode of entertaining propositional content, philosophers sympathetic to this idea have not paid much attention to the attitude side of the equation. I argue that there distinctively visual forms of intentionality, and that the central features of visual experiences can be understood in terms of  the mode of entertaining propositional content.

Susanna Siegel är professor i filosofi vid Harvard University.  Hennes huvudsakliga intressen är inom medvetande- och språkfilosofi.  Hon är författare till flera inflytelserika artiklar, och arbetar för närvarande på en bok om visuella perceptioners innehåll.  Mer information om Susanna Siegel finns på hennes hemsida: http://www.fas.harvard.edu/~phildept/siegel.html. I samband med Burmanföreläsningarna arrangeras också en föreläsning i Filosofiska föreningen, och en gästföreläsning i filosofi:

Filosofiska föreningen
Måndag den 29 september, kl. 19.15-21, hörsal E, humanisthuset
What do we see?
Susanna Siegel, Harvard University
Abstract: Is visual consciousness limited to color, shape and motion? Or does it include things such as causation (one ball hitting another), kinds (a tree looking like a pine tree), emotions (people looking happy), and other high-level properties (cars looking expensive, clouds looking threatening)? I discuss a method for answering this question, the Phenomenal Contrast Method, which proceeds by noting differences between relevant pairs of experience, and isolating the source of the difference. When applied properly, this method supports the idea that the contents of visual consciousness are rich enough to include causation and some high-level kinds.

Gästföreläsning i filosofi
Tisdag den 30 september, kl. 10.15-12, rum D108, humanisthuset
On turtles and dobermans: Natural Kinds and Ceteris Paribus Laws
Bernhard Nickel, Harvard University
Abstract: Ceteris Paribus (cp-) laws tolerate exceptions. It's true, for example, that turtles grow old, even though not all turtles do. In light of this observation, it has long been a contentious matter to state just what a cp-law actually says. It does not say, for instance, that most members of the kind at issue have the property predicated.
Most turtles, for one, die almost immediately after hatching. I propose to make progress on this question by defending the view that cp-laws reflect our categorizing practice, that is, reflect the natural kinds we are ready to countenance in our theorizing.


ALLA  FÖRELÄSNINGAR ÄR ÖPPNA FÖR ALLA INTRESSERADE!
Filosofian illat Metsossa
Syksy 2008

Teemana:
MUSIIKKI

Musiikki on tärkeimpiä ihmisten itseilmaisun, esteettisen nautinnon ja yhdessäolon muotoja niin arjessa kuin juhlassakin. Kuuloaistin kautta välittyvän mielihyvän tuottajana sillä on perustavanlaatuinen asema yksilön kokemuksessa ja äänellisessä maailmasuhteessa. Toisaalta se on mittavasti yhteiskuntiin vaikuttanut ja nykyään vuolaita rahavirtoja liikutteleva kulttuuri-ilmiö. Näissä molemmissa ulottuvuuksissaan se on myös askarruttanut filosofiaa ja lukuisia filosofeja kiihkeitä kiistojakin nostattaen. Musiikille onkin ominaista, että kullakin meistä tuntuu olevan siitä oma mielipiteensä – ja musiikkimakuun suhtaudutaan usein intohimoisesti. Filosofian illoissa pohditaan, mitä musiikki on, miten se koetaan, miten sitä on älyllisesti ja filosofisesti tarkasteltu, mitä se on historiallisesti merkinnyt ja miten se nykypäivässä vaikuttaa.

Kuluvana vuonna juhlistetaan suomalaisen musiikkikirjastotoiminnan 50-vuotista historiaa. Tampereella on erityistä aihetta muistamiseen, koska ensimmäinen musiikkiosasto perustettiin juuri täällä.

Maanantaisin pääkirjasto Metsossa ls. 1 klo 18:00.

Ma 15.9. klo 18.00, ls. 1
Juha Torvinen, FT, musiikintutkija (Helsingin yliopisto): 
”Mitä filosofoitavaa musiikissa voi olla?”

Ma 13.10. klo 18.00, ls. 1
Jukka Sarjala, musiikin kulttuurihistorian dosentti (Turun yliopisto):
”Antautuminen ja tulkitseminen – musiikin ristiriidasta”

Ma 17.11. klo 18.00, ls. 1
Markku Roinila, FT, filosofian tutkija (Helsingin yliopisto):
”Harmoninen ristiriita”


Puheenjohtajana Tuukka Tomperi.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin.

Ks.
http://www.tampere.fi/kirjasto/tiedotus/kalenteri.htm
 
Ikuisesti ajassa - filosofisia keskusteluja Jukka Relanderin kanssa

Keskustelutilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin klo 17.30 Pasilan kirjaston auditoriossa.

"Aikakautta eivät määritä sen antamat tyypilliset vastaukset, ne uskomukset, joista jonakin aikana elävät ihmiset ovat yksimielisiä. Päinvastoin. Aikakauden muodostavat ne kysymykset, johon se ei kykene vastaamaan, mutta joihin sen on pakko ottaa jatkuvasti kantaa; samassa ajassa ja paikassa elävät ihmiset keräävät yhteen juuri ne kiistat, joita ei voi paeta eikä ratkaista. Miksi ei voi? Jos ne voi välttää tai ratkaista, silloin myös aikakausi on vaihtunut. Ikuisesti ajassa -keskustelusarja tutkii tällaisia kohtalonkysymyksiä omasta ajastamme." -Tuomas Nevanlinna.


Ohjelma:

1.10. Akatemiatutkija Mika Ojakangas: Miksi omatunto kolkuttaa? "Omatunto on ihmisen sokea piste, joka selittää kaiken, mutta jota hän ei kykene selittämään."

5.11. Muusikko Mikko Kuustonen: Onko hyväntekeväisyys pahantekeväisyyttä? "Kyynisyys on hyvinvoinnin pahin vihollinen."

3.12. Professori Jaana Hallamaa: Onko altruismi mahdotonta? "Jos altruismi on mahdotonta, moraalilla voi olla mahdollisuus."

Linkki: http://www.lib.hel.fi/pasila/ikuisestiajassa
 
Filosofiska institutionens forskarseminarium, Åbo Akademi
The Research Seminar at the Philosophy Department, Åbo Akademi University

Tid: Måndag 8.9.2007 kl. 18-20
Plats: Auditorium Westermarck, Arken (C), Fabriksgatan 2, Åbo

 Hannes Nykänen:  Conscience and Collective Pressure

Texten finns nu tillgänglig på våra hemsidor!
The text is now available on our website!
http://www.abo.fi/fak/hf/filosofi/index.php?p=fsemi&l=sv

Välkomna!
Welcome!
FBF:s Filosoficafé
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: den 14 september 2008 kl 17

Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet

*
Logiken, som läran om följdriktigt och korrekt resonerande, har sedan antikens dagar uppfattats som själva kärnan i allt rationellt tänkande. Det moderna tillägget i synen på rationaliteten är den med vetenskapen förknippade förmågan att förutse och kontrollera händelser i naturen.

En frukt av den vetenskapliga rationaliteten är teknologin. P.g.a. de oroande följderna denna teknologi haft när det gäller de mänskliga livsvillkoren, har man börjat tala om en ’rationalitetens kris’. Men hör logiken till de problematiska dragen i den moderna rationaliteten? Många filosofer svarar nej på den frågan. De har menat att en sådan hållning vore att öppna dörrarna för anti-intellektualism eller irrationalism.

Under senare delen av 1900-talet har den formella logikens ställning ändå ifrågasatts. Enligt kritikerna har den formella logiken som norm för korrekt resonerande varit förknippad med en överförenklad syn på språket.

Föredraget kommer fokusera på ’kärnfrågan’: hur har logiken fått sin särställning i vår syn på rationellt tänkande och vilka filosofiska skäl har angetts för backa upp det här perspektivet. Vi skall belysa dessa frågor bl.a. genom att se på hur skälen förändrats när nya filosofiska idéer vunnit insteg.


Filosoficaféer Hösten 2008

Temaserie: Tänkandets svårigheter, rationalitet, logik, följdriktihet och det goda tänkandet

• 14.9 9 Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet
• 28. Inledare: filosof Fredrik Vesterlund, H:fors Universitet
Tema: Inleder serien ”Om tänkande”, rubrik meddealas senare
• 12.10 Programmet öppet
• 26.10 Programmet öppet
• 23.11 Programmet öppet

Temaserie: Om Freud och psykoanalysen

• 9.11 Inledare: filosof Joel Backström
Tema: Inleder serie ”Om psykoanalysen”, rubrik meddelas senare
• 7.12 Inledare: gruppsykoanalytiker Bodil Lindfors, Åbo
Tema: ”Om psykoanalysen” rubrik meddelas senare

***
Alla intresserade välkomna
Fritt inträde

Närmare upplysningar:
Folkets Bildningsförbund | Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068 | +358 40 757 9159 | fax +358 2 237 9190
E-mail:  FBF(a)kaapeli.fi

OBS! FBF förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
WITTGENSTEIN AND PHILOSOPHICAL AUTHORSHIP
Workshop arranged by the Nordic Network for Wittgenstein Research at the University of Helsinki, October 3-4, 2008.

Preliminary program

Friday Oct. 3 (Main building, Aud XV, Unioninkatu 34)

14.00-14.15 Welcome (Thomas Wallgren, Helsinki)

14.15-15.30 Richard Raatzsch (Potsdam): Philosophy and Jokes

15.45-17.00 Richard Sørli (Bergen): On Wittgenstein's use of Examples

17.00-17.30 Coffee

17.30-18.45 Ray Monk(Southampton): tba

Saturday Oct. 4 (Main building,  Hall 12, Fabianinkatu 33)

10.00-11.15 Josef Rothhaupt (München): Wittgenstein's "way of thinking" - Wittgenstein's "arrangement of thoughts"

11.30-12.45 Niklas Forsberg (Uppsala): tba

12.45-14.00 Lunch

14.00-15.15 Magnus Aardal (Oslo): A Meta-exegetical Perspective on Reading
Philosophical Investigations as a Therapeutic Text


15.30-16.45 Nora Hämäläinen (Helsinki):  Avoiding Closure - Wittgenstein, Murdoch and the Form of Philosophical Thought

16.45-17.15 Coffee

17.15-18.30 Avner Baz (Tufts): Must Philosophers Rely on Intuitions?

18.30-18.45 Closing

20.00 Workshop dinner

Free admission, the workshop is open to all!

For questions about local arrangements, accommodation, etc., please contact Joel Backström: jbackstr(a)abo.fi
Avner Baz (Tufts University): "Who Knows? - In Defense of Ordinary
Language Philosophy"
Ämnet filosofi, Åbo Akademi 29.9-3.10.2008

Lähempiä tietoja löytyy tutkijakoulun kurssisivulta
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/kurssit.php
ja kurssin laajahko ohjelma sivulta
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/Baz_Handout.pdf

Monday, September 29, 9-12: Introduction, An Initial Characterization
of the Basic Conflict, Strawson on Truth, Austin's 'Other Minds'.
Background reading: Peter Strawson (1949), 'Truth' Analysis, 9: 83-97;
John Austin, 'Other Minds', in Philosophical Papers, Oxford University
Press, 1979.

Tuesday, September 30, 13-16: The Prevalent Arguments against OLP.
Background reading: John Searle, Speech Acts, Cambridge University
Press, 1999, pp. 131-156; Peter Geach (1965), 'Assertion',
Philosophical Review, 74: 449-465; Scott Soames, Philosophical
Analysis in the Twentieth Century, Princeton University Press, 2003,
pp. 115-134.

Wednesday, October 1, 13-16: Must Philosophers Rely on Intuitions?
Background reading: Weinberg et al. (2001), 'Normativity and Epistemic
Intuitions', Philosophical Topics, 29: 429-459;  Timothy Williamson
(2004), 'Philosophical "Intuitions" and Skepticism about Judgment',
Dialectica, 58: 109-153.

Thursday, October 2, 13-16: Contextualism, Anti-Contextualism, and
OLP. Background reading: Charles Travis, The Uses of Sense, Oxford
University Press, 1989, pp. 129-187; Keith DeRose (1992),
'Contextualism and Knowledge Attribution', Philosophy and
Phenomenological Research, 52: 913-929.

Friday, October 3, 9-11: OLP, Skepticism, Kant.
Background reading: David Lewis (1996), 'Elusive Knowledge',
Australasian Journal of Philosophy, 74: 549-567.


Introduction
1.    "[Analytic philosophy is characterized by] a commitment to the
ideals of clarity, rigor, and argumentation" (Soames 2003a: xiii).
2.    "[Analytic philosophy is characterized by] a method that stresses
clarity and rigorous argument" (Byrne and Hall, 2004).
3.    Those who find arid the "technical minuteness of much philosophy in
the analytic tradition" are manifesting "impatience with the long haul
of technical reflection [that] is a form of shallowness, often thinly
disguised by histrionic advocacy of depth" (Williamson 2007: 45).
4.    Ordinary Language Philosophy as defended in the book: A particular
form of critique of the tradition of western philosophy "one that seeks
to alleviate conceptual entanglements and unclarities by means of
consideration of the ordinary and normal uses of the words in
question, and of the conditions that make these uses possible and
against which they acquire their specific significance or point. OLP,
as I understand it, is essentially responsive: its 'reminders' are
assembled for 'a particular purpose' " in attempt to alleviate this or
that particular philosophical difficulty or unclarity (Wittgenstein
1963: remark 127). OLP's reminders are assembled not
"opportunistically", as Soames alleges (2003: 216), but deliberately.
5.    My aim: To defend, not this or that philosopher or text, but OLP as
a general approach at what I take to be its best, and to show that,
persistent rumors to the contrary notwithstanding, it still
constitutes a well-motivated and viable alternative to the
philosophical work that is currently carried out within the mainstream
of analytic philosophy.
 
Uppsala universitet ledigkungör härmed en anställning som Forskarassistent i filosofi med filosofihistorisk inriktning vid Filosofiska institutionen.

Anställningen avser fr o m 090101 tillsvidare.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning inom filosofi med filosofihistorisk inriktning och undervisning även inom teoretisk och praktisk filosofi på grundnivå och/eller på avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs att fullfölja anställningen väl.

Förmåga att undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten fästes särskild vikt vid forskningsmeriter inom något eller några av den västerländska  filosofihistoriens forskningsområden från antiken fram till slutet av 1800, speciellt inom medeltidens och den nya tidens filosofi.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder - övrig skicklighet: Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Personliga förhållanden ( t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särsilt att söka denna anställning.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara inges i två exemplar i papperskopior och omfatta

•    merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas
•    kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
•    Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand
•    De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt professor Lars-Göran Johansson, tel 018-471 7361. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380 och Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.

Ansökan med angivande av dnr UFV-PA 2008/1431 ska ställas till Uppsala universitet och inges till Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018 - 471 2000, senast den 1/10 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Post-graduate Essay Prize, 2008

Res Publica: A Journal of Moral, Legal and Social Philosophy
(http://www.springer.com/11158)

For the fourth year running, Res Publica will be awarding a prize for the best paper submitted by a current postgraduate student in 2008.  This may be in any area of moral, legal or social philosophy, and should conform to the normal requirements for submissions - please see the website address above for details. 

Papers must be submitted via the Editorial Manager system, accesible via the website above or directly at : http://www.editorialmanager.com/resp/default.asp

Please state when you submit a paper that you’d like it considered for the postgraduate prize, and also confirm that you have not yet been awarded a PhD.  You can do this via a message to the editors on Editorial Manager.

All entries must be received by 1 October 2008, with the winner to be announced in December 2008.  The winner will receive £100 and a year's subscription to the journal.  The winning essay will be published in Volume 15 (2009).

Previous winners:
Alexandra Couto, 'Privacy and Justification' 12.3 (2006)
Alasdair Cochrane, 'Animal Rights and Animal Experiments: An Interest-Based Approach' 13.3 (2007)
Göran Duus-Otterström, 'Betting Against Hard Determinism' (forthcoming, 2008)

The prize will be judged by a panel of referees, along with the
journal editors.

For more information please contact:

Gideon Calder     gideon.calder (a) newport.ac.uk
or Jonathan Seglow     j.seglow (a) rhul.ac.uk
Co-editors, Res Publica
10. kansainvälinen Kant-konferenssi järjestetään Kaliningradissa (ent. Königsbergissä, Kantin kotikaupungissa) 22.-24.4.2009. Konferenssin keskeinen painopiste on Kantin ymmärrys järjen luonteesta, jota käsitellään esimerkiksi suhteessa moderneihin käsityksiin järjestä, etiikasta, uskonnollisuudesta, vallasta ja maailmanjärjestyksestä. Konferenssissa tarkastellaan myös Kantin filosofian vastaanottoa eri kulttuureissa. Konferenssin kielinä toimivat venäjä, saksa ja englanti.

Osallistujia pyydetään lähettämään tarvittavat liitteet (ilmoittautumislomake sekä tarvittavat liitteet mikäli pyrkii osallistumaan konferenssiin esitelmän muodossa; lisätietoja kts. alkuperäinen ilmoitus, linkki alla) 1.10.2008 mennessä osoitteeseen:

236041, Kaliningrad
Aleksandr Newskij Str. 14
Staatliche Russische Immanuel-Kant-Universität (RGU im. Kanta)
Lehrstuhl für Philosophie und Logik

Tel./Fax: +7 (4012) 955 338; +7 (4012) 216 338
Tai sähköpostitse: kant10 (at) kantiana.ru

Organisaatiokomitea ottaa hakijoihin yhteyttä viimeistään 15. joulukuuta koskien osallistumisen mahdollista hyväksymistä.

Linkki ilmoitukseen (saksaksi):
http://ratio.albertina.ru/conference/Kant_Conf
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen (löytyy myös yllä olevalta sivulta):
Lomake
 
ANTIIKIN HISTORIAN LABYRINTTI

Luentosarja Herman Gummeruksen muistoksi
Mvs. Prof. Björn Forsén ja Dos. Antero Tammisto

Antiikin historiasta kiinnostuneille tarkoitetun Antiikin historian 
labyrintti -kurssin tavoitteena on esitellä antiikin historian 
tutkimusta ja sen laaja-alaisuudesta johtuvia monipuolisia 
mahdollisuuksia. Kurssin luennoitsijoina toimivat Helsingin yliopiston 
Historian laitoksella tutkijauransa aloittaneet tutkijat, jotka 
luennoivat omasta tutkimuksestaan.
Aihepiirien laaja kirjo antiikin Kreikan asutushistoriasta filosofian 
historiaan ja Rooman ja Pompejin rakennushistoriasta 
myöhäisroomalaiseen taidehistoriaan esittelee samalla metodisesti 
opettavaisena pidetyn antiikin historian eri menetelmiä ja antiikin 
historian tutkimuksessa korostuvia lähdekriittisiä ongelmia.

Kurssin järjestämisellä muistetaan Helsingin yliopiston Historian 
laitoksen historian professorina 1933-47 toimineen Herman Gummeruksen 
(1877-1948) työtä antiikin historian tutkijana ja sen perintöä 
Historian laitoksella. Gummerus on ensimmäisiä suomalaisia 
kansainväliseen maineeseen nousseita antiikintutkijoita. Gummeruksen 
talous- ja sosiaalihistoriallinen tutkimusote on vaikuttanut 
puolestaan Helsingin yliopiston yleisen historian professorina 1960-81 
toimineen Jaakko Suolahden ja hänen oppilaidensa tutkimuksen ja 
opetuksen välityksellä. Näistä tunnetuin on kurssilla luennoiva, 
Oxfordin yliopiston professorina toiminut Margareta Steinby.

Kurssin ohjelmaan on sisällytetty myös toisen kansainvälisesti 
tunnetun suomalaisen antiikintutkijan, Prof. Paavo Castrénin esitelmä 
Klassillis-filologisen yhdistyksen kokouksessa ti 14.10.2008 (klo 18) 
hänen vuosina 2002-07 johtamansa Helsingin yliopiston Pompeji 
-projektin tutkimustyöstä.

Ti 9.9. Björn Forsén & Antero Tammisto, Johdanto: Herman Gummerus ja 
suomalainen antiikin historian tutkimus

To 11.9. Björn Forsén, Kreikkalaista asutushistoriaa

Ti 16.9. Juha Sihvola, Kreikan filosofiasta

To 18.9. Agneta Ahlqvist, Katakomber, konst och kvinnor

Ti 23.9. Maijastina Kahlos, Toiseus roomalaisessa maailmassa

To 25.9. Joonas Sipilä, Rooman keisariajan sotavoimat ja hallintohistoria

Ti 30.9. Katariina Mustakallio, Uskonto ja sukupuoli Roomassa

To 2.10. Marja-Leena Hänninen, Jokapäiväistä elämää Roomassa

Ti 7.10. Margareta Steinby, Kuka päätti ikuisen Rooman rakennusprojekteista?

To 9.10. Ville Vuolanto, Perhehistoriaa myöhäisantiikin Roomassa

Ti 14.10. Paavo Castrén, Pompeji-projektin ensimmäisen kauden tilinpäätös
Huom. paikka ja aika: HY päärakennuksen uusi puoli (Fabianink. 33) 
sali 15, klo 18 Klassillis-filologisen yhdistyksen kokous.

To 16.10. Antero Tammisto, Miksi Pompeji on tutkimuskohteena ikuinen kaupunki?

12 luentotilaisuutta, tiistaisin ja torstaisin klo 16-18 Helsingin 
yliopiston Historian laitoksella (Unioninkatu 38 A, 2. kerros) salissa 
U38 A 205 paitsi ti 14.10. klo 18 HY:n päärakennuksen uuden puolen 
(Fabianink. 33) sali 15.
Studia Philosophica Estonica has just published its latest issue at
http://www.spe.ut.ee/ojs/index.php/spe. We invite you to review the Table of Contents here and then visit our web site to review articles and items
of interest.

Thanks for the continuing interest in our work,
Daniel Cohnitz
Department of Philosophy, University of Tartu
Phone +3727376619
Fax +3727375314

cohnitz (a) ut.ee


Studia Philosophica Estonica
Vol. 1.1 (2008), Special Issue "Truth" (Part I), edited by Daniel Cohnitz
Table of Contents
http://www.spe.ut.ee/ojs/index.php/spe/issue/view/Truth%2C%20Part%20I


--------
Editorial
Daniel Cohnitz

Frege on Truths, Truth and the True
Wolfgang Künne

'Indeed,''Really,''In Fact,''Actually'
Gerald Vision

The Logic of Truth in Paraconsistent Internal Realism
Manuel Bremer

Deflationism, Truth-Aptness and Non-Factualism
Massimiliano Vignolo

Logic and truth : Some logics without theorems
Jayanta Sen, Mihir Kumar Chakraborty


Reviews
--------
Ralph Wedgwood, The Nature of Normativity
Katri Käsper
Maanantaina 8.9.2008 klo 16-18 Robert Pippin pitää luennon aiheesta "On Hegel's Claim that Self-Consciousness is 'Desire in General' ('Begierde überhaupt')". Paikkana toimii Helsingin yliopiston tutkijakollegium (Fabianinkatu 24, 1. kerros).

Iltapäivän aikana on myös "Workshop with Robert Pippin", jonka paikkana toimii myös Helsingin yliopiston tutkijakollegium (Fabianinkatu 24, 1. kerros).

Alla tarkempi ohjelma:

DESIRE AND RECOGNITION: A WORKSHOP WITH ROBERT PIPPIN
Monday, September 8
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, 1st floor.


12.30 Heikki Ikäheimo (Macquarie University, Australia):
Making the best of what we are - recognition as an ontological and
ethical concept

13.30 Sara Heinämaa (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
Self and other: a phenomenological approach.

14.30 B r e a k

14.45 Arto Laitinen (Helsinki Collegium for Advanced Studies):
Brandom on (Hegel on) desire and recognition

15.45 B r e a k

16.15 Robert B. Pippin (University of Chicago):
On Hegel's Claim that Self-Consciousness is Desire in General (Begierde
überhaupt)

18.00 E n d

Printattava posteri löytyy linkistä alla:
Workshop.pdf
 
Freedom, Desire, and the Other
The Centenary of Simone de Beauvoir (1908-2008)


Open interdisciplinary workshop arranged by SALT (Forum for Advanced
Studies in Arts, Languages and Theology) at Uppsala University

September 22, 09.15-17.00
English Park Campus, room 16-0043

Program:

9.15 Opening: Ulrika Björk (Uppsala University)
9.45 Michel Kail (editor L'Homme et la Société, France): "Political
Philosophy according to Simone de Beauvoir: the Question of Alterity",
discussant: Ulrika Björk
Break
11.15 Sara Heinämaa (University of Helsinki): "Simone de Beauvoir's
Phenomenology of Sexual Difference", discussant: Lisa Käll (Uppsala
University)
Chair, am: Jonna Bornemark (Södertörn University College/Uppsala University)

LUNCH

14.00 Edda Manga (Uppsala University): "The Desire of the Other:
Internalised Oppression in Simone de Beauvoir and Frantz Fanon",
discussant: Stefan Helgesson (Uppsala University)
Break
15.30 Open text seminar on de Beauvoir's essay "Must We Burn Sade?"
(Faut-il brûler Sade?, 1951-1952), room 2-1077
Chair, pm: Petra Carlsson (Uppsala University)
17.30 Reception buffet at the Department of Philosophy, English Park
Campus, building 2

Last day for registration: September 10
salt (at) engelskaparken.uu.se
More information: salt.engelskaparken.uu.se
 
Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi (KVA)
i samarbete med Kollegiet för Samhällsforskning (SCAS) och institutionerna
för filosofi och matematik vid Uppsala Universitet arrangerar:

 WORKSHOP
 The Philosophy of Logical Consequence
 31/10 - 2/11 2008


Thunbergssalen, Kollegiet för Samhällsforskning (SCAS)
Thunbergsvägen 2, 752 36 Uppsala

Inbjudna talare:
John Cantwell (KTH, Stockholm), Matti Eklund (Cornell), Sten Lindström
(Umeå), Per Martin-Löf (Stockholm), Sara Negri (Helsinki), Peter Pagin
(Stockholm), Erik Palmgren (Uppsala), Dag Prawitz (Stockholm), Stephen Read (St Andrews), Tor Sandqvist (KTH, Stockholm), Gabriel Sandu (Helsinki/Paris), Peter Schroeder-Heister (Tübingen), Sören Stenlund (Uppsala), Göran Sundholm (Leiden), Dag Westerståhl (Gothenburg).

Abstract
There is a traditional picture of logic that may be spelled out as follows:
Logic is concerned with the principles for correct reasoning and valid
arguments; its principles are universal, necessary, apriori and formal;
logically valid arguments are necessarily truth-preserving and have a
fundamental epistemic significance; and finally, logic is in some sense a
normative discipline. This traditional picture gives rise to many questions. The
notions of universality, logical necessity, apriority, and formality are
difficult to analyze. In what sense, if any, is logic normative? Is there a
principled way of distinguishing between logical and non-logical concepts? While continuing to face these foundational questions, logic has developed into an advanced mathematical discipline; mathematical logic; where the informal notions of logical proof, validity and logical consequence are given mathematical explications.

In mathematical logic, there are two major approaches to these notions:
model-theoretic and proof-theoretic ones. Both are faced with philosophical
problems: To what extent do they correspond to our pre-theoretic requirements on logical consequence? Which requirements should we expect an explication of
logical consequence to meet? Is there only one satisfactory explication of the
notion of logical consequence or are there several equally good ones? Do the two
approaches compete or rather complement each other? These and related questions will be discussed during the workshop.

Organisationskommitté:
Sten Lindström (Umeå), Rysiek Sliwinski (Uppsala), Dag Westerståhl
(Göteborg)
Kontaktperson, information, frågor: Prof. Sten Lindström, 070-2130178,
Sten.Lindstrom (at) philos.umu.se

 Arrangemanget är öppet för allmänheten.
 
 
Maanantaina 8.9.2008 klo 16-18 Robert Pippin pitää luennon aiheesta "On Hegel's Claim that Self-Consciousness is 'Desire in General' ('Begierde überhaupt')". Paikkana toimii Helsingin yliopiston tutkijakollegium (Fabianinkatu 24, 1. kerros).

Iltapäivän aikana on myös "Workshop with Robert Pippin" kello 12-16 (alustava aika). Paikkana toimii myös Helsingin yliopiston tutkijakollegium (Fabianinkatu 24, 1. kerros).
 
 

Oral History and Ethics,  Extended Call For Papers

Helsinki, 3-4 December 2008

Papers are invited for contributions to the Oral History and Ethics
symposium hosted by the Finnish Literature Society in collaboration
with the Graduate School of Cultural Interpretations, the Department
of Folklore Studies, University of Helsinki and the Finnish Oral
History Network (FOHN).

The Oral History and Ethics symposium is the second international
symposium organized by the Finnish Oral History Network. We aim to
stimulate discussion and bring together scholars interested in the
ethical and normative issues within oral history research. Symposium
will offer a discussion forum for researchers working in the field.
Key note speakers are Alistair Thomson (Monash University, Australia)
and Arja Kuula (University of Tampere, Finland).

Ethics have been discussed in oral history research since the late
1960s when the first guidelines for professional oral historians were
issued. Legal and ethical issues characterise the practice of oral
history research in all its phases. Whereas legal issues are about
conducting oral history according to the law, ethical issues are more
subjective and demand taking notice of the particular circumstances
within which oral history is practiced.

Thus, ethical perspective open up a wide field of specific concerns.
In this symposium we aim at asking following questions, for example:

# How to predict and secure the informed consent, the protection from
risks and harms, the privacy and the human dignity of informants?

# How to achieve a balance between the objectives of the research
project and the perspectives of the interviewees?
# How to construct and maintain confidentiality?
# How to promote ethical concerns without hindering future research
on sensitive issues?

We welcome all scholars working within the field of oral history and
life history. Proposals may be submitted for individual papers or
workshop sessions. The program will include keynote lectures, paper
sessions and a final panel. The principal conference language will be
English.

Abstracts

Participants of workshops are invited to send abstracts to the
organizers. Workshop paper submissions will require a title and a
maximum 250 word abstract. Please send us a single page proposal
including the title of the presentation, the abstract and the
following information:

# name (with your surname in CAPITAL letters)
# affiliation
# postal address
# e-mail address
# telephone and fax numbers.

Proposals will be evaluated according to their focus on oral history
and research ethics. Proposals must be written in English. Please
e-mail your proposal as an e-mail attachment by 31st August 2008 to
FOHN (at) finlit.fi and write to the headline of your e-mail FOHN
abstract. Abstracts sent during the first and second all for Papers
are automatically included in the evaluation. The acceptance or
rejection of proposals will be announced by 15th September 2008. The
deadline for the papers is 30th October 2008.

The admission to the symposium is free of charge for participants.

Enquiries:
# Dr. Ulla-Maija Peltonen, Finnish Literature Society,
ulla-maija.peltonen (at) finlit.fi
# Dr. Kirsti Salmi-Niklander, University of Helsinki,
salminik (at) mappi.helsinki.fi
# Finnish Literature Society, P.O. Box 259, 00171 Helsinki, Finland
 
 
The Department of History of the University of the Antilles and Guyana
organises a conference at its Martinique campus. The conference will
convene 7 to 9 April 2009, with the deadline for the submission of
abstracts on 24 November 2008.

The conference will run under the title:

IDENTITY AND IDENTIFICATION IN ANTIQUITY

Submissions should treat the period from early Greece to late
antiquity (including early barbarian kingdoms). The conference welcomes
contributions by historians, but also specialists in archaeology,
literature, philosophy and other connected disciplines, as long as
contributions fit the overall conference theme. Contributions by
modern scholars on the use of "classical identities" in modern history
are also encouraged. We hope to convene a mixed conference of
established academics and graduate students. Please see the attached
Call for Papers for details on suggested themes.

For detailed information on conference location, fees, accommodation
etc. please see the conference website (up, but currently still in
beta status):

identity-antiquity.pagesperso-orange.fr

We are looking forward to welcoming you in Martinique next year.
 
 
Two PhD studentships and two research fellowships (post doc), University of St Andrews, Foundations of Logical Consequence Project. Application deadline Sept. 30, 2008 and Sept. 26, 2008.

http://www.st-andrews.ac.uk/~arche/projects/logic/index.shtml