Tiedotteet heinäkuulle 2008

OBS! Programändring!

Folkets Bildningsförbund arrangerar
Korpo Filosofidag den 1.8.2008
Plats: Restaurang Rumar Strand, Korpo

Tema: ”Människovärdet”

Program
Fredag 1.8.08

kl. 16 – 17.30
Inledare: Jurist Leo Hertzberg, Helsingfors
Tema: Med-lidande

kl.17.45 – 19.15
Inledare: Professor emeritus, Lars D. Eriksson, Helsingfors
Tema: Tortyr, terroristbekämpning, humanitär intervention – och människorättigheter

kl. 19.30 – 21.00
Inledare: filosof Kate Larson, Uppsala universitet
Tema: "Det finns något heligt i varje människa"

 Kl. 21 – samtalen fortsätter under fria former

Med hänvisning till undersökningar för sin nya bok ”Rogue Economics – Capitalism’s New Reality” påstår den italienska författarinnan Loretta Napoleoni att det existerar en perfekt korrelation mellan spridningen av demokrati och ökningen av slaveri. Enligt henne har den globala poolen av slavar ökat i takt med att nya demokratier uppstått. Det visar sig också att en slav i dag bara kostar en bråkdel av vad slavar kostade under Romarrikets dagar. Man frågar sig om det handlar om en minskning av människovärdet. Åtminstone verkar det monetära värdet ha fallit drastiskt.

Hur skall vi förstå detta faktum och vårt sätt att beskriva eller förtiga den brutalitet som en rad olika maktkonstellationer härbärgerar. Det finns många frågor här. Sådana som handlar om det nakna våldet och sådana som handlar om det till synes osynliga, bakom rökridåer och självbedrägerier fördolda förhållanden.

Det finns också frågan om vad det egentligen är som förtrampas när människor på olika sätt ödelägger varandras liv? Vad är det vi skall se för att se människovärdet hos en människa? Och när vi ser det, vad innebär det – i vilken relation till den andre ställer det oss? De här frågorna är givetvis också förknippade med frågan om vad det överhuvudtaget innebär att vara människa? Hur återspeglar sig vår tillhörighet till människosläktet i vår erfarenhet och i våra förhållningssätt?
 
Fritt inträde!               
Alla intresserade välkomma!
 
Möjlighet till övernattning i Rumarstrands gäststugor  - Beställningar: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200 www.rumarstrand.com
På förfrågningar svarar Christina Joelsson tel.+442 779 798, Ulla Lundqvist +358 50 466 2474 eller Nikolai Enckell +358 40 757 9159, email: fbf @ kaapeli.fi

Bekanta er gärna med vår hemsida www.fbf.kaapeli.fi!

Freedom, Desire, and the Other

The Centenary of Simone de Beauvoir

September 22, 2008
University of Uppsala

SALT (Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and Theology) celebrates the centenary of Simone de Beauvoir (1908-2008) with an interdisciplinary day, open to all. Three lectures and one text seminar connect de Beauvoir's philosophical, political, and literary work with contemporary discussions on alterity, desire, and post-colonialism.

Time and place: September 22, 2008, 09.15-17.00, Centre of Humanities, English Park Campus, room 16-0043.

Invited speakers: Michel Kail (editor, L'Homme et la Société, France), Sara Heinämaa (philosophy, University of Helsinki), Edda Manga (history of ideas, University of Uppsala)

Program:

9.15 Opening: Ulrika Björk

9.45 Michel Kail (Paris): “Political philosophy according to Simone de Beauvoir: the question of alterity”, discussant: Ulrika Björk

Break

11.15 Sara Heinämaa (Helsinki): “Simone de Beauvoir's phenomenology of sexual difference”, discussant: Lisa Käll

Chair, am: Elinor Hållén

LUNCH

14.00 Edda Manga (Uppsala): “The desire of the other: internalised oppression in Simone de Beauvoir and Franz Fanon”, discussant: Stefan Helgesson

Break

15.30 Text seminar on Simone de Beauvoir's essay “Must we burn Sade?” (Faut-il brûler Sade?, 1952), room 2-1077

Chair, pm: Petra Carlsson

17.30 Reception buffet at the Department of philosophy, English Park Campus, building 2


Deadline for registration: September 10

Registration and further information:
petra.carlsson (at) teol.uu.se,
ulrika.bjork (at) helsinki.fi
 
The International Association for Philosophy and Literature’s 33rd Annual Conference will be on the topic of
DOUBLE EDGES
RHETORICS / RHIZOMES / REGIONS
IAPL 2009 will be held 1-7 JUNE 2009 at BRUNEL UNIVERSITY
WEST LONDON, UNITED KINGDOM.
The deadline for submissions of individual and panel abstracts is October 15. See http://www.iapl.info for details.
Call for papers

Beyond Classical Key Concepts


Research Training Seminar in San Millán de la Cogolla, La Rioja, Spain. 3-5 December 2008

There is a growing awareness of the need to contextualise and analyse the different uses of concepts that are ideologically loaded but do not live their lives in the immediate core of political theory. New words are entering the political and social language. One can only think of such words as “management” (which is new in a political context) and “health” not to mention “terrorism” and “climate change”.
This workshop will move beyond classical key concepts in two ways. It will study the emergence of new political concepts or the transfer of concepts from traditional locations to new politicized ones, and it will extend conceptual analysis to areas where it has not been practised before. The seminar gives students an opportunity to present papers related to their research as well as to receive comments from CONCEPTA Board members and invited scholars.

Papers on concepts belonging to following conceptual clusters are especially welcomed:

1. Other, foreigner, normality
2. Health, sickness, treatment
3. Economics, markets, consumer, nature, environment
4. Information, knowledge, opinion, debate
5. Geographical proper names

Papers on methodological issues are also welcome. Course is multidisciplinary but papers that have a linguistic approach are preferred. There will also be  special Latin American Workshop on Conceptual History.

Please send your application together with the abstract (max. one page) and a short cover letter explaining how you may benefit from the seminar in your further studies or work to: Sami Syrjämäki: sami.syrjamaki@uta.fi; Nere Basabe: nbasabem@cps.ucm.es

Deadline for applications September 25, 2008. The results will be announced in early October. Final papers should be sent to organizers by November 15, 2008.

KEYNOTE SPEAKERS: Johan Edman, Lene Hansen, Jan Ifversen, Shigehisa Kuriyama, Kari Palonen, Javier Fernández Sebastián and Kerstin Stenius

ORGANISERS: CONCEPTA – International Research School in Conceptual History and Political Thought, CILENGUA – Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, in collaboration with ‘Iberconcepta’, and a Nordic network, sponsored by the Nordic Council of Ministers, with representatives from four Nordic universities.

REGISTRATION: free
ACCOMMODATION in the student house: free
TRAVEL GRANTS: A number of travel grants will be available to contribute towards students’ travel expenses. Although, students should be aware that these grants might not cover full costs. Those wishing to apply for a travel grant should indicate this in their applications. There will be a free transportation from Madrid to San Millán de la Cogolla and back.

CONTACTS: Evgeny Roshchin evroshch@jyu.fi; Sami Syrjämäki: sami.syrjamaki@uta.fi; Nere Basabe: nbasabem@cps.ucm.es

Please, see http://www.concepta-net.org/ for more information and updates.Lighthearted Philosophers Society
2nd Annual Conference

Call For Papers

Date: October 17 - 18, 2008
Location: St. Petersburg College, St. Petersburg FL

Submission Deadline: August 15th, 2008

The Lighthearted Philosophers Society (LPS) is an organization for philosophers who approach their work with a sense of humor. In an effort to make philosophy more engaging, we are interested in original philosophical work that is presented in a humorous fashion. We are also interested in exploring serious philosophical questions about humor. Please join us in our merry ruminations!

We welcome witty papers from any area of philosophy, and we'd especially enjoy papers on the philosophy of humor. Papers that are funny will be given preference over those that aren't, so brush up on your bad philosophical wisecracks.

Submission Requirements:

Prepare submissions for blind review (separate cover sheet w/ contact info, affiliation, etc.) and include an abstract of less than 350 words (yes, we will be hand-counting them to the exact word). Be prepared to limit your time on stage (3,000 words is best); longer papers risk getting the hook or some thrown tomatoes, depending on whichever is handier at the time. We will have commentators, so please indicate whether you would be interested in heckling someone else on the program.

Those selected will be notified by Sept. 5th.

Please submit your papers electronically to the following email address:
Monroe.david (at) spcollege.edu
Action and Agency, Aristotle and Anscombe
A conference on philosophy of action with an emphasis on the Aristotelian tradition

Uppsala, September 27-29, 2008 at the Gustavianum

This conference will bring together leading philosophers concerned in one way or another with a broadly Aristotelian account of the metaphysics and epistemology of action. The conference is co-hosted by the Uppsala University Philosophy Department and the Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) University of Oslo, and is jointly organized by the RJ research program Understanding Agency and the rational agency section of CSMN.

Invited papers by:

    David Charles (Oriel College, Oxford)
    Ursula Coope (Corpus Christi College, Oxford)
    Anton Ford (Chicago)
    John McDowell (Pittsburgh)
    Anselm Mueller (Keimyung University, Korea)
    Thomas Pink (King’s College, London)
    Martin Stone (Yeshiva University and the New School)
    Rowland Stout (University College, Dublin)
    Michael Thompson (Pittsburgh)
    Gary Watson (California at Riverside)


Organizing committee:
In Uppsala: Lilli Alanen, Tomas Ekenberg, Martin Gustafsson (Stockholm), Fred Stoutland, Frans Svensson; in Oslo: Olav Gjelsvik, Jennifer Hornsby.

Wish to attend? Registration at the latest August 10, 2008.

Registration and more information:

http://www.filosofi.uu.se/agency/node20


Contact: Frans Svensson (frans.svensson (a) filosofi.uu.se)
Bioethics at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU
Our use of animals and nature includes many ethical questions. SLU, a member of the Network for Research Ethics and Bioethics (NRB), aims to strengthen education and research in bioethics and will therefore employ two senior lecturers, one in Environmental- and bioethics and one in Animal ethics.

Senior Lecturer Position in Animal Ethics
More information [pdf] >

Senior Lecturer Position in Environmental- and Bioethics
More information [pdf] >


SLU satsar på bioetik         
Människans nyttjande av djur och natur rymmer många etiska frågeställningar. SLU, som är med i Nätverk för forsknings- och bioetik, vill stärka undervisning och forskning i bioetik och söker därför två lektorer, en i Miljö- och bioetik och en i Djuretik.

Universitetslektor i djuretik  
Mer information [pdf] >

Universitetslektor i miljö- och bioetik
Mer information [pdf] >
   
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan filosofian laitoksessa on haettavana

teoreettisen filosofian professorin

määräaikainen osa-aikainen (70 prosenttia) virkasuhde 1.8.2008 - 31.7.2009 (sijaisuus).

Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksina sovelletaan professorin viran
kelpoisuusvaatimuksia, joista on säädetty korkeakoulujen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (Kelp.A 309/1993).

Tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa
opetusta.

Viran palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön
vaativuustasokartan tasoon 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen
perustuvaa palkanosaa. Lisätietoja antaa amanuenssi Ilpo Halonen,
ilpo.halonen@helsinki.fi.

Hakemukset osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan liitteineen
osoitteeseen Ilpo Halonen, Filosofian laitos, PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A), 00014
HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuaika päättyy perjantaina 11.7.2008 klo 15.45.

Helsingissä 25. kesäkuuta 2008
Hallintovirasto