Tiedotteet toukokuulle 2008

Väitös: Ancient Philosophers on Mental Illness
Helsinki 13.06.2008 klo 12:00

 

FL Marke Ahonen väittelee 13.6.2008 kello 12.00 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta 'Ancient Philosophers on Mental
Illness' ('Antiikin filosofien käsitykset mielen sairauksista').
Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Yliopiston päärakennus,
auditorium XIII, Unioninkatu 34.

 

Vastaväittäjänä on prof. Richard Bett, Johns Hopkins University, USA,
ja kustoksena professori Mika Kajava.

 

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa

(http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-92-3919-1 )

Pohjoisen filosofiyhdistyksen AGONin seuraava yleisötilaisuus on
tiistaina 27.5. klo 17.30 - 19.00
Lapin maakuntakirjaston kokoushuoneessa.

Toivo Salonen alustaa aiheesta
"Demokritos - matemaatikko ja eetikko"
.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

http://www.ulapland.fi/home/agon/
 
 

Vid Humanistiska fakultetens filosofiska institution lediganslås
tidsbunden tjänst som

 

planerare

 

för tiden 1.8.2008 - 31.12.2009 (motivering för tidsbundenhet:
tillfällig organisering av uppgifter).

 

Till planerarens uppgifter hör:
- att inför de förestående strukturreformerna i samarbete med
institutionens ledning utreda alternativ för att möjliggöra optimal
forskning, undervisning och administration vid institutionen,
- det svenska filosofi-läroämnets studiehandledning samt planering och
praktiska uppgifter som berör läroämnets studieärenden, samt
- övriga administrativa uppgifter vid filosofiska institutionen,
särskilt som kontaktperson för internationella ärenden.

 

Av personen som väljs för uppgiften önskas en högre högskoleexamen som
ger behörighet för forskarstudier i filosofi. Personen bör även ha
utmärkta kunskaper i svenska och tillräckliga kunskaper i finska och
engelska.

 

Uppgiftens lön grundar sig på nivå 7 i kravnivåramen för annan än
undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem.
Dessutom betalas en lönedel som utgår från den individuella
arbetsinsatsen. Lönen bestäms i intervallet 1.907 - 2.785 euro per månad
beroende på den utsedda personens kompetens och erfarenhet. Mera
uppgifter ges av amanuens Ilpo Halonen, tfn. (09) 191 29233,
ilpo.halonen (at) helsinki.fi.

 

Till ansökan bör bifogas matrikelutdrag eller CV, intyg på
språkkunskaper, publikationsförteckning samt övriga dokument som kan ha
betydelse för tjänstens tillsättande. Ansökningarna riktas till
Filosofiska institutionens ledningsgrupp och skickas med bilagor till:
Amanuens Ilpo Halonen, Filosofiska institutionen, PB 9
(Brobergsterrassen 20 A), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningstiden utgår 29.5.2008 klockan 15.45.

 

Helsingfors den 21 maj 2008
Förvaltningsämbetet

THE FIRST NORDIC PRAGMATISM CONFERENCE:
PRAGMATISM IN SCIENCE, RELIGION, AND POLITICS

 

Helsinki, Finland
2–4 June 2008

http://www.helsinki.fi/filosofia/npc.html

 

Philosophical pragmatism has aroused renewed interest among philosophers
over the past few decades. In recent years it has attracted a number of
Nordic philosophers working in different fields within philosophy and
related subjects.

 

The first Nordic Pragmatism Conference will bring these Nordic philosophers
together with both one another and prominent American and European scholars of pragmatism. Its aim is to create a context for further contacts and
cooperation among philosophers working on pragmatism both in the Nordic
countries and elsewhere.

 

The theme of the conference is the general question concerning both the
critical and constructive influence of pragmatism in science, religion, and
politics. In addition, attention will be given to the position of pragmatist
philosophy in the Nordic countries.

 

The conference is arranged by the Nordic Pragmatism Network, which was
initiated in 2006 to enable cooperation and exchange of ideas among Nordic
philosophers working on issues related to pragmatism, and the Philosophical
Society of Finland. In addition, the conference is sponsored by the Helsinki
Peirce Research Centre at the Department of Philosophy at the University of
Helsinki, and the Ethical Grounds of Metaphysics research project at the
Department of Social Science and Philosophy at the University of Jyväskylä.

 

The conference takes place at Tieteiden talo ("House of Sciences and
Letters"), Kirkkokatu 6, Helsinki, on 2–4 June 2008. Registration to the
conference will begin at the conference location on Monday, 2 June 2008 at
9.00 am. The registration fee is 30 euros.

 

Undergraduate and graduate students are exempt of the fee. Students at the
University of Helsinki may gain up to 3 credits by participating in the
conference and writing a small report. Contact by email for further details
(henrik.rydenfelt (at) helsinki.fi).

 

Please see the conference website for a detailed conference programme:

http://www.helsinki.fi/filosofia/npc.html

 

On behalf of the organizers,
Henrik Rydenfelt

Keskiviikkona 28.5.2008 klo:18.30 alkaen järjestää Eetos kustantamansa
kirjan In medias res: Hakuja mediafilosofiaan tiimoilta julkaisu- ja
keskusteluillan alustajina elokuvatutkimuksen prof. Jukka Sihvonen ja kirjan
toimittajista Olli-Jukka Jokisaari. Paikkana Ravintola Old Bank 28.5. klo: 18.30 alkaen

Tervetuloa!


Tietoa teoksesta:


In medias res: Hakuja mediafilosofiaan.
Toim. Olli-Jukka Jokisaari, Jussi Parikka, Pasi Väliaho
Turku: Eetos. 2008. 276 s. ISBN 978-952-99461-5-0. (nid.)


Viimeistään viime vuosisadan alkupuolelta lähtien useat filosofit ovat
ottaneet median muodossa tai toisessa yhteiskunnallisten voimien tarkastelun
lakipisteeksi. Toisaalta filosofiaa on aina tehty annetuissa
mediaesteettisissä ja -teknologisissa välityksissä, jolloin filosofia ei
lähtökohtaisestikaan ole irrallinen "mediaympäristöistään".

 

In medias res: hakuja mediafilosofiaan pyrkii yhtäältä hahmottamaan
kriittisesti nykypäivän mediamaailmaan liittyviä yhteiskunnallisia,
poliittisia ja eettisiä kysymyksiä. Teoksessa paneudutaan muun muassa
kommunikaation luonteeseen ja halun virtojen kanavointiin
kulutusyhteiskunnissa, toisen kokemuksen mahdollisuuteen audiovisuaalisissa
medioissa sekä teknologian, estetiikan ja politiikan suhteisiin.

 

Toisaalta In medias res kysyy myös filosofisen ajattelun suhdetta sen
mediaalisiin sidoksiin ja lähestyy mediaa ajattelemaan pakottavana
tapahtumana. Samalla teoksessa lavennetaan perinteistä median käsitettä ja
osoitetaan, kuinka median ajatteleminen on kaikkea muuta kuin selvä ja
yksinuottinen tehtävä. Teoksessa "media" kattaa yhtä hyvin niin antiikin
kreikkalaisten kirjaimet, televisiolähetykset kuin tietoverkotkin.

Teos sisältää artikkeleita suomalaisilta median ja visuaalisen kulttuurin
tutkijoilta sekä ulkomaalaisilta mediateoreetikoilta.

 

Toimittajat:

 

Olli-Jukka Jokisaari toimii apurahatutkijana ja lukion lehtorina. Hänen
kiinnostuksensa kohteena ovat kasvatuksen ja teknologian suhteeseen
liittyvät kysymykset, joita hän on tutkimusartikkeleiden puitteissa
käsitellyt.

 

Jussi Parikka, FT, työskentelee Englannissa, Anglia Ruskin yliopistossa,
Cambridgessa. Parikka on lisäksi tutkija Turun yliopiston International
Institute for Popular Culturessa (IIPC). Hän on julkaissut teokset Koneoppi
(2004) ja Digital Contagions (2007). Hänen tämänhetkiset
tutkimusintressinsä liittyvät biologian ja mediateorian yhteyksiin,
media-arkeologiaan sekä digitaalisen verkostokulttuurin politiikkaan.

 

Pasi Väliaho, FT, on tutkija mediatutkimuksen oppiaineessa Turun
yliopistossa. Hän on julkaissut useita artikkeleita erityisesti
audiovisuaalisten medioiden teorian, filosofian, historian ja estetiikan
alueilta. Väliahon väitöskirja The Moving Image: Gesture and Logos
circa 1900 (2007) keskittyy liikkuvan kuvan syntyyn 1900-luvun
taitteessa ja tapahtuneisiin muutoksiin kehollisessa olemassaolossa sekä ajattelun muodostelmissa.

Teoksen sisältö:

1. Olli-Jukka Jokisaari, Jussi Parikka & Pasi Väliaho:* *"*In medias res *-
johdanto"

2. Tarmo Malmberg: "Mediafilosofia filosofian ja mediatutkimuksen välillä"

3. Friedrich Kittler: "Luku ja numero"

4. Pasi Väliaho: "Salama ja hetki - ajatella kuvin"

5. Taru Elfving: "Puhuteltuna, todistajana - Eija-Liisa Ahtilan
videoinstallaatiot ja vuoropuhelun tila"

6. Janne Vanhanen: "Uskollinen äänentoisto? - Huomioita äänitteen
olemuksesta"

7. Jussi Parikka: "Ajattelun ja aistimisen virityksiä: media-arkeologia ja
tulemisen problematiikka"

8. Jukka Sihvonen: "Halu, spektaakkeli ja tulemisen muodot"

9. Mika Elo: "Walter Benjaminin mediaestetiikan erannoista: luovien
politiikkaan"

10. Olli-Jukka Jokisaari: "Günther Anders mediafilosofina"

11. Konrad Paul Liessmann: "Yhdistää, ymmärtää, hämmentyä: Joistakin
viestinnän aporioista ilmoitusteknologioiden aikakaudella"

Tiedustelut ja arvostelukappaleet:
Olli-Jukka Jokisaari
puh. 041-534 4476
sähköposti: jokisaari (at) gmail.com

Kirjan tilaukset: eetos-til (at) lists.utu.fi Hinta: 20 EUR / Jäsenille 15 EUR.


Vuonna 2004 perustettu Eetos on yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää,
tukea ja edistää monitieteellistä ja kriittistä humanistisen alan toimintaa
ja tutkimusta. Eetos-yhdistyksen toiminnallisena lähtökohtana on asettua
tieteen, taiteen ja filosofian solmukohtiin. Yhdistys myös julkaisee
kirjallisuutta sekä järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.

Transsendenssin metaforat
Tampereen yliopisto


Akatemiaprojektit "The Possibility of Metaphysics in Twentieth Century and Contemporary Philosophy" ja "Kirjallisuus, transsendenssi ja avantgarde" järjestävät yhdessä "Transsendenssin metaforat" -seminaarin Tampereen yliopistossa perjantaina 30.5.2008 (Pinni B 3116, Kanslerinrinne 1). Seminaari kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita, jotka käsittelevät metaforaa ja transsendenssia erityisesti filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmista.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!


10:00-10:15 Leila Haaparannan ja Päivi Mehtosen avaussanat
10:15-10:45 Timo Kaitaro (HY): Surrealistinen runokuva, moderni pyhä ja transsendenssi
10:45-11:15 Sara Heinämaa (HY): TBA
11:15-11:45 Ilmari Kortelainen (TaY): Metaforisten muotojen analyysi
11:45-12.45 Lounas
12:45-13:15 Antti Salminen (TaY): Runon paradoksi transsendenssin aukeamana
13:15-13:45 Elisa Heinämäki (HY): Transsendenssin nostalgia ja ironia: Georges Bataille ja toiseuden representaatiot
13:45-14:15 Jukka Mikkonen (TaY): Kaunokirjallisuuden metaforinen totuus
14:15-14:45 Kahvi
14:45-15:15 Veikko Rantala (TaY): Metafora ja emergenssi
15:15-15:45 Joose Järvenkylä (TaY): Wittgenstein ja metafora
15:45-16:15 Jarmo Pulkkinen (OY): Metafora ja tieteellinen keksiminen
17:00- Illallinen ravintola Telakalla
18.30- Filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatoksen järjestämä illanviettoLisätietoja:

Joose Järvenkylä, joose.jarvenkyla (at) uta.fi, puh. 050-374 3842
Ilmari Kortelainen, ilmari.kortelainen (at) uta.fi, puh. 03-3551 7577
Jukka Mikkonen, jukka.mikkonen (at) uta.fi
Antti Salminen, antti.e.salminen (at) uta.fi
Filosofian pääaineopinnot voidaan Suomessa suorittaa kuudessa eri yliopistossa:

Helsingin yliopisto (Humanistinen tiedekunta, suomeksi ja ruotsiksi)
Joensuun yliopisto (Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta)
Jyväskylän yliopisto (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
Tampereen yliopisto (Humanistinen tiedekunta)
Turun yliopisto (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
Åbo Akademi (Humanistiska fakulteten, vain ruotsiksi)

Helsingin yliopisto (Hakuaika päättynyt 16.5.2008.)

Hakuohjeet: http://www.helsinki.fi/hum/opiskelijavalinnat/
Filosofian laitoksen omat sivut: http://www.helsinki.fi/filosofia/filo/filo.htm

Joensuun yliopisto (Hakuaika päättynyt 30.4.2008.)

Hakuohjeet: http://yliopisto.joensuu.fi/oikeustieteet/opiskelu/opiskval/opval.html
Filosofian oppiaineen omat sivut: http://yliopisto.joensuu.fi/oikeustieteet/valikko/index_1_1.html

Jyväskylän yliopisto (Hakuaika päättynyt 30.4.2008.)

Hakuohjeet: http://www.jyu.fi/ytk/opiskelijavalinta
Filosofian oppiaineen omat sivut: http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/fil/

Tampereen yliopisto (Hakuaika päättynyt 15.5.2008.)

Hakuohjeet:  http://www.uta.fi/opiskelu/valinta/perusteet/hum/
Filosofian oppiaineen omat sivut: http://www.uta.fi/laitokset/historia/sivut/index.html

Turun yliopisto (Hakuaika päättynyt 30.4.2008.)

Hakuohjeet: http://www.soc.utu.fi/opiskelijavalinta/index.html
Filosofian laitoksen omat sivut: http://www.soc.utu.fi/laitokset/filosofia/index.html

Åbo Akademi (Hakuaika päättyy 30.5.2008.)
Linkit toisessa tiedotteessa: Vill du studera filosofi på svenska i Finland?

HELSINKI METAPHYSICAL CLUB
Meeting 30 May 2008

Professor Douglas Anderson (Southern Illinois University at Carbondale)
gives a lecture course on the Transcendentalist roots of American pragmatism
and the writings of pragmatism's founders, Charles S. Peirce, William James,
and John Dewey. Please find the detailed course description copied below as
well as a list of readings in the attachment.

 

The lectures take place at the Department of Philosophy, Siltavuorenpenger
20A, sh222, 26-30 May 2008, Mon-Fri every day at 10-12 am and 13-15 pm.
(Please note the change in times since a previous announcement.)

 

The last course session on 30 May at 13-15 pm will be a meeting of the
Helsinki Metaphysical Club, with discussion on the philosophical
correspondence between Charles Peirce and William James. The discussion will
be followed by a small reception. All are very welcome to attend!

 

Professor Anderson will also give a talk at the Research Seminar of the
Departments of Philosophy (sh222) on 29 May 2008 at 16-18 pm. Please see the abstract copied below.

 

For students, using participation in the meetings of the Club and the
Research Seminar as coursework is negotiable.


Henrik Rydenfelt
http://www.helsinki.fi/peirce/

 

******

Prof. Douglas Anderson (Southern Illinois University Carbondale, USA)

PRAGMATIC TRANSCENDENTALISM

Lecture course
26-30.5.2008, Mo-Fri 10-12 and 13-15. Siltavuorenpenger 20A, sh222

 

Course theme: There have been many recent accounts of R. W. Emerson as a
"pragmatist" or "proto-pragmatist." I think it is more fruitful to explore
the Emersonian and transcendentalist traces left in the work of the early
American pragmatists: Peirce, James, and Dewey. In the course I want to
explore a few of these traces to suggest the larger project that I believe
is available to those interested in pragmatism. James clearly appropriated
features of Emerson's (and his father's) style of philosophy. But he also in
his late work defended something like a pluralistic idealism. Peirce quite
openly aligned himself with Schelling and American transcendentalism. And
Dewey, whose debt to Hegel is explicit, also took up features of the social
projects of the Transcendentalist movement. Though one aim of the course is
historical, it also aims to have a cash value concerning the importance of
philosophy for our present cultures.

 

Much of what passes for pragmatism on the current scene remains oblivious to
this other side of pragmatism, and this has had consequences for how
pragmatism has been exploited in recent years. If one takes seriously the
pragmatists's commitments to aspects of American transcendentalism, one
arrives at a very different conception of philosophy's tasks than that
currently portrayed in neo-pragmatism. In closing, I want to look briefly at
Russell's and Rorty's accounts of pragmatism, and suggest that they leave us
with an impoversihed account of philosophy (and in Rorty's case a rejection
of philosophy), one that has helped place the humanities on the endangered
species list in many twenty-first century universities. The visions of
Peirce, James, and Dewey offer instead a way of engaging philosophy in the
transformation of cultures.

FL Mikko Leinosen filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Tieteellinen ajattelu ja filosofian rikkaruohot. Filosofian identiteetistä suomalaisen filosofian ongelmana ja filosofiakäsitykset Eino Kailan ja Erik Ahlmanin tuotannossa (Scientific Thinking and Weeds of Philosophy. The Identity of Philosophy as a problem of Finnish Philosophy and the Conceptions of Philosophy in the Output of Eino Kaila and Erik Ahlman)

tarkastetaan 23.5.2008 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.


Vastaväittäjänä on dosentti Mikko Salmela (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.
 
Koko väitöstiedote täällä:
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2008045.html
 
 

GOTTLOB FREGE LECTURES IN THEORETICAL PHILOSOPHY 2008

 

PAUL BOGHOSSIAN -- OBJECTIVE KNOWLEDGE

http://daniel.cohnitz.de/index.php?frege

 

The 2008 "Gottlob Frege Lectures in Theoretical Philosophy" will be
delivered by Prof. Paul Boghossian from New York University. Professor
Boghossian is an internationally renowned philosopher who is well known for
his research in philosophy of mind, the philosophy of language and
epistemology. His recent book "Fear of Knowledge" (OUP 2006) has received
wide recognition and was named "Choice Outstanding Academic Book 2006."  We are happy to have him in Tartu for a four day workshop at the beginning of
June, 10.-13. 06. 2008. Everyone interested is invited to participate. To
plan the event, however, we need your registration no later than May 21.

 

Participants are responsible for making their own travel and accommodation
arrangements. However, we have reserved some places in a nearby student
dormitory. Please indicate in your registration if you are interested in
staying at the student dormitory. For registration and further information
please email: cohnitz (at) ut.ee.

 

The Lecturer

Paul Boghossian is Silver Professor of Philosophy at the Department of
Philosophy, New York University. He is the author of numerous works on a
variety of topics, including rule-following, eliminativism, naturalism,
self-knowledge, a priori knowledge, analytic truth, realism, relativism, the
aesthetics of music and the concept of genocide. He has held research
fellowships from the National Endowment for the Humanities, Magdalen College(Oxford), the School of Advanced Study (University of London), and from the Australian National University (Canberra). He has been a Visitor at the Institute for Advanced Study in Princeton, a Fulbright Senior Specialist and is a fellow of the New York Institute for the Humanities. He has also taught
at the University of Michigan at Ann Arbor and at Princeton.

 

The Topic

Recent philosophy has seen a huge amount of interest in relativism,
understood as a semantical thesis. Professor Boghossian will examine the
ways in which traditional relativism differs from this “new age” relativism
and will look at the problems that each faces.  After that he will examine
issues that arise in defending the thesis that there can be objective facts
about epistemic justification and take a closer look at the question of
whether we could be said to have epistemic systems that guide our belief
formation.

 

For further information, please visit our website at

http://daniel.cohnitz.de/index.php?frege

 

The event is organised by the Department of Philosophy, University of Tartu,
and the EuroCollege of the University of Tartu and sponsored by the Estonian
Science Foundation and the Embassy of the United States, Tallinn.

 

The Gottlob Frege Lectures in Theoretical Philosophy are named in honour of
the German mathematician and philosopher Friedrich Ludwig Gottlob Frege. We have chosen Frege as the patron for our lecture series as he is widely
recognised for his clarity and unpretentious, no-nonsense style of dealing
with philosophical problems. So are the lecturers we are honoured to host in
Tartu.

THE NORDIC WORKSHOP
IN EARLY MODERN PHILOSOPHY
(NWEMP)


31 May – 1 June 2008

Department of Philosophy
University of Tartu, Estonia

Conference venue: Domus Dorpatensis (Ülikooli 7)

The workshop aims to provide a forum of discussion for work in progress on Early Modern Philosophy. The 2008 NWEMP is the inaugural meeting organized by Roomet Jakapi and Marc Hight. In future years the workshop will be hosted by other institutions in the region.


Program

Saturday, 31 May
11.00-12-00 Riin Sirkel (Univ. of Western Ontario): “Descartes on Substantial Union”
12.00-13.00 Markku Roinila (Univ. of Helsinki): “Imagination and Perfection in Leibniz's Philosophy of Mind”
15.00-16.00 Peter Myrdal (Univ. of Uppsala): “Leibniz on Self-Knowledge”
16.00-17.00 Vili Lähteenmäki (Univ. of Jyväskylä): “Reflection as the Source of Simple Ideas in Locke”
17.30-18.30 Jani Hakkarainen (Univ. of Tampere): “Hume's Scepticism and Realism”
18.30-19.30 Eva Piirimäe (Univ. of Tartu): “Montesquieu on Moral, Christian and Political
Virtue”

 

Sunday, 1 June
10.00-11.00 Marc Hight (Univ. of Tartu/Hampden-Sydney College): “How Immaterialism Can Save Your Soul”
11.00-12.00 Roomet Jakapi (Univ. of Tartu): “Samuel Colliber and the Journey of the Soul”


For further information, please e-mail

roomet.jakapi (at) ut.ee or marc.hight (at) ut.ee.

Body, memory and creativity in the arts

The NordForsk network The Bodily Turn: Gender, Gesture and Sensation in
the Arts will meet in Jyväskylä, Finland, 5th - 7th September 2008. Researchers dealing with issues of affectivity, sensations, perception and embodied experience in the arts are hereby invited to join this network meeting. If you have not participated in the network’s meetings before, we ask you to send a short description of your background, affiliation and research interests to the organisers. Due to funding, the number of participants is limited, and we may not be able to accept all those who are interested.

Deadline for enrolment is the 2nd June. Fill in the form (attached) and send it by email to Pauline von Bonsdorff (pauline (a) cc.jyu.fi). If you want to present a paper, please include a title and a short abstract. The network will pay travel expenses, board and lodging of PhD students and post docs.

Notification of acceptance and more information will be sent out during the first half of June.

Theme description:
Body, memory and creativity in the arts

The network meeting focuses on our embodied and largely tacit competence as appreciators and creators of art – on what “the body” contributes to our communication with and in art, and to the making of art. Memory and creativity can be conceived as complementary dimensions of embodied perception and agency, where “memory” points to the acquired competencies of the body (the “I can”), both tacit and conscious, and creativity points to the contribution of embodied understanding and skills in carrying out artistic, intellectual and other tasks in original and interesting ways. Clearly, however,  there is a libidinal and non-intentional dimension of bodily agency that cannot very well be described through projects or tasks; a dimension which for that very reason can bring in the unforeseen, the new – and often yet recognisable.

It seems that embodied memory has been more extensively dealt with in earlier research – as bodily techniques and gestures of different cultures, as the sedimentation of embodied knowledge that enables us to understand the feel of represented spaces and situations, or simply our knowing how to perform physical tasks. Embodied creativity has been less discussed although it is a rising theme in studies of music, dance and theatre, particularly when the perspective is that of the performer. If this is true, it may mirror the mind-body dualism that tends to make the body into a platform of agency rather than including it in agency, while the mind is valued as the true origin of thinking and feeling.

Invited speakers (confirmed):

Henrik B. Andersen was a professor at the Royal Danish Academy of Art from 1999 - 2008, where he also was head of the department of sculpture (Billedhuggerskolen Frederiksholms Kanal). Through the years he created a department where questions of movement, space, knowledge, concept and the frame stood in the centre. Different artists, such as Superflex, AVPD, Randi & Katrine, Julie Nord and Søren Lose are all the products of this school. In 2008 Andersen will start as a professor at the Art Academy in Vilnius. As an artist works with dynamic relationships between form and space, often in ways that involve the spectator both physically and cognitively.

Mark B.N. Hansen (Professor, Department of English Language and Literature and Committee on Cinema and Media Studies, University of Chicago). In his research, Hansen has argued that experience has been largely left out of humanist studies of technology, which tend to “overlook the non-representational, experiential, and massively diffuse impact of technologies on social and cultural life”. Hansen’s approach is to analyse the theoretical and technical significance of the digital revolution through the work of new media artists, architects, and literary authors, emphasising the affective, intimate and deeply embodied character of experiencing the digital image. His work draws together 20th century phenomenology and continental philosophy, recent cognitive (neuro)science, and (neo-)cybernetic discourses. Books include Embodying Technesis: Technology Beyond Writing (University of Michigan, 2000), New Philosophy for New Media (MIT, 2004), Bodies in Code: Interfaces with New Media (Routledge, 2006) as well as the Cambridge Companion to Merleau-Ponty (co-editor, 2005).

Soili Hämäläinen (Ph.D, lecturer, Theatre Academy, Finland) was appointed the first head of the Dance Department at the Theatre Academy of Finland in 1983. She was also among the founding faculty of the Department of Dance and Theatre Pedagogy of the Theatre Academy in 1996. Her teaching interests include improvisation, dance pedagogy and dance research. She has studied the teaching and learning processes involved in choreography and explored ethical questions concerning dance teaching and evaluation in a dance class. She has focused on the meaning of bodily knowledge, sensations and feelings as a source in a creative process. At the moment she is interested in collaboration in artistic work.  She has published several articles on these topics.

Vivian Sobchack (Professor Emerita, Department  of Film, Television, and Digital Media, University of California Los Angeles, former Associate Dean at the UCLA School of Theater, Film and Television.). In The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience (1992) and Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture (2004) Sobchack has explored the significance of embodiment in our experience of film but also more generally in perceptual experience. In addition to embodiment, her research interests include American film genres, philosophy and film theory, history and phenomenology of perception, historiography, and cultural studies. Her books also include An Introduction to Film (1987) and Screening Space: The American Science Fiction Film (1987). She has edited two anthologies: The Persistence Of History: Cinema, Television And The Modern Event (1996) and Meta-Morphing: Visual Transformation And The Culture Of Quick Change (2000). Sobchack was the first woman elected president of the Society for Cinema and Media Studies and is on the Board of Directors of the American Film Institute.

Professor Maria Lukac de Stier (Pontificia Universidad Católica
Argentina - UCA) will lecture on

 

LEVIATHAN: ACCURST LEGACY, HIDDEN INFLUENCE

 

The purpose of the lecture is to show how Thomas Hobbes’s
masterpiece, Leviathan, was rejected between the most important
philosophers and thinkers during the second half of the XVII century.
It reviews his most important critics Sir Robert Filmer, George
Lawson, John Bramhall and Edward Hyde, Earl of Clarendon. The
political though of some possible disciples is also considered.
Finally, the lecture turns to the relationship between Hobbes and
Locke. In summary, I will argue that the overt hostility almost
universally expressed toward Hobbes in the second half of the
seventeenth century masks the real impact that he and his magnum opus
had on his readers, who were reluctant to acknowledge any positive
influence not because they were so opposed to all his views, but
rather, because they shared some of them, and feared the accusation
of being a “Hobbist”.

 

Time: May 27, 2008, from 14 to 16

Place: Department of Social and Moral Philosophy, Meeting room 244
(Siltavuorenpenger 20 A, 2nd floor).

For more information, please contact Dr Juhana Lemetti,
juhana.lemetti (at) helsinki.fi

The Metaphysics of Tropes


An international workshop at the Department of Philosophy, University of Turku, WEDNESDAY JUNE 11, 2008, 14-19, seminar room 150, Publicum, Assistentinkatu 7, 1st floor.
 

Program

14.00
Coffee & Opening

14.15
Anna-Sofia Maurin (Lund University):
Why there are tropes

15.20
Arto Repo (University of Turku):
Tropes and States of Affairs

16.20
Coffee

16.45
Jani Hakkarainen (University of Tampere):
Hume as a Trope nominalist?

17.50
Markku Keinänen (University of Turku):
Tropes - the basic constituents of powerful particulars?

 

The workshop is organised by the research project “Tropes, change and dispositional essentialism” funded by the Academy of Finland.
Information:
Markku Keinänen
markku.keinanen [at] utu.fi
http://users.utu.fi/mkeina/visits

Research Methodologies: Embodiment - and the study of cultural and artistic
practices

 

When: 22 May (10 AM) - 23 May (5 PM) 2008

Where: Helsinki Collegium for Advanced Studies (seminar room), Fabianinkatu
24 A, Helsinki (except workshop)

 

For more information, please visit
www.helsinki.fi/collegium/events/Embodiment.htm

Registration recommended by email to:

  

WORKSHOP

WEDNESDAY 21 May (10AM-1PM)

by Dr. Sreenath Nair: ”Restoration of Breath: A Practical Approach to
Consciousness in Performance”

Venue: The Finnish Theatre Academy

For more information and registration contact: Tiina Keisanen
(tiina.keisanen (at) teak.fi)

  

SYMPOSIUM PROGRAMME

 

THURSDAY 22 May

9:30 Welcome  Karen Vedel

09:45-11:00 KEYNOTE

*         ”Dance in the Field: Methodological Developments in Dance
Ethnography”
Theresa Buckland (Professor of Performing Arts in the School of English,
Performance and Historical Studies at De Montfort University, Leicester, UK)
http://www.dmu.ac.uk/faculties/humanities/pa/tbuckland.jsp

 11.00-11:15  Coffee

 11:15-13:00  Research Papers (30 mins)

*         ”Other Flesh -  Approaches to the Research of Couple and Group
Dances”
Petri Hoppu, PhD (University of Tampere)

*         "Embodied larp [live-action role-playing] - Questions of embodied
participation in the games 'Luminescence' and 'the Plastic Cup’”
Juhana Petterson, film director, role playing artist

*         ”What remains”
Hanna Järvinen, PhD

 13:00-14:15  Lunch break

 14:15-15:30 KEYNOTE

*         ”Restoration of Breath: Consciousness and Performance”
Dr. Sreenath Nair (Senior Lecturer, Lincoln School of Performing Arts,
Lincoln University, UK)
http://www.lincoln.ac.uk/lspa/staff/1864.asp

 15:30-15:45  Coffee

 15:45-17:00  2 Research Papers (1 hour + 30 mins)

*         "The Actor´s art in modern times"
Esa Kirkkopelto, PhD (Finnish Theatre Academy)

*         [Title to be confirmed]
Leena Rouhiainen, PhD (Finnish Theatre Academy)

  

FRIDAY 23 May

09:00-09:30 SUMMARY OF SYMPOSIUM THEMES Hanna Järvinen + Karen Vedel

 09:30-10:45 Research papers

*         ”On architectural space as embodied and multisensory experience”
Kirsi Saarikangas, PhD, Christina Institute, University of Helsinki

*         ”Simulatorium for Enactive Cinema. An extrapolation of the
author's embodiment of emotional theme in Sergei Eisenstein's holistic
montage theory”
Pia Tikka, PhD cand., University of Arts and Design

 10:45-11:00 Coffee

 11:00-12:45 Research papers

*         ”Observant participation. The practice of silence and stillness”
Karen Vedel, PhD, Research Fellow, Helsinki Collegium for Advanced Studies

*         ”Silence and beyond - on ethnographic limits and possibilities”
Marja-Liisa Honkasalo, PhD Docent, Professor Medical Anthropology

*         "Knowledgeable Bodies. Social maps, space and movement. A case
study from Aden, Yemen"
Susanne Dahlgren, PhD, Research Fellow, Helsinki Collegium for Advanced
Studies

 12:45-14:00 Lunch break

 14:00-15:15 KEYNOTE

*         ”Embodied Learning and Remembering Across Cultures:
Anthropologists' Experiences”
Judith Okely, Professor Em. Social Anthropology. Deputy Director of the IGS
(International Gender Studies Centre), Queen Elizabeth House, Oxford
University.

 15:15-16:30 Plenary discussion/closure

 16:30 Closing Reception in the Common Room on the 3rd floor of Helsinki
Collegium for Advanced Studies.

Arts and the Ethics of Understanding -seminaari 15.-16.5

Teemana etiikan ja estetiikan läheinen yhteys

Suomalaisen Tiedeakatemian 100-vuotisjuhlavuoteen  liittyvä seminaari Arts and the Ethics of Understanding järjestetään 15.-16.5. 2008 Metsätalolla (Unioninkatu 40 B, luentosali 1). Kaksipäiväinen tapahtuma keskittyy kysymyksiin taiteen tulkinnasta ja tiedollisesta tehtävästä. Puhujat ovat taiteiden tutkimuksen sekä taidefilosofian koti- ja ulkomaisia professoreita sekä taiteilijoita eri taiteen aloilta. Seminaari on sekä suomen- että englanninkielinen. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita paikalle.
 
Taiteilla on merkittävä tehtävä kulttuurisen ja historiallisen todellisuuden ymmärtämisessä. Seminaari tarkastelee yhtäältä tätä taiteen tiedollista tehtävää, toisaalta sitä, millä edellytyksillä voimme esittää väitteitä yksittäisen teoksen tiedollisesta ulottuvuudesta. Seminaari nostaa esiin sekä taiteen yhteiskunnalliseen tehtävään liittyviä laajoja kysymyksiä että filosofisen problematiikan taiteen ymmärtämisen perusteista.
 
Seminaarissa esitelmöi ulkomaisia huippututkijoita: Richard Eldridge (Swarthmore College, USA), Peter McCormick (Collège de France, Institut International de Philosophie) sekä Hidé Ishiguro (Tokion yliopisto). McCormick hahmottelee esitelmässään hyveen käsitteen yhteyttä kuvanveistoon antiikin aikana – toisin sanoen kohtuullisuuden ajatusta. Hidé Ishiguro kysyy kielen ja taiteen suhdetta ylipäätään. Seminaarissa puhuvat myös monien suomalaisten kirkkojen suunnittelijana tunnettu arkkitehti Juha Leiviskä sekä virolainen runoilija ja poliitikko – muun muassa Viron entinen kulttuuriministeri – Paul-Eerik Rummo. Runoilijana Rummo joutui 70-luvulla venäläistämistä ajaneen sensuurin hampaisiin ja kysyykin nyt esitelmässään taiteen ymmärtämisen ehtoja totalitaarisessa yhteiskunnassa. Näin tulee esiin itse asiassa esiin koko seminaarin kantava teema: etiikan ja estetiikan läheinen yhteys.
 
OHJELMA

Torstai 15.5.2008

9.15–9.30   Seminaarin avaus
9.30–10.15  Richard Eldridge: Truth in Poetry
10.15–11.00 H.K. Riikonen: Keskitien idea eurooppalaisessa kirjallisuudessa ja ajattelussa
11.00–11.45 Heta Pyrhönen: Fateful Letters in Ian McEwan's Atonement
11.45–13.00 Lounas
13.00–13.45 Henry Bacon: Väkivallan esittämisen paradoksi elokuvassa
13.45–14.15 Kahvi
14.15–15.00 Annika Waenerberg: Kansallisen kuvataiteen arvot
15.00–15.45 Juha Leiviskä: Jatkuvuus
15.45–17.00 Vastaanotto

 
Perjantai 16.5. 2008

9.15–10.00  Paul-Eerik Rummo: Some Remarks on Etymology of Understanding
10.00–10.45 Arto Haapala: Is There an Ethics for Understanding?
10.45–11.30 Peter McCormick: Archaic Sculpture and the Emergence of Virtue
11.30–12.45 Lounas
12.45–13.30 Hidé Ishiguro: Is there a language independent aesthetic response?
13.30–14.15 Leila Haaparanta: The Interpreter’s Emotions
14.15       Seminaarin päätös
 

Lisätietoja ohjelmasta:

Professori Arto Haapala, arto.haapala (at) helsinki.fi 


-----
Sata vuotta Suomen tieteen hyväksi

Suomalainen Tiedeakatemia täyttää 100 vuotta vuonna 2008. Se on yleistieteellinen keskusseura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Juhlavuoden päätöstilaisuus pidetään Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta 2008, tasan 100 vuotta Suomalaisen Tiedeakatemian ensimmäisen kokouksen jälkeen. Kaikki Tiedeakatemian 15 tieteenalaryhmää järjestävät lisäksi tieteellisiä kokouksia elokuun 2007 ja syyskuun 2008 välisenä aikana.

Juhlavuoden koko ohjelma löytyy Suomalaisen Tiedeakatemian sivuilta http://www.acadsci.fi/100v/prog.php

Lehdistötiedotus: Eila Karhu puh. 050-550 3046 tai 040-568 0225, sähköposti eila.karhu (at) netsonic.fi.
Lisätietoja koko 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmasta antaa Suomalaisen Tiedeakatemian  pääsihteeri prof. Matti Saarnisto,  puh 0400-209 351, sähköposti matti.saarnisto (at) acadsci.fi.

Suomalainen Tiedeakatemia, Mariankatu 5, FIN - 00170 Helsinki

Puh. 09-636800, sähköposti acadsci (at) acadsci.fi
Internet www.acadsci.fi
 
 

Hello,

 

Prof. STUART HAMEROFF of the University of Arizona
will give a lecture titled "The 'Conscious Pilot': Dendritic Synchrony
Moves through the Brain as the Neural Correlate of Consciousness"

 

Guest commentator prof. KARI ENQVIST,
Professor of cosmology, University of Helsinki; Theory Programme
Director, Helsinki Institute of Physics
http://www.helsinki.fi/~enqvist/

 

The event is organized by the Cognitive Science Unit of the Department
of Psychology, University of Helsinki.


TIME

Wed 21 May 2008, 15-17.


LOCATION

Department of Psychology,
Siltavuorenpenger 20C
Lecture hall 2 (K70), basement floor


BACKGROUND

Stuart Hameroff, MD, (Born in 1947 Buffalo, New York) is an
anesthesiologist and professor at the University of Arizona. He is best
known for his promotion of the scientific study of consciousness, and
his speculative theories of the possible quantum mechanisms of
consciousness.

http://www.quantumconsciousness.org/

 

Here are some links you may follow to find out more about his research

http://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hameroff

Atmanspacher, Harald, "Quantum Approaches to Consciousness", The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2006 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), URL =
http://plato.stanford.edu/archives/win2006/entries/qt-consciousness/

Litt, A., Eliasmith, C., Kroon, F.W., Weinstein, S. and Thagard, P.
(2006) 'Is the Brain a Quantum Computer?', Cognitive Science: A
Multidisciplinary Journal, 30:3, 593 - 603
http://cogsci.uwaterloo.ca/Articles/quantum.pdf

Hameroff, S. (2007) "The brain is both neurocomputer and quantum
computer", Cognitive Science 31 (2007) 1035-1045
http://www.quantumconsciousness.org/documents/CogScipub.pdf

Tegmark,M. (2000) "Importance of quantum coherence in brain processes"
Physical Reviews E, 61: 4194-4206
http://prola.aps.org/pdf/PRE/v61/i4/p4194_1

Hagan,S.,Hameroff,S.& Tuszynski, J.(2002) "Quantum computation in brain
microtubules? Decoherence and biological feasibility" Physical Reviews
E, 65: 061901
http://www.quantumconsciousness.org/pdfs/decoherence.pdf

Grush R., Churchland P.S. (1995), 'Gaps in Penrose's toilings', J.
Consciousness Studies, 2 (1), pp. 10-29.
http://mind.ucsd.edu/papers/penrose/penrosehtml/penrose-text.html

Penrose, R. and Hameroff, S. 'What 'Gaps'? Reply to Grush and
Churchland' (1995), Journal of Consciousness Studies, 2, No. 2, pp. 99-112
http://www.quantumconsciousness.org/penrose-hameroff/whatgaps.html


Welcome!

Doc. Mathieu Marion (Université du Quebec à Montréal / University of Helsinki) will held a lecture course:

"Collingwood on interpretation: language, history and art"

12.5 - 23.5., at 12-14. Department of Philosophy, Siltavuorenpenger 20A, room: sh222.

Course syllabus and reading material: 

http://www.helsinki.fi/filosofia/k2008/Marion.htm

Welcome!

Department of Philosophy
University of Helsinki
 
 
Huvudämnesstudier i filosofi på svenska kan i Finland bedrivas vid två universitet: vid Åbo Akademi (Humanistiska fakulteten) och Helsingfors universitet (Humanistiska fakulteten).

 

Helsingfors universitet:

ansökningstiden går ut onsdagen den 16.5.2008 kl. 16.15.

Ansökningsanvisningar:

http://www.helsinki.fi/hum/svenska/urvalet/index.htm

Om urvalsprovet i filosofi:

http://www.helsinki.fi/hum/svenska/urvalet/urvalsproven/amne/filosofi.htm

Läroämnet filosofis sidor:

http://www.helsinki.fi/filosofia/filo/sfilo.htm

 

Åbo Akademi:

ansökningstiden går ut 30.5.2008 kl. 16.15.

Ansökningsanvisningar:

https://www.abo.fi/student/hfantagningsvillkor

Om urvalsprovet i filosofi (inkl. förhandstexter):

http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/index.php?p=tostudy&l=sv

Allmän ansökningsguide:

https://www.abo.fi/student/ansokningsforfarandekandidat 


Öppna Universitetet erbjuder kurser i filosofi på svenska på många orter i Finland:

http://www.avoinyliopisto.fi/sv-FI/peramne#fce133db-505e-4383-aeb6-0c136a4b5994


Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistossa.

Apurahat väitöskirjatyöhön, Post doc -apurahat, Tieteenala: Eri alat.

Lomakkeet ja tiedot:
www.oskhuttusensaatio.net
Hakuaika: 15.5-16.6.2008.
Folkets Bildningsförbund arrangerar

Korpo Filosofidagar den 1-2.8.2008
Tema: ”Människovärdet”
Plats: Restaurang Rumar Strand, Korpo

Program
Fredag 1.8.08
kl. 17 - 19 Inledare: Jurist Leo Hertzberg, Helsingfors
Tema: Med-lidande

kl.19 - 21 Inledare: Professor emeritus, Lars D. Emeritus, Helsingfors
Tema: Tortyr, terroristbekämpning, humanitär intervention – och
människorättigheter

kl. 21- samtalen fortsätter under fria former

Lördag 2.8.08
kl. 12 - 14 Inledare: filosof Jan-Ivar Lindén, Heidelberg
(rubrik meddelas senare)

kl. 14 Inledare: filosof Kate Larson, Uppsala universitet
(rubrik meddelas senare)

I undersökningar för sin nya bok ”Rogue Economics – Capitalism’s New Reality” upptäckte den italienska författarinnan Loretta Napoleoni att det existerar en perfekt korrelation mellan spridningen av demokrati och ökningen av slaveri. I takt med att nya demokratier uppstått har den globala poolen av slavar ökat. Det visar sig också att en slav i dag bara kostar en bråkdel av vad slavar kostade under Romarrikets dagar. Man frågar sig om det handlar om en minskning av människovärdet. Åtminstone verkar det monetära värdet ha fallit drastiskt.

Hur skall vi förstå detta faktum och vårt sätt att beskriva eller förtiga den brutalitet som en rad olika maktkonstellationer härbärgerar? Det finns många frågor här. Sådana som handlar om det nakna våldet och sådana som handlar om det till synes osynliga, bakom rökridåer och självbedrägerier fördolda förhållanden.

Det finns också frågan om vad det egentligen är som förtrampas när människor på olika sätt ödelägger varandras liv? Vad är det vi skall se för att se människovärdet hos en människa? Och när vi ser det, vad innebär det – i vilken relation till den andre ställer det oss?

Fritt inträde Alla intresserade välkomma.

Möjlighet till övernattning i Rumarstrands gäststugor:
Beställningar: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200
http://www.rumarstrand.com

På förfrågningar svarar Christina Joelsson tel.+442 779 798, Ulla
Lundqvist +358 50 466 2474 eller Nikolai Enckell +358 40 757 9159
Bekanta er gärna med vår hemsida! http://www.fbf.kaapeli.fi
E-mail: fbf @ kaapeli.fi
An international conference on Nicolaus Cusanus will take place July, 31 – August, 3, 2008 at the Department of Philosophy, Åbo Akademi University, Turku, Finland. The theme of this conference is “The Self, Self-Consciousness and World View in the Later Writings of Nicholas of Cusa”.

Organizers are the Department of Philosophy at Åbo Akademi University, the Department of Systematic Theology (Dogmatics) of Åbo Akademi University and Institut für Cusanus-Forschung, Trier, Germany.

The conference fee is 50 €. For students participation is free. For more information about the conference, including the program, see the conference homepage: http://www.abo.fi/cusanus

 
Dear All,

There has been an addition to the department research seminar and we will
exceptionally meet twice during next week: on wednesday 14.5 at 16-18 and
thursday 15.5 at 16-18 (Siltavuorenpenger 20 A, room sh 222):

Wednesday 14.5 at 16-18:

George Arabatzis
(Research Centre on Greek Philosophy, Academy of Athens / University of
Athens)

"Michael of Ephesus and the Philosophy of Living Things in Byzantium."

ABSTRACT:

Like in other scientific branches, Byzantium was largely depending on
Hellenistic science for Biological knowledge; under the appellation
'Biology', we must understand the sciences that had to do with Medicine,
Pharmacology, Veterinary medicine, Zoology, Botany. Concerning the
knowledge of the living things (animals and plants), Byzantium carried a
tradition that synthesized elements from the Ancient Greek Science and
Philosophy and the Christian religion and philosophy. The crucial
difference is the introduction by Christianity of the theory of the
historical Creation of the world from its initial elements to the
formation of man that is seen as the crowning of the universe. Yet, for
a traditional civilization like the Byzantine, the proximity to the
world of plants and animals produced folk literary works that played
around the idea of human primacy over the rest of the living things,
mainly the animals. The Aristotelian reflection on biological phenomena,
his biological epistemology in other words, had been, since the
Greco-roman times, neglected. What remained from his contribution to
Biology was his collection of natural data and curiosities that gave,
together with other sources, the material for late ancient compilations.
We had to wait for the 11th/12th Century in order to see, in the person
of Michael of Ephesus, a commentator of Aristotle's philosophy of
biology. Notably, in Parts of Animals I there is a fragment that W.
Jaeger thought was an Encomium of natural science composed by Aristotle
in order to praise the empirical scientific method, in opposition to his
idealist youth when he was under the influence of his master Plato; it
is, Jaeger says, an almost confessional text about his progress.
Jaeger's overall position about Aristotle's philosophical evolution has
been often criticized. Michael of Ephesus commented Aristotle's passage
and we will try to see what the Byzantine commentator perceived in the
Aristotelian exhortation to the study of living things.


Thursday 15.5 at 16-18:

Krista Johansson (University of Helsinki):

"Turning the Tables - Reconsidering Schopenhauer as Educator"

UPPSALA WORKSHOP IN EARLY MODERN PHILOSOPHY
 

Mind, Body, and Agency in Spinoza and Leibniz

 

University of Uppsala, 22-23 May 2008

Engelska parken, Humanistiskt centrum, building 2, second floor, room 2-1077

 

Thursday 22 May

9:30: Opening words

9:45-11:00 Edwin Curley (Michigan): “Can Humans be Agents in a World where God is

Omnipotent?”

11:15-12:30 Donald Rutherford (UCSD): “Spinoza, Human Agency and the Good”

Lunch

14:00-15:15 André Gombay (Toronto): “Spinoza’s Condemnation of Deceit”

Coffee

15:45-17:00 Jon Miller (Queen’s): “Spinoza and the Stoics on Activity and Passivity”

 

18:00 Reception

 

Friday 23 May

9:15-10:30: Peter Myrdal (Uppsala): “Persons, Agents, and Love in Leibniz”

10:45-12:00 Valtteri Viljanen (Turku): “Leibniz and Spinoza on Passion and Action”

Lunch

13:30-14:45 Pierre-François Moreau (ENS-Lyon): “Quelques difficultés dans l’analyse spinoziste des rapports entre mens et corpus”

15.00-16.15 Chantal Jaquet (Paris): “L’égalité du corps et de l’esprit chez Spinoza”

Coffee

16:45-18:00 Lilli Alanen (Uppsala) : “Spinoza on Pride and Self-Knowledge”

 

19:00 Dinner

 

 


The workshop is organized by the research program Understanding Agency, funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, together with the Department of Philosophy, Uppsala University.

For more details and availability, please contact Lilli Alanen (), or Peter Myrdal ().

See also the web page at http://www.filosofi.uu.se/agency/node16.

NARRATIVE ACROSS DISCIPLINES


Professor James Phelan (Ohio State University) will direct a two-day interdisciplinary workshop for doctoral students and researchers working on narrative-related topics, hosted by the Department of Literature and the Arts at the University of Tampere in October 27 – 28, 2008. Professor Phelan is the editor of Narrative, the journal of the Society for the Study of Narrative Literature; a founding member of the Project Narrative at the Ohio State University, and a cardinal mover and shaker in the rapidly expanding arena of narrative theory today. His recent publications include Living to Tell about It. A Rhetoric and Ethics of Character Narration (2005), Experiencing Fiction. Judgments, Progressions, and the Rhetorical Theory of Narrative (2007), and the Blackwell Companion to Narrative Theory (co-edited, with Peter Rabinowitz 2005).

We invite submissions from participants of any disciplinary orientation. Our interest is in bringing together approaches employing both the specialized tools developed for literary-narratological and rhetorical analysis and the more broadly-ranging concepts stemming from work done on narratives in social sciences, cultural and media studies, cognitive science, as well as in other interdisciplinary research fields. There is no restriction on the topics, which may range from blog to Bildungsroman; television to testimonio; opera to obituary. It is our belief that such a fusion will be helpful in bringing about a mutually beneficial small knowledge explosion in its own right.

Each participant will prepare a preliminary abstract of his/her argument (1-2 pages) which will be distributed in advance to all members of the workshop. The participants will be expected to elaborate on their arguments at the start of each seminar session, after which Professor Phelan and the rest of the group provide commentary. The sessions will be conducted in the spirit of free intellectual give-and-take. We expect to be able to accept ten to twelve participants.

The event is organized jointly by the research team Politics and the Arts in the Finnish Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change at the University of Jyväskylä, directed by Dr. Matti Hyvärinen and the Department of Literature and the Arts at the University of Tampere.

Please send your abstracts by August 29th to Dr. Markku Lehtimäki (), Department of Literature and the Arts, University of Tampere. The organizing committee will screen the submissions and contact the selected participants by mid-September.


The organizing committee:

Matti Hyvärinen
Academy Research Fellow
Department of Sociology and Social Psychology
University of Tampere
(matti.k.hyvarinen (at) uta.fi)

Markku Lehtimäki
Docent of Comparative Literature
Department of Literature and the Arts
University of Tampere
(markku.lehtimaki (at) uta.fi)

Pekka Tammi
Professor of Comparative Literature
Department of Literature and the Arts
University of Tampere
(pekka.tammi (at) uta.fi)
Richard Rorty -iltapäivä

Ma 12.5. klo 11-16

Ohjelma:
11.15 Timo Vuorio: Rortyn pragmatismin kaksi dogmia
11.50 Markus Lammenranta: Rorty ja relativismi
12.25 L o u n a s
13.25 Henrik Rydenfelt: Rorty ja totuuden arvo
14.00 Sami Pihlström: Rorty uskosta ja toivosta
14.35 K a h v i
14.50 Arto Laitinen: Rorty ja solidaarisuus
15.25 Loppukeskustelu

Paikka:
Helsingin yliopiston tutkijakollegium,
Fabianinkatu 24, 2. krs neuvotteluhuone

Järjestäjät:
Helsingin yliopiston tutkijakollegium
Metafysiikan eettiset perustat - projekti (SA)

Vapaa pääsy; tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
arto.laitinen (at) helsinki.fi <https://imp1.uta.fi/hordefw3/imp/message.php?index=74161#>

ISSEI 2008 call for papers

28 July – 2 August 2008

Language and the Scientific Imagination

Call for Papers

The 11th conference of ISSEI, to be held at the University of
Helsinki in 2008, invites scholars from various disciplines such as
History, Politics, Literature, Art, Philosophy, Science, and
Religion, to examine and redefine the scope of interdisciplinary
dialogue.


The conference is divided into five sections:

1) History, Geography, Science

2) Economics, Politics, Law

3) Education, Women's Studies, Sociology

4) Art, Theater, Literature, Culture, Music

5) Language, Philosophy, Anthropology, Psychology, Religion


If you would like to participate in the conference by presenting a
paper in one or more of the workshops please note the following:

Length of Paper:
Papers should not exceed 3000 words or 10 double spaced pages,
including Notes. Notes need not be included in the presentation of
the papers but they should be in the version intended for the
proceedings.

Deadline:
The deadline of submitting your abstract will be announced.

To whom shall I submit my paper?
Papers should be submitted to the workshop Chair, to whom questions
regarding the academic content of the workshop should also be
addressed.  Chairs’ addresses are posted on the list of workshops on
the pages describing each workshop.  If for any reason the address is
missing, please contact the conference secretariat
(issei (at) nachshonim.org.il) and we will supply you with a contact
address.

We look forward to seeing you in Helsinki in 2008!


Conference Co-Chairs:

Marja Härmänmaa
Senior Lecturer of Italian
Language Center
University of Helsinki
P.O. Box 4 (Fabianinkatu 26)
FIN-00014, University of Helsinki
Finland

Email: marja.harmanmaa (at) helsinki.fi


Ezra Talmor
Kibbutz Nachshonim
D.N. Merkaz 73190
ISRAEL

Tel: +972-3-9386445
Fax: +972-3-938-6588

Email: ISSEI (at) nachshonim.org

ELÄMÄ LÄNSIMAISEN AJATTELUN HISTORIASSA

Helsingin yliopiston tutkijakollegium järjestää kaikille avoimen seminaarin
aiheesta

Aika: torstai 22.5.2008 klo 14.00-18.00

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, auditorium III, Unioninkatu 34

Ohjelma

Klo 14.00

Miira Tuominen: Aristoteelinen kaksoiselämä

Susanna Lindberg: Elämän ajatteleminen ja ajattelun elämä saksalaisessa
idealismissa

Kahvitauko

Klo 16.00

Sirkku Ikonen: 1900-luvun alun saksalainen elämänfilosofia

Yrjö Haila: Elämän ajat

Mika Ojakangas: Gilles Deleuze’n ”eräs elämä”


Tervetuloa!

(A)jatuksia!-tapahtuma valloittaa Vanhan ylioppilastalon Helsingissä
10.5.2008

Tapahtuman tarkoituksena on avata anarkismia helposti lähestyttävässä
muodossa ja vastata kysymykseen, mitä anarkismi oikeastaan tarkoittaa
poliittisena ideologiana ja yhteiskuntafilosofiana. Tapahtuman järjestää
A-ryhmä, Helsingin yliopiston anarkistijärjestö. (A)jatuksia!
-tapahtumassa esitetään anarkistisia ja antiautoritaarisia ajatuksia
monesta eri näkökulmasta. Aihepiiriin kuuluvat niin anarkistinen
yhteiskunta-analyysi kuin käytännön antiautoritaarinen toimintakin,
joten esitelmien ohella Vanhalla Ylioppilastalolla on tarjolla runsas
kirjo järjestöpöytiä, distroja, tuottajia sekä iltabileet ravintolalaiva
Wäiskissä.

Ohjelmassa muun muassa:

12:30   Vallankumousoppi vai valistusaate - anarkismin juuret ja nykypäivä
         - Nalle Virolainen, kuvataitelija

13:30   Anarkismin arkipäiväisyys
         - Olli Tammilehto, kirjailija ja kansalaisaktivisti

14:30   Globaali talous, globalisoituva vastarinta
         - FT Taru Salmenkari, Kaukoidän tutkija

15:30   Vaihtoehtoinen järjestäytyminen Petrskoin yliopistossa
         - Jekaterina Vorobyeva, Petroskoin yliopiston riippumattoman
           opiskelijaliiton aktiivi

16:30   Venäjän uuden anarkistiliikkeen lyhyt historia
         - Vlad Tupikin, historian tutkija ja Venäjän anarkistiliikkeen
           aktiivi vuodesta 1985

17:30   Anarkistinen vaihtoehto Suomen poliittiselle järjestelmälle
         - Antti Rautiainen, pitkän linjan anarkistiaktiivi

Tapahtumaan liittyy Elä, riehu! -iltaklubi Ravintolalaiva Wäiskissä
samana iltana 10.5.2008 klo 20.00-03.00. Soittamassa siellä ovat Echo Is
Your Love, Trio Tetris, Justin Case ja Drunken Troopers.

Järjestää:
A-ryhmä, Helsingin yliopiston anarkistijärjestö

Dear Sir/Madam,

We are pleased to enclose the official website of the INTERNATIONAL
CONFERENCE MERLEAU-PONTY 1908-2008 (www.merleau-ponty1908-2008.es, www.merleau-ponty1908-2008.com) that will be held at the University of Zaragoza -Zaragoza, Spain- in October 2008, and that we hereby officially invite you to attend, with the request that you give the maximum diffusion to this event.

We look to forward to seeing you in Zaragoza.

Kind regards,

Luis Álvarez Falcón, Ph.D.
Coordinator of the I.C. Merleau-Ponty 1908-2008

Luis Álvarez Falcón.
Department of Philosophy.
University of Zaragoza.
falcon (at) unizar.es

Moral Psychology and Political Philosophy of Patriotism

A Seminar Directed by Professor Martha C. Nussbaum (University of Chicago)

Helsinki Collegium for Advanced Studies, June 9 to 14, 2008


The Helsinki Collegium for Advanced Studies will organize a seminar "Moral
Psychology and Political Philosophy of Patriotism" led by professor Martha
C. Nussbaum (University of Chicago) from June 9 to 12 as well as an
international workshop expanding on the topics of the seminar on June 14.
Professor Nussbaum will ask whether conventional forms of patriotism and
other local commitments can coexist with liberal and cosmopolitan values, or
whether they should be rejected as parochial ideals in an age when our
global connections are growing stronger. She will also ask whether nations
need to rely on a form of patriotism in order to motivate ambitious projects
involving sacrifice for others. Professor Nussbaum's presentations will
focus on work in progress of her and Jeffrey Israel (University of Chicago)
on the philosophy of patriotism.

The workshop will bring together internationally distinguished group of
scholars to reflect on the issues related to patriotism in their
philosophical, psychological, cultural, and political contexts. The seminar
and the workshop are parts of a long-term cooperation of Professor Nussbaum
with the Helsinki Collegium for Advanced Studies to which she was appointed
a Permanent Visiting Fellow in 2006.


Program of the seminar

Monday June 9: Nineteenth-Century Nationalism and the Cosmopolitan Response

Tuesday June 10: The First World War and the Collapse of Patriotism

Wednesday June 11: Patriotism and Cosmopolitanism: the Contemporary Debate

Thursday June 12: Imagining the Patriot: The Political Iconography of
Patriotism (Jeffrey Israel)

Saturday June 14: Workshop with presentations by, e.g., Eamonn Callan
(Stanford University), Pauline Kleingeld (Leiden University), Eerik
Lagerspetz (University of Turku). Tanika Sarkar (Jawaharlar Nehru
University), and Juha Sihvola (Helsinki Collegium for Advanced Studies). A
more detailed program to be announced soon.


All seminar sessions from 10 AM to 1 PM at the seminar room 136 of the
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24 A, 1st floor. The
workshop from 9.30 AM to 6 PM at the same location. The seminar is free for
all but pre registration is required. Registrations by email to Collegium
secretary Kaisa Apell (kaisa.apell (at) helsinki.fi).

The reading list for the seminar includes Martha Nussbaum et al. For the
Love of the Country (Boston 1996), Kwame Anthony Appiah, Cosmopolitanism.
Ethics in the World of Strangers (New York 2006), David Miller, On
Nationality (Oxford 1995), Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusions
of Destiny (New York 2006), Paul Fussell, The Great War and Modern Memory,
Wilfred Owen, The Collected Poems, Erich Maria Remarque, All Quiet on the
Western Front. The participants are advised to acquire these books for
themselves. All of them are available as inexpensive paperbacks and in
libraries. It will also possible to xerox some of the material. Texts on
19th century nationalism by Renan, Mazzini, Herder and Fichte will be
xeroxed for the participants. A more detailed list and instructions to be
announced soon.

Tampereen yliopistossa järjestetään lähiaikoina seuraavat filosofiset tapahtumat:

* Prof. Rex Martinin vierailuluento ti 13.5. klo 14

Prof. Rex Martinin vierailuluento: "R.G. Collingwood: From Method to Metaphysics" ti 13.5. klo 14-16, Pinni A3112.

http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/uutinen.php?item=22772


* SUBSTANCE AND ATTRIBUTE

An International Philosophical Symposium organized by the research project "The Possibility of Metaphysics in Twentieth Century and Contemporary Philosophy" at the Department of History and Philosophy, University of Tampere, May 19-20, 2008

http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/uutinen.php?item=22840

 
* Transsendenssin metaforat

Akatemiaprojektit "The Possibility of Metaphysics in Twentieth Century and Contemporary Philosophy" ja "Kirjallisuus, transsendenssi ja avantgarde" järjestävät yhdessä "Transsendenssin metaforat" -seminaarin Tampereen yliopistossa 30.5.2008.

http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/uutinen.php?item=22082
 
 
1800-luvun tutkijat verkostoituvat

Liittyykö tutkimuksesi 1800-lukuun? Haluaisitko tulla mukaan muodosteilla olevaan 1800-luvun tutkijoiden verkostoon? Ajatuksena on luoda erilaisia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia tutkijoille, jotka kohtaavat työssään samankaltaisia mentaliteetteja, ilmiöitä, ongelmia ja kysymyksiä. Olennaista ei siis ole rajata verkoston jäseniä tiukasti tiettyjen vuosilukujen raameihin, vaan 1800-luku käsitetään tässä yhteydessä laajaksi, vuosisadanvaihteiden molemmin puolin ulottuvaksi aikakaudeksi.

Näin ensi vaiheessa verkoston tarkoituksena on koota tutkijat virtuaaliseen verkostoon, joka toimii sähköpostilistan, kotisivun ja/tai yhteisen blogin kautta. Suunnitteilla on myös järjestää verkostolle tapaamisia, joissa tutkijat voisivat kuulla muiden kiinnostavista projekteista ja tutustua toisiinsa.

Haluatko liittyä verkoston jäseneksi? Lähetä sähköpostia osoitteeseen minna.maijala (at) finlit.fi. Kerro lyhyesti muutamalla sanalla, miten tutkimusintressisi liittyvät 1800-lukuun ja mitä itse toivoisit verkostolta. Kaikki ajatukset ovat tervetulleita!

Tervehtien

Suunnittelutyöryhmä

Jens Grandell, historiker (Zacharias Topelius Skrifter)
Jyrki Hakapää, historioitsija (Kirjan ja kirjallisen kulttuurin historia)
Kristiina Kalleinen, historioitsija (Kieli ja kansallinen identiteetti)
Sakari Katajamäki, kirjallisuudentutkija (Aleksis Kivi, viktoriaaninen kirjallisuus, editiohistoria, suomennoshistoria)
Kaisa Kauranen, historioitsija (Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa)
Ossi Kokko, suomen kielen tutkija (Aleksis Kiven kieli, suomen murteet)
Anna Kuismin, arkistonjohtaja, kirjallisuudentutkija (Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa)
Minna Maijala, kirjallisuudentutkija (Minna Canth, Aleksis Kivi, elämäkertatutkimus, tekstikriittiset editiot)
Outi Paloposki, käännöstutkija (suomennosten historia)
Ilona Pikkanen, historioitsija
Call for papers: Islamilainen estetiikka / Islamic aesthetics
27.–28.10. 2008, Helsinki, Tieteiden talo

Suomen Estetiikan Seura ja Suomen Itämainen Seura järjestävät islamilaista estetiikkaa käsittelevän tieteellisen seminaarin Helsingissä 27.–28.10. lokakuuta 2008.

Seminaarissa käsitellään islamilaisen maailman esteettistä ajattelua ja sen ilmenemistä taiteissa ja taiteenteorioissa. Pyrkimyksenä on suhteuttaa taiteet ja estetiikka islamilaiseen maailmankuvaan, uskontoon ja arvojärjestelmää. Mikä on taiteiden ja esteettisten arvojen rooli maailmankuvan artikuloimisessa, vakiinnuttamisessa ja muutoksessa? Missä määrin esteettiset arvot ovat kulttuurisidonnaisia ja miten ne toisaalta tavoittavat yleisinhimillisiä arvoja? Seminaarin pääpaino on klassisessa arabialaisessa kulttuurissa, mutta lisäksi voidaan käsitellä muuta islamilaista kulttuuriperintöä ja nykypäivän ilmiöitä.

Seminaarin pääpuhujat ovat professori Robert Hillenbrand (Edinburghin yliopisto) sekä Dr. Lale Behzadi (Göttingen yliopisto). Professori Hillenbrand on islamilaisen taiteen johtavia asiantuntijoita (www.arthistory.ed.ac.uk/Contacts/Profile/RHillenbrand.htm). Dr. Behzadi puolestaan on arabialaisen kirjallisuudentutkimuksen nouseva kyky, joka tutkii klassista kirjallisuutta teorialähtöisesti (www.uni-goettingen.de/de/66132.html). Pääpuhujien lisäksi kuullaan suomalaisten islamintutkijoiden ja estetiikan tutkijoiden alustuksia.

Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan on varattu aikaa muutamalle tarjotulle esitelmälle. Esitelmien abstraktit pyydetään lähettämään 10.6. mennessä joko Suomen Estetiikan Seuran sihteerille Saara Hacklinille, , tai Suomen Itämaisen Seuran sihteerille Saana Tepolle, . Abstraktin tulee sisältää esitelmänpitäjän nimi ja yhteystiedot, esitelmän otsikko ja kieli (suomi tai englanti) sekä korkeintaan 300 sanan kuvaus esitelmästä. Hyväksymisestä/hylkäämisestä ilmoitetaan 30.6. mennessä.

Järjestäjien puolesta,

Pauline von Bonsdorff Jaakko Hämeen-Anttila

**

Call for papers: Islamic aesthetics
October 27th – 28th 2008, Helsinki, Finland

The Finnish Society for Aesthetics and The Finnish Oriental Society organise a seminar on Islamic aesthetics in Helsinki 27th – 28th October 2008.

The seminar addresses the aesthetic thinking of the Islamic world and its appearance in the arts and in theories of art. The aim is to study the arts and aesthetics in relation to the Islamic worldview, religion and system of values. What is the role of arts and aesthetics in articulating and stabilizing a worldview and what, on the other hand, is their role with respect to cultural change? To what extent are aesthetic values culture-specific vs. universal? The main emphasis of the seminar is on classic Arabic culture, but in addition other Islamic traditions and contemporary phenomena can be brought to discussion.

The keynote speakers of the seminar are professor Robert Hillenbrand (University of Edinburgh), a leading expert on Islamic art (www.arthistory.ed.ac.uk/Contacts/Profile/RHillenbrand.htm) and Dr. Lale Behzadi (University of Goettingen), who is a rising talent of Arabic literary research, addressing it from a theoretical viewpoint (www.uni-goettingen.de/de/66132.html). In addition to the keynote speakers there will be presentations of Finnish researchers from the fields of Islamic studies and aesthetics.

The organisers welcome proposals for papers. The deadline for abstracts is June 10th and abstracts should be sent either to Saara Hacklin, secretary of The Finnish Society for Aesthetics, , or to Saana Teppo, secretary of the Finnish Oriental Society, . The abstract should include the name of the presenter, the title of the presentation and an abstract of approximately 300 words. Notification of acceptance/rejection will be sent by June 30th.
On behalf of the organisers,

Pauline von Bonsdorff Jaakko Hämeen-Anttila

WEDBERGFÖRELÄSNINGARNA I FILOSOFI, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Peter Singer
Ira W. DeCamp Professor of Bioethics, Princeton University
Laureate Professor, University of Melbourne

Global Poverty: What Are Our Obligations?
Den tredje serien av Wedbergföreläsningarna hålls av professor Peter
Singer (Princeton & Melbourne) den 26-30 maj kl 14-16 i hörsal D 8 och D
9 (Södra husen) över ämnet "Global Poverty: What Are Our Obligations?".
Kommentatorer är Gustaf Arrhenius, Eva Asplund, Folke Tersman och
Torbjörn Tännsjö.

Föreläsning I: The Moral Challenge
(26/5 kl 14-16, D 8, kommentator Tännsjö)

Föreläsning II: Human Nature and What We Can Do About It
(27/5 kl 14-16, D 8, kommentator Tersman)

Föreläsning III: Can We Help the Poor? Are We Harming Them?
(28/5 kl 14-16, D 8, kommentator Asplund)

Föreläsning IV: The Demandingness of Morality
(30/5 kl 14-16, D 9, kommentator Arrhenius)


Wedbergföreläsningarna är instiftade till minne av Anders Wedberg (1913-1978). Han var Stockholms universitets förste professor i teoretisk filosofi. Han kallades 1949 till en nyinrättad professur i ämnet vid dåvarande Stockholms högskola, och kvarstod på denna post till sin pensionering 1975 vid vad som då hade blivit Stockholms universitet. När han tillträdde professuren hade han under lång tid varit docent vid Stockholms högskola. Det var en utnämning som han fått redan 1937, då han disputerade vid högskolan efter att tidigare ha studerat i Uppsala för bland annat Axel Hägerström. Under  åren 1939-43 vistades han i USA där han studerade vid Princeton och Harvard och undervisade vid Cornell University.
         Anders Wedbergs fackfilosofiskt mest betydande arbete är hans bok Plato´s Philosophy of Mathematics, som kom ut 1955 och omtrycktes 1977. Hans allmänt mest inflytelserika verk är dock hans filosofihistoria i tre band, Filosofins historia, som gavs ut av Bonniers under åren 1958-1966. Det översattes även till engelska och gavs ut av Oxford University Press 1982-84. Verket har nyligen (2003-04) utgivits på nytt av Bokförlaget Thales. Wedbergs filosofihistoria introducerade ett åtminstone i Sverige nytt sätt att skriva filosofins historia med tonvikt på försök att tolka och analysera tidigare tänkares filosofiska idéer med hjälp av dagens filosofi och dess metodarsenal.
        Både genom sina skrifter och genom sitt sätt att undervisa bidrog Wedberg i hög grad till en omorientering av svensk filosofi i mer systematisk och analytisk riktning.
Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli: "Hegelin ensyklopedinen järjestelmä". Kirjoittaja on Heikki Ikäheimo Jyväskylän/Frankfurtin yliopistosta.