Tiedotteet huhtikuulle 2008

JOINT NORDIC USE OF WAB BERGEN AND VWA HELSINKI (JNU VWAB) (2008-2010)

The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB) and the Georg Henrik von Wright Archives at the University of Helsinki (VWA) have been awarded financial support by NordForsk for the "Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki" (JNU VWAB) project. The project will run from 1.1.2008 until 31.12.2010. Through this project, Nordic researchers are offered stipends for coordinated and supported use of WAB and VWA.

Selection of projects to be carried out under JNU VWAB will follow call and evaluation procedures. Nordic researchers can propose short-term (up to 1,5 months) single user or user group projects to be conducted at WAB or VWA, pertaining to the following areas: (1) Wittgenstein research and philosophy, (2) Digital scholarly editing, text technology and digital humanities, (3) Fields of intersection between (1) and (2). User group projects and proposals pertaining to (3) are particularly encouraged. Applications in response to this call can propose projects to be carried out in the period 1.9.2008-31.12.2010.

Project proposals will be evaluated and selected by the JNU VWAB Management committee. Participants of selected projects are granted  reimbursement of travel expenses, accomodation and living expenses, and use of WAB or VWA free of charge for the agreed duration of the project.

Eligibility of research groups and researchers:
Researchers of any citizenship are eligible for benefitting under JNU
VWAB, as long as they are based in a Nordic country/affiliated to a research institution in the Nordic countries. "Nordic" refers in this context to the Nordic and Baltic countries and North-West Russia (Denmark DK, Estonia EE, Finland FIN, Iceland IS, Latvia LV, Lithuania LT, Norway NO, Russia RU, Sweden SE).

Deadline:
The deadline for reception of project proposals in response to this call is 14.5.2008. Applicants are informed of the results of the evaluation procedure at latest within 4 weeks after the deadline.

Further information and an application form can be found at
http://wab.aksis.uib.no/jnu-vwab/wab_jnu-vwab-call2.page

Keskiviikkona 7.5.08 klo 16.15 on tutkijakollegiumin järjestämässä Studia Collegialia -luentosarjassa teemasta "Solidaarisuus! -Ahneuden aika? Solidaarisuus eilen ja tänään" vuorossa loppupaneeli "Kilpailuyhteiskunta vai
solidaarisuus?"
http://www.helsinki.fi/collegium/events/solidaarisuus_paneeli.htm

Paneelin puheenjohtajana toimii:
* Mika Ojakangas.

Panelisteina ovat:
* Outi Alanko-Kahiluoto, fil. tri., kansanedustaja;
* Heikki Joustie, apulaisosastopäällikkö, finanssineuvos (VM);
* Vesa Kanniainen, kansantaloustieteen professori (HY);
* Heikki Patomäki, kansainvälisen politiikan professori (HY) sekä
* Liisa Uusitalo, markkinoinnin professori (HSE).

Paikka: Porthania PIII, Yliopistonkatu 3. Vapaa pääsy.

 
Humanistisen tiedekunnan filosofian laitoksessa on haettavana teoreettisen filosofian yliopistonlehtorin   määräaikainen virkasuhde 1.8.2008 - 31.7.2013 (sijaisuus). 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on sen ohella, mitä korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/1993) 19 §:n 1 - 6 kohdissa säädetään, harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimusta, ohjata jatko-opintoja ja tarkastaa opinnäytteitä (Johtosääntö Helsingin yliopiston eräistä opetus- ja tutkimusviroista 19.6.2000). 

Valittavalta toivotaan yliopistonlehtorin kelpoisuutta, joka on
- soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito
- riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Arvostamme hakijaa, jolla on laaja-alainen tieteellinen pätevyys ja kattava opetuskokemus teoreettisessa filosofiassa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5 - 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo, julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa virkasuhteen täyttämiseen, tai edellä mainitut asiakirjat sisältävä yliopistoportfolio. Hakijan on liitettävä hakemukseensa myös lyhyt kirjallinen selostus niistä ansioista, joilla hakijan mielestä on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa (ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/opetustaito.htm).

Hakemus osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuaika päättyy torstaina 8.5.2008 klo 15.45. 

Lisätietoja antaa filosofian laitoksen amanuenssi Ilpo Halonen, (09) 191 29233, ilpo.halonen@helsinki.fi.

Helsingissä 30. huhtikuuta 2008
Hallintovirasto
Miten meistä tuli filosofian tohtoreita?

Artikkelipyyntö

Suomen filosofisen yhdistyksen hallitus on päättänyt julkaista kokoomateoksen Miten meistä tuli filosofian tohtoreita? Teos sisältää kertomuksia, eräänlaisia pienoiselämänkertoja väitöskirjaprosessista, mukaanlukien aiheen valikoituminen, rahoitus, väitöskirjan tekoprosessi eri vaiheineen, ohjauksen ja muun avun merkitys, mahdollinen oleskelu ulkomailla sekä itse väitöstapahtuma, mahdollinen karonkka sekä pohdintaa väitöksen merkityksestä myöhemmälle elämälle ja tutkijanuralle.

Vapaamuotoisten kertomusten enimmäispituus on 5 liuskaa 1,5 rivinvälillä fonttikoon ollessa 12. Kertomuksiin tulee liittää henkilötiedot, väitöksen päivämäärä, vastaväittäjä ja kustos, väitöskirjan otsikko ja lyhyesti tietoja väitöksen jälkeisestä tutkimustoiminnasta. Kirjoittajia pyydetään myös toimittamaan valokuva teosta varten, jos mahdollista itse väitöstilaisuudesta tai väitöskirjan kirjoitusajalta. Artikkelipyyntö koskee kaikkia suomalaisia filosofia-oppiaineista väitelleitä henkilöitä kielestä riippumatta. Myös ulkomailla väitelleet kuuluvat kutsun piiriin. Kirjoituksista koostetaan monografia, jonka toimittaa FT Markku Roinila.

Vastaavanlaisia teoksia on jo aiemmin ilmestynyt historiantutkijoista ja oikeustieteilijöistä. Teosten on tarkoitus kartoittaa väitösprosesseja paitsi pedagogisessa, myös aate- ja oppihistoriallisessa mielessä. Samalla ne ovat kiinnostavia näyteikkunoita tieteellisiin käytäntöihin ja kirjoittajien urakehitykseen.

Kirjoitukset pyydetään toimittamaan 1. 1. 2009 mennessä word-, wp-, odf- tai rtf-muodossa osoitteella Markku Roinila, Filosofian laitos, Pl 9, 000140 Helsingin yliopisto. Lisätietoja myös puhelinnumerosta 191 29218. Valokuvat pyydetään toimittamaan mieluiten liitetiedostona em. sähköpostiosoitteeseen, mutta tarvittaessa paperivalokuvat voidaan skannata.


Kirjallisuutta

Halila, Heikki & Timonen, Pekka (toim.), Miten meistä tuli oikeustieteen tohtoreita, Suomalainen lakimiesyhdistys, Helsinki 2003
Tommila, Päiviö (toim.), Miten meistä tuli historian tohtoreita, Suomen historiallinen seura, Helsinki, 1998.
 
Perjantaina 25.4. kello 22-24 Radio Moreenin yöradiossa  on luvassa keskustelua Guy Debordin kirjasta Spektaakkelin yhteiskunta. Keskustelu etenee kirjasta poimittuja teesejä pitkin.

Keskustelemassa kirjailija, valtiotieteen tohtori ja dosentti Jussi Vähämäki sekä Radio Moreenin toimittajat Mikko Pelttari ja Lasse Poser.

"Toisin kuin kaikki muut, minä en ole aikojen muuttuessa muuttanut yhden tai useamman kerran ajatuksiani. Ajat pikemminkin ovat muuttuneet ajatusteni mukaan."
- Guy Debord

Radio Moreeni kuuluu taajuudella 98.4 - Näsinneulasta 50 kilometrin säteellä.

Webissä Moreeni on kuultavissa osoitteessa http://moreeni.uta.fi

Verkossa ilmestyvä Paatos -- filosofinen kulttuurijulkaisu on edennyt kolmanteen numeroonsa.
Juuri ilmestyneessä numerossa 1/2008 on pienoisteemana kirjallisuus ja filosofia, ja se löytyy täältä:
http://www.uta.fi/jarjestot/aatos/paatos/uusin.html
 
 
Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu Hegel-elämänkerta: "Hegel, Georg Wilhelm Friedrich". Kirjoittaja on Heikki Ikäheimo Jyväskylän yliopistosta.
Justice in Robes: Insight into Law, Justice, and Economics
--- A Seminar on Ronald Dworkin's Legal PhilosophyThe Dworkin Seminar will be held at the Congress Centre Tampere Talo, on May 5th and May 6th, 2008, arranged by the Tampere Club, the Faculty of Law of the University of Turku, and the Researcher School of Private Law, Helsinki.
The organizers wish to express their gratitude to the Yrjö Jahnsson Foundation whose generous financial support has made the Seminar possible.

The Seminar will focus on two main papers presented by Professor Ronald Dworkin and the commentary papers Members of the Dworkin Circle, i.e. a group of post-graduate scholars who have been studying Dworkin's legal philosophy during the academic years 2006/2007 and 2007/2008. There is no registration fee, but those wishing to attend to the Seminar are expected to register to: raimo.siltala (at) helsinki.fi by Friday, April 25th.


The program of the Seminar is as follows:

Monday, May, 5th (at the Congress Centre Tampere Talo)

9.30-10.15 Coffee

10.15-12.30 Session by the Dworkin Circle
Ronald Dworkin: Economic Efficiency and Equality: Allies, Not Antagonists?

comments by: Mikko Huuskonen & Max Oker-Blom
+ Discussion

12.30-14.00 Lunch

14.00-17.00 Session by the Dworkin Circle
Kaj-Henrik Impola: Morality, Validity and Legitimacy
Ari Wirén: Reluctant Princes of Justice -- Nordic Judges and the Legal Community
Pekka Riekkinen: Double Morality in Law and Politics


Tuesday, May, 6th (at the Congress Centre Tampere Talo)

9.30-10.15 Coffee

10.15-12.30 Session by the Dworkin Circle
Ronald Dworkin: From Taking Rights Seriously to Justice in Robes: The Evolution of Ronald Dworkin's Legal Philosophy

comments by:Raimo Siltala
+ Discussion

c. 12.30 Ending of the Seminar


Wednesday, May 7th (at the Supreme Administrative Court, Fabianinkatu 15, Helsinki)

10.15-11.45 Session Hosted by Pekka Hallberg, Chief Justice
Pekka Hallberg: The Rule of Law and the Supreme Administrative Court

Ronald Dworkin: From Taking Rights Seriously to Justice in Robes: The Evolution of Ronald Dworkin´s Legal Philosophy


Tervetuloa!

Vapaa pääsy, ilmoittautuminen viimeistään perjantaina, 25/4:
raimo.siltala (at) helsinki.fi
 

Merleau-Ponty ja taiteet


9.5.2008
Ranskan kulttuurikeskus Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C 135

Suomen Estetiikan Seura juhlistaa Maurice Merleau-Pontyn (1908-1961) 100-vuotispäivää järjestämällä symposiumin, jossa käsitellään Merleau-Pontyn ja hänen ajattelustaan ammentaneiden tutkijoiden näkökulmia taiteisiin.

Tilaisuus järjestetään yhdessä Ranskan Kulttuurikeskuksen kanssa.

12.15 Avaussanat
12.30 Professori Pauline von Bonsdorff: "Ihminen esteettisenä toimijana"
13.00  FT Leena Rouhiainen: "Liikkuva ruumis ja havainnoiva tanssi"
13.30 Kuvataiteilija Marjatta Oja, haastattelijana Hanna Johansson
14.00 Tauko 45 min
14.45 FM Juho Hotanen: "Maalauksen kudos"
15.15 FM Saara Hacklin: "Valokuva, liike ja eläin: Christian Mayerin Toinen kaupunki, ei minun"
15.45 FT Hanna Johansson: "Merleau-Ponty, taiteen tilallinen käänne ja kysymys representaatiosta"

Lopetus n. 16.15

*
www.estetiikka.fi
 

Voices and Noises: Encountering the Materiality of Sound

Two Day Interdisciplinary Conference, November 14-15, 2008


Organized by the Institute for Art Research, University of Helsinki, Doctoral Study Programme for Performing  Arts in Finland, and the Finnish Academy research group Encounters in Art and Philosophy.

The last few decades of experimental music, sound design and audio art have encouraged listeners to become  attentive to the materiality of sound. At the same time, new forms of poetry, theatre, performance,  installation, video, etc. have explored various dimensions of voice – human and non-human.

However, philosophy of art remains, in general, situated within the paradigms of the textual and the visual.  Likewise, in theories of music and language there is a tendency to approach them primarily as systems  composed of signs, whether formal or cultural. Is there a way to approach sound as sound and conceptualise  the materiality of sound through theoretical apparatus? Further, what are the philosophical implications of  approaching the world as acoustic rather than visual or semantic environment? On what ground do thought and  sound collide?

The conference Voices and Noises: Encountering the Materiality of Sound wishes to address the question of  sound’s material dimension and its relation to the symbolic and the communicative. Similarly, philosophical  explorations of the acoustic perspective lead us to the issues of processuality, change and flux.

How has the materiality of sound been explored in philosophy and literature? How have various recording  technologies affected sound production and listening? What is the aural dimension of language? Why are some  sounds considered as noise whereas some are voices (of reason)? Does sound denote immersion, inclusion and  indistinctness? How is the acoustic soundscape related to the visual landscape? Is there a need for acoustic  ecology?

The organisers of this interdisciplinary conference encourage presentations of 30 minutes, academic as well  as artistic, upon the subjects laid out above and related to them. The proposed presentations can take the  form of traditional academic papers, artists’ talks or performances.

Please send a brief abstract (max. 300 words) outlining your presentation, and including your institutional  affiliation and contact information, by June 30, 2008 to voicesandnoises (at) gmail.com
 
Rhetoric and Liberty

The Third Jyväskylä Symposium on Political Thought and Conceptual History
University of Jyväskylä, Finland 13-14 June 2008,
Building Villa Rana, Room Blomstedt

SPEAKERS AND TOPICS (preliminary schedule)

13th June
9.15-10 Wim Weymans (New York), University and Liberty today
Coffee break
10.30-11.15 Michael Th. Greven (Hamburg), Dutschke, the Student Movement, and Liberty
11.15-12 Kari Palonen (Jyväskylä), The Rhetoric of Academic Freedom
Lunch break
13.30 -14.15 MEP Anneli Jäätteenmäki Liberty of the Politician Today I
(Discussion)

14.15-14.45 Coffee break

14.45-15.30 Päivi Mehtonen (Tampere), Rhetoric and Liberty in the European Literature
15.30-16.00 Anthoula Malkopoulou (Jyväskylä), Concepts of Liberty and Obligatory Voting
16.00- 16.30 Antu Sorainen (Helsinki), Limits of Liberty in Political Rhetorics: The Pedophile
16.30-17.15 Sami Syrjämäki (Tampere), How Many Concepts of Liberty?


14th June
9.15-10.00 Markku Peltonen (Helsinki), Rhetoric and Liberty in the Renaissance Politics
10.30-11.15 Pasi Ihalainen (Jyväskylä) Liberty, popular sovereignty and democracy in eighteenth-century parliamentary speaking
11.15-12 Suvi Soininen (Jyväskylä) Oakeshott and Liberty
Lunch break
13.30-14.15 Tuija Parvikko (Jyväskylä) Arendt and Liberty

14.15-14.45 Coffee break

14.45-15.30 MP Pekka Haavisto, Liberty of the Politician today II
15.30-16.15 Richard Murphy (Swansea), Collingwood and Liberty
16.15-17 Maija Setälä (Turku), Deliberative Democracy, Rhetoric and liberty

Organised by:
Finnish Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change, Research Team Political Thought and Conceptual History
Research Project of the Academy Professorship, The Politics of Dissensus
University of Jyväskylä/Political Science
Local organizer: Dr. Suvi Soininen (), contact info also: Anitta Kananen ()

An inherent connection between rhetoric and liberty exists since ancient Greece: rhetoric deals only with contingent matters that can be changed by means of persuasive speech. To express a ‘voice’ on existing affairs is similarly a necessary condition of political liberty. Despite such elementary connections it seems that in the contemporary academic discussion liberty and rhetoric are regarded as separate questions that have only occasional links with each other.
In the recent years, some signs of recognising the reciprocity between rhetoric and liberty have, however, become visible. For example Quentin Skinner’s studies on the political role of the Renaissance rhetorical culture are inherently connected with his studies on the ‘neo-Roman’ concept of liberty, and they have already inspired a number of new studies on the English parliamentary rhetoric in the Renaissance. One might imagine that the debates on “deliberative democracy” would signify a renaissance of deliberative rhetoric. This was, however, originally not the case, but rhetorically oriented theorists have recently attempt to reinterpret the concept, and through this way linked them to the re-actualisation of the studies on parliamentary eloquence.
The idea of this symposium is to connect the two conceptually intertwined but historically separated genres of studying political liberty and political rhetoric. The studies on political liberty contain valuable insight to both political philosophy and to the history of political thought and concepts, which can decisively enrich the political sensitivity of the rhetorical studies on political arenas. Conversely, using the resources of rhetorical traditions may, for example, reframe the debates on political liberty in terms of analysing besides the content of the debate also the rhetorical tools and strategies used in the debate.
The symposium can be divided, roughtly speaking, to three types of topics. The first deals with the historical relationship between rhetoric and liberty, the second with the interconnections of rhetoric and liberty among some contemporary thinkers, the third with their links for the debates on certain political institutions or practices. In addition, following the practice of the previous symposia we have also invited two well-known Finnish politicians to participate in the symposium.

More info: http://www.jyu.fi/yhtfil/PolCon/coepolcon/PolTCH/events/rhetlib.html

KUTSU SEMINAARIIN:

Justice in Robes: Insight into Law, Justice, and Economics
– A Seminar on Ronald Dworkin´s Legal Philosophy


The Dworkin Seminar will be held at the Congress Centre Tampere Talo, on May
5th and May 6th, 2008, arranged by the Tampere Club, the Faculty of Law of
the University of Turku, and the Researcher School of Private Law, Helsinki.
The organizers wish to express their gratitude to the Yrjö Jahnsson
Foundation whose generous financial support has made the Seminar possible.

The Seminar will focus on two main papers presented by Professor Ronald
Dworkin and the commentary papers Members of the Dworkin Circle, i.e. a
group of post-graduate scholars who have been studying Dworkin´s legal
philosophy during the academic years 2006/2007 and 2007/2008. There is no
registration fee, but those wishing to attend to the Seminar are expected to
register to: by Friday, April 25th. The program of
the Seminar is as follows:

Monday, May, 5th (at the Congress Centre Tampere Talo)
9.30-10.15              Coffee
10.15-12.30                Session by the Dworkin Circle
– Ronald Dworkin:     Economic Efficiency and Equality: Allies, Not Antagonists?
– comments by:          Mikko Huuskonen & Max Oker-Blom
+ Discussion
12.30-14.00                Lunch
14.00-17.00                Session by the Dworkin Circle
– Kaj-Henrik Impola: Morality, Validity and Legitimacy
– Ari Wirén:                 Reluctant Princes of Justice – Nordic Judges and the
                                      Legal  Community
– Pekka Riekkinen:       Double Morality in Law and Politics

Tuesday, May, 6th (at the Congress Centre Tampere Talo)
9.30-10.15              Coffee
10.15-12.30             Session by the Dworkin Circle
– Ronald Dworkin:   From Taking Rights Seriously to Justice in Robes:
                                  The Evolution of Ronald Dworkin´s Legal Philosophy
– comments by:         Raimo Siltala
+ Discussion
c. 12.30                Ending of the Seminar

+ Wednesday, May 7th (at the Supreme Administrative Court, Fabianinkatu 15,
Helsinki)
10.15-11.45             Session Hosted by Pekka Hallberg, Chief Justice
– Pekka Hallberg:   The Rule of Law and the Supreme Administrative Court
– Ronald Dworkin:  From Taking Rights Seriously to Justice in Robes:
                                 The Evolution of Ronald Dworkin´s Legal Philosophy


Tervetuloa!

Vapaa pääsy, ilmoittautuminen viimeistään perjantaina, 25/4:ystävällisin terveisin,


Raimo Siltala
Yleisen oikeustieteen ma. professori
Calonia, Vänrikinkatu 2
20014 Turun yliopisto
Turku

Yksityisoikeuden tutkijakoulun johtaja
Helsingin yliopisto
PL 4, Yliopistonkatu 3., 4. krs. (h. 462)
00014 Helsingin yliopisto

e-mail:

The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia

 
International symposium, 17th and 18th October 2008, Helsinki

The Enlightenment (Aufklärung, les Lumières, upplysningen) has been claimed to mark the beginning of modern  European era. This symposium on the traditions(s) of the Enlightenment and on its reception wishes to pose  questions like the following: Do the inheritance and myths of the Enlightenment still have influence (even  when questioned)? Is knowledge based on observation and reason? Is reason universal? Is it possible to  govern nature with knowledge? Are societies built on the will of the citizens? Did the philosophers of the  Enlightenment actually answer yes to these questions? Or are these questions just an expression of our  present-day prejudices and myths on the Enlightenment? How and when were the contemporary received views  about the Enlightenment formed, and what purposes did they serve or do serve now?  Who are today the  supporters and the enemies of the Enlightenment? How has contemporary research contributed to renewing our  views on what the Enlightenment actually was about?

The symposium arranged by the Finnish Society for Eighteenth-Century Studies  (http://www.helsinki.fi/historia/1700/) will offer an interdisciplinary forum for contemporary discussions  and research. Firstly, the key texts of the Enlightenment and the changes of society implied by them have  raised novel interest. The French and German Enlightenment philosophies are crucial in discussions about  critique and emancipation. Secondly, these aims and metaphors have been accompanied by the concepts of moral  communality which stem especially from the Scottish Enlightenment. They have become topical in debates  concerning globalisation, multiculturalism and the limits of tolerance. The third theme that motivates this  seminar is the relationship between the Enlightenment and religion. For a long time it was held that the  rift between religion and society came about during the Enlightenment. Did this really happen?

The speakers and sessions

The first day of the symposium consists of two foreign and two Finnish keynote speakers. The foreign keynote  speakers are:

Professor Miguel Benítez, University of Seville. Benítez is known as one of the central authorities on the radical Enlightenment distributed in the form of clandestine philosophical manuscripts. In addition to  numerous articles on clandestine philosophical literature, Benítez has published the books La Face cachée  des Lumières. Recherches sur les manuscrits philosophiques clandestins de l'âge classique (1996) ja L’Oeuvre  libertine de Bonaventure de Fourcroy (2005).

Professor emerite Jean Marie Goulemot, University of Tours. Goulemot has published, among numerous other  titles, Règne de l’histoire. Discours historiques et révolutions, XVIIe-XVIIIe siècle (1996), Adieu les  philosophes. Que reste-t-il des Lumières? (2001), and L’amour des bibliothèques (2006).

The second day is devoted to sessions with papers (20 min each). The speakers may freely propose the themes;  yet the following themes are encouraged:

-    The development of the themes and commonplaces of the Enlightenment in 18th century philosophical,  literary and political discussions.
-    How was the ‘thesis’ of the Enlightenment manifested (cf. Kant, Was ist Aufklärung?) and how did these  manifestations change after the 18th century?
-    What role have the 19th- and 20th-century representations of the Enlightenment played in later research  and general opinion?
-    How do national differences show in the contemporary legacy of the Enlightenment. What was and is the  significance of the Enlightenment in Sweden and Finland?
-    The Enlightenment as a utopia in the 18th century and after.

Organizing committee

Minna Ahokas (Univ. of Helsinki), Timo Kaitaro (Univ. of Helsinki),  Petter Korkman (Helsinki Collegium of  Advanced Studies),  Kari Saastamoinen (Univ. of Helsinki) and Charlotta Wolff (Univ. of Helsinki).

Deadline for abstracts 31st May 2008.
 
Please send an abstract (max. 200 words) of your proposition for a paper in the workshops to Timo Kaitaro  (timo.kaitaro (at) helsinki.fi).

-----

Valistus: kritiikki, myytti ja utopia

Kansainvälinen seminaari Helsingissä 17.–18. lokakuuta 2008

Valistusta (the Enlightenment, Aufklärung, les Lumières, upplysningen) on väitetty modernin eurooppalaisen  aikakauden aluksi. Kansainvälinen seminaari valistuksen perinnöstä ja sen reseptiosta pyrkii tarkastelemaan  seuraavankaltaisia kysymyksiä: Missä määrin valistuksen perintö ja myytit valistuksesta vaikuttavat  edelleen, kyseenalaistettuinakin? Perustuuko tieto havaintoon ja järkeen? Onko järki universaali? Voiko  luontoa hallita tiedon avulla ja tyydyttääkö luonnon manipulointi ihmisen tarpeet? Perustuvatko yhteiskunnat  kansalaisten tahdolle? Vastasivatko valistusfilosofit myönteisesti näihin kysymyksiin? Vai heijastavatko  tällaiset kysymykset itse asiassa vain oman aikamme ennakkoluuloja ja myyttejä valistuksesta? Kuka nykyisin  vannoo valistuksen nimiin ja kuka vastustaa sitä? Miten uusi tutkimus on pakottanut meitä arvioimaan  uudelleen kuvaamme valistuksesta?
 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran (http://www.helsinki.fi/historia/1700/) järjestämän valistusseminaarin  tarkoituksena on luoda tieteidenvälinen katsaus aikalaiskeskusteluihin ja nykytutkimukseen. Ensinnäkin  valistuksen avaintekstit ja niiden takaa paljastuva laajempi yhteiskunnallinen muutos ovat nousseet  uudenlaisen mielenkiinnon kohteeksi. Ranskalaisella ja saksalaisella valistusfilosofialla on tärkeä asema  keskusteluissa kritiikistä ja emansipaatiosta. Toisaalta näiden pyrkimysten ja metaforien rinnalle on  nostettu varsinkin skotlantilaisesta valistuksesta periytyvät käsitteet moraalista ja yhteisöllisyydestä.  Niistä on tullut entistä ajankohtaisempia keskustelussa globalisaatiosta, monikulttuurisuudesta ja  suvaitsevaisuuden rajoista. Kolmas ajankohtainen valistusteema on sen suhde uskontoon. Pitkäikäisen  käsityksen mukaan valistus irrotti uskonnon ja yhteiskunnan toisistaan, luoden uskonnolle oman alueen, jossa  toimia. Tapahtuiko näin todella?

Puhujat ja työryhmät:

Seminaarin ensimmäinen päivä koostuu kahdesta ulkomaisesta ja kahdesta suomalaisesta avainluennosta.  Ulkomaiset pääpuhujat ovat:

Prof. Miguel Benítez Sevillan yliopistosta on yksi 1700-luvun radikaalia valistusta edustavan ja laittomina  käsikirjoituksina levitetyn filosofisen klandestiinikirjallisuuden johtavia asiantuntijoita. Benítez on  julkaissut aiheesta mm. teokset La Face cachée des Lumières. Recherches sur les manuscrits philosophiques  clandestins de l'âge classique (1996) ja L’Oeuvre libertine de Bonaventure de Fourcroy (2005).
 
Prof. Jean Marie Goulemot on Toursin yliopiston emeritusprofessori. Goulemot on julkaissut mm. teokset Règne  de l’histoire. Discours historiques et révolutions, XVIIe-XVIIIe siècle (1996), Adieu les philosophes. Que  reste-t-il des lumières? (2001), ja L’amour des bibliothèques (2006).
 
Toisena päivänä keskustellaan työryhmissä osallistujien alustusten (20 min.) pohjalta. Ehdotusten aihe on  vapaa, mutta esitelmäkutsussa kannustetaan seuraaviin valistusteemoihin.

-    Miten valistuksen (ja sen kritiikin) teemoiksi yleensä mielletyt aiheet kehittyivät 1700-luvun alku- ja  jälkipuolen filosofisissa, kirjallisissa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa?
-    Miten valistuksen teesejä manifestoitiin (vrt. Kant, Was ist Aufklärung?) ja miten nuo esitystavat  vaikuttivat ja muuntuivat 1700-luvun jälkeen?
-    Miten 1800- ja 1900-lukujen mittaan kehittyneet tulkinnat ja valistuskuvat vaikuttavat myöhemmässä  tutkimuksessa ja yleisissä käsityksissä?
-    Miten kansalliset painotuserot erottuvat valistuksen nykyperinnössä? Mikä oli ja on valistuksen  merkitys Ruotsissa ja Suomessa?
-    Valistus utopiana 1700-luvulla ja tänään? Onko ’vastavalistuskin’ utopia?

Järjestelytoimikunta

Minna Ahokas (Helsingin yliopisto), Timo Kaitaro (Helsingin yliopisto),  Petter Korkman (Helsingin  yliopiston tutkijakollegium),  Kari Saastamoinen (Helsingin yliopisto) ja Charlotta Wolff (Helsingin  yliopisto).

Abstraktit (kork. 200 sanaa) esitelmäehdotuksista työryhmiin pyydetään lähettämään Timo Kaitarolle  (timo.kaitaro (at) helsinki.fi) toukokuun 2008 loppuun mennessä.
 
 
Transsendenssin metaforat
Tampereen yliopisto


Akatemiaprojektit ”The Possibility of Metaphysics in Twentieth Century and Contemporary Philosophy” ja ”Kirjallisuus, transsendenssi ja avantgarde” järjestävät yhdessä ”Transsendenssin metaforat” -seminaarin Tampereen yliopistossa perjantaina 30.5.2008 (Pinni B 3116, Kanslerinrinne 1). Seminaari kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita, jotka käsittelevät metaforaa ja transsendenssia erityisesti filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmista.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!


10:00–10:15 Leila Haaparannan ja Päivi Mehtosen avaussanat
10:15–10:45 Erna Oesch (TaY): Filosofian metaforat
10:45–11:15 Sara Heinämaa (HY): TBA
11:15–11:45 Ilmari Kortelainen (TaY): Metaforisten muotojen analyysi
11:45–12.45 Lounas
12:45–13:15 Antti Salminen (TaY): Runon paradoksi transsendenssin aukeamana
13:15–13:45 Elisa Heinämäki (HY): Transsendenssin nostalgia ja ironia: Georges Bataille ja toiseuden representaatiot
13:45–14:15 Kahvi
14:15–14:45 Jukka Mikkonen (TaY): Kaunokirjallisuuden metaforinen totuus
14:45–15:15 Veikko Rantala (TaY): Metafora ja emergenssi
15:15–15:45 Jussi Ansala (TaY): Metafora ja geometrinen analyysi
15:45–16:15 Kahvi
16:15–16:45 Joose Järvenkylä (TaY): Wittgenstein ja metafora
16:45–17:15 Jarmo Pulkkinen (OY): Metafora ja tieteellinen keksiminen
17:30– Illallinen ravintola Telakalla
18.30– Filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatoksen järjestämä illanviettoLisätietoja:

Joose Järvenkylä, joose.jarvenkyla (at) uta.fi, puh. 050–374 3842
Ilmari Kortelainen, ilmari.kortelainen (at) uta.fi, puh. 03–3551 7577
Jukka Mikkonen, jukka.mikkonen (at) uta.fi
Antti Salminen, antti.e.salminen (at) uta.fi
PECUNIA - TARINOITA RAHASTA

Rahan ja taloudellisten ilmiöiden representaatioita käsittelevä symposium,
joka kokoaa yhteen kirjallisuuden ja talouden tai laajemmin kulttuurin,
yhteiskunnan ja talouden suhdetta eri näkökulmista käsitteleviä tutkijoita.

Paikka: Helsingin yliopiston tutkijakollegium (Fabianinkatu 24, seminaarihuone 136, pohjakerros)
Aika: perjantaina 9. toukokuuta 2008, klo 10-17

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Alustava ohjelma

10.00-10.15 Sari Kivistö (Kollegium) ja Tiina Käkelä-Puumala (HY): Avaus
10.15-10.45 Tuomas M.S. Lehtonen (SKS, HY): Keskiaika, satiiri ja raha
10.45-11.15 Tiina Käkelä-Puumala (HY): Zahir - Borgesin maaginen raha
11.15-11.45 Tuomas Nevanlinna: André Giden Vääränrahantekijät
11.45-13.00 Lounastauko
13.00-13.30 Turo-Kimmo Lehtonen (Kollegium): Tarinoita finanssimarkkinoista ja kaupankäynnin tekniikoista
13.30-14.00 Anne Birgitta Yeung (Kollegium): Raha, arvot, lahjoittaminen
suomalaisten asenteissa ja teoissa
14.00-14.30 Akseli Virtanen (HSE): Raha ja kontrolli kognitiivisessa
kapitalismissa
14.30-15.00 Kahvi
15.00-15.30 Martti-Tapio Kuuskoski ja Jaakko Mikkilä (HY): Lihapantti -
velkasuhteista Venetsian kauppiaassa
15.30-16.00 Mikko Kallionsivu (TaY): Christopher Marlowe, raha ja
kalvinismi: Modernisoituvat identiteetit ja universaaliksi muuttunut
saituruus sosiokulttuurisen muutoksen näyttämöllä
16.00-16.30 Sari Kivistö (Kollegium): Köyhyyden ylistys
LOPPUKESKUSTELU

Lisätietoja:
Sari Kivistö
Tutkijakollegium
sari.kivisto(AT)helsinki.fi
p. 191 23458

Tiina Käkelä-Puumala
Taiteiden tutkimuksen laitos
tkakela(AT)mappi.helsinki.fi
p. 191 21664
 
TAITEESTA, TIETEISTÄ JA LEIKKIMIELISYYDESTÄ
Lauri Anttilan 70-vuotispäivää juhlistava seminaari

24.4.2008 klo 12:15--17:00
Kiasma, seminaaritila

Kuvataiteilija, professori (h.c.) Lauri Anttila täyttää 24.4.2008 70 vuotta.
Syntymäpäivään ajoitetussa seminaarissa lähestytään erilaisista näkökulmista Anttilan monimuotoista taiteellista ajattelua ja toimintaa sekä sille läheisiä ilmiöitä. Anttila on aina kaihtanut tiukkoja oppialarajoja ja
punonut yhteyksiä niin eri taidelajien kuin taiteen ja tieteen välille. Näin
ollen on luontevaa, että seminaarissa esiintyy paitsi Anttilan taiteellisia
perillisiä myös eri alojen tutkijoita. Tilaisuuden yhteydessä julkaistaan
Anttilan taiteen ympärille rakentuva kirja Hommage à Lauri Anttila.

Ohjelma:

klo 12:15-12:30
Seminaarin avaus:
    * Intendentti Marja Sakari, Nykytaiteen museo Kiasma
”Kiasman tervehdys”
    * Rehtori Maria Hirvi-Ijäs, Kuvataideakatemia
”Kuvataideakatemian tervehdys”
    * Tutkija Hanna Johansson, Kuvataideakatemia

”Hommage à Lauri Anttila”

klo 12:30-13:00
Taiteellisen tutkimuksen professori Jan Kaila, Kuvataideakatemia
”Lauri Anttilan taidetta koteihin”

klo 13:00-13:30
Kuvataiteilija Jussi Kivi
”Hupiretkiä taiteen nimissä! – vai päinvastoin?”

klo 13:30-14:00
Taidehistorian professori Ville Lukkarinen, Tampereen yliopisto
"Kuinka onnistuu paikkakokemuksen välittäminen kaksiulotteisella pinnalla?"

14:00-—14:30
Keskustelua

klo 14:30-14:50
Kahvi

klo 14:50-15:20
Tieteenfilosofian tutkija Tarja Knuuttila, Helsingin yliopisto
”Tieteellisen ’kuvan’ jäljillä”

klo 15:20-15:50
Kuvataiteilija Tuula Närhinen
”Tapahtumia tallentamassa -- luonnontieteen menetelmiä kuvataiteilijan käytössä”

klo 15:50-16:20
Ympäristöpolitiikan professori Yrjö Haila, Tampereen yliopisto
”Laurin luonnot”

klo 16:20-17:00
Keskustelua / Seminaari päättyy

Ilmoittautumiset & lisätietoja:
Tutkija Hanna Johansson, Kuvataideakatemia, hanna.johansson(at)kuva.fi

Seminaarin järjestää Kuvataideakatemia yhteistyössä Nykytaiteen museo
Kiasman kanssa.
http://www.kuva.fi/portal/ajankohtaiset_tiedotteet/?id=684
-------------

Huomaa myös Lauri Anttilan haastattelu (tekijöinä Saara Hacklin ja Tuukka Perhoniemi) niin & näin -lehdessä 1/2008 (ilmestyy huhtikuussa).
 
Haetaan työntekijää 

Työtehtävä: 
niin & näin -lehden ja Eurooppalaisen filosofian seuran myyntityön ja toimistoasioiden hoitaminen. Työnkuvasta neuvotellaan haastateltavien paikanhakijoiden kanssa. 

Työnantaja: 
Eurooppalaisen filosofian seura ry / Filosofinen aikakauslehti niin & näin 

Ajalle: 
Joko toistaiseksi tai määräaikaisena vuoden 2008 loppuun asti, työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla. 
Työsuhde alkaa kahden kuukauden koeajalla, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. 
 
Paikka: 
Työntekijä voi sijoittua joko Helsinkiin tai Tampereelle. 
  
Palkkaus: 
Työ on osapäivä- tai kokopäivätyö, työnkuvasta ja työmäärästä riippuen. Palkkaus minimissään 1 100 euroa/kk. Lopullinen palkkataso määräytyy työntekijän kokemuksen, pätevyyden, työsuhteen kokonaisuuden ja neuvotteluiden perusteella. 
  
Työn sisältö: 
Lehden, sen kustantaman kirjasarjan ja taustayhdistyksen myyntityö, taloudenhoito ja käytännön asioiden toimittaminen. Ennen kaikkea työ sisältää lehden tilaajarekisterin ylläpitoa ja tilaus- ja irtonumeromyyntiä, julkaisujen myyntiä, postituksia, verkkokaupan ylläpitoa sekä taloushallinnon tehtäviä (laskujen maksu ja laskutus ymv.). Työmäärän kausittaisesta vaihtelusta ja työntekijän ajankäytöstä riippuen työhön voi kuulua myös lehden, kirjasarjan ja Filosofia.fi-verkkoportaalin toimitustyötä. 
Koska työhön kuuluu postimyynti, myyntitilaisuuksien järjestäminen ja varaston ylläpito, työntekijältä edellytetään oman auton käyttöä. Auton käytön kustannukset korvataan. 
Työ tapahtuu pääasiassa kotoa käsin. Työnantaja tarjoaa työvälineet (koneet, ohjelmistot) ja korvaa työstä syntyvät kulut. 
Hakijoille katsotaan eduksi vastaava aikaisempi työkokemus sekä taloushallinnon osaaminen (tilinpito ymv.). 

Hakemus lähetetään vapaamuotoisena ja sen yhteyteen on liitettävä CV, ansioluettelo tai vastaava selvitys. Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla tai kirjeitse. Hakemukseen on merkittävä kaikki hakijan yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Hakijoiden määrästä riippuen hakijoita voidaan aluksi haastatella myös puhelimitse. 
Päätös pyritään tekemään nopeasti hakuajan päätyttyä ja hakijalta toivotaan mahdollisuutta aloittaa työt välittömästi päätöksen jälkeen.

Sähköisten hakemusten on oltava perillä viimeistään maanantaina 14. 4. 2008. (Postitse lähetettyjen hakemusten tapauksessa postileiman päiväys 14.4. riittää). 
 
Tiedustelut: 

pt. Jarkko S. Tuusvuori
040 – 735 87 68
jarkkostuusvuori (at) hotmail.com
tai
pt. Tere Vadén
050 – 527 79 13
paatoimittaja (at) netn.fi

Hakemusten lähetysosoitteet:

E-mail 
toimitus@netn.fi 
  
Postiosoite
Eurooppalaisen filosofian seura ry 
niin & näin -lehti 
PL 730 
33101 Tampere
 
Call for papers:
Synteesin estetiikan erikoisnumero 2008 – Taide, totuus,
todellisuus


Synteesin ensi vuoden estetiikan erikoisnumeron teema on taiteen suhde
totuuteen ja todellisuuteen. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana
esimerkiksi useat kuvataiteilijat ovat palanneet esittävään ilmaisuun. On
puhuttu uudesta realismista. Kirjallisuuden ja elokuvan tutkimuksessa
puhutaan maagisesta realismista. Kysymys ei luonnollisesti rajoitu vain
yhteen tai kahteen taiteenlajiin, vaan koskee yhtä lailla kaikkia. Kysymys
on myös yksi estetiikan perinteisimmistä kysymyksistä, josta on väitelty
vähintään Platonista alkaen.

Totuus ja todellisuus ovat 2000-luvulla paljon monimutkaisempia kysymyksiä kuin Platonin aikaan. Monien mielestä perinteinen käsitys yhdestä yhtenäisestä maailmasta ja yhdestä totuudesta on murtunut. Mutta jos ei ole yhteistä totuutta ja todellisuutta, mistä taideteos tai tieteellinen teoria sitten oikein sanovat jotakin? Miten kysymys mimesiksestä kytkeytyy tähän? Mistä taide on esitys? Kenen totuus paljastuu – vai paljastuuko se?
Viimeaikaisessa tutkimuksessa on korostunut voimakkaasti taiteilijan ja
tutkijan eettinen vastuu. Mutta mitä eettinen vastuu merkitsee, jos sitä ei
ole mahdollista arvioida todellisuutta ja totuutta vasten?

Näitä ja samankaltaisia kysymyksiä kutsumme filosofit, esteetikot ja taiteen
ja kulttuurin tutkijat pohtimaan Synteesin ensi vuoden estetiikan
erikoisnumerossa. Tarjoa mahdollisimman viimeisteltyä käsikirjoitustasi
15.5.2008 mennessä (HUOM! pidennetty aika) osoitteeseen
martta.heikkila (at) helsinki.fi. Kirjoitusten pituuden yläraja on noin 20 sivua
rivivälillä 1,5. Lehti toimitetaan referee-periaatteella, eli tarjotut
artikkelit arvioidaan anonyymisti. Lehden toimittavat Martta Heikkilä ja
Risto Pitkänen.

http://www.estetiikka.fi/
 
 
TERVETULOA TOLSTOILAISUUS-SEMINAARIIN JOENSUUHUN

Näinä aikoina tulee kuluneeksi 200 vuotta siitä, kun Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa.  Tänä vuonna on hyvä tutkia venäläisen taiteen ja ajattelun vaikutusta Suomeen ja suomalaisuuteen. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tunnetuin venäläinen ajattelija Suomessa oli varmasti kirjailija Leo Tolstoi.

Tolstoilaisuus meillä ja muualla on aiheena Joensuun yliopistossa perjantaina 28.11.2008 pidettävässä seminaarissa. Ei seminaarimaksua eikä esiintymispalkkiota; kukin kustantaa omat matka- ym. kulunsa.

Toivomme abstrakteja esim. seuraavista aiheista:
* Leo Tolstoi
* tolstoilaisuus Venäjällä
* tolstoilaisuus eri maissa
* tolstoilaisuus Suomessa: Arvid Järnefelt ja muut
* tolstoilaisuus ja vihreä aate
* Tolstoin ajatukset kasvatuksesta ja koulutuksesta
* sota ja rauha Tolstoin historianfilosofiassa


Kerromme mielellämme lisää.
Lähetättehän abstraktit meille kahdelle 9.5. mennessä. Saatte tiedon hyväksymisestä viimeistään 23.5.

Joensuussa ja Jyväskylässä 3.4.2008

Marja Jänis
dosentti
marja.janis (at) joensuu.fi

Katriina Kajannes
kotimaisen kirjallisuuden dosentti
050-430 3451, 014-282442
katkajan (at) campus.jyu.fi ja
kajannes.katriina (at) gmail.com 
CALL FOR PAPERS

KINAESTHESIA AND MOTION

The University of Tampere, Finland
October 2- 4, 2008

The infant, minutes after birth, is capable of imitating the gesture
that it sees on the face of another person. The new born baby actively
watches moving objects rather than stationary objects. Movement seems to
be primacy to our perception from the very beginning. The importance of
embodiment for understanding cognition has already been made in numerous
ways but the meaning and relevance of movement has been largely
unexplored. Aristotle says in Physics that nature has been defined as
a principle of motion and change. The task is to understand what
Aristotle means by this, and more generally: to investigate the role of
movement in the constitution of reality and existence. How do we
perceive and experience movement? What kind of role movement has in our
everyday life? The conference takes seriously Aristotle’s argument and
focuses on the different aspects of sensations of movement i.e.
kinaesthesia.

The conference does not want to limit discussion on kinaesthesia in
proprioception or the perception of muscular tensions. This
philosophy-driven interdisciplinary conference encourages to discuss
kinaesthesia whether sensations of motion are internal or exterior to
the body, visual or tactic, real or virtual. In what ways are seeing and
visual sense based on movement? Does speed dominate the development of
current technology? What kind of role movement has when we identify
objects in the environment? Why do we want to feel as if we were moving
in playing computer games sitting still on a chair? Researchers working
in the fields of Philosophy, Cognitive Sciences, Sport and Physical
Education, Art and Cultural Studies, Social Sciences, History,
Education, Psychology Psychiatry and Computer Sciences are encouraged to
submit abstracts. Topics of interest include, although are not limited
to, the following (in alphabetic order):

· Emotion and motion
· Expression, communication and movement
· Gender and kinaesthesia
· Intelligence and kinaesthesia
· Kinaesthetic illusions and imagination
· Kinaesthetic memory
· Learning by moving
· Motion of animals
· Movement and change
· Movement and arts
· Sense modalities and kinaesthesia
· Spatiality and motility
· Technology and kinaesthesia
· Voluntary and involuntary actions

Authors are invited to submit abstracts written in English for oral
presentation. Abstract submission deadline is on 31 May 2008 and the
authors will be notified of the outcome before 1 July 2008. You can
submit abstracts and register for the conference via the congress
website:
www.kinaesthesia.fi 
In the website you can also find information of travelling and accommodation.
The website of the conference will be continuously updated.

The keynote speakers of the conference are Dr. Maxine Sheets-Johnstone
and Professor Shaun Gallagher. Dr Maxine Sheets-Johnstone is an
independent and interdisciplinary scholar affiliated with the Department
of Philosophy, University of Oregon. Her most recent research interests
include kinesthetic memory, an evolutionary semantics, death and human
morality, and Paleolithic cave art. Professor Shaun Gallagher is Chair
of Philosophy and Cognitive Science at The University of Central
Florida. His research interests include phenomenology and the philosophy
of mind, embodiment, neuropsychology, hermeneutics, and the philosophy
of time. The members of the organizing committee are Jaana Parviainen,
Leila Haaparanta ja Sara Heinämaa.

If you know of other researchers that may be interested in this
conference, please forward this email to them!