Tiedotteet helmikuulle 2008

Yöradio – Karhun nimi, kuusi luentoa luonnostaPaikallista filosofiaa paikallisradiossa maanantaisin kello 22-24, alkaen 3.3.

Tamperelainen filosofi Tere Vadén julkaisi vuonna 2006 paikallista ajattelua käsittelevän teoksensa Karhun nimi – kuusi luentoa luonnosta.

Kiintoisaan, mutta haastavaan teokseen pureudutaan tänä keväänä Radio Moreenin maanantai-illoissa. Tavoitteenamme on tuoda avointa ja tuoretta ajattelua lähelle jokaista Moreenin kuulijaa, näyttää tutut asiat uudessa valossa ja saada jonkinlainen hajujälki siitä, mitä paikallinen ajattelu voisi olla.

Istunnoissamme Tere Vadén pitää itse alustuksen käsillä olevasta luennosta, jonka jälkeen luemme viikon luvun ääneen. Loppuilta keskustellaan ja syvennytään tekstiin. Luvassa on siis äänikirja kommenttiraidalla.

Ensimmäisellä kerralla aiheena on Karhun nimen ensimmäinen luento Kysymys.

Studiossa ovat filosofi Tere Vadénin lisäksi Aikalaisen päätoimittaja Antti Salminen, näyttelijä Piia Soikkeli ja Radio Moreenin toimittajat Mikko Pelttari ja Lasse Poser.

Radio Moreeni kuuluu 50 kilometriä Näsinneulasta taajuudella 98.4, kaapelissa 101.5 ja internetitse osoitteessa:
http://moreeni.uta.fi/
 
 
Kriittisessä tilassa -tapahtuma Tampere-talossa lauantaina 29.3.2008 klo 10-17. Vapaa pääsy.

Perinteisen Suuren filosofiatapahtuman saappaisiin astuu tänä keväänä uusi yksipäiväinen tapahtuma Kriittisessä tilassa. Ensimmäisenä teemana on Toivo ja epäily.

Tapahtuman kantava ajatus on tutkia eri näkökulmista, onko ihmiskunnalla toivoa. Mihin toivo perustuu ja miten vahvistuu? Kriittisyys ei merkitse samaa kuin negatiivisuus. Kriittisyys on nimenomaan olemassaolevien mahdollisuuksien ottamista vakavasti, pyrkimystä tarttua positiivisiin vaihtoehtoihin.

Luennoissa vankka asiantuntemus yhdistyy pyrkimykseen ottaa kantaa kysymyksiin, jotka jokainen ihminen kokee elämässään merkittäviksi. Yhdessä pohtien voi myös tavanomainen muuri asiantuntijan ja maallikon välillä murtua. Tervetuloa tähyämään toivon horisonttiin - kriittistä epäilyä unohtamatta.

Verkkosivut ja ohjelma:
http://www.kriittisessatilassa.fi/
 
IV KASVATUKSEN HISTORIAN PÄIVÄT JOENSUUSSA
5.-6. KESÄKUUTA 2008

Päivien teemana on Kasvatus ja demokratia.
 
Kasvatuksen Historian Päivistä on muodostunut tutkijoiden ja alan
harrastajien monitieteinen kohtauspaikka. Päivät tarjoavat oivallisen
tilaisuuden tutustua muilla tieteenaloilla tehtävään tutkimukseen.
Tällä kertaa tarjotin on poikkeuksellisen runsas, sillä Joensuussa
kokoontuu ensimmäisen kerran myös KASVATUKSEN FILOSOFIAN OSASTO

Kasvatuksen Historian Päivät on täysiverinen tutkijatapaaminen.
Tiedeuraansa aloittavia ajatellen osallistumiskynnys on viety niin
alas kuin mahdollista (emme peri osallistumismaksua). Järjestelyjen
helpottamiseksi kuitenkin toivomme, että osallistujat ilmoittaisivat
aikeestaan meille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Olemme valmistautuneet järjestämään päivien aikana
perustutkinto-opiskelijoita varten oman seminaarin, jossa graduistit
voivat esitellä opinnäytetyönsä aiheita. Levittäkää tietoa
opiskelijoiden pariin!

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ:

+ Esitystiivistelmien viimeinen jättöpäivä 2.5.2008.

+ Ilmoittautua voit vaikka heti, kuitenkin viimeistään 15.5.2008.

+ Maaliskuussa 2008 avautuvat uudistuneet päivien sivut, minkä
jälkeen voi ilmoittautua myös netissä.

Lisätietoa päivistä löydät Kasvatus & Aika -lehden Ajankohtaista
–palstalta,  http://www.kasvatus-ja-aika.fi/

Katso myös Kasvatuksen historian sig-ryhmän sivut kohdasta
Kasvatuksen historian päivät 2008,
http://www.kasvatus.net/sig/kasvatushistoria/index.html

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET

Risto Ikonen (Kasvatuksen Historian Päivät)
p. 050 3366548, kansalainen (a) joensuu.fi
Ketunpesäntie 44, 80230 Joensuu      

Rauno Huttunen (Kasvatuksen Filosofian Osasto)
p. 044 2593407, rauno.huttunen (a) joensuu.fi
Joensuun yliopisto, KTDK, PL 111, 80101 Joensuu
PhD position in practical philosophy (in English below)

The announcement will also be found at
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/

---
2008-02-21
Härmed utlyses
En doktorandplats i praktisk filosofi

Forskarutbildningen omfattar fyra år och avses finansieras de två första åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt deltaga i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma. Tillträdesdag är 2008-09-01.

Behörig att antas till forskarutbildning i praktisk filosofi vid Uppsala universitet är den som dels har grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng dels inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat på kurserna Praktisk filosofi A, B, C och D (eller magisterkursen).
Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökan författas på därför avsedd blankett som kan hämtas på adressen:
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/enhet/940C095F7A00FB33C125722600454107/$file/Antagning_foutb.pdf
Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), kort CV samt utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning, se
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument.
Forskarutbildning i praktisk filosofi regleras av ämnets allmänna studieplan, se
http://www.filosofi.uu.se/forskarutbildning/Studieplan_prakt.f.htm

Upplysningar erhålles genom prefekt Lars-Göran Johansson  tel 018/4717361, lars-goran.johansson@filosofi.uu.se.

Ansökan, med angivande av diarienummer, skickas till registrator, Uppsala Universitet, box 256, 75105 Uppsala och skall vara inne senast den 25 mars 2008.
--
[Vad räknas till praktisk filosofi? Se engelska utlysningen nedan.]

---

2008-02-21
One PhD Position in Practical Philosophy

The Department of Philosophy announces a vacant 4-year PhD position in practical philosophy. The holder of the position will pursue his/her doctoral studies full-time and is expected to participate actively in departmental activities, by attending seminars, etc. The position might also entail teaching and other assignments. The position is available from 2008-09-01.

During the first two years, the successful candidate will receive
“utbildningsbidrag”, which represents a salary of approximately 150000 sek/month. During the following years, s/he will hold a “doktorandtjänst” where the starting salary currently is 21800 sek/month. The position is a proper employment the holder of which qualifies for the standard Swedish social benefits, such as paid parental leave. (For more information, please contact the Head of Department, Lars-Göran Johansson, + 46 18 4717361, and
.)

Briefly stated, practical philosophy includes value theory, ethics, meta-ethics, social philosophy, political philosophy, bioethics, philosophy of law, æsthetics, philosophy of education, philosophy of religion, and the philosophy of the social sciences and humanities.
Decision theory and philosophy of action, as well as history of philosophy, are included in both practical and theoretical philosophy.

Please note that admission for the PhD at Uppsala University is highly
competitive and that a Masters Degree in Philosophy or equivalent at the
time of application is a pre-requisite for a successful application. It
is expected that a decision will be made by end of April. Applications
will not be returned.

Your application should include (a) a brief CV, outlining your academic progress to date; (b) a statement (of no more than 1000 words) outlining
your proposed research;  (c) a sample of written work; and (d) the name and address (including e-mail address) of two referees that are familiar with your work.

For applicable government rules and regulations, see “Högskoleför-ordningen, kap 5, 8 och 9”. For the university’s guidelines (in Swedish) for doctoral studies, go to:

http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD762?OpenDocument.

Send the application (hard copy) to: Registrator, Uppsala University, box 256, 75105 Uppsala, Sweden.  Applications must be received by Marsh 25, and must mention the following reference number: Dnr UFV-PA 2008/510.
Call for papers: Synteesin estetiikan erikoisnumero 2008 – Taide, totuus, todellisuus

Synteesin ensi vuoden estetiikan erikoisnumeron teema on taiteen suhde totuuteen ja todellisuuteen. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana esimerkiksi useat kuvataiteilijat ovat palanneet esittävään ilmaisuun. On puhuttu uudesta realismista. Kirjallisuuden ja elokuvan tutkimuksessa puhutaan maagisesta realismista. Kysymys ei luonnollisesti rajoitu vain yhteen tai kahteen taiteenlajiin, vaan koskee yhtä lailla kaikkia. Kysymys on myös yksi estetiikan perinteisimmistä kysymyksistä, josta on väitelty vähintään Platonista alkaen.

Totuus ja todellisuus ovat 2000-luvulla paljon monimutkaisempia kysymyksiä kuin Platonin aikaan. Monien mielestä perinteinen käsitys yhdestä yhtenäisestä maailmasta ja yhdestä totuudesta on murtunut. Mutta jos ei ole yhteistä totuutta ja todellisuutta, mistä taideteos tai tieteellinen teoria sitten oikein sanovat jotakin? Miten kysymys mimesiksestä kytkeytyy tähän? Mistä taide on esitys? Kenen totuus paljastuu – vai paljastuuko se? Viimeaikaisessa tutkimuksessa on korostunut voimakkaasti taiteilijan ja tutkijan eettinen vastuu. Mutta mitä eettinen vastuu merkitsee, jos sitä ei ole mahdollista arvioida todellisuutta ja totuutta vasten?

Näitä ja samankaltaisia kysymyksiä kutsumme filosofit, esteetikot ja taiteen ja kulttuurin tutkijat pohtimaan Synteesin ensi vuoden estetiikan erikoisnumerossa. Tarjoa mahdollisimman viimeisteltyä käsikirjoitustasi 1.5.2008 mennessä osoitteeseen . Kirjoitusten pituuden yläraja on noin 20 sivua rivivälillä 1,5. Lehti toimitetaan referee-periaatteella, eli tarjotut artikkelit arvioidaan anonyymisti. Lehden toimittavat Martta Heikkilä ja Risto Pitkänen.

http://www.estetiikka.fi/
Kurser på högskolenivå i filosofi och livsåskådningslära som är öppna för allmänheten ordnas i vår på Åland, i Åbo och i Pedersöre. Estetik, moralfilosofi och filosofins historia. Kurserna kräver förhandsanmälan.

Läs mera på
http://web.abo.fi/fc/opu/amne/fil/Filkurservt08.htm
Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma -seminaari 25.–-26.4.
 
Koneen Säätiö järjestää seminaarin Ihmistieteet ja evoluutionäkökulma Saaren kartanossa Mietoisissa 25.-–26.4. Seminaarissa pohditaan evoluutionäkökulmasta tehtävän tutkimuksen vaikutusta ihmistieteiden kysymyksenasetteluihin. Seminaarissa puhuvat mm. biologi Virpi Lummaa, uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäinen sekä sosiologit Anna Rotkirch ja Jukka-Pekka Takala.


Seminaarissa halutaan tuoda yhteen luonnontieteilijöitä, humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä. Säätiö julistaa myöhemmin tänä vuonna hankehaun, jossa rahoitetaan monitieteisiä hankkeita seminaarin aiheiden piiristä.

Lisää tietoa seminaarista osoitteessa http://www.koneensaatio.fi/popup/seminaari.php

Haku seminaariin päättyy 31.3.


Parhain terveisin,

Anna Talasniemi
Tiedesihteeri
Koneen Säätiö
anna.talasniemi@koneensaatio.fi
tel: +358 (0)9 260 0617
GSM: +358 (0)41 437 6976
fax: +358 (0)9 260 0618
Tehtaankatu 21 B 49
00150 Helsinki
www.koneensaatio.fi
Corporeity and Affectivity
Conference in celebration of Maurice Merleau-Ponty's
(1908–1961) 100th birthday

Fifth Central and Eastern European Conference on Phenomenology

28 September – 2 October 2008, Prague


Call for Papers

Application (short message including name, institution, preliminary title of the paper) to be sent by e-mail until March 15, 2008 to following addresses:
novotnykcz (a) yahoo.de
merleau_prague08 (a) yahoo.com


PROJECT

In an article written in 1959, in commemoration of Husserl’s 100th anniversary, Merleau-Ponty writes that “with regard to a philosopher whose venture has awakened so many echoes, and at such an apparent distance from the point where he himself stood, any commemoration is also a betrayal” (“The Philosopher and His Shadow”). These words, however, are not meant to prevent us from commemorating a philosopher and his work. Quite the contrary, for Merleau-Ponty this “betrayal” seems to have a positive meaning. In fact it means that, in order to do justice to a philosopher’s work we should not – or perhaps, we could not – merely repeat it. To keep the work of thought alive we should trace and conjure up its “unthoughts”, and the greater the work of a philosopher, the richer the unthought elements in that work. Commemorating Merleau-Ponty’s 100th day of birth in 2008, nearly 50 years after his dead, his work is still alive. Not because his work was unfinished by his sudden death, but because his work was meant to be open and interrogative and thus not to be closed off, it left us with many elements yet to think. This conference aims at bringing into play the topicality of this work with respect to various debates in contemporary philosophy.
Merleau-Ponty (1908–1961) is one of the most important phenomenologists of the 20th century. As one of the main representatives of French phenomenology he has essentially contributed to the further development of phenomenological philosophy founded by Edmund Husserl. Moreover, his phenomenology has not only influenced the phenomenological research but has had also a very strong impact on other sciences. As such Merleau-Ponty has become one of the most fruitful philosophical resources for contemporary modern thinking.
    Along with Merleau-Ponty, phenomenology has turned from transcendental to existential phenomenology. His emphasis on embodiment and lived experience represents one of the most important developments in phenomenological philosophy. His focus on embodied existence has opened space for extensive phenomenological analysis on human existence in its embodied being. Moreover, the body has become a means of our being to the world. As such, it is no longer a hindrance of our being but constitutive for our being. As much as Merleau-Ponty has illuminated the existential role of the body, he has also contributed to the philosophical rehabilitation of the sensible. Sense perception no longer is a mere corporeal function but is itself characterized by rationality. It is here that affectivity comes into play as a serious and important philosophical category. As a form of sensibility, affectivity – the ability of being affected – has become a key-concept of the characterization of human existence.
    Merleau-Ponty’s phenomenology is characterized by a great openness to other sciences and the arts. From the very beginning he has devoted his attention to the natural sciences as well as to cultural studies, psychoanalysis, politics, the arts and other fields. It is this specific trans-disciplinary interest that made his phenomenology attractive to other sciences and researchers up to now. For this reason, his phenomenology undoubtedly stands for a key-figure for contemporary modern thinking.
The conference is not only dedicated to Merleau-Ponty’s phenomenology. Apart from his individual contribution to phenomenology, the conference also wants to address the great influence of his phenomenology to other phenomenological research. In particular, it wants to illuminate the issue of corporeality and affectivity – key-terms of Merleau-Ponty’s phenomenology – in the world-wide field of contemporary phenomenological research.


Sections

Phenomenology in Transition

•    Phenomenological Ontology in German and French Tradition
•    Affectivity and Giveness as Conditions of the Ontology
•    Fantasy and Imagination
•    Rehabilitation of the Sensible
•    Phenomenology of Language

Phenomenology and Technology of Life and Nature

•    Phenomenology and Philosophy of Nature
•    Hermeneutics of Lived Being
•    Between Phenomenology and Cognitive Science
•    Cognition and Perception
•    Body and Internal Time Consciousness
•    Constitution of the Lived Space

Phenomenology and Humanities

I. Merleau-Ponty and Psychoanalysis
•    Phenomenology and the Unconscious
•    Phenomenological Psychopathology
•    Self and Other
II. Philosophy and Arts
•    Painting and Perception
•    Phenomenology and Literary Writing
•    Corporeity and Scenic Dramatization

III. Phenomenology and Anthropology
•    Institution in History and Politics
•    Phenomenology of Sexuality
•    Phenomenology of Love and Pain


Paper Submission

Please submit full paper writing samples for one of the above mentioned sections. Submitted writing samples of approximately 6 pages should have no more than 1800 words typewritten and double-spaced. For the publication in the proceedings of the conference, the paper may be extended up to 15 pages. At the conference, speakers will have 20 minutes for presentation, 20 minutes for discussion. Both paper copy and electronic version are kindly requested. Submissions should be addressed to the Conference Organizer (see below). Please, indicate a) the language of the paper, and b) the preferred section. The Conference Organizers (Organization Committee) reserve the right to accept or not accept papers in the basis of criteria of quality and the availability of the sections.


Deadline for Paper Submission

Deadline for contributed papers is June 30, 2008. Paper proposals received after this deadline will not be accepted.

Decisions and Conference Expenses

The authors of the accepted papers are to be informed by e-mail by July 31, 2008. Hotel and meals for them (speakers on the conference or active participants) during the conference as well as the part of their travel expenses are to be paid by the partners of the conference. Other participants have to pay a conference fee (the amount is to be announced July 31, 2008, too) in order to get the same hotels and meals as the active participants.

Conference Language
Conference languages will be: French, German, English. Full paper writing samples can be submitted in one of these languages.


Scientific Board of the conference:
•    Jan Sokol – Charles University in Prague
•    Bernhard Waldenfels – Ruhr Universität Bochum
•    László Tengelyi – Bergische Universität Wuppertal
•    Hans Rainer Sepp – Eugen Fink Archiv Freiburg/ Charles University in Prague
•    Alexej Chernjakov – University of St. Petersburg
•    Dean Komel – University of Ljubljana
•    Ion Copoeru – University of Cluj-Napoca


Confirmed invited plenary speakers:
Mauro Carbone, Lester Embree, Helen Fielding, Shaun Gallagher, Dimitri Ginev, Jean-Christophe Goddard, Sara Heinämaa, Kwok-Ying LAU, James Mensch,  Marc Richir, Pierre Rodrigo, Hugh J. Silverman, László Tengelyi, Bernhard Waldenfels, Dan Zahavi

Organization Committee:
•    Karel Novotný - Faculty of Humanities of the Charles University in Prague / Erasmus Master Mundus “EuroPhilosophie”
•    Alice Kliková - Faculty of Science of the Charles University in Prague
•    Silvia Stoller - Gruppe Phänomenologie, Wien / University of Vienna
•    Jenny Slatman - University of Tilburg
•    Petr Kouba - Institute of Philosophy, Academy of Sciences of Czech Republic
•    Josef Fulka - Faculty of Humanities of the Charles University Prague


Conference Organizer

Karel Novotný PhD
Vice-Dean for Science and Research
Faculty of Humanities of the Charles University in Prague
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Address:
U Kříže 8
15800 Prague 5
Czech Republic
www.fhs.cuni.cz
Phone: 00420-251080331
Fax: 00420-251080611

E-Mail:
novotnykcz (a) yahoo.de
merleau_prague08 (a) yahoo.com
 
 

Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Analyyttinen kirjallisuuden filosofia". Kirjoittaja on Jukka Mikkonen.
 
The Upsala University Department of Philosophy is now accepting applications for an opening in the Ph.D. program in history of philosophy.

Our Ph.D.program is a full-time four-year program. The first two years are financed by a scholarship, and the last two with an assistantship.
The successful candidate is expected to partake actively in seminars and other departmental activities. If the candidate selects to engage in teaching, the financing period will be extended proportionately, up to 20%.
An M.A. in philosophy (or the equivalent), with a focus on the history of philosophy, is a prerequisite for acceptance into the program.

The application format may be downloaded here.


The applicant should attach his or her thesis/theses, published papers, CV, a short dissertation proposal (4-5 pages) and other documents he/she deems relevant.

The application guidelines can be found at http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/D5D3E083C60591BFC1257212004AD7....

For further information, please contact the Chair of the department, Lars-Göran Johansson, by telephone (+46-184717361) or email lars-goran.johansson@filosofi.uu.se.

The application, with registration number, should be mailed to the registrar, Uppsala Universitet, box 256, 75105 Uppsala, no later than March 3, 2008.
Filosofian illat Metsossa

Kevät 2008

Teemana: Lapset ja lapsuus

Pedagogi ja feministi Ellen Key nimesi täsmälleen vuonna 1900 ilmestyneen kirjansa otsikossa 1900-luvun ”lapsuuden vuosisadaksi”. Nimityksen taustalla oli ajatus, että aika oli vihdoin kypsä lasten ja lapsuuden erityisluonteen tunnistamiselle. Päättynyt vuosisata toikin mukanaan ainakin lapsuutta käsittelevän puheen, instituutioiden ja asiantuntijoiden määrän valtavan lisääntymisen esimerkiksi yleisen oppivelvollisuuden, päivähoidon ja lapsipsykologian muodossa. Miten lienee 2000-luvun laita?
 
Filosofian illoissa pohditaan lapsia ja lapsuutta eri näkökulmista. Alustajina ovat filosofiaa lapsille -menetelmän suomalainen asiantuntija, aiheesta hiljattain väitellyt Hannu Juuso (väitöskirja Child, Philosophy and Education), filosofista praktiikkaa tutkinut Antti Mattila, joka on mm. suomentanut kirjan Filosofisia keskusteluja lasten kanssa ja kirjoittanut kirjan Näkökulman vaihtamisen taito, lasten ja nuorten poliittista sosialisaatiota tutkiva Tuukka Tomperi (mm. oppikirjat Dialogi tiedosta ja maailmankuvista sekä Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä), sekä kasvatusta aikalaiskriittisesti tarkasteleva professori Veli-Matti Värri, jonka väitöskirja Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään on suomalaisen kasvatusfilosofian ja -etiikan perusteoksia.


Ma 11.2. klo 18.00, ls. 1
KT Hannu Juuso: ”Filosofiaa lapsille”

Ma 17.3. klo 18.00, ls. 1
LT, lääkäri, filosofi Antti Mattila: ”Filosofia, lapset ja näkökulman vaihtamisen taito”

Ma 14.4. klo 18.00, ls. 1
Tutkija Tuukka Tomperi: ”Lasten ja nuorten yhteiskuntakäsitykset: poliittista sosialisaatiota ja kansalaiskasvatusta”

Ma 12.5. klo 18.00, ls. 1
Professori Veli-Matti Värri: ”Lapsen arvo ja kasvatuksen merkitys hyödyn maailmassa”

Puheenjohtajana Tuukka Tomperi.
Vapaa pääsy, tervetuloa!
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin.


Faculty of Humanities
University of Copenhagen
                               

Department of Media, Cognition and Communication

wishes to appoint a

Professor in Philosophy

Beginning August, 1st, 2008 or as soon as possible thereafter.

The professor’s duties will comprise research and teaching in philosophy.
The professor is also expected to participate in knowledge exchange with
society, to raise external funding, participate in doctoral training and be
responsible for the educational guidance of assistant professors.

Qualification requirements
Emphasis will be laid on the following:
- •Documentation of a high degree of original scientific production at an international level
•- Documented teaching qualifications at all levels in at least one main area of philosophy
- Experience in research management and evaluation
•- Experience with fund raising

Please refer to Circular no. 9427 of June, 13th, 2007 on the Job Structure
for Academic Staff www.ku.dk/regel/2/2050.html (only in Danish).

For further information about the Professorship please contact Head of
Department Jan Riis Flor e-mail:

The application and enclosed documentation must include information about
academic, teaching and any other relevant qualifications. As well as a CV,
applications must include a complete and numbered list of publications
stipulating which works the applicant wishes to be taken into consideration.
The maximum number of publications submitted is twelve. These must be
submitted in triplicate. The application and the enclosures must be
submitted in four copies.

Details of the requisite information and material to be submitted along with
applications, as well as a list of the parameters applied to their
assessment, are published on the Faculty website at
http://english.hum.ku.dk/vacancies. Further information about the procedure
is available from personnel officer Mette Christensen, telephone +45 35 32
80 87 or e-mail:

Once the deadline for applications has been reached, the Dean will set up an
expert assessment committee to consider the appointment concerned. All
applicants will be informed who is serving on the committee, and individual
applicants will be afforded the opportunity to comment on the part of the
assessment relating to themselves before an appointment is announced. Please
also refer to ministerial order no. 170 of March, 17th, 2005 on the
appointment of academic staff at universities
http://english.hum.ku.dk/vacancies/.

Further information about the procedure is available from personnel officer
Mette Christensen, telephone +45 35 32 80 87 or e-mail: .

Remuneration and conditions of employment as per the current agreement
between the Ministry of Finance and the appropriate trade union. Assistant
professors receive a pensionable supplement of DKK 45.793,53 p.a.

All qualified applicants are encouraged to apply irrespective of personal
background.

Applications, quoting reference number 211-0143/08-4550, must be addressed
to the Rector of the University of Copenhagen and received by the Faculty of
Humanities, Njalsgade 80, DK-2300 Copenhagen S, Denmark before 1st, April
2008 (12 noon). Applications received after the deadline will not be taken
into account. Applications sent by E-mail cannot be accepted.
CULTURE, SUICIDE, AND THE HUMAN CONDITION

Interdisciplinary symposium
Helsinki 14-16 February 2008

Venues: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24,
University Main Building, Fabianinkatu 33


PLEASE NOTE: preliminary registration for the symposium is necessary. For registrations, please contact Mette Sundblad:
mette.sundblad (a) helsinki.fi.


PROGRAMME

Thursday, February 14, 2008

Plenary session at University of Helsinki Main Building, Fabianinkatu 33,
lecture hall 12:

10:00 – 10:15 Opening: Juha Sihvola (Helsinki)
10:15 – 11:45 María Cátedra (Madrid): When it is Worth the Trouble to Die –
The Cultural Valuation of Suicide
11:45 – 13:30 Lunch break

Afternoon session at Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu
24, seminar room 136:
13:30 – 16:15 ANCIENT AND MEDIEVAL PERSPECTIVES
13:30 – 14:45 Miira Tuominen and Malin Grahn (Helsinki): Self-killing in
Antiquity – An Act of Courage or an Act of Folly?
14:45 – 15 Coffee
15:00 – 16:15 Virpi Mäkinen (Helsinki): Right to Life and Death in the Late
Medieval and Early Modern Moral Philosophy

18-  Rector’s Reception


Friday, February 15, 2008

Plenary session at University of Helsinki Main Building, Fabianinkatu 33,
lecture hall XIII:
10:15 – 11:45 Charles MacDonald (CNRS): Constructing the Suicide’s Identity
11:45 –13:30 Lunch break

Afternoon session at Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu
24, seminar room 136:
13:30 – 17 CONTEMPORARY CULTURAL PERSPECTIVES I: PSYCHIATRY AND
PSYCHOANALYSIS
13:30 – 15 Plenary session
Hasse Karlsson (Helsinki): Title to be announced
15 - 15:15 Coffee
15:15 - 16:30 Petri Meronen: The idea of Suicide in Psychoanalysis


Saturday, February 16, 2008

Plenary session at University of Helsinki Main Building, Fabianinkatu 33,
lecture hall XIII:
10:15 – 11:45 Fei Wu (Beijing): “Excluded suicide” – Death, Illness, and
Stigma in Rural China
11:45 – 13:30 Lunch break

Afternoon session at Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu
24, seminar room 136:
13:30 – 16:15 CONTEMPORARY CULTURAL PERSPECTIVES II
13:30 – 14:45 Marja-Liisa Honkasalo (Helsinki): Autonomy, Responsibility,
and Suicide in Finnish Contexts
14:45-15:00 Coffee
15:00-16:15 Susanne Dahlgren (Helsinki): Islam and Suicide
16:15 – 17:30 CLOSING DISCUSSION


Organizing committee:
Docent Marja-Liisa Honkasalo (person in charge), University of Helsinki
Professor Vilma Hänninen, University of Kuopio
MD Petri Meronen, psychoanalyst, The Therapeia Foundation
PhD Miira Tuominen, University of Helsinki

Organizers: Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of
Helsinki,
Department of Sociology, University of Kuopio Department of Social
Sciences,
Therapeia foundation

For further information please contact:
marja-liisa.honkasalo (a) helsinki.fi.


About the plenarists:

María Cátedra is Professor of social anthropology at the Universidad
Complutense de Madrid. She holds her PhD at Universidad Complutense and has done fieldwork among the Vaqueiros in Spain. Her most well known
publication about cultural aspects on suicide "This World, Other Worlds. Sickness, Death, and the Afterlife among the Vaqueiros" is published by University of Chicago Press 1992. Currently, Professor Cátedra works with urban anthropology, and especially about symbolic aspects on ancient cities.

Charles J-H Macdonald is a French anthropologist working in Southeast Asia.
He holds a Ph. D and a Doctorat d’Etat from the Sorbonne and has done
extensive periods of fieldwork in the Philippines (mostly in Palawan
island) and South Central Vietnam among the Raglai. He is a senior research fellow at the French National Center for Scientific Research (CNRS) and is
attached to the University of Aix-Marseille II (“Université de la Méditerranée”). He has in recent years published several books and articles on the topics of suicide, Christianization in Asia, and naming practices. The most recent book “Uncultural Behavior” is about suicide in Palawan, and is published by University of Hawaii Press 2006. Prior to that he has extensively published on Palawan and Raglai ethnography, on mythology, social structure, religion and rituals, kinship, and various other topics.

Fei Wu is a Chinese anthropologist working at the University of Beijing. He
holds a PhD from University of Harvard, entitled “The Elegy for Luck
-Suicide in a County of North China”. He has conducted a long fieldwork in
a rural China where the incidence of young women’s suicide has been very
high. Chinese ideas about suicide are based on Chinese concepts of personhood and life, which are very different from Western ones. In Chinese tradition,
life is seen as a process between birth and death, and a person is understood as one who can spend this life. People commit suicide when focusing on an idea in this process. It is not seen as abnormal, but as a defective way to
pursue happiness and good luck. Typical suicide is not a result of mental
abnormality.
Suomalaisen Tiedeakatemian 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluva seminaari Teologia ja varhaismoderni filosofia 7.-9.2. on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin luentosalissa, Fabianinkatu 24 A, pohjakerros. Esitelmät ovat englanninkielisiä.

Seminaari käsittelee uskonnollisen perinteen ja filosofian kohtaamista 1500- ja 1600-lukujen Euroopassa. Tuo aikakausi on Euroopan aatehistorian kannalta tärkeä, sillä silloin muotoutuivat nykyistä Eurooppaa määrittävät kansallisvaltiot ja tunnustukselliset kirkkokunnat. Näiden syntyessä tulivat ajankohtaisiksi myös kysymykset suvaitsevaisuudesta ja ajatuksen sekä omantunnon vapaudesta. Ohjelma löytyy Filosofia-portaalin kalenterista sekä sivulta http://www.acadsci.fi/100v/liitteet/1201157844_earlymodern2008.pdf

Torstaina 7. 2. (klo 16.00 -19.00)  esitelmät käsittelevät katolisen teologian ja filosofian vuorovaikutusta Trenton kirkolliskokouksen (1545-1563) jälkeisenä aikana. Tällöin esimerkiksi jesuiittaveljestö vaikutti voimakkaasti eurooppalaiseen sivistykseen.

Perjantaina 8.2. (9.15 - 18.30) aamupäivä painottuu protestanttisen Euroopan filosofian ja teologian käsityksiin. Reformaatio korosti kansanopetuksen ja yliopistojen merkitystä. Se uudisti filosofian opetusta, mutta myös jatkoi omintakeisella tavalla keskiajan aristotelismin perinteitä. Iltapäivällä tarkastellaan varhaismodernien filosofien käsityksiä ilmoitetuista uskonnollisista totuuksista. Tällöin Descartesin ja Leibnizin luoma uusi tieteellinen metodiikka asetti uskonnon uudenlaiseen asemaan.

Lauantaina (9.2. 9.15 - 17.00) aamupäivän sessio paneutuu skeptisimin ja suvaitsevaisuuden sekä nousevan luonnontieteen kysymyksiin. Iltapäivän päätösistunto jatkaa ilmoitettujen totuuksien aihepiiriä, tällä kertaa painottuen muun muassa Berkeleyn ja Hobbesin ajatteluun.


Juhlavuoden koko ohjelma löytyy  Suomalaisen Tiedeakatemian sivuilta http://www.acadsci.fi/100v/prog.php

Lehdistötiedotus: Eila Karhu puh. 050-550 3046 tai 040-568 0225, sähköposti eila.karhu (a) acadsci.fi tai eila.karhu (a) netsonic.fi
 
 

Filosofia.fi:n kuva-arkisto on avattu. Arkisto sisältää avausvaiheessa kuvamateriaalia Erik Ahlmanista, Raili Kaupista, Rolf Lagerborgista, Hans Ruinista, Waldemar Ruinista ja Edvard Westermarckista.

Arkistoon tästä
 
Tampereen yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos sekä Historiatieteen ja filosofian laitos järjestävät yhteisen tutkijatapaamisen
 
FILOSOFIA JA KIELI
 
14.2.2008
 
Paikka: PINNI B 3107
 
9.25 Seminaarin avaus (Leila Haaparanta, Jukka Havu)
 
9.30 Leila Haaparanta: Logiikan, kielen ja ontologian suhteet 1900-luvun alun filosofiassa
10.00 Ilmari Kortelainen: Bertrand Russellin kielikäsitys ja sen kritiikki
10.30 Carita Klippi: Kielellisesti eletty tila
 
11.00 - 11.15   Tauko
 
11.15 Timo Vuorio: Mitä oli 'kielellinen käänne' filosofiassa?
11.45 Antti Keskinen: Kielitiedon käsite filosofiassa
12.15 Tommi Nieminen: Systemismi vai atomismi? Kaksi tapaa tarkastella kielen kokonaisontologiaa
 
12.45-13.45     Lounastauko
 
PINNI B 3116
 
13.45 Jukka Havu: Tapahtumien ontologiaa kielitypologian valossa
14.15 Kari Hiltula: Kielitieteellisiä näkökohtia konnektionistisista kielenoppimismalleista
14.45 Sami Syrjämäki: Käsitteen merkitysulottuvuudet
15.15 Tommi Wallenius: Elämän kieli ja maailman kieli: Michel Henryn kielifilosofiasta
 
15.45 - 16.00   Tauko
 
16.00 Jukka Mikkonen: Kuinka kaunokirjallisia maailmoja luodaan?
16.30 Elina Hietaranta: Etiikka ja estetiikka runouden kielessä
17.00 Kirsti Ekonen: Kieli, luovuus ja subjektius: gendernäkökulma venäläisen
varhaismodernismin estetiikkaan
 
17.30- 17.45    Tauko
 
17.45 Joose Järvenkylä: Wittgensteinin perustametaforat
18.15 Tapani Laine: 1920-luvun pietarilainen filosofis-lingvistinen ajattelu
 
 
Helmikuun Klassikkoklubissa
Aristoteleen Metafysiikkaa
 
19.02.2008 klo 18:00
 
Tieteidenvälinen klassikkoklubi kokoontuu kerran kuussa (tiistaisin
klo 18.00) Tampereen yliopiston Historiatieteen ja filosofian
laitoksen kahvihuoneessa Pinni B2072. Tervetuloa keskustelemaan
alustusten ja tekstien pohjalta!
 
Kevään ohjelma:
 
Ti 19.2.2008 klo 18.00 MIRJA HARTIMO: ARISTOTELEEN METAFYSIIKKA
 
ti 18.3.2008 klo 18.00 Jarkko S. Tuusvuori: Nietzsche ja Tragedian
synty
 
ti 15.4.2008 klo 18.00 Tapani Laine: Medeiat
 
ti 27.5.2008 klo 18.00 Ilmari Kortelainen: Aristoteleen Retoriikan 3.
kirja. Tyylin henkevyydestä
 
Klassikkoklubi on osa Triviumin (Tampere Centre for Classical,
Medieval and Renaissance Studies) toimintaa:
http://www.uta.fi/trivium/toimintaa.htm
 
Ohjelmasta ym. voi tiedustella tarkemmin osoitteista
paivi.mehtonen (a) uta.fi
katariina.mustakallio (a) uta.fi

 
Culture, Suicide, and the Human Condition
Helsinki Collegium for Advanced Studies
Fabianinkatu 24A, Helsinki
February 14 -16, 2008

Viimeisin updeitattu ohjelma ja posteri avautuu sivulla
www.helsinki.fi/collegium, uusia tapahtumia.

Huomatkaa ennakkoilmoittautuminen!


The aim of this interdisciplinary symposium is to discuss suicide from historical and cultural perspectives. We shall address the following questions:
1. How is the definition of suicide based on western religious and philosophical ideas?
2. How is suicide defined and understood within various cosmologies across cultures?
3. How are culture, nature, and society intertwined in our understanding of suicide?
4. How is suicide intertwined with global, social and political problems?
5. How do the western ideas of the relationship between self and society, embedded in social research on suicide, cause biases for research in non-western cultures?
The workshop brings together scholars from the field of the humanities, social sciences, and psychiatry for discussions and establishment of an international research network in the area.Thursday, February 14
10 –10:15 Opening
University of Helsinki Main Building, Lecture Hall 12
Professor Juha Sihvola (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

10:15 – 11:45 Plenary Session
University of Helsinki Main Building, Lecture Hall 12
Professor María Cátedra (Universidad Complutense de Madrid):
When it is worth the trouble to die – The cultural valuation of suicide
11:45 – 13:30 Lunch break

13:30 – 16:15 Ancient and Medieval Perspectives on Self-Killing
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Seminar Room 136
13:30 – 14:45 Ph.D Miira Tuominen and Ph.D student Malin Grahn (University of Helsinki): Self-killing in antiquity – an act of courage or an act of folly?
14:45 – 15 Coffee
15:00 – 16:15 Academy fellow Virpi Mäkinen (University of Helsinki):
Right to life and death in the late medieval and early modern moral philosophy

18 Rector’s Reception
 
Friday, February 15
Contemporary Cultural Perspectives on Suicide

10:15 – 11:45 Plenary Session
University of Helsinki Main Building, Lecture hall XIII
Professor Charles Macdonald (CNRS):  Constructing the suicide’s identity
11:45 – 13:30 Lunch break

13:30 – 16:15 Psychiatry and Psychoanalysis
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Seminar Room 136
13:30 – 14:30 Psychoanalyst Petri Meronen: The idea of suicide in psychoanalysis
14:30 – 14:45 Coffee break
14:45 – 16:15 Plenary Session
Professor Hasse Karlsson (Helsinki University Hospital):
How psychiatry explains mind, illness, and suicide


Saturday, February 16
Global, Political and Social Perspectives on Suicide

10:15 – 11:45 Plenary Session
University of Helsinki Main Building, Lecture hall XIII
Professor Fei Wu (University of Beijing):
“Excluded suicide” – death, illness, and stigma in rural China
11:45 – 13:30 Lunch break

13:30 – 15:45
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Seminar Room 136
13:30 – 14:30 Docent Marja-Liisa Honkasalo (University of Helsinki):
Autonomy, responsibility, and suicide in Finnish contexts
14:30 – 14:45 Coffee
14:45 – 15:45 Ph.D Susanne Dahlgren (University of Helsinki): The "Islamic Suicide Terrorist" - Questions and Comments

15:45 – 17 Closing Discussion

Please note: preliminary registration is necessary. For registrations, contact Mette Sundblad: mette.sundblad@helsinki.fi.


About the plenarists:

María Cátedra is Professor of social anthropology at the University of Complutense (Madrid). She holds her PhD at the Universidad de Complutense and has done fieldwork among Vaqueiros in Spain. Her most well known publication about cultural aspects on suicide "This World, Other Worlds. Sickness, Death, and the Afterlife among Vaquieros" is published by University of Chicago Press 1992. Currently, Professor Cátedra works with urban anthropology, and especially about symbolic aspects on ancient cities.

Charles J-H Macdonald is a French anthropologist working in Southeast Asia. He holds a Ph. D and a Doctorat d’Etat from the Sorbonne and has done extensive periods of fieldwork in the Philippines (mostly in Palawan island) and South Central Vietnam among the Raglai. He is a senior research fellow at the French National Center for Scientific Research (CNRS) and is attached to the University of Aix-Marseille II (“Université de la Méditerranée”). He has in recent years published several books and articles on the topics of suicide, Christianization in Asia, and naming practices. The most recent book “Uncultural Behavior” is about suicide in Palawan, and is published by University of Hawaii Press 2006. Prior to that he has extensively published on Palawan and Raglai ethnography, on mythology, social structure, religion and rituals, kinship, and various other topics.

Fei Wu is a Chinese anthropologist working at the University of Beijing. He holds a PhD from University of Harvard, entitled “The Elegy for Luck - Suicide in a County of North China”. He has conducted a long fieldwork in a rural China where the incidence of young women’s suicide has been very high. Chinese ideas about suicide are based on Chinese concepts of personhood and life, which are very different from Western ones. In Chinese tradition, life is seen as a process between birth and death, and a person is understood as one who can spend this life. People commit suicide when focusing on an idea in this process. It is not seen as abnormal, but as a defective way to pursue happiness and good luck. Typical suicide is not a result of mental abnormality.

MD, PhD Hasse Karlsson is a professor of psychiatry and head of department at the  University of Helsinki and Chief Physician at the Helsinki University Central Hospital, Department of Psychiatry. Besides being a psychiatrist and a psychotherapist he also has a MA in theoretical philosophy. In the field of psychotherapy, he has specialised in brief dynamic psychotherapy and in interpersonal psychotherapy and he has conducted functional neuroimaging studies of the brain on emotion regulation and on changes induced by psychotherapy.

He has worked as a lecturer in psychiatry and as a professor of psychiatry at the University of Turku from 1991 to 2002 and as an acting professor of Neural Transmission, National PET-Centre, Turku University Central Hospital and University of Turku in 2004. Over the years he has also been one of the psychotherapy lecturers and trainers at the Centre for Extension Studies at University of Turku.

He has written about 120 scientific articles, of which around 70 in international peer-reviewed journals and has contributed and co-authored several books on philosophy of medicine, psychotherapy and other topics. One of the books he has edited is a book on philosophy of psychiatry:  Karlsson H, Mielen malleja. Psykiatrian tieteenteorian uusia kysymyksiä, Yliopistopaino, Helsinki 1994 (Models of Mind – Emerging problems in the theory of science in psychiatry).

He has organized and chaired several courses and symposia eg on psychosomatic medicine, psychotherapy, theory of science in psychiatry and neuroimaging in psychotherapy research. 

His main research interests are currently depression, functional brain imaging, psychotherapy, somatization, philosophy of psychiatry.


Organizing committee:
Docent Marja-Liisa Honkasalo (person in charge), University of Helsinki
Professor Vilma Hänninen, University of Kuopio
MD Petri Meronen, psychoanalyst, The Therapeia Foundation
PhD Miira Tuominen, University of Helsinki

Organizers: Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki Department of Sociology, Graduate School of Psychiatry

For further information please contact marja-liisa.honkasalo@helsinki.fi.
Department of Philosophy (University of Helsinki)
Research Seminar

Spring 2008

Meetings at the seminar room of the Department of Philosophy
(Siltavuorenpenger 20 A, sh 222) on Thursdays 4-6 pm. unless stated
otherwise.

The seminar is open to everyone interested.

7.2.2008
Prof. Dermot Moran (University College Dublin)
"John Searle's Critique of Phenomenology: A Reply"
28.2.2008
Thomas Wallgren (Helsinki):
TBA
27.3.2008
Prof. Anthony Steinbock (Southern Illinois University, Carbondale)
TBA
Friday 28.3.2008 (room 303)
Prof. David Carr
TBA
3.4. Sirkku Ikonen (Helsinki): "Ernst Cassirer and the methodology of
cultural sciences."
24.4. Virpi Lehtinen: TBA
8.5.2008
Hartley Slater (University of Western Australia):
"Why 2 + 3 = 5"
15.5.2008
Krista Johansson (Helsinki)
TBA
29.5.2008
Prof. Douglas Anderson (Southern Illinois University Carbondale):
TBA

See the seminar web page for further information and changes :
http://www.helsinki.fi/filosofia/tutkijaseminaari.htm
 
History of Philosophy Research Seminar
Spring 2008

The seminar meets on following Tuesdays
5.2.-20.5.

University of Helsinki
Building Porthania, room P318, 2-4 pm

Schedule:

5.2. Miira Tuominen (Helsinki)
"Psychology" --- a chapter in the Introduction to the Philosophy of the
Ancient Commentators on Plato and Aristotle.
12.2. Martina Reuter (Helsinki)
Mary Wollstonecraft on Education and the Virtue of Modesty
19.2.
26.2. Sirkku Ikonen (Helsinki)
Lebensphilosophie and Its Implications
4.3. Arto Laitinen (Helsinki/Jyväskylä)
"A Secular Age" by Charles Taylor
11.3.
18.3. Peter Myrdal (Uppsala)
Leibniz on Personhood, Rights, and "The Place of the Other"
25.3.
1.4. Markku Roinila (Helsinki)
Yleinen ja erityinen Malebranchen ja Leibnizin ratkaisuissa teodikean
ongelmaan
8.4. Juhana Toivanen (Jyväskylä)
Practical Reasoning and Action in Olivi
15.4. Kari Saastamoinen (Helsinki): Pufendorf on Natural Equality,
Human Dignity and Self-esteem
22.4.
29.4. Toni Kannisto (Tampere)
Kant on Matter/Form Distinction
6.5.
20.5. Malin Grahn (Helsinki)
Sekstos Empeirikos ja onnellisuus vailla uskomuksia

(Empty dates are open for new propositions.)

See the seminar webpage for additional information and changes:
http://www.helsinki.fi/filosofia/reseseminar.htm

Filosofian illat Metsossa

Kevät 2008


Teemana:

Lapset ja lapsuus


Pedagogi ja feministi Ellen Key nimesi täsmälleen vuonna 1900 ilmestyneen kirjansa otsikossa 1900-luvun ”lapsuuden vuosisadaksi”. Nimityksen taustalla oli ajatus, että aika oli vihdoin kypsä lasten ja lapsuuden erityisluonteen tunnistamiselle. Päättynyt vuosisata toikin mukanaan ainakin lapsuutta käsittelevän puheen, instituutioiden ja asiantuntijoiden määrän valtavan lisääntymisen esimerkiksi yleisen oppivelvollisuuden, päivähoidon ja lapsipsykologian muodossa. Miten lienee 2000-luvun laita?


Filosofian illoissa pohditaan lapsia ja lapsuutta eri näkökulmista. Alustajina ovat filosofiaa lapsille -menetelmän suomalainen asiantuntija, aiheesta hiljattain väitellyt Hannu Juuso (väitöskirja Child, Philosophy and Education), filosofista praktiikkaa tutkinut Antti Mattila, joka on mm. suomentanut kirjan Filosofisia keskusteluja lasten kanssa ja kirjoittanut kirjan Näkökulman vaihtamisen taito, lasten ja nuorten poliittista sosialisaatiota tutkiva Tuukka Tomperi (mm. oppikirjat Dialogi tiedosta ja maailmankuvista ja Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä), sekä kasvatusta aikalaiskriittisesti tarkasteleva professori Veli-Matti Värri, jonka väitöskirja Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään on suomalaisen kasvatusfilosofian ja -etiikan perusteoksia.

 

Ohjelma:

Ma 11.2. klo 18.00, ls. 1

KT Hannu Juuso: "Filosofiaa lapsille"

 

Ma 17.3. klo 18.00, ls. 1

LT, lääkäri, filosofi Antti Mattila: "Filosofia, lapset ja näkökulman vaihtamisen taito"

 

Ma 14.4. klo 18.00, ls. 1

Tutkija Tuukka Tomperi: "Lasten ja nuorten yhteiskuntakäsitykset: poliittista sosialisaatiota ja kansalaiskasvatusta"

 

Ma 12.5. klo 18.00, ls. 1

Professori Veli-Matti Värri: "Lapsen arvo ja kasvatuksen merkitys hyödyn maailmassa"


Puheenjohtajana Tuukka Tomperi.

Vapaa pääsy, tervetuloa!


Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin.