Tiedotteet lokakuulle 2008

Call for Papers

THE NORDIC SOCIETY FOR PHENOMENOLOGY / Nordisk Selskab for Fænomenologi holds its seventh annual conference at the University of  Tampere, Finland, April 23-25, 2009.

We hereby announce a call for papers in the area of phenomenology,  phenomenological philosophy and related philosophical disciplines.  Commemorating the 150 years since Edmund Husserl’s birth, we welcome  all contributions somehow inspired by phenomenology.

Deadline for submission is November 10. A notice of acceptance /  rejection will be sent out before the end of the year. Please submit  your proposal in the form of an abstract of maximum one A4 page.

The Nordic Society for Phenomenology was founded in 2001. Its aim is  to further dialogue and cooperation between phenomenologists in the  Nordic countries and to promote scholarship, teaching, research, and  publication in phenomenology and affiliated theoretical disciplines. The executive committee consists of one representative from each  Nordic country. At present its members are Sara Heinämaa (Finland,  president), Dan Zahavi (Denmark), Björn Thorsteinsson (Iceland), Anne  Granberg (Norway), Hans Ruin (Sweden).

Membership of the society is free and open to all persons interested  in furthering its purposes and participating in its activities.

Please send proposals to NoSP09 (at) uta.fi

Best,
Sara Heinämaa (President, NoSP), Mirja Hartimo and Leila Haaparanta  (Local organizers)
 
Suomen Filosofisen Yhdistyksen MAAILMA-kollokvio 12.–13.1.2009
Jyväskylän yliopisto, Agora, Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä

Alustava ohjelma

Maanantai 12.1.

I: Agora Auditorio 2
10.00-10.15 Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Avaussanat
10.15-11.00 Kari Enqvist (Helsingin yliopisto): Fyysikon maailma

Kahvitauko 11.00-11.30

II A: Ag Auditorio 2:
11.30-12.00 Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Maailma 3
12.00-12.30 Ahti-Veikko Pietarinen (Helsingin yliopisto): Yhden vs. monen maailman filosofit
12.30-13.00 Heikki J. Koskinen (Helsingin yliopisto): Persoonat ja maailman ontologinen rakenne

II B: Ag C231.1
11.30-12.00 Tapio Puolimatka (Jyväskylän yliopisto): Miten maailmankatsomus vaikuttaa tieteen teorioihin?
12.00-12.30 Eero Salmenkivi (Helsingin yliopisto): Maailmankatsomus ja muuttumattomuus
12.30-13.00 Arto Siitonen (Helsingin yliopisto): Maa-ilma ja maailmankäsitys

II C: Ag C221.1
11.30-12.00 Henna Seinälä (Jyväskylän yliopisto): Schopenhauer-Nietzsche: Tahdon maailmojen vertailua
12.00-12.30 Henrik Rydenfelt (Helsingin yliopisto): Nietzschen maailma tahtona valtaan
12.30-13.00 Heikki A. Kovalainen (Tampereen yliopisto): Minä maailmana, maailma minänä

Lounastauko 13.00-14.00

III A: Ag Auditorio 2
14.00-14.30 Leena Kakkori (Jyväskylän yliopisto): Heideggerin maailmassa-oleminen ja maailman-sisäinen-oleva
14.30-15.00 Jussi Backman (Helsingin yliopisto): Todellisuuden nelitahoisuus: Olio ja maailma Heideggerin myöhäisajattelussa
15.00-15.30 Sirkku Ikonen (Helsingin yliopisto): Maailman rakentaminen vai maailmassa-oleminen? Cassirer ja Heidegger Davosissa

III B: Ag C231.1
14.00-14.30 Kari Väyrynen (Oulun yliopisto): Filosofia ja maantiede
14.30-15.00 Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto): Sisäinen maailma
15.00-15.30 Tomi Kokkonen (Helsingin yliopisto): Muissa maailmoissa? Science fiction kirjallisena välineenä todellisuuden filosofiseen tarkasteluun

III C: Ag C221.1
14.00-14.30 Valtteri Arstila (Turun yliopisto): C. D. Broad ja maailman temporaalisten ominaisuuksien havaitseminen
14.30-15.00 Lauri Järvilehto (Jyväskylän yliopisto): Maailma, kategoriat ja pragmaattinen a priori
15.00-15.30 Markku Keinänen (Turun yliopisto): Entiteettien kategorioiden onttisesta statuksesta

Kahvitauko 15.30-16.00

IV A: Ag Auditorio 2
16.00-17.30 Taneli Kukkonen (Jyväskylän yliopisto): Maailma ja kaikkeus aristoteelisessa perinteessä
16.30-17.00 Pauliina Remes (Helsingin yliopisto): Aristoteelinen metafysiikka ja sen uusplatonistinen kritiikki

IV B: Ag C231.1
16.00-16.30 Jaakko Kuosmanen (University of Edinburgh): Yhteismitattomat maailmankuvat ja oikeudenmukaisuuden alimääräytyneisyys
16.30-17.00 Joose Järvenkylä (Tampereen yliopisto): Kuinka maailmankuvaa muutetaan: Wittgenstein eräänlaisesta suostuttelusta

IV C: Ag C221.1
16.00-16.30 Erkki Vainikkala (Jyväskylän yliopisto): Maailma elettynä ja kirjoitettuna
16.30-17.00 Jarmo Pulkkinen (Oulun yliopisto): Historian maailma(t)

V: Ag Auditorio 2
17.15-18.00 S. Albert Kivinen (Helsingin yliopisto): Olioiden vai tosiasiain maailma?

ILLANVIETTO

Tiistai 13.1.

I: Ag Auditorio 2

10.15-11.00 Leila Haaparanta (Tampereen yliopisto): Sana ”on” ja olevan kategoriat

Kahvitauko 11.00-11.30

II A: Ag Auditorio 2
11.30-12.00 Miika Luoto (Helsingin yliopisto): Horisontti, transsendessi ja vetäytyminen. Maailman käsitteestä Husserlilla ja Heideggerilla
12.00-12.30 Timo Miettinen (Helsingin yliopisto): Edmund Husserl ja elämismaailman rajat
12.30-13.00 Rauno Huttunen (Jyväskylän yliopisto): Habermasin kolme maailmaa ja elämismaailma
13.00-13.30 Joona Taipale (Helsingin yliopisto): Intersubjektiivisen maailman konstituutiosta

II B: Ag C231.1
11.30-12.00 Olli Koistinen (Turun yliopisto): Kant kysymyksestä Onko Minä maailmassa?
12.00-12.30 Toni Kannisto (University of Oslo): Kant ja mahdollisten maailmojen semantiikka
12.30-13.00 Ilmari Jauhiainen (Helsingin yliopisto): Äärellinen vai ääretön – Hegelin niin sanottu maailma
13.00-13.30 Markku Roinila (Helsingin yliopisto): Leibniz ja Kant parhaan mahdollisen maailman singulaarisuudesta

II C: Ag C221.1
11.30-12.00 Antti Keskinen (Tampereen yliopisto): Quine, ontologia ja maailmanteoria
12.00-12.30 Ilmari Kortelainen (Tampereen yliopisto): Maailman analyysi ja synteesi B. Russellin mukaan
12.30-13.00 Panu Raatikainen (Helsingin yliopisto): Putnam, kielet ja maailmat
13.00-13.30 Pasi Valtonen (Tampereen yliopisto): Crispin Wrightin superväitettävyys globaalina totuuspredikaattina

Lounastauko 13.30-14.30

III A: Ag Auditorio 2
14.30-15.00 Arto Laitinen (Helsingin yliopisto): Maailma, universumi ja normatiiviset ominaisuudet
15.00-15.30 Sami Pihlström (Jyväskylän yliopisto): Moraalinen maailma
15.30-16.00 Matias Murole (Joensuun yliopisto): Maailma oikean toiminnan perusteena

III B: Ag C231.1
14.30-15.00 Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto): Maa ja ilma resursseina
15.00-15.30 Sanna Joronen (Turun yliopisto) ja Markku Oksanen (Kuopion yliopisto): Maailman luonnollisuus
15.30-16.00 Harri Ruohola (Jyväskylän yliopisto): Tieteiden hierarkia ja entropian kasvun mallintaminen

III C: Ag C221.1
14.30-15.00 Mikko Lahtinen (Tampereen yliopisto): Politiikan ja moraalin maailma Montesquieun poliittisessa filosofiassa
15.00-15.30 Ville Lähde (Tampereen yliopisto): Rousseau ja ihmisen maailman rakentuminen
15.30-16.00 Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto): Ihminen, työ ja maailma Karl Marxilla

IV: Ag Auditorio 2
16.15-17.00 Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto): Maailmankuva konstruktiona ja representaationa
 
Professor Hans Ruin (Södertörn University College, Stockholm) visits the Helsinki Collegium for Advanced Studies in October-November. On Monday, November 3, we organize a symposium on Professor Ruin's current work.

In the morning, Professor Ruin will deliver a lecture on the philosophy of technology, with the title "What is a Philosophy of Technology?" In the afternoon session, we will discuss two recent articles (preliminary versions attached) by Professor Ruin: "Technology as Destiny in Cassirer and Heidegger - Continuing the Davos Debate" and "Ge-stell: Enframing as the Essence of Technology". All participants   are asked to study the two texts as they give a common starting point for our afternoon discussion with Professor Ruin.


WELCOME!

TECHNOLOGY AND GESTELL
A Symposium with Professor Hans Ruin

Monday, November 3, 2008
Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, seminar room 136, Fabianinkatu 24

10:00-12:00 Hans Ruin: "What is a Philosophy of Technology?"
12:00-13:30 Lunch
13:30-15:30 Seminar with Professor Hans Ruin on "Technology as Destiny
in Cassirer and Heidegger - Continuing the Davos Debate" and
"Ge-stell: Enframing as the Essence of Technology"

More information: sara.heinamaa (at) helsinki.fi
 

Trends and Tensions in Intellectual Integration [TINT]:

 

TINT is an interdisciplinary and international project sponsored by the Academy of Finland. It is concerned with issues of unity and disunity in the social sciences considered in their contemporary context. Important transformations are taking place in and between the social sciences, but these changes are not uniform, they rather involve tensions and conflicting tendencies towards both integration and disintegration. The ambition of TINT is to look into these tendencies and tensions from the point of view of the philosophy and social studies of science. Special attention will be paid to economics as a major agent in these developments: its growing role and its credibility as such an agent. The general cultural background – not itself a major focus of TINT – is given by the growing role of economic concepts and considerations in shaping our social lives at large.

 

Philosophy of Science (POS) Seminar:

Current Schedule (2008) 

22.9.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
N. Emrah Aydinonat:
How does the Heckscher-Ohlin Theorem survive despite its "poor" empirical performance?

29.9.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Aki Lehtinen:
A Farewell to Arrow's Theorem

6.10.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Jaakko Kuorikoski:
Contrastive Explanation, Indeterminism and Heterogeneity

13.10.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Petri Ylikoski:
Social Mechanisms and explanatory relevance

27.10.08 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Anna-Mari Rusanen:
Variation in Novice Philosophical Intuitions and Its Relevance to Analytic Philosophy
– a Critique of Experimental Philosophy

3.11 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Robert C. Richardson:
TBA

10.11 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Jani Raerinne:
On Robustness

17.11 (mon 14-16; S20A, sr 244)
Raul Hakli & Pekka Mäkelä:
Mapping the Study of Collective Intentionality
 

For more information, see their homepage:
http://www.helsinki.fi/filosofia/tint/index.htm

 

Dilemma ry ja Nykytaiteen museo Kiasma esittävät:

 

PARASIITTIKLUBI: MEDIA
Kiasman Seminaari-tila
ke 5.11 klo 18

 

Alustajat:
Henry Bacon
Jussi Vähämäki


Mikä on median mieli?
Onko medialla enää rajoja?
Mitä valtasuhteita medioihin piiloutuu?
Onko median vapaus Suomessa näennäistä?

 

Parasiitti on Dilemma ry:n ja Kiasman järjestämä keskustelutilaisuus, joka pureutuu ajankohtaisten kysymysten syvimpään ytimeen. Media on tällä kertaa teemana, ja alustajina toimivat Henry Bacon ja Jussi Vähämäki. Alustusten jälkeen yleisö voi osallistua keskusteluun.


Esittelyt alustajista:

Henry Bacon on elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Pitkän linjan elokuvatutkijana hän on tarkastellut, kuinka elokuvan katsominen ja maailman havaitseminen ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Hänen teoksiaan ovat mm. Audiovisuaalisen kerronnan teoria ja Seitsemäs taide — elokuva ja muut taiteet.

 

Jussi Vähämäki on valtiotieteilijä, joka tunnetaan uuden työn, talouden muutosten ja kommunikaatioyhteiskunnan tutkijana. Hän on kirjoittanut mm. työelämää ja politiikan filosofiaa käsittelevät teokset Kuhnurien kerho ja Elämä teoriassa. Vähämäki vetää myös yhteiskuntatieteellistä General Intellect -osuuskuntaa.

  

Tutkija Pekka Kärkkäinen (Systemaattisen teologian laitos, Helsingin yliopisto) on avannut verkkolinkkien listan, johon on koottu digitoituja versioita 1500-luvulla julkaistuista Aristoteleen Etiikan kommentaareista ja etiikan oppikirjoista.

 

Sivulle on listattu myös keskiajan ja renessanssin Aristoteleen ekonomiaa ja politiikkaa käsitteleviä tekstejä ja kommentaareja. Listaus löytyy linkin "Renaissance economics and politics" takaa.

 

Verkkosivun osoite: http://blogs.helsinki.fi/pakarkka/renaissance-ethics-commentaries/


Verkkosivu löytyy myös Filosofia.fi-portaalin linkkiluettelon kautta:
http://filosofia.fi/linkkikokoelma#term_323

 

Gabriel Sandu Sorbonneen professoriksi

Professori Gabriel Sandu on saanut pysyvän nimityksen Sorbonnen Paris I -yliopiston (Université Paris I: Panthéon-Sorbonne) filosofian professoriksi 1.10.2008 alkaen. Kyseessä on harvinainen kunnianosoitus Suomen tiedehistoriassa.
 
Paneelikeskustelu uusien tieteenalojen tulevaisuudesta Suomessa
- Onko uusilla tieteenaloilla tulevaisuutta Suomessa? Queer-tutkimus
rahoituspolitiikan murroksessa.


Suomalainen tiedemaailma on kokemassa muodonmuutosta uuden yliopistolain myötä. Miten tämä vaikuttaa tutkimuksen rahoitusrakenteeseen ja nuorten tieteenalojen kehitysmahdollisuuksiin? Heikkeneekö uusien tutkimusparadigmojen ja monitieteisyyden asema tieteen kentällä? Miten käy
paljon puhutun innovatiivisuuden?

Aika: 5.11.2008 klo 13.15-16.30
Paikka: Yliopistomuseo Arppeanum (luentosali, Snellmaninkatu 3, 2. krs)

Ohjelma:
13.15 Avaussanat, dos. Harri Kalha, Helsingin yliopisto

Alustukset:
Rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto: Uusi yliopistolaki ja uudet
tieteenalat
Pääjohtaja Markku Mattila, Suomen Akatemia: Suomen Akatemia ja uusien
tieteenalojen rahoitus
Professori Tuija Pulkkinen, Kristiina-instituutti: Naistutkimuksen institutionaalinen rooli
Johtaja Anita Lehikoinen, Opetusministeriö: Suomen yliopistojen rahoitusrakenne nyt ja tulevaisuudessa
Johtaja Juha Sihvola, Helsingin yliopiston tutkijakollegium:
Tutkijakollegium ja uudet tieteenalat
Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto: Suomen Kulttuurirahaston apurahat

14.25 Keskustelua

15.00 Kahvitauko

15.15 -16.30 Paneeli
Pj. dos. Harri Kalha
Erikoistutkija Tuula Juvonen, Jyväskylän yliopisto: Queer-tutkijan urapolku
Professori emerita Aili Nenola, Kristiina-instituutti
Tutkijatohtori Jan Wickman, Suomen Akatemia
Professori Tuija Pulkkinen, Kristiina-instituutti

VAPAA PÄÄSY.
TERVETULOA!

Järjestäjät: Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti ja Suomen
queer-tutkimuksen seura
 

Eliitit kansaa kaitsemassa – Mitä Alma Median ja Johanna Korhosen välinen jupakka kertoi suomalaisista, mediasta ja yleisöistä


Journalisti Johanna Korhonen luennoi Tampereen yliopiston Urpo Harva luennolla torstaina 13. marraskuuta klo 17-19 Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa (Kalevantie 5). Tilaisuus on kaikille avoin.

 

Korhonen erotettiin Lapin Kansan päätoimittajan toimesta lokakuun alussa – hänen kertomansa mukaan siksi, että kustantaja Alma Medialle ei kelvannut päätoimittajan perhe, kahden naisen lapsiperhe. Jupakasta syntyi laaja julkinen keskustelu vähemmistöjen asemasta Suomessa.


Luennossaan Korhonen analysoi kysymystä siitä, mitä esiin nousseet teemat kertovat Suomesta, suomalaisista ja mediasta vuonna 2008. Tiedämmekö itsestämme nyt jotain, mitä emme tienneet ennen? Oliko eliittien käsitys "kansasta" jälleen kerran väärä?

 

Vanhan määritelmän mukaan sanomalehdistö on "kansakunnan puhetta itselleen". Tähän saakka Journalisti-lehden päätoimittajana työskennellyt Korhonen suhteuttaa tapahtunutta myös median murrokseen ja uudelleen rakentuviin yleisösuhteisiin. Millaisen median suomalaiset tarvitsevat, haluavat ja ansaitsevat?


Vuosittaisen Urpo Harva-luennon tavoitteena on herättää keskustelua ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja sivistyksellisistä kysymyksistä.

 

Aiempia Urpo Harva-luennoitsijoita ovat olleet professori Juha Varto (2006) ja professori Heikki Patomäki (2007). Aikuiskasvatuksen professori Urpo Harva (1910–1994) tunnettiin kasvatusfilosofian ja etiikan tutkijana sekä yhteiskunnallisena keskustelijana. Urpo Harva-luennon järjestää Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos.

 

Tervetuloa!

 

Lisätietoja:

Juha Suoranta, Juha.Suoranta (at) uta.fi, 050 491 2465

Johanna Korhonen, Johanna.Korhonen (at) verkkotie.fi, 040 510 5906

 

Quine Centenary

A symposium celebrating the 100th Birthday of W.V. Quine

9.-10. November 2008

Venue:
Helsinki Collegium of Advanced Studies
(Street Address: Fabianinkatu 24)

Speakers:
Peter Pagin
Matti Eklund
Lieven Decock
Panu Raatikainen
Heikki J. Koskinen
Antti Keskinen

Inquiries: panu.raatikainen (at) helsinki.fi

Kriittinen korkeakoulu

SOKRAATTINEN DIALOGI

Rohkeus ja vapaus

La-su  1.-2.11. klo 10-15, Albertinkatu 27 a B 12

 

Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia. Dialogia varten ei tarvitse valmistautua esilukemisella, mutta jokainen osallistuja voi etukäteen miettiä valmiiksi esimerkin eli omakohtaisen okemuksen iheeseen liittyen. Dialogin lopuksi on tarkoitus yhdessä muodostaa ause, johon eskustelun aihe tiivistetään.

 

Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara.

 

Viikonlopun hinta 60 euroa.


Sokraattinen dialogi on filosofisen ryhmäkeskustelun muoto, joka kehitettiin 1920-luvulla Saksan Göttingenissä. Jo tuolloin pyrkimys oli harjoittaa filosofiaa käytännössä vastapainona filosofian  teoreettiselle opetukselle. Metodina ryhmäkeskustelussa on valitun teeman tarkastelu oman kokemuksen avulla. Esimerkiksi jos pohditaan vaikkapa vapautta, miettii kukin miten vapaus on hänen kohdallaan ilmennyt. Kokemusten kautta
valottuu pikku hiljaa ryhmän näkemys aiheesta. Kysymys on toisin sanoen yhdessä ajattelusta, ihmettelystä ja näkemysten vaihdosta, osallistumiseen ei tarvita filosofian opintoja.


Ilmoittautumiset:

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info (at) kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi

 

MODELS, MECHANISMS AND INTERDISCIPLINARITY

The research project Trends and Tensions in Intellectual Integration (TINT) and Philosophy of Science group (POS) organize a workshop on Friday the 31st of October and on Saturday the 1st of November (preregistration for Saturday reguired).

 

Guest speaker: Robert C. Richardson (University of Cincinnati)

-- Friday the 31st, the Main Building, auditorium XI, 10.15-18.00 --

10.15-11.15 Matti Sintonen - Genes and the New Mechanical Philosophy

11.15-12.15 Tarja Knuuttila - Indirect representation, multidisciplinary templates and underlying mechanisms 


12.15-13.30 Lunch

13.30-14.30 Robert C. Richardson - On modeling in systems biology
14.30-15.30 Erika Mansnerus - Explanatory and predictive functions of simulation models in infectious disease epidemiology

15.30-16.00 Refreshments

16.00-17.00 Caterina Marchionni - The virtues of generality in economic modelling

17.00-18.00 Till Grüne-Yanoff - Are economic models tools for theoretical isolation?


-- Saturday the 1st, Hotel Arthur (Vuorikatu 19), 10.15-18.00 --

10.15-11.15 Uskali Mäki - How to illuminate the black box? Challenges of unification and interdisciplinarity
11.15-12-15 Tomi Kokkonen - Innateness in biology and psychology: Explanatory black boxes and conceptual confusions in interdisciplinary approach to developmental mechanisms

12.15-13.30 Lunch

13.30-14.30 Emrah Aydinonat - Evolution of Money: Perspectives from Neurobiology and Economics
14.30-15.30 Jaakko Kuorikoski - Explanatory (ir)relevance of mechanistic detail: The case of neuroeconomics (w. Petri Ylikoski)

15.30-16.00 Refreshments

16.00-17.00 Aki Lehtinen - Robustness analysis and the Duhem-Quine thesis
17.00-18.00 Petri Ylikoski: Explanatory presuppositions and disciplinary boundaries

PREREGISTRATION REGUIRED for Saturday. Please, send me an e-mail by 23.10 if you are attending the workshop on Saturday.

 

See also the workshop website (papers available from the 28th of October):
http://www.helsinki.fi/filosofia/tint/events/index.htm

Welcome!

 

VOICES & NOISES: Exploring the Materiality of Sound, 14.-15.11.2008

An interdisciplinary conference focusing on the material and non-discursive dimension of sound and music in philosophy and artistic practice. Organized by the Finnish Academy research project Encounters in Art and Philosophy, in co-operation with the University of Helsinki, The Theatre Academy, Graduate School of Performative Arts (EST), KIASMA Museum of Contemporary Art, and Äänen lumo ry.

Admission to the conference is free. However, due to limited seating, we kindly ask you to pre-register by sending an email message to voicesandnoises (at) gmail.com by November 7.

Information will be updated on the conference blog site: http://blogs.helsinki.fi/voicesandnoises/


CONFERENCE PROGRAM

Friday, November 14
Venue: The Theatre Academy, Department of Lighting and Sound Design (VÄS), Lintulahdenkatu 3

9.30 Opening words

9.45 Session I
Dawn Scarfe: "Audible auras - the practice of sonifying objects and spaces"
Mikael Eriksson: "Speech as music - the sounds of words in Death Demands"
Salla Hakkola & Dan Lloyd: "Thoughtful and thoughtless sounds from the edge of music"

11.30-12.30 Lunch break

12.30 Keynote speech: Peter Szendy, IRCAM / University Paris-X
"The point. Sound, materiality, and punctuation in Hegel"

14.00 Session II
Saija Raskulla: "The sound of Finnish avantgarde theatre"
Laura Wahlfors: "Playing the piano with Roland Barthes"
Heidi Korhonen-Björkman: "Voice, word and musicians"

15.45-16.15 Coffee break

16.15 Session III
Shinji Kanki: Presentation of solo work
Antti Nykyri & Juhani Liimatainen: "Process-specific and unstandardized sound-re-enforcement as a creative instrument" + Presentation: Duo Jatkumo

Ca. 17.30 Conclusion

18.00 Shinji Kanki & workshop: Music performanceSaturday, November 15
Venue: Kiasma Museum of Contemporary Art, seminar room, ground floor

10.00 Session IV
Susanna Välimäki: "Noise in the voice of Maria Callas - queer points of audition"
Lisa Coulthard: "Quentin Tarantino and the noise of violence"

11.15-11.30 Break

11.30 Session V
Lauri Siisiäinen: "Law and conscience: from voice to noise"
Mika Ojakangas: "The voice of conscience"

12.45-13.45 Lunch break

13.45 Session VI
Tanja Uimonen: "The idea of noise as a representation of life"
Meri Kytö: "Acoustemology of a lift"

15.00-15.15 Break

15.15 Session VII
Heikki Kujansivu: "Voice as a matter of thought and poetry - on Cavell and experimental sound poetry"
Leevi Lehto: "Attacking languages (with a little help from their own n/voic/ses)"

16.30 Conclusion

Around 21 o'clock:

Voices & Noises club at Restaurant Kantis, Ruoholahdenkatu 4, Kamppi - performances of experimental music. Organized in co-operation with Äänen Lumo.

CALL FOR PAPERS

Modern Language Society of Helsinki

 

International Conference on
Dialogic Language Use 2: Constructing Identity in Interpersonal Communication

Helsinki, Finland

August 19-21, 2009

 

with

Mary Bucholtz (University of California, Santa Barbara, USA)
Patrick Charaudeau (Université Paris-Nord - Paris XIII, France)
Gabriele Diewald (Leibniz Universität Hannover, Germany)
Reinhard Fiehler (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Germany)
Helen Spencer-Oatey (University of Warwick, UK)
Véronique Traverso (Université Lumière - Lyon II, France)

 

Identity is a broad, complex and increasingly topical issue in a variety of fields such as sociolinguistics, pragmatics, discourse analysis, linguistic anthropology and language learning and teaching, where identity is primarily regarded as a social phenomenon. The conference on Dialogic Language Use 2 aims at understanding the complexity of identity by bringing together scholars from diverse theoretical and methodological backgrounds and creating theoretical and methodological interfaces between macro- and microanalytic approaches, quantitative and qualitative methods, spoken and written language, and the synchronic and diachronic perspectives. The conference focuses on English, German and Romance languages.

 

See the conference web site for more information:
http://www.helsinki.fi/dialog2/index_en.html

 

Please send your abstracts of 300 words (including references) as an
e-mail attachment in RTF format by January 5, 2009 to dialog-2009 (at) helsinki.fi. Include your name, affiliation and e-mail address in the file. We shall notify you of the acceptance of abstracts by e-mail in early February.

 

The organizing committee:

Minna Palander-Collin, Mari Lehtinen, Hartmut Lenk, Minna Nevala,
Päivi Sihvonen and Marjo Vesalainen

The scientific committee:

Anne-Claude Berthoud (Université de Lausanne)
Jonathan Culpeper (Lancaster University)
Helmut Glück (Otto Friedrich Universität Bamberg)
Juhani Härmä (Université de Helsinki)
Jarmo Korhonen (Universität Helsinki)
Merja Kytö (Uppsala University)
Mari Lehtinen (Université de Helsinki)
Hartmut Lenk (Universität Helsinki)
Minna Nevala (University of Helsinki)
Terttu Nevalainen (University of Helsinki)
Minna Palander-Collin (University of Helsinki)
Laurence Rosier (Université Libre de Bruxelles)
Päivi Sihvonen (Université de Helsinki)
Horst Simon (King’s College London)
Marjo Vesalainen (Universität Helsinki)

 

For enquiries, please contact
minna.palander-collin (at) helsinki.fi (English)
hartmut.lenk (at) helsinki.fi (German)
paivi.sihvonen (at) helsinki.fi (Romance languages)

 

The research seminar at the Department of philosophy will meet on thursday, 23.10 at 16-18 (Siltavuorenpenger 20 A, 2nd floor, room 222):

Dr.Arianna Betti (Free University of Amsterdam): Gluing Facts

The seminar is open for all, including students. Welcome!


*Abstract*
Metaphysical posits such as Armstrong’s states of affairs find their legitimacy in the explanatory roles they play, the most popular and general among such roles being that of truth-maker. But, as known, Armstrong’s states of affairs face the so-called Glue Problem, namely the question of what grounds their unity (Vallicella 2000). Armstrong’s states of affairs differ from mereological sums insofar as they infringe the Extensionality of Composition (EC), i.e. the principle according to which two wholes are identical if they are composed of the same parts. The same constituents can form different states of affairs; hence states of affairs are more than the mereological sum of their constituents: states of affairs have, in fact, a fundamental and peculiar non- mereological form of composition. The question whether Armstrong can solve the Glue Problem depends therefore on whether non-mereological composition can be made sense of. If not, Armstrong’s view is incoherent, because mereologically speaking a state of affairs is and at the same time is not a whole of its parts.

 

By drawing upon results by Maurin (2006) and Wieland & Betti (forthcoming) two mereological solutions to the Glue Problem can be advanced which employ certain complexes of tropes (henceforth: complexes). Complexes obey EC and are identical to the mereological sums of their constituents, so their metametaphysical advantage upon states of affairs is clear: in a universe of complexes the only form of composition needed is (ordinary) mereological composition, while in a universe of states of affairs both mereological composition and mysterious non-mereological composition are needed.

 

What I claim in this talk is that the metametaphysical advantage mentioned above can be fully generalized: between two metaphysical theories we should always choose the one which deviates less from principles of extensional mereology such as EC. In the first part of my talk I thus defend the principle that in metaphysics getting one’s parts and wholes right – call this Mereological Responsibility – is a methodological constraint which is in fact way more fundamental than any truthmaking principle. Which means, in the case of the Glue Problem, that even if the two mereological solutions at hand were less satisfactory as truthmakerdeliverers(and it is to be seen whether they are) they would still be preferable to Amstrong’s non-mereological one. Central to the Glue Problem is the relation between the parts of a whole; in the second part of my talk I extend the discussion of Mereological Responsibility instead to the relation between the ontological characteristics of the whole on the one hand and those of its parts on the other. This will involve a critical
examination of the legitimacy of (a) ‘principles’ such as Armstrong’s ‘victory of particularity’-slogan; (b) complexes of time-bound particulars being themselves time-unbound as found at the turn of the 20th century in Twardowski, Husserl and Meinong; (c) trope-theoretical claims such as (i) a complex of particular tropes is itself particular; (ii) (some) complexes of (compresent) abstract tropes are concrete.

***

 

Kursrubrik: Perception

En intensivkurs som anlägger filosofiska och andra teoretiska perspektiv på vår varseblivningsförmåga äger rum vecka 45 (dvs. 3-7 november) vid Filosofiska institutionen, Göteborgs Universitet. Den är avsedd för doktorander och studerande på avancerad nivå i humanistiska ämnen. Inga särskilda förkunskaper krävs. Det finns platser kvar och efteranmälan kan ske via e-mail till undertecknad (svara t.ex. på detta mail) senast den *24 oktober*.

För detaljer om kursen se
http://phil.gu.se/helge/perceptionskurs.pdf

Bästa hälsningar, och välkommen att delta!
Helge Malmgren
 
TUTKIJAOPISKELIJAPAIKKOJA HAETTAVANA!

Filosofian valtakunnallinen tutkijakoulu julistaa haettavaksi 2
opetusministeriön rahoittamaa tutkijakoulutuspaikkaa
nelivuotiskaudeksi 1.1.2009-31.12.2012.

Palkallista tutkijakoulutuspaikkaa voivat hakea Filosofian tutkijakoulun
opiskelijat ja Filosofian tutkijakoulun jäsenyyttä hakevat filosofian
alan väitöskirjantekijät. Etusijalle asetetaan sellaiset filosofian
jatko-opintojensa alussa olevat opiskelijat, joiden uskotaan pystyvän
suorittamaan tohtorin tutkinnon tuona aikana. Myös osarahoitusta jo
alkaneisiin tohtoriopintoihin voidaan hakea. Tietoa tutkijakoulusta sekä
ilmoittautumislomakkeen saa internetistä osoitteesta

http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/

Tutkijakoulutuspaikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka
lähetetään *Tommi Vehkavaaralle torstaihin 13.11.2008 klo 15.00 mennessä*.

Hakujulistus, joka sisältää tarkemmat ohjeet, löytyy osoitteesta
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/TUTKIJAOPISKELIJAPAIKKOJA%20HAETTAVANA2008.pdf
 

Narratologian tutkijana tunnettu professori James Phelan vierailee 24.-25.10. Englannin laitoksella. Hän pitää vierailuluennon 24.10. ja toimii Howard Sklarin vastaväittäjänä 25.10.

 

Friday 24 October
klo 14-16
Metsätalo, Room 13:
Professor James Phelan (Ohio State University), "Thoughts on the How of Narrative Inquiry"

 

Howard Sklarin väitös "The Art of Sympathy: Forms of Moral and Emotional Persuasion in Fiction":
Alkaa:  25.10.2008 10:15 
Loppuu : 25.10.2008 13:00 
Luennoitsija:  Howard Sklar 
Kuvaus : M.A. Howard Sklar väittelee 25.10.2008 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "The Art of Sympathy - Forms of Moral and Emotional Persuasion in Fiction" (Sympatian taito: moraalisen ja emotionaalisen suostuttelun muotoja fiktiossa). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34 .

 

Vastaväittäjänä on Professor James Phelan, Ohio State University, ja kustoksena on professori Bo Pettersson.


Lisätietoja professori Phelanista:
http://people.cohums.ohio-state.edu/Phelan1/

 

Forskarseminarium i filosofi/The Philosophy Research Seminar
Åbo Akademi

Tid: Måndag kl. 18-20
Plats: Auditorium Westermarck, Fabriksgatan 2 (Arken)

 

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2008:

Listan anger presentationens rubrik eller ett preliminärt tema.

 

8.9 Hannes Nykänen: Conscience and Collective Pressure

15.9 Sören Stenlund (Uppsala): von Wright om logikens ställning i filosofin under 1900-talet

22.9 Lars Hertzberg: Raimond Gaita on Recognizing the Human

26.9 (OBS! avvikande dag: fredag) Camilla Kronqvist disputerar, opponent Alice Crary. Plats och tid: auditorium Salin (Axelia), 12.00. Avhandlingens titel: What We Talk About When We Talk About Love.

29.9 Avner Baz (Tufts University) TBA (OBS/NB! Prof. Baz will give a research course on Philosophy of Language 29.9 - 3.10 at Åbo Akademi University. For information see our web page.) (OBS/NB! Nordic Network for Wittgenstein Research Workshop, Helsingfors/Helsinki 3 - 5 oktober/October. For information see http://nnwr.net)

20.10 (OBS! avvikande tid: kl. 17-18.45) Christian Braw (Moheda) Den totalitära människan. Texten finns att läsa här.

27.10Hans Ruin (Södertörn)

3.11David Spurrett (The University of KwaZulu-Natal) A single common currency for evaluating actions?

17.11 Christian Nilsson (Åbo)

24.11 Hugo Strandberg (Åbo) On the Miraculous

1.12 Mari Lindman (Åbo)

8.12 Åsa Slotte (Åbo)

15.12 Yrsa Neuman (Åbo)


Förhandstexter och övrig information finns på forskarseminariesidan/Texts and more information are to be found on the research seminar site:
https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Forskarseminariet är öppet för allmänheten. The seminar is open to the public.
Välkommen! Welcome!

 

Inom Linnéprojektet Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning utlyses minst en doktorandplats i kognitionsvetenskap, med placering vid Filosofiska institutionen i Lund. Länk nedan. Kontakta Peter Gärdenfors, peter.gardenfors (at) fil.lu.se, för upplysningar.

CCL-utlysning www.ht.lu.se/upload/LUPDF/HT/omradeht/ledigaanstlln/Utlysning_Linne_HT08.pdf
 
 Muuttuva Marx-kuva
 MEGA-seminaari Helsingissä 25.-26.10.2008
 Hotelli Arthurin auditorio, Vuorikatu 19, Helsinki

 
Seminaarissa esitellään Marxin ja Engelsin koottujen teosten (Marx-Engels Gesamtausgabe, siitä lyhennys MEGA) toimitustyötä ja uuden Marx-tutkimuksen tuloksia.

Tapahtumaan on kutsuttu kolme ulkomaista asiantuntijaa. Marcello Musto Napolista esittelee MEGA-projektia, Terrell Carver Bristolin yliopistosta puhuu Marxin ja Engelsin Saksalaisen ideologian vanhan edition ongelmallisuudesta ja Rolf Hecker Berliinin MEGA-tukiyhdistyksestä tarkastelee Marxin Pääoman syntyprosessia uusien julkaisujen valossa.

Kotimaiset puhujat ovat Juha Koivisto ja Mikko Lahtinen Tampereeelta, Olli-Pekka Moisio Jyväskylästä, Kari Väyrynen Oulusta, sekä Jukka Heiskanen, Pertti Honkanen ja Vesa Oittinen Helsingistä.

Tapahtumaan liittyy yhdessä Työväenliikkeen kirjaston kanssa järjestetty Marxin ja Engelsin suomennosten näyttely, jonka avajaiset ovat lauantaina 25.10. klo 18.30 kirjaston tiloissa (Paasivuorenkatu 5 B, 2. krs).

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Järjestää Karl Marx -seura. Sivistysjärjestöt TSL, KSL ja DSL tukevat tapahtuman järjestelyjä.

Yhteystiedot tilaisuuden tiimoilta:
Vesa Oittinen, puheenjohtaja (vesa.oittinen (at) helsinki.fi)
Miika Kabata, sihteeri (p. 044-566 6657)
Riitta Suominen, tiedottaja (riitta.ik.suominen (at) gmail.com),  puh  050-5430573


Ohjelma:
Lauantai 25. 10.

14.00 Tri Juha Koivisto (Tampereen yliopisto), Avajaissanat
14.15 Tri Marcello Musto (Napolin yliopisto), Presentation of the MEGA Project and Its Impact on Marx Research
15.15 Jukka Heiskanen (Helsinki), Marxin Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä ja keskustelu marxilaisesta valtioteoriasta
16.00 Kahvitauko
17.00 Fil. lis. Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto), Marxin Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844
17.45 Tri Kari Väyrynen (Oulun yliopisto), Marxin luontokäsitys
18.30 Marxin ja Engelsin teossuomennosten näyttelyn avajaiset Työväenliikkeen kirjastossa (Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki)
20.00 Illanvietto

Sunnuntai 26. 10.
9.30 Prof. Terrell Carver (Bristolin yliopisto), The German Ideology never took place!
10.30 Tri Mikko Lahtinen (Tampereen yliopisto), Kommunistinen manifesti ja sen syntyolosuhteet
11.15 Lounas
12.15 Tri Pertti Honkanen (Kelan tutkimusosasto, Helsinki), Marxin Pääoman esitöistä
13.00 Prof. Rolf Hecker (MEGA-Förderverein, Berliini), Marx’s Capital in the MEGA
14.00 Prof. Vesa Oittinen (Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti), Marx ja Venäjä

Vapaa pääsy. Vieraskieliset esitelmät tulkataan suomeksi.
 
Sivistys vai rahan valta?

Mitä uusi yliopistolaki tuo tullessaan? Ovatko yliopistot pelkkiä kilpailukykypolitiikan jatkeita? Onko sivistysyliopistoille enää tilaa? Tarvitaanko yliopistojen johtoon liike-elämän ammattilaisia?

Keskustelutilaisuus uudesta yliopistolaista järjestetään maanantaina 13.10. kello 17.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XIII.

Tilaisuudessa yliopistolaista ja suomalaisen yliopistojärjestelmän tulevaisuudesta keskustelevat:

laitoksen johtaja Thomas Wallgren
laitoksen johtaja Teivo Teivainen
opiskelija Matti Niemi
dekaani Jukka Kekkonen
varadekaani Kai Kalima
yliopistonlehtori Sanna Hellström

Puhetta tilaisuudessa johtaa VTM Tiina Hiltunen.

Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopiston filosofian laitos, julkisoikeuden laitos ja yleisen valtio-opin laitos.
 
Suomen Antropologisen Seuran Toisten silmin -keskustelusarja saa jatkoa, kun torstain avauksessa vieraanamme on Joel Robbins (University of California San Diego, UCSD) SAS:n puheenjohtajan Minna Ruckensteinin haastattelussa. Robbins on tunnettu mm. kulttuurisen muutoksen, länsimaisen ideologian, vaihdon ja arvoteorian, strukturalismin ja semiotiikan tutkijana sekä erinomaisena opettajana. Torstain haastattelu toteutetaan tieteellisen talk show'n tyyliin, jonka lopussa on aikaa esittää Robbinsille kysymyksiä.

Tulevissa tilaisuuksissa lyhyehköjen alustusten jälkeen pääpaino on keskustelussa alustajien sekä yleisön kesken. Toisten silmin -sarjassa pohdimme "toisten" näkökulmien merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja sitä, onko vuoropuhelu eri näkökulmien tai tieteenalojen välillä mahdollista. Loppusyksyn ohjelma alla.

Tervetuloa!

-Anna Ylä-Anttila

* * *
Toisten Silmin -  Keskustelua kulttuurista, tiedosta ja taloudesta
Torstaisin Tieteiden talossa (sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki

9.10. (kello 18)
Anthropology matters:
Joel Robbins (University of California San Diego - UCSD)
in conversation with Minna Ruckenstein

23.10. (kello 18)
Yhteiskunta ja luokat
Jani Erola (Turun kauppakorkeakoulu)
Eija Stark (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
kommentti: Matti Eräsaari (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

30.10. (kello 18)
Tieto ja tieteellinen tieto
Kari Enqvist (HY, kosmologia, fysiikka)
Jukka Siikala (HY, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

13.11. (kello 14)
Anthropology More than Ever
Maurice Godelier

20.11. (kello 16)
Islam ja toiseus
Iivi Anna Masso (mm. Helsingin yliopisto, politiikantutkimus; Uusi Suomi)
Marko Juntunen (Helsingin yliopisto, Afrikan ja Aasian tutkimus)
Kommentti: Mohamed Moallin (Väestöliitto)

4.12. (kello 18)
Perhe ja yhteiskuntatieteet
Anna Rotkirch (Väestöliitto)
Anna-Maria Tapaninen (Helsingin yliopisto, sosiologia)

11.12. (kello 18)
Kulttuuri, teknologia ja työ
Jussi Vähämäki (mm. Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikka; Osuuskunta General Intellect)
Sirpa Tenhunen (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
Mika Pantzar (Helsingin kauppakorkeakoulu, organisaatiot ja johtaminen)

järjestää Suomen Antropologinen Seura
(Maurice Godelierin vierailuluento yhteistyössä HY:n sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitoksen kanssa)
* * *
HYVEISTÄ JA PAHEISTA

Tervetuloa hyveitä ja paheita käsittelevään monitieteiseen seminaariin!

Aika: torstaina 6. marraskuuta 2008, klo 10.15–16.00
Paikka: Helsingin yliopiston tutkijakollegium (Fabianinkatu 24, seminaarihuone 136, pohjakerros)

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

OHJELMA

10.15–10.30 Sari Kivistö ja Heli Tissari: Avaus
10.30–11.00 Susanna Välimäki: Hyvä/paha sota: Sotaelokuvan soivat ideologiat
11.00–11.30 Johanna Sumiala: Häpeä mediassa
11.30–12.00 Maija Könönen: Voiko hulluus olla hyve? Mielipuolisuuden merkityksistä venäläisessä kirjallisuudessa
12.00–13.00 Lounas
13.00–13.30 Eva Maria Korsisaari: ”Cercamon sanoo: eipä liene jalo ken luopuu uskostaan rakkauteen.” Ylentävän rakkauden ideasta eurooppalaisessa kirjallisuudessa
13.30–14.00 Karoliina Malmelin: Brändätyt hyveet – yritys ’hyvänä kansalaisena’
14.00–14.30 Päivi Poukka: Japanilaisen koulun moraalikasvatus: Hyveillä ongelmakäyttäytymisen paheita vastaan
14.30–14.45 Kahvi
14.45–15.15 Tua Korhonen: Eläinten synnynnäinen hyveellisyys – vai paheellisuus? Otteita antiikin Kreikan keskustelusta
15.15–15.45 Maura Ratia: ”Saatanallinen” tupakka – terveysvalistusta 1500- ja 1600-lukujen Englannissa
LOPPUKESKUSTELU

Lisätietoja:
Sari Kivistö
Tutkijakollegium
sari.kivisto (at) helsinki.fi
p. 191 23458

Heli Tissari
Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen tutkimusyksikkö
heli.tissari (at) helsinki.fi
p. 191 23104
 
Confucius Institute and the Department of Social and Moral Philosophy cordially invite you to the guest lecture by Prof. Henry Rosemont, Jr. (Brown University, USA):

Confucian Role Ethics: A Vision of Human Rights in a Global Context

Time: 3rd of November (Monday) 18.15.
Place: Fabianinkatu 33 (Helsinki University Main Building), lecture room 6.

Prof. Henry Rosemont, Jr. is known internationally as an expert on East Asian philosophy. His recent work pursues such issues as poverty, democracy, human rights and truth & reconciliationcommissions from a Confucian viewpoint. Prof. Rosemont also explores East Asian perspectives on the good person and the good society, situating these perspectives especially around the cultural translation of notions of freedom and equality.

Prof. Rosemont has spent most of his academic career at St. Mary´s College of Maryland, Fudan University (Shanghai), and the School of Advanced International Studies of Johns Hopkins University. He is distinguished visiting professor of East Asian and Religious Studies at Brown University.

The lecture is open to the public.
Welcome!

For more information, please contact Liuda Kocnovaite,
liuda.kocnovaite (at) helsinki.fi
 
TIEDOTE

Ma 13.10. klo 19.30-21.30 Café Engelissä Senaatintorilla Tiede & edistyksen
Kritiikki-kahvilassa Juho Hotanen alustaa  keskustelua kirjastaan Lihan laskos. Merleau-Pontyn luonnos uudesta ontologiasta. Puhetta johtaa Olli Sinivaara.

Tervetuloa!

Lisätietoja: www.tutkijaliitto.fi
 
The 2008 Rolf Schock Prize Symposium in Logic and Philosophy
Tuesday 21 October 2008, 10.30 - 17.00

The 2008 Rolf Schock laureate in logic and philosophy, Thomas Nagel, has made important contributions to many areas within philosophy, especially the philosophy of mind, epistemology, metaphysics and political philosophy. This symposium in honor of Thomas Nagel will especially focus on some central themes in his thinking, namely what it means to have reasons for beliefs and for actions, and the possibility to reduce all knowledge to science.

Tuesday 21 October

10.30 ”Realism about Reasons"
Thomas Scanlon, Harvard University, U.S.A
12.00 Lunch
13.30 ”Motivation”.
John Broome, Oxford University, U.K
15.00 Coffee
15.30 "Antireductionism and the Natural Order"
Thomas Nagel, New York University, U.S.A

No registration is required to attend the symposium. Lunch will be at the participants own expense.

If you have any questions regarding the symposium please contact Programcoordinator Astrid Auraldsson (08-673 96 19, astrid (at) kva.se)
More information about the Rolf Schock Prize can be found on www.kva.se
under prizes.

Welcome!

The Royal Swedish Academy of Sciences,
Lilla Frescativ. 4A, Stockholm
Box 50005, 104 05 Stockholm
Tel: 08-673 95 00, Fax: 08-15 56 70
E-post: info (at) kva.se, Webbplats: www.kva.se
 
GLOBALITY, LOCALITY AND CONTACT – LANGUAGE AND CULTURE
An interdisciplinary symposium to be held at the Helsinki Collegium for Advanced Studies, 17-18 November 2008

The programme and abstracts are now available online at
http://www.helsinki.fi/collegium/events/GlobLoc.htm


Keynote speakers:

Tom Güldemann (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Leipzig/Linguistics)
Linguistic macro-areas in Africa: Geography and population dynamics

Deborah Kapchan (New York University)
The promise of sonic translation: Performing the festive sacred in Morocco

Peter Mühlhäusler (University of Adelaide)
Language contact and language substance – from a formal to an ecological
approach to pidgins and creoles


Further information and registration (by October 31):
http://www.helsinki.fi/collegium/events/GlobLoc.htm


The symposium is organised by the Helsinki Collegium for Advanced
Studies, in cooperation with the Research Unit for Variation, Contacts
and Change in English, the Department of General Linguistics and the
Department of Social and Cultural Anthropology, University of Helsinki.
 
Obs obs obs!!!

Caféet 12.10 flyttat till måndagkväll 13.10.08 klo 18:00!
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18

Inledare: Forskare Christer Lindholm, Åbo Akademi
Tema: Subprimekrisen och marknadsfundamentalismens undergång.

Fitt inträde!
Välkomna!
 
Filocaféerna på luckan börjar igen 5.10!

Temat för hösten är "kropp" och programmet ser för närvarande ut som följande:

5.10 Martina Reuter: "Kroppen: några nedslag i filosofins historia"

19.10 Malin Grahn "'Vad som till kroppen hör är en ilande flod' - Stoiska
perspektiv på kroppen"


Övriga filocaféer för hösten är 2.11, 16.11 och 30.11. Rubriker och talare meddelas snarast.

Tid och plats: söndagar klockan 15-17 på Luckan i Helsingfors,
Simonsgatan 8.

Filocafé är ett forum som erbjuder möjlighet för seriösa filosofiska
diskussioner om livet, samhället och universum i en icke-akademisk miljö.
Inledningarna är på svenska men finska och engelska inslag välkomnas i
diskussionen. Man får också bara lyssna...

Fritt inträde. Hjärtligt välkomna,

hälsar

Interbaas rf. och Nora Hämäläinen