Lund

READING - LUND PHILOSOPHY CONFERENCE, 14-15 MAY 2010, Kungshuset, Lund

Programme

Friday 14 May

10:30 Coffee
11:00 Caj Strandberg (Lund): An Internalist Dilemma
12:00 Debbie Roberts (Reading): “Thick Evaluation”
13:00 Lunch
14:30 Stefan Schubert (Lund): “Making sense of the coherence of inconsistent sets”
15:30 Bryan Weaver (Reading): tba
16:30 Coffee
17:00 Maximilian de Gaynesford (Reading): “Rationality and Situatedness: On McDowell's Evans”
* *
18:00 Dinner for participants


Saturday 15 May

10:00 Erik Olsson (Lund): "Knowledge and Its Value: Proliferation, Stability and Credit"
11:00 Coffee
11:15 Alex Gregory (Reading): “The Moral Problems”
12:15 Cathrine Felix (Lund): “Making Knowledge and Making Mistakes”
1315 Lunch
14:30 Fritz-Anton Fritzson (Lund): “Reasons Without Values? Desire-based vs.Value-based Theories of Normative Practical Reasons”
15:30 Bart Streumer (Reading): “Can We Believe the Error Theory?”
16:30 Coffee
 
Filosofidagarna i Lund (12-14 juni) fått en egen hemsida:

http://www.filosofidagarna.se/

På kongressens hemsida kan man registrera sig. Där hittar man också information av praktisk eller annan karaktär. Vi passar på att meddela att Alvin Goldman (Rutgers) kommer att hålla den inledande plenarföreläsningen. Det är vi glada över.

Väl mött i Lund!

Med vänliga hälsningar

Erik J. Olsson och Wlodek Rabinowicz
Organisatörer
 
Doktorandtjänster öppna för sökande från bl.a. filosofi och
kognitionsvetenskap utlyses av LUCID - Lund University Centre of
Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of
Sustainability.

Länk till utlysningen:
 http://www.lucsus.lu.se/lucid/08AnnouncementPhD_Version_3.pdf
 
Syndicate content