kurssit

Sokraattisen dialogin kesäkurssi

5.-8.6.2014 Via-Akatemian koulutuskeskuksessa Kaukalinnassa Kerimäellä. Kaukalinnan puutarhamainen paikka sopii hyvin tämän tyyppiselle pidemmälle voimavaraistavalle dialogikurssille > http://via.fi/index.php?sivusto=via-akatemia&luokka=kaukalinna

Fasilitaattoreina toimivat FT Sari Mattila ja FM Heikki Vuorila.

Sokraattinen dialogi on kokemuksellinen filosofisen ryhmäkeskustelun muoto, jossa osallistujat tutkivat yhdessä jotakin tärkeää käytännöllistä kysymystä, esimerkiksi ”mitä on muutos?” Kurssin alussa tulemme yhdessä tarkentamaan käsiteltävää kysymystä. Dialogi sopii henkilöille, jotka haluavat yhdessä tutkia valittua teemaa.

Juuri tämä kesäkurssi on suunniteltu sisällöltään hieman laajemmaksi kuin lyhyemmät viikonloppukurssit. Aamu aloitetaan filosofisella kävelyllä, ja päivä lopetetaan yhteisiin tietoisuustaitoharjoituksiin.

Illan päätteeksi on mahdollisuus saunoa pihapiirin puulämmitteisessä hirsisaunassa. Tässä päivien tarkempi ohjelma > http://vuorila.wordpress.com/kurssit/

Sokraattinen dialogi on saanut nimensä filosofi Sokrateen mukaan. Sokrates korosti keskustelun tärkeyttä hyvän elämän saavuttamisessa. Keskustelun nykyisen muodon kehitti 1900-luvun alussa saksalainen filosofi Leonard Nelson ja sitä on edelleen kehittänyt edelleen Gustav Heckman. Kurssi ei vaadi aiempaa filosofian tietämystä. Katso laajempi esite tästä > http://via.fi/tiedostot/sokraattinendialogi_2014_06.pdf

Ilmoittautumiset: Via-Akatemia (015) 543 112, via.akatemia at via.fi

Lisätiedot kurssin sisällöstä: Heikki Vuorila 040 570 2693, vuorila at gmail.com

Tervetuloa mukaan oman ajattelun tutkimusmatkalle!


Argumentaatio ja retoriikka 3.-4.5., Viktor Frankl’n tarkoituskeskeisen filosofian perusteet 10.-11.5., Heikki A. Kovalaisen Elämän & Kuoleman kuvat 17.-19.5., ja Johdatus mannermaiseen filosofiaan 20.5.-10.6.

Tarkempia tietoja alla:

ARGUMENTAATIO JA RETORIIKKA

Haluatko oppia käyttelemään kielen kalpaa? Entä oppia kuinka pieni argumentti voi kaataa jättiläisen? Haluatko tietää, mitä eroa on Sherlock Holmesin ja Aristoteleen päättelyllä? Entä minkä salaisuuden Cicero, Winston Churchill ja Barack Obama jakavat? Jos vastaus on “Kyllä”, tule Kriittisen korkeakoulun Argumentaation ja retoriikan intensiivikurssille.

la-su 3.-4.5.2014, klo 10-13 ja 14-17
Otavan opiston osuuskunnan tiloissa osoitteessa Annankatu 9 A 11

Intensiivikurssilla opit kattavan valikoiman ajatteluasi, kirjoittamistasi ja puhumistasi tehostavia päättely- sekä ilmaisukeinoja. Opit aristoteelista väittelyä ja puhetaitoa, tutustut salapoliisipäättelyn ja muodollisen logiikan perusteisiin. Opit hyödyntämään logiikan sivuuttavaa eli lateraalista ajattelua ja välttämään tyypillisimmät päättelyvirheet. Kurssilta saat mukaasi monipuolisen argumentoinnin ja retoriikan työkalupakin, jonka avulla keskustelet aiheesta kuin aiheesta balettimaisen ketterästi.

Kurssin molemmat päivät koostuvat osallistavista luentokokonaisuuksista ja työpajaharjoituksista, joissa pääset hyödyntämään oppimaasi, hieromaan älynystyröitäsi ja harjoittamaan puhetaitojasi. Kurssin opetuksessa sovelletaan keskustelevaa oppimista, tekemällä oppimista ja muita uusimpia didaktisia menetelmiä.

Kurssi ei edellytä aiempaa logiikan, retoriikan tai argumentaatioteorian tuntemusta.

Kurssin kouluttajina toimivat filosofian opettajat Lauri Snellman sekä Severi Hämäri.

Kurssin hinta on 90,-.

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 28.4. mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12 00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-14 | info at kriittinenkorkeakoulu.fiVIKTOR FRANKL'N TARKOITUSKESKEISEN FILOSOFIAN PERUSTEET

10.-11.5., la klo 9-19, su klo 9-15
Kriittisen korkeakoulun ja Benen tiloissa, osoitteessa Albertinkatu 27, Helsinki

Logoterapia ja eksistenssianalyysi (LTEA) alkoi kehittyä omaksi ihmistyön lähestymistavakseen 1930-luvun alussa. Silloin itävaltalainen psykiatrian ja neurologian erikoislääkäri sekä myöhemmin filosofian tohtori Viktor Frankl (1905-1997) irtaantui Sigmund Freudin psykoanalyyttisestä ja Alfred Adlerin individuaalipsykologisesta koulukunnasta. LTEA, jota on myös kutsuttu “kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian suuntaukseksi”, on kansainvälisesti tunnustettu ja empiirisesti todennettu arvo- ja tarkoituskeskeinen lähestymistapa ihmisten auttamiseen. LTEA, jota voidaan myös kutsua logo(s)teoriaksi tai logo(s)filosofiaksi, perustuu oletukselle, että ihmisellä on olemuksellisesti “tahto tarkoitukseen”, sisäinen vetovoima löytää tarkoitusta elämäänsä.

LTEA sopii erinomaisesti sekä itsensä kehittämisen menetelmäksi että muiden ihmisten auttamisen toimintamalliksi. Sitä voidaan soveltaa sellaisenaan lyhytkestoisen auttamisen menetelmänä tai yhdistettynä lukemattomista erilaisista viitekehyksistä käsin tapahtuvaan ihmisten auttamiseen.

Kurssin opettaja FT Timo Purjo on väitellyt Viktor Frankl’n filosofiasta. Hän on suorittanut Viktor Frankl Institute of Logotherapy:ssä (Abelene, Texas, USA) Diplomate Educator of Logotherapy -tutkinnon ja on ja on Viktor Frankl Institute Finlandin puheenjohtaja. Timo Purjolta on vuonna 2012 ilmestynyt kirja Viktor Franklin logoteoria – tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään. Kurssilaiset voivat ostaa kirjan ystävähintaan 20 €.

Kurssin järjestävät Kriittinen korkeakoulu ja Otavan Opisto.
Kurssin hinta on 150 €.

Ilmoittautuminen 2.5. mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle: info at kriittinenkorkeakoulu.fi, 09-6840010. Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.


Ohjelma:

La 10.5.
9-9.30 Tervetulokahvit ja esittäytyminen
9.30-10.30 Viktor Frankl’n logoteorian tausta: arvottavaa psykoterapiaa, logoterapiaa ja eksistenssianalyysiä. Logoteorian ainutlaatuinen ydin.
10.30-12 Universaalien arvojen, logoteorian tarkoitusreittien ja yksilöllisten
tarkoitusten keskinäinen suhde
12-13 Lounas (omakustanteinen)
13-14 Omatunto tarkoitusaistina
14-15 Vastuullisuus ja vastuullisena oleminen
15-15.30 Iltapäiväkahvit
15.30-17.30 Logofilosofian holistinen ihmiskäsitys täydennettynä Lauri Rauhalan situationaalisuuden käsitteellä. Persoonallinen henkinen ja sen suhde lähikäsitteisiin. Henkisyys korkeamman tason tajunnallisuutena.
17.30-19 Katsaus logofilosofian mukaisiin ihmisen erilaisiin henkisiin ja eettisiin kykyihin. Henkinen uhmavoima ihmisen kehittymisen mahdollisuutena ja epätoivon ehkäisijänä.

Su 11.5.
9-10 Edellisen päivän kokemusten jakaminen
10-11.30 Ajan henki ja Viktor Frankl’n elämän, elämänfilosofian ja oppirakennelman muotoutuminen vuosina 1905-1946.
11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30-14.30 Viktor Frankl ainutlaatuisena persoonana ja tiennäyttäjänä. Viktor & I -elokuva.
14.30-15 Tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään.ELÄMÄN & KUOLEMAN KUVAT

la-ma 17.-19.5.2014
Benen tiloissa (Albertinkatu 27 A 6)

Elokuva-aiheinen intensiivikurssi. Opettajana Heikki A. Kovalainen.

Lisää tietoa luvassa piakkoin Kriittisen korkeakoulun nettisivuilla!

Hinta: 90€

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.JOHDATUS MANNERMAISEEN FILOSOFIAAN

tiistai- ja torstai-iltaisin Helatorstaita lukuunottamatta
20.5., 22.5., 27.5., 3.6., 5.6., 10.6. klo 16.30-19.45
Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27 a B 12

Kurssi on johdatus mannermaisen filosofian keskeisiin virtauksiin: fenomenologiaan, olemisen ajatteluun, eksistentialismiin, hermeneutiikkaan ja dekonstruktioon.

Tarkasteltavia filosofeja ovat Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Gadamer ja Derrida. Kurssi toteutetaan luentoseminaarina, joka koostuu luennoista, tekstiotteiden tarkastelusta ja keskustelusta.

Vetäjänä FL, tutkija Miika Luoto.

Kurssin hinta on 90 €.

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 12.5. mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle: info at kriittinenkorkeakoulu.fi, 09-6840010. Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.


WITTGENSTEININ TIE ULOS KÄRPÄSLASISTA

Kriittisellä korkeakoululla,
Albertinkatu 27 a B 12
la-su 1.-2.3. klo 11.00-14.30

Hinta: 20€

Kurssin vetäjänä Lauri Snellman.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kriittisen korkeakoulun toimistolle.

(09) 684 0010, ma-to klo 12-14
info at kriittinenkorkeakoulu.fi

Ludwig Wittgensteinin (1889-1951) teokset tarjoavat lukijalleen mielenkiintoista ja syvällistä filosofista aforistiikkaa. Wittgensteinin moniulotteiset ja arvoitukselliset teokset ovat saaneet suuren lukijakunnan Suomessa. Wittgensteinin tuotannossa nousevat esiin länsimaisen filosofisen ajattelun tradition syvällisimmät ongelmat ja kysymyksenasettelut. Wittgensteinin ajattelun arvoituksellisuutta lisää vielä se, että hänen mukaansa filosofiset ongelmat eivät ole aitoja ongelmia, vaan kielen väärinkäytöstä nousevia sekaannuksia.

Wittgenstein-tie ulos kärpäslasista -kurssi tarjoaa johdatuksen Wittgensteinin ajattelun pääteemoihin ja niihin liittyviin ongelmiin. Wittgensteinin varhaisfilosofiaa käsitellään valistuksen projektin huipentumana ja hänen myöhäisajatteluaan tulkitaan kieleen perustuvana valistuskritiikkinä ja dialektisena pragmatismina. Kurssilla käydään sokraattista keskustelua Wittgensteinin filosofiasta nousevista teemoista ja ongelmista. Kurssi sopii kaikille Wittgensteinin tuotannosta ja filosofisesta ajattelusta ja keskustelusta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/wittgensteinin-tie-ulos-karpaslasista-kurssi/

FILOSOFISEN NEUVONNAN TYÖPAJA

18.-19.1.2014 kello 10-17
Kriittisen korkeakoulun tiloissa osoitteessa Albertinkatu 27 a B 12

Filosofisen neuvonnan työpajassa käsitellään kysymyksiä ”Mitä filosofinen neuvonta on?”, ”Mitä ´filosofinen´ on neuvonnassa?”, ”Mitä menetelmiä ja taitoja filosofisessa neuvonnassa tarvitaan/käytetään?” Näiden kysymysten lisäksi aihetta tarkastellaan muun muassa seuraavien teemojen kautta: hyvä elämä ja sokraattinen menetelmä, filosofinen neuvonta ja tunteet, päätöksenteko, elämän tarkoitus.

Työpaja perustuu luentotyyppisten tietoiskujen lisäksi pienryhmissä tehtäviin filosofisen neuvonnan harjoituksiin, jotka antavat osallistujalle sekä neuvonnanpitäjän että asiakkaan näkökulmien kokemukset. Pienryhmäkeskustelut avataan yhdessä koko ryhmän kanssa.

Työpaja on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneet avartamaan ja laajentamaan omia näkemyksiään filosofisesta neuvonnasta. Mielenkiinnosta filosofian soveltamisessa/käyttämisessä omassa työssään on hyödyksi työpajassa.

Työpajan vetäjä on FM, filosofi Heikki Vuorila, joka on tutkinut Ludvig Wittgenstein kielikäsitystä, Viktor Franklin logoterapiaa, Lauri Rauhalan ihmiskäsitystä. Hän pitää filosofin vastaanottoa Turussa, ja on työskennellyt filosofin roolissa useissa työyhteisöissä. Työpaja perustuu the Society for Philosophy in Practice (SPP) järjestämään filosofisen neuvonnan työpajaan Englannissa.

Työpajan järjestää Kriittinen korkeakoulu.
Kurssin hinta on 90 €.

Ilmoittautuminen 9.1.2014 mennessä:
info at kriittinenkorkeakoulu.fi
09-6840010 (ma-to 12-14, muina aikoina ilmoittautumisen voi jättää vastaajaan)FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI

tiistaisin 7.1.2014 alkaen klo 17-18.30
Kriittisen korkeakoulun tiloissa osoitteessa Albertinkatu 27 a B 12

Seminaarissa tarkastellaan olemassaolon ongelmia mannermaisessa nykyfilosofiassa. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina.

Vetäjänä on FL, tutkija Miika Luoto.

Tule rohkeasti mukaan!

Hinta 70 euroa / 12 kertaa.

Sitovat ilmoittautumiset 3.1.2014 mennessä.
Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
info at kriittinenkorkeakoulu.fi
09-6840010 (ma-to 12-14, muina aikoina ilmoittautumisen voi jättää vastaajaan)
Kaksi Sokraattista Dialogia Helsingissä syksyllä 2013

14.10.2013 klo 10-18 ”Mitä on kukoistaminen?”
 
9.12.2013 klo 10-18 ”Mitä on käytännöllinen viisaus?”
 
Sokraattinen Dialogi on 10-12 hengen ryhmässä tapahtuva filosofinen keskustelu. Menetelmä perustuu saksalaisen filosofi Leonard Nelsonin 1900-luvun alussa kehittämään metodiin. Osallistuminen ei edellytä aiempia filosofian opintoja, vain halua oppia filosofointia.
Sokraattinen Dialogi tarjoaa osallistujille tilaisuuden mm:
…lisätä oman ajattelun joustavuutta
…kehittää näkökulman vaihtamisen taitoja
…huomata, että on mahdollista ajatella yhdessä toisten kanssa
…oppia filosofista asennetta: reflektointia / ihmettelyä / käsitteiden tutkimista ja selkeyttämistä / kriittistä ajattelua ym.
 
 Dialogien vetäjällä LT Antti S. Mattilalla on 15 vuoden kokemus filosofin vastaanotosta ja Sokraattisten Dialogien vetämisestä. Antti S. Mattilan kirjoja ovat mm. ”Näkökulman vaihtamisen taito” (WSOY, 2006) ja yhdessä Pekka Aarninsalon kanssa ”Onnentaidot” (Duodecim, 2009).
Kotisivu: www.filosofinenpraktiikka.com
 
- Paikka: Kirjakauppa Arkadia Helsingin Töölössä (Nervanderinkatu 11) (http://www.arkadiabookshop.fi/)
- Vetäjä: LT Antti S. Mattila, T:mi Antifon
- Hinta: 95€ (sisältää ALV 24%) / päivä  (Osallistujille annetaan lasku paikan päällä)
- Ilmoittautumiset  7.10.2013 mennessä (ensimmäinen dialogi) ja 2.12.2013 mennessä (toinen dialogi) sähköpostilla osoitteeseen: . Osallistua voi vain yhteen päivään tai molempiin. Kumpaankin dialogiin mahtuu 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja: Antti S. Mattila, 040-7151361
 
Päivien ohjelma:
10.00 – 11-00 Antti S. Mattila: ”Mitä on Sokraattinen Dialogi?”
11.00 – 13.00 Sokraattinen Dialogi alkaa
13.00 – 14.00 Ruokatunti
14.00 – 16.00 Sokraattinen Dialogi jatkuu
16.00 – 16.15 Kahvitauko
16.15 – 18.00 Sokraattinen Dialogi jatkuu
 
Sokraattisen dialogin kesäkurssi Paimiossa Varsinais-Suomen kansanopistossa 5.-8.8.

Ilmoittautuminen päättyy 29.7.

Katso lisää kurssipaikasta (ja jos haluat päästä sokraattisen dialogin kurssisivulle, klikkaa oikean laidan nuolta, niin kauan kunnes tuleva lyhytkurssit)  http://vsko.paimionkirjasto.fi/#sokraattinen-dialogi

Tutkijaliiton 33. kesäkoulu 23.8–25.8. 2013

Ihminen, ihmisyys, inhimillisyys

 

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa (Järvenpää) perjantaista 23.8. sunnuntaihin 25.8. 


OHJELMA

Matti Eräsaari: Inhimillisyyden rajalla: ksenofilia, ksenofobia ja antropologinen arvoteoria

Arto Laitinen: Ihmisen arvokkuudesta

Jukka Mähönen: Inhimillisyys oikeudellisena perusteena

Uskali Mäki: Homo economicus

Kirsti Määttänen: Mikä liikuttaa ihmisiä?

Tuomas Nevanlinna: Ihminen ja eläin

Olli Pyyhtinen: Posthumanistisesta filosofiasta ja yhteiskuntatieteistä

Panu Raatikainen: Positivismi vs. hermeneutiikka – onko 100 vuodessa opittu mitään?

Silja Rantanen: Lähimmäinen figuurina ja taustana. Kuvasommittelu ja ihmisrakkaus

Pauliina Remes: Ihminen, toimija ja kosmos antiikin filosofiassa

Miira Tuominen: Aristoteleen filosofian unohdetut puolet

 

Kesäkoulun suunnittelijoina ja puheenjohtajina toimivat Kirsti Määttänen ja Tuomas Nevanlinna.

 

TEMATISOINTI

 

Mistä oikeastaan puhutaan kun puhutaan ihmisestä? Puhutaanko ihmislajista, kaikista muista eläinlajeista poikkeavana lajina, kuten Aristoteleen zoon politikon esitti? Jos delfiinitkin nauravat, simpanssitkin valehtelevat ja mehiläisilläkin on eri kieliä, jääkö mitään yksin ihmisluontoon kuuluvaa?


Onko ihmismieleen liittyvä käsitteistö kutistunut tietoisuuden käsitteeseen, jonka salat aivo­tutkimus voi paljastaa ja jonka tekoäly voittaa? Kuitenkin ajatuksiin ihmisyydestä on aina liittynyt yhteisöllisyys, kulttuuri, sivistys ja vastuu. Vastaavasti sielu, henkisyys, järki, mieli, tietoisuus on liitetty ihmisyyteen, mutta aina jonkinlaisina ”eläimellisen” puolen – viettien, vaistojen ja yllykkeiden – täydenteinä.


Yhteisöllisyyden ja yksilöyden suhde on edelleen sosiaalitieteissä ratkaisematon ongelma. Vetävätkö jotkin ihmiset ja ryhmät toisiaan puoleensa, magneettien tavoin? Ja jos niin on, niin hallitseeko yhtälailla toisinaan ihmisen välisyyttä hyljeksintä ja etäälle pakottaminen, kuten magneetin samanmerkkisten napojen välillä tapahtuu? Miten jäsentää konfliktit, antagonismit ja niiden sovittamisen pyrkimykset?


Evoluutioteoria on länsimaisen ajatteluperinteen mitassa uutuus. Vielä uudempia ovat etologia, ekologia ja genetiikka. Millaisia ovat ihmisyyden käsittämistapojen aiemmat historialliset muodot ja ilmentymät? Filosofiassa, taiteissa ja tieteissä, antiikista modernin eri vaiheisiin? Ei barbaareja ja orjia antiikissa käsitetty ihmisyyden ilmentymiksi. – Entä nyt? – Ja miten on naisten ja lasten kanssa, edelleen?


Jos taide on ihmisyyden ilmausta, voiko olla epäinhimillistä taidetta? Millaista on esimerkiksi inhimillinen tai epäinhimillinen musiikki? Meillä on mielikuvia siitä, miten ihmisiä on kuvattu maalaus- ja veistotaiteessa eri aikoina, mutta miten on muuttunut inhimillisyyden ja ihmisten välisten suhteiden kuvaaminen?


Goethe esitti kannan, joka ei ole käynyt pätemättömäksi: ajatusten ilmaiseminen on luontoa; ilmaistujen ajatusten vastaanottaminen tarjottujen kaltaisina on sivistystä.

 

* * *

 

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninkalassa
Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

 

Lisätiedot Tutkijaliitosta sähköpostitse tutkijaliitto at helsinki.fi tai puhelimitse (09)-633239 tai 045-3590818. Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 12. heinäkuuta mennessä sähköpostilla tai puhelimella. Osallistumis­maksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 12.8. mennessä Tutkijaliiton tilille.

 

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN!


Mielekäs elämä - filosofisia polkuja

Kriittinen korkeakoulu järjestää vuoden mittaisen filosofisten taitojen ja käytäntöjen opinto-ohjelman. Pääpaino on mielekkään elämän lähtökohtien tarkastelussa. Siinä keskeistä ovat hyveet ja niiden merkitys elämän kannalta.

Koulutus on tarkoitettu kaikille filosofisista kysymyksistä ja ajattelusta kiinnostuneille. Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole.

Vuoden opintokokonaisuus koostuu noin 140 tunnin lähityöskentelystä (15-18 h/kk.) Tähän sisältyy kerran kuussa torstaisin pidettävä seminaaripäivä (klo 9-16) sekä kaksi kertaa kuussa lauantaisin pidettävä puolen päivän kokoontuminen (n. klo 9-13).

Torstain seminaaripäivinä käsitellään eri hyveitä ja muita mielekkään elämän kysymyksiä. Lauantaikokoontumisissa tutustutaan aiheen kannalta kiinnostaviin filosofisiin teksteihin sekä käydään filosofisia dialogeja. Opinto-ohjelmaan kuuluu myös kaksi henkilökohtaista keskustelua filosofin kanssa sekä lopputyönä tehtävä essee.

Opettajina toimivat Elli Arivaara-Ebbe, Pia Houni, Jukka Laajarinne, Eero Ojanen ja Arto Tukiainen.

Vuoden mittaisen koulutuksen hinta on 1300 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset 23.8. mennessä.
Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15Ohjelma
Syksy 2013

Seminaaripäivät:

to 12.9. klo 9-16    Johdatusta mielekkään elämän ja hyveiden teemoihin
to 17.10. klo 9-16   Joustava ajattelu ja kohtuullisuus
to 14.11. klo 9-16   Sisäinen vapaus
to 12.12. klo 9-16   Rakkaus

Lauantait:

la 14.9. klo 9-13
la 28.9. klo 9-13
la 12.10. klo 9-13
la 26.10. klo 9-13
la 16.11. klo 9-13
la 30.11. klo 9-13
la 7.12. klo 9-13
la 14.12. klo 9-13


Kevät 2014

Seminaaripäivät:

to 16.1. klo 9-16     Kuolema
to 13.2. klo 9-16     Rohkeus
to 13.3. klo 9-16     Harmonia
to 24.4. klo 9-16     Oikeudenmukaisuus

Lauantait:

la 11.1. klo 9-13
la 18.1. klo 9-13
la 8.2. klo 9-13
la 15.2. klo 9-13
la 15.3. klo 9-13
la 29.3. klo 9-13
la 12.4. klo 9-13
la 26.4. klo 9-13

la-su 17.-18.5. Filosofinen viikonloppu
Filosofisen argymentaation intensiivikurssi, (Kaupunki-)filosofiaa kesäillan valossa -kurssi sekä Henki päällä? -uskonnollis-filosofinen symposiumi

***
Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:
FILOSOFISEN ARGUMENTAATION INTENSIIVIKURSSI
la-su 25.-26.5.2013 klo 11-17, Albertinkatu 27

Intensiivikurssilla opit argumentoimaan taitavasti ja vainuamaan huonojen argumenttien sudenkuopat. Opit loogisen päättelyn perusteet ja opit ymmärtämään myös logiikan sivuuttavaa argumentointia. Kurssilta saat mukaasi monipuolisen argumentoinnin ja retoriikan työkalupakin, jonka avulla keskustelet aiheesta kuin aiheesta balettimaisen ketterästi. Kurssilla käsitellään filosofisen argumentaation perusteet ja tutustutaan argumentaation ja retoriikan metodeihin.

Kurssin opetuksessa sovelletaan keskustelevaa oppimista sekä tekemällä oppimista ja muita uusimpia didaktisia menetelmiä. Luentojen rinnalla kuljetamme argumentaatiotyöpajaa, jossa juuri opittu soveltuu käytäntöön.

Kurssin kouluttaja on FM Severi Hämäri.

Kurssilla tavoitteena on:
1. Oppia argumentaation peruskäsitteet
2. Oppia argumentaation ja sen kritiikin teoriaa
3. Oppia argumentaatiometodeja
4. Oppia retorisia taitoja
5. Nostaa itseluottamusta puhumisen ja kirjoittamisen suhteen

Kurssin sisältö:
1. Argumentaation ja retoriikan suhde
2. Filosofisen argumentin rakenne
3. Retoriikan teoria ja metodit
4. Vasta-argumentti: argumentin tulkinta ja kritiikki
5. Argumentaatiotyöpaja ja harjoitteet

Hinta 70 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset 17.5. mennessä. Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään 17.5. mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen Kriittisen korkeakoulun toimistolle: 09-684 0010, ma-to klo 12-15 tai sähköpostitse info  at kriittinenkorkeakoulu.fi

***

(KAUPUNKI-) FILOSOFIAA KESÄILLAN VALOSSA

Miten filosofia tarkastelee kaupunkia? Millaista on hyvä elämä? Miten kauneus tai totuus liittyy hyvään elämään? Miten kaupungissa vaeltava ihminen löytää uusia havaintoja? Miten herättää uusia ajatuksia, näkökulmia ja tuntemuksia jo kauan sitten kirjoitettuja tekstien avulla? Tule mukaan filosofian kurssille, jonka teemana on kaupunki - erityisesti Helsinki. Kurssilla luetaan ja pohditaan yhdessä filosofisia tekstikatkelmia, tehdään käytännön harjoituksia, sovellutuksia ja kävelyretkiä kaupunkiympäristössä. Osallistuminen ei edellytä aiempia filosofian opintoja, mutta ne eivät ole haitaksikaan. Tavoitteena on aktiivinen yhteinen osallistuminen keskusteluun valituista teemoista, havaintojen tekeminen ja oivallusten päiväkirjan pitäminen.

Opettajina toimivat FT, dos. Arto Mutanen ja TeT, dos. Pia Houni.

Kurssi järjestetään Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27, Helsinki
(ja sovittuina ajankohtina ulkona).

Kurssin aikataulu:

ti 28.5.2013 klo 16.30 - 21.00
ke 29.5. klo 16.30 - 21.00
to 30.5. klo 16.30 - 21.00
ma 3.6. klo 16.30 - 21.00
ke 5.6. klo 16.30 - 21.00

Hinta 100 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset 21.5. mennessä Kriittisen toimistolle:
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15 tai infoa at kriittinenkorkeakoulu.fi

Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Kurssin järjestävät Kriittinen korkeakoulu ja Otavan Opisto.

Tervetuloa!

***

Henki päällä? - uskonnollis-filosofinen symposiumi

Filosofiklubi järjestää yhdessä Kulttuurikeskus Sofian kanssa

la 8.6.2013 klo 12-18 Vuosaari, kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28

Ohjelma:

11.30-12.00: Tulokahvit ja teet
12.00-13.00: Maailman uskontojen haasteet tänään: FT Tapio Tamminen
Kommentti: sinologi Pertti Seppälä
13.00-14.00: Uususkonnollisuuden nousu ajassamme: FT Tarja Kallio-Tamminen. Kommentti: uskontososiologi, VTM, FM Harri Peltola
14.00-15.00: Lounastauko
15.00-16.00: Ortodoksisen kirkon olemus ja identiteetti: Metropoliitta Ambrosius.  Kommenttipuheenvuoro TTK Juha Kuisma
16.00-17.00: Suomalainen usko: FL Eero Ojanen. Kommentti: professori,  FT Karl-Erik Michelsen
tauko
n.17.15-18.00: Paneeli: Alustajat ja osallistujat. Puheenjohtajana Juha Olavinen.


Osallistumismaksu 20 euroa, sis. lounaan ja kahvin.

Ilmoittautuminen Kriittisen korkeakoulun toimistolle: 09-684 0010, ma-to klo 12-15 tai sähköpostitse info at kriittinenkorkeakoulu.fi

Viktor Franklin logoteorian ja-filosofian perusteet (23.-24.3.) sekä Näkökulmia vapauteen: Liberalismin klassikoita & kritiikkiä (13.3.-22.5.)

***
VIKTOR FRANKLIN LOGOTEORIAN JA -FILOSOFIAN PERUSTEET
23.-24.3.2013, Annankatu, la klo 9-19, su 9-15

Wieniläinen filosofi Viktor E. Frankl (1905-1997) kehitti eksistenssianalyysiksi ja logoterapiaksi kutsutun oppinsa auttamaan ihmisiä etsimään arvopitoista ja tarkoituksentäyteistä sisältöä elämäänsä. Elämän mielekkyys ja merkitys ovat tänäänkin erittäin ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssi on johdantokurssi logoteoriaan ja -filosofiaan. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat niiden pohtimisen tärkeäksi työssään tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Kurssin opettaja FT Timo Purjo on väitellyt Viktor Franklin filosofiasta. Hän on suorittanut Viktor Frankl Institute of Logotherapyssä (Abelene, Texas, USA) Diplomate Educator of Logotherapy -tutkinnon ja on valittu VFIL:n kansainväliseen opettajakuntaan. Hän toimii myös Friends of Viktor Frankl Institute ry:n puheenjohtajana. Timo Purjolta on vuonna 2012 ilmestynyt kirja Viktor Franklin logoteoria - tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään. Kurssilaiset voivat ostaa kirjan ystävähintaan 20 e.

Kurssin järjestävät Kriittinen korkeakoulu ja Otavan Opisto. Kurssin hinta on 150 e. Ilmoittautuminen 15.3. mennessä: infoat kriittinenkorkeakoulu.fi.

Ohjelma:

La 23.3.

9-9.30 Tervetulokahvit ja esittäytyminen

9.30-10.30 Viktor Franklin logoteorian tausta: arvottavaa psykoterapiaa, logoterapiaa ja eksistenssianalyysiä. Logoteorian ainutlaatuinen ydin.

10.30-12  Universaalien arvojen, logoteorian tarkoitusreittien ja yksilöllisten tarkoitusten keskinäinen suhde

12-13 Lounas (omakustanteinen)

13-14 Omatunto tarkoitusaistina

14-15  Vastuullisuus ja vastuullisena oleminen

15-15.30 Iltapäiväkahvit

15.30-17.30 Logofilosofian holistinen ihmiskäsitys täydennettynä Lauri Rauhalan situationaalisuuden käsitteellä. Persoonallinen henkinen ja sen suhde lähikäsitteisiin. Henkisyys korkeamman tason tajunnallisuutena.

17.30-19  Katsaus logofilosofian mukaisiin ihmisen erilaisiin henkisiin ja eettisiin kykyihin. Henkinen uhmavoima ihmisen kehittymisen mahdollisuutena ja epätoivon ehkäisijänä.

Su 24.3.

9-10  Edellisen päivän kokemusten jakaminen

10-11.30 Ajan henki ja Viktor Franklin elämän, elämänfilosofian ja oppirakennelman muotoutuminen vuosina 1905-1946.

11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30-14.30 Viktor Frankl ainutlaatuisena persoonana ja tiennäyttäjänä. Viktor & I -elokuva.

14.30-15 Tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään.


***

Näkökulmia vapauteen
Liberalismin klassikoita & kritiikkiä


13.3.-22.5.2013 seitsemänä keskiviikkona klo 18-20, Albertinkatu 27

Jokaiselle kerralle jaetaan teksti, jonka pohjalta seminaarissa keskustellaan. Alustajina toimivat VTM Matias Huttunen ja FM Antti Heinonen. Kahvitarjoilu. Hinta 70 euroa. Ilmoittautumiset 6.3. mennessä: info at kriittinenkorkeakoulu.fi; 09-6840010.

Ohjelma:

13.3. Johdanto liberalismin käsitteeseen
Lockesta Nozickin ultraliberaaliin fantasiaan

20.3. Hobbes
Kaikkien sota kaikkia vastaan?

3.4. Rousseau
Yksilö ja yhteistahto

10.4. Mill
Vapaus ja hyöty

24.4. Kant
Tahdon autonomia

15.5. Liberalismin kritiikki
Marxilainen näkökulma

22.5. Vapauden ongelma nykyfilosofiassa:
Rawls ja reilun pelin harha

***
Syndicate content