kurssit

DEMOKRATIA NYKYMAAILMASSA

La 13.5. klo 12-16
Rikhardinkadun kirjasto, Rikhardinkatu 3, Helsinki

Kriittinen korkeakoulu järjestää keskustelupäivän aiheena Demokratia nykymaailmassa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Juha Olavinen.

Ohjelma

12.05-12.45 Risto Volanen: Suomalaisen demokratian perinne
12.50-13.30 Heikki Patomäki: Postdemokratia ja globaali demokratia
13.35-14.15 Emilia Palonen: Populismi ja demokratia
14.20-15.00 Kai Alhanen: Dialogi demokratiassa
15-16 Paneelikeskustelu

Vapaa pääsy, tervetuloa!


METSÄN FILOSOFIA

Aika: 17.-18.5. sekä 20.-21.5.2017
Paikka: Albertinkatu 27 ja Helsingin metsät
Hinta: 90 euroa
Ilmoittautuminen 9.5.2017 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle ( | 040 552 5959)

Metsä on Suomessa kaikkialla. Pääkaupunkimmekin näyttää ylhäältä käsin lähes metsältä. Metsä on siis kokemuksena keskeinen – mutta mitä metsä oikeastaan merkitsee ja miten se oikeastaan koetaan? Toista kertaa järjestettävä Kriittisen korkeakoulun Metsän filosofia –kurssi tarkastelee metsää ja sen kokemista filosofian keinoin. Mitä on metsä, mitä luonto? Mikä on metsän arvo ja millä sitä voidaan arvioida? Miten metsä vaikuttaa meihin ja miten sen koemme? Mitä on kauneus, mitä taas aitous? Mitä merkityksiä metsään liittyy kulttuurissa ja henkilökohtaisella tasolla?

Ohjelma:

Ke 17.5., klo 18-20 Akseli Huhtanen: Johdatus metsän filosofiseen tarkasteluun
To 18.5., klo 18-20: Filosofi, estetiikan tutkija Jukka Mikkonen: Metsäpolun filosofiaa
La 20.5., klo 11-16: Filosofinen retki Helsingin metsiin
Su 21.5., klo 11-16: Filosofinen retki Helsingin metsiin

Lisätietoja: http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/filosofia/metsan-filosofia/


SOKRAATTINEN DIALOGI

su 21.5. klo 10-15
Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12
Hinta: 50 euroa
Ilmoittautuminen 11.5. mennessä Kriittiselle korkeakoululle

Sokraattinen dialogi on ryhmäkeskustelu, jossa osallistujat tutkivat yhdessä jotain tärkeää filosofista kysymystä.  Keskustelun teema voi olla ennalta sovittu tai se voidaan myös valita yhdessä osallistujien kanssa! Sokraattinen dialogi ei edellytä aiempia filosofisia opintoja. Se tarjoaa osallistujille kokemuksellisen näkemyksen valittuun aiheeseen.

Lisätietoja: http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/sokraattiset-dialogit/


FOKUSOINNIN PERUSTAIDOT I

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/fokusoinnin-perustaidot-i/

 

Kuutena torstai-iltana

3.11-8.12.2016, klo 17.30-20.30.

Hinta: 210 euroa

 

Bene, Bulevardi 15 C

Ilmoittautuminen viim. 24.10.2016

 

Fokusointi on psykologi ja filosofi Eugene T. Gendlinin kehittämä käytäntö, joka perustuu meissä luonnollisena esiintyvään, mutta usein unohdettuun taipumukseen kuunnella kehoamme. Fokusoinnissa virittäydytään kuuntelemaan kehollisia merkitystuntemuksia, jotka kantavat sekä mennyttä että nykyhetkeä ja avautuvat tulevaan.

 

Metodilla ja sen kehittäjällä on juuret tiukasti fenomenologisen perinteen mullassa. Metodiin yleensä ja Gendlinin ajatuksiin erityisesti voi tutustua focusing.org -sivustolla.

 

Kurssin opettaa suomen ensimmäinen sertifioitu fokusointiohjaaja FT Virpi Lehtinen.

 

-

 

SOKRAATTISET DIALOGIT

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/sokraattiset-dialogit/

 

su 23.10.2016: Myötätunto

la 5.11.2016: Tasa-arvo

 

Kriittinen korkeakoulu,

Albertinkatu 27 a B 12 (5.11.), ja

Bene, Bulevardi 15 C (23.10.), Helsinki

Hinta 50 euroa / dialogi.

 

Sokraattinen dialogi on ryhmäkeskustelu, jossa osallistujat tutkivat yhdessä jotain tärkeää filosofista kysymystä.  Keskustelun teema voi olla ennalta sovittu tai se voidaan myös valita yhdessä osallistujien kanssa! Sokraattinen dialogi ei edellytä aiempia filosofisia opintoja. Se tarjoaa osallistujille kokemuksellisen näkemyksen valittuun aiheeseen.

 

Vetäjänä TeT, dos Pia Houni

-

 

PUOLUSTAUTUMINEN VERBAALISELTA VÄKIVALLALTA

https://puhujakoulu.wordpress.com/2016/09/20/puolustautuminen-verbaaliselta-vakivallalta-intensiivikurssi-5-6-11/

 

Intensiivikurssi 5.-6.11.2016

klo 11.00-17.30

Benen tiloissa, Bulevardi 15 C

Hinta: 160 euroa

 

Puolustautuminen verbaaliselta väkivallalta -intensiivikurssilla tutustumme verbaaliseen väkivaltaan vuorovaikutuksen ilmiönä. Perehdymme sen eri muotoihin ja ilmenemistapoihin sekä tilanteisiin, jotka laukaisevat väkivaltaista käyttäytymistä. Tarkastelemme myös viestintäkulttuureita, jotka sallivat tai rohkaisee väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Kurssilla opettelemme kohtaamaan tätä arkista väkivaltaa ja ennen kaikkea itse luopumaan vähitellen sen käytöstä tulemalla tietoiseksi omista tavoista olla väkivaltainen.

 

Kurssin opetusmuoto on osallistava ryhmätyöskentely, luentomuotoinen opetus ja ryhmäharjoitukset. Kurssin vastuuopettajina toimivat Kriittisen Korkeakoulun Puhujakoulun opettajat VTM Markus Neuvonen ja FM Severi Hämäri.

 

-

 

PUHETAIDON INTENSIIVIKURSSI

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/puhujakoulu/puhetaidon-intensiivikurssi/

 

Kurssi  järjestetään 12. – 13.11.2016 klo 11 – 17.30, Benessä osoitteessa Bulevardi 15.

 

Hinta: 130 euroa

 

Intensiivikurssilla perehdytään retoriikan alkeisiin ja erityisesti hyvän puhetaidon ytimeen: argumentaatioon sekä vakuuttamisen ja vaikuttamisen psykologiaan.

 

Intensiivikurssi vetää Severi Hämäri, FM, filosofian opettaja ja Kriittisen Korkeakoulun Puhujakoulun vastuuopettaja.Kriittisen korkeakoulun syksyn kurssit


FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI

tiistai-iltaisin 6.9. alkaen

Hinta: 100 euroa

Syksyn 2016 teemana on Olemassaolo ja maailma. Käsiteltävänä kirjoituksia mm. seuraavilta ajattelijoilta: Maurice Merleau-Ponty, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Klaus Held, Marcia Cavalcante-Schuback. Vetäjänä tutkija Miika Luoto.

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/

 

MAAILMASSA ON VIKAA

- pahan ongelma uuden ajan ajattelussa

Viikonloppukurssi 8.-9.10.

Hinta: 100 euroa

Maailmassa oleva paha kyseenalaistaa maailman mielekkyyden. Kurssilla käydään keskustelua pahasta ja filosofien pyrkimyksistä tulkita sitä Susan Neimanin kirjan Evil in Modern Thought pohjalta. Vetäjänä FM Lauri Snellman, joka aloittaa väitöskirjan kirjoittamisen pahan ongelman lähtökohdista.

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/maailmassa-on-vikaa/

 

KAUPUNGIN TEKIJÄT

- Kriittisiä näkökulmia asukasaktivismiin

Kurssi Kriittisellä korkeakoululla kuutena tiistai-iltana

18.10.-29.11.2016 (tauko 8.11.) klo 17-19.

Hinta: 100 euroa

Erilaiset vertaisverkostot ja uudet talouden muodot kukkivat internetissä ja kaduilla. Mistä tässä on oikein kyse? Mitä uutta ja mitä vanhaa on kaupunkiviljelyssä, ravintolapäivissä ja aikapankeissa? Miten näitä ilmiöitä voi tarkastella kriittisesti ja mielekkäästi? Tutkija Eeva Berglundin kurssilla tutustutaan kansalaisaktivismin perinteeseen ja sen uusimpiin ilmentymiin.

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/kaupungin-tekijat/

 

PUHETAIDON INTENSIIVIKURSSIT

5.-6.11. ja 12.-13.11.

Severi Hämärin opettamista Puhetaidon intensiivikursseista on tulossa lisää tietoa nettisivuillemme syyskuun aikana. Alustavasti voi ilmoittautua vaikka heti!

 

Syyskuussa myös kaksi seminaaritapahtumaa:

24.9. Sivistys-aiheinen seminaari Kirjasto 10:ssa: http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/yleisoluennot/sivistysseminaari-24-9/


17.9. Ihmisen lyhyt historia -seminaari Kulttuurikeskus Sofiassa: http://sofia.fi/ihmisen-lyhyt-historia-seminaari-la-17-9-2016/

Ajatusrinki – aikaa yhteisille ajatuksille

 

Mitä kauneus on? Voiko mistään asiasta olla täysin varma? Onko ihminen vapaa rakastamaan?

 

la-su 18.-19.6., klo 12-15

Kriittinen korkeakoulu,  Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki.

Hinta 60 euroa.

Vetäjänä taiteen maisteri ja filosofian praktikko Elise Liikala.

 

Ajatusrinki on taidelähtöiseen filosofointiin pohjautuva ryhmäkeskustelu. Ryhmässä osallistujia rohkaistaan kysymään ja löytämään omia vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Ajatusringissä ei luennoida filosofiasta eikä aikaisempi filosofinen tietämys ole oleellista. Jokaisella meistä on elämänviisautta, josta voi ammentaa. Jokainen tapaamiskerta on osallistujiensa näköinen: keskustelemme ryhmän itse tuottamasta ja valitsemasta kysymyksestä.


Viikonlopun aikana osallistujilla on mahdollisuus tuottaa keskustelujen lomassa myös oma pieni taideteos piirtämällä tai maalaamalla. Lisätietoa Ajatusringistä osoitteesta www.ajatusrinki.fi ja www.facebook.com/ajatusrinki


Sään salliessa voimme ryhmän toiveista riippuen kokoontua myös osan ajasta läheisessä puistossa.


Syksyn 2016 ensimmäinen Ajatusrinki-viikonloppu järjestetään 3.-4.9. todennäköisesti Rakkaus-teemalla.


Filosofisen praktiikan koulutus 2016-2018

 

24.9.2016 – 26.5.2018

Haku 24.8.2016 mennessä

Koulutuksen hinta yhteensä 3300 euroa

 

“Sellainen filosofin puhe on tyhjää, joka ei paranna inhimillistä kärsimystä. Samoin kuin sellaisella lääkärin taidolla, joka ei paranna ruumiin sairauksia, ei ole mitään virkaa, ei myöskään filosofialla ole virkaa, ellei se poista sielun kärsimystä.”

EPIKUROS (341-270 eaa)

 

Filosofisella praktiikalla on juurensa antiikin Kreikassa ja sille ominaisessa tavassa ymmärtää filosofia. Siinä filosofia liittyy kiinteästi inhimilliseen kokemukseen. Filosofinen praktiikka hyödyntää vahvasti Sokrateen dialogista työtapaa ja nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Suurin osa filosofisen praktiikan työskentelytavoista perustuu erilaisiin keskustelumuotoihin. Lähtökohtana on myös ajatus ihmetyksestä ja käsitys ihmisestä viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona.

 

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on koulutuksen päättyessä

– yleiskäsitys siitä, mitä filosofinen praktiikka on.

– perusvalmiudet harjoittaa erilaisia filosofisen praktiikan muotoja ja kehittyä niissä edelleen.

– valmiuksia reflektoida, mitä ”hyvä elämä” omalla kohdalla tarkoittaa ja millaisia käytännön tekoja sen edistäminen vaatii.

– taitoja hyödyntää filosofisia työskentelymenetelmiä suhteessa omaan ammattialaansa.

 

Hakuaikaa koulutukseen on keskiviikkoon 24.8. asti. Hakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään keskiviikkona 31.8. klo 18. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti haastattelukutsusta.

 

Koulutuksen sisällöstä, aikatauluista ja hakemisesta saa tietoa internetistä:

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofian-praktiikan-koulutus/

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofian-praktiikan-koulutus/#Haku

sekä Kriittisen korkeakoulun toimistolta:

040 552 5959, ma-to klo 12-14 info at kriittinenkorkeakoulu.fi

 

--

 

Puhujakoulu 2016-2017

 

8 viikonloppuna

10.9.2016-7.5.2017

Ilmoittautuminen 22.8. mennessä

Koulutuksen hinta yhteensä 1600 euroa

 

Puhujakoulun syksyllä 2016 alkavaan koulutusohjelmaan voi ilmoittautua 22.8.2016 mennessä.

 

Missä hyvää puhetaitoa tarvitaan? Esittelyissä, kokouksissa, tiimityössä, neuvotteluissa, opetus- ja kasvatustyössä, luennoissa, konfliktitilanteissa, parisuhteissa, työpaikkahaastatteluissa, politiikassa, diplomatiassa, väittelyissä, myyntityössä, johtamisessa, nettiviestinnässä, puhelimessa… Niinpä niin, ihan kaikessa.

 

Miksi puhujakoulu? Puhujakoulussa puhetaitoa voi kartuttaa kokeneiden ohjaajien opastuksella pienessä  ryhmässä yksilöllisesti, rauhassa, yhdessä pohtien. Osallistujilla on hauskaa, saaden samalla lisää esiintymistottumusta ja -varmuutta taitojen ja tietojen karttuessa.

 

Puhujakoulun vastaavan opettajan Severi Hämärin sanoin (puhujakoulu.wordpress.com): ”Hyvää puhujaa kuunnellaan. Taidokas puhuja osaa tilanteeseen takertumatta puhua aina sopivalla tavalla: oivaltaa ja huvittaa, liikuttaa ja herkistää, puolustaa kuulijoidensa kunniaa sekä rauhoittaa tulehtuneita tilanteita. Mestaripuhuja tuntee itsensä ja omat vahvuutensa."

 

Lisää tietoa internetistä:

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/puhujakoulu/Kriittiselle korkeakoululle on tulossa Metsän filosofia –kurssi  27.-28.4. sekä 7.-8.5.2016

 

Paikka: Albertinkatu 27 ja Helsingin metsät

Hinta: 90 euroa

 

Suomessa metsä on kaikkialla: se rajaa ihmisasutusta, näkyy kulttuurissa, on monenlaisen taloudellisen toiminnan perusta ja virkistyksen lähde. Harvoin kuitenkaan pysähdymme pohtimaan metsän olemusta, merkitystä ja vaikutuksia.

Metsän filosofia -kurssilla tarkastellaan filosofian keinoin metsää ja metsässä olemista. Mitä on metsä, mitä luonto? Mikä on metsän arvo ja millä sitä voidaan arvioida? Miten metsä vaikuttaa meihin ja miten sen koemme? Mitä on kauneus, mitä taas aitous? Mitä merkityksiä metsään liittyy kulttuurissa ja henkilökohtaisella tasolla?

Kurssi muodostuu kahdesta luennosta sekä kahdesta metsäretkestä, joiden aikana filosofoidaan, tehdään havaintoja metsästä ja pohditaan omaa suhdetta metsäkokemukseen. Suhde metsään voi olla monenlainen: taloudellinen, pyhyyttä kokeva, esteettinen, turvaa hakeva, uhkaa kokeva, villiyttä ihannoiva, tieteellis-rationalisoiva tai virkistyshakuinen. Kurssi auttaa ymmärtämään eri metsäsuhteita ja rakentamaan siltoja niiden välille, sitoutumatta minkään tietyn metsä-näkökulman puolustamiseen. Samalla kurssi toimii johdantona filosofiseen metsäretkeilyyn. Kurssin oheislukemisto jaetaan luentokertojen päätteeksi.

Mukaan tarvitaan vain maastokelpoiset kengät, pohtiva asenne ja metsäsuhde (etäinenkin käy). Ennakkotietoja filosofiasta tai metsätieteistä ei vaadita.


Kurssin vastaavana opettajana toimii VTK Akseli Huhtanen. Luentokerroille tulee mahdollisuuksien mukaan asiantuntijoita alustamaan.


Aikataulu:

ke 27.4. klo 18-20

to 28.4. klo 18-20

la 7.5. klo 11-16

su 8.5. klo 11-16


Ilmoittautuminen viimeistään 18.4.2016 osoitteeseen: info at kriittinenkorkeakoulu.fi, 040 552 5959, ma-to klo 12-14.


Haku Gender and Philosophy -verkoston ensimmäiseen kesäkouluun Reykjavikissa toukokuun lopulla on nyt auki 15.2 asti. Vuoden 2016 toinen kesäkoulu järjestetään elokuun lopulla Jyväskylässä ja sen hakukuaika aukeaa 1.3 ja päättyy 15.5. Tarkempaa tietoa verkostosta ja kesäkouluista löydät tästä:

 

www.genderandphilosophy.hi.is


Filosofian klassikoita -seminaari ti klo 17-18.30, alkaen 19.1.

Demokratia, markkinat ja identiteetti to klo 17-19, alkaen 28.1.

Sokraattiset dialogit 23.-24.1. ja 2.-3.4.

Puhetaidon intensiivikurssit 20.-21.2. ja 14.-15.5.

Traditionaalisen tantran kurssi joogan filosofiasta 13.-14.2.

Kaupunkiympäristöstä filosofian valossa 4.4.-9.5.2016.

 

-

 

FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/

 

tiistaisin klo 17 – 18.30, 19.1. alkaen,

Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27 a B 12

 

Seminaarissa tarkastellaan olemassaolon ongelmia mannermaisessa nykyfilosofiassa. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina.

 

Kevään 2016 teemana on filosofia ja taide. Seminaarissa keskitytään lukemaan erilaisia aiheeseen liittyviä lyhyitä tekstejä viimeisen sadan vuoden ajalta, mannermaisesta filosofiasta ja sen liepeiltä.

 

Vetäjänä on FL, tutkija Miika Luoto.

 

Tule rohkeasti mukaan!

 

Hinta 100 euroa / 12 kertaa.

 

Ilmoittautuminen 11.1. mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Peruutukset voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

Seminaari järjestetään yhteistyössä OK-Opintokeskuksen kanssa.

 

-

 

DEMOKRATIA, MARKKINAT JA IDENTITEETTI

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/filosofia/demokratia-markkinat-ja-identiteetti/

 

Kriittisellä korkeakoululla, osoitteessa Albertinkatu 27

Torstai-iltaisin klo 17-19, alkaen 28.1.2016

Hinta: 130 / 90 euroa*

 

Elämme keskellä yhteiskunnallista epävakautta ja murrosta. Yhteiskuntajärjestys ja talous ovat monien haasteiden edessä. Yhteiskuntafilosofia tarjoaa keinoja arvioida muutosten suuntaa ja haasteiden suuruutta. Demokratia, talous ja identiteetti -kurssilla pureudutaan länsimaisen poliittisen ajattelun perinteeseen ja tulkitaan nyky-yhteiskuntaa sen valossa. Lähestymme demokratiaa ja sen edellytyksiä, taloutta ja talouskeskustelua osana yhteiskuntaa sekä identiteettipolitiikan ja uskonnon roolia nyky-yhteiskunnassa.

 

Käsittelemme moniarvoista demokratiaa ja sen perusteita yhteiskunnassa. Mitä on demokratia ja miten se edellyttää eri yhteiskunnallisten intressien kiistelyä? Miten aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja verotus muodostavat demokraattisen valtiojärjestyksen perustan? Miksi autoritaarinen oikeistoradikalismi ja uskonnollinen fundamentalismi uhkaavat nykyisin avointa yhteiskuntaa?

 

Tarkastelemme myös talouden ja yhteiskunnan suhdetta. Miten libertarismi ja uusliberalismi haastavat valtiokeskeisen sääntely-yhteiskunnan? Mitä maailmankuvia ja yhteiskunnallisia intressejä on talousajattelun ja –keskustelun takana?

 

Tutkimme myös elämäntyyliin, ympäristöön, sukupuoleen ja uskontoon liittyvien kysymysten nousua politiikan keskiöön. Miksi elämäntyyliin ja identiteettiin liittyvät kysymykset ovat korvanneet aikaisemmat luokkien ja eturyhmien tulonjakoon liittyvät kysymykset politiikan keskiöstä? Miksi uskonto ei hävinnyt politiikasta, ja miten uskonto ja moniarvoinen demokratia voivat tukea toisiaan yhteiskunnassa? Mitä vaihtoehtoja ihmisyyden ja sivistyksen näkökulma tuo nykyisin yhteiskuntaa balkanisoivalle identiteettipolitiikalle?

 

Kurssilla luennoi asiantuntevia suomalaisia tutkijoita, dosentteja, filosofeja, yhteiskuntatieteilijöitä ja poliittisen taloustieteen tutkijoita. Kurssin vastuuopettajat ovat VTM Reima Launonen ja FM Lauri Snellman.

 

* Alennettu hinta opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille. Ilmoitathan mahdollisen alennusperusteen ilmoittautumisen yhteydessä!

 

Ilmoittautuminen 20.1.2016 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Kerro samalla mahdollisesta alennusperusteesta. Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

-

 

Sokraattiset dialogit

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/sokraattinen-dialogi-syksy-2015/

 

Sokraattiset dialogit pidetään viikonloppuisin la-su klo 12-15.

 

Tulevat viikonloput teemoineen ovat

la-su 23.-24.1.2016: Koti

la-su 2.-3.4.2016: Valinta

 

Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki

Hinta 60 euroa / viikonloppu.

 

Vetäjänä TeT, dos Pia Houni

 

Mitä on sokraattinen dialogi?

 

Sokraattinen dialogi on ryhmäkeskustelu, jossa osallistujat tutkivat yhdessä jotain tärkeää filosofista kysymystä.  Keskustelun teema voi olla ennalta sovittu tai se voidaan myös valita yhdessä osallistujien kanssa! Sokraattinen dialogi ei edellytä aiempia filosofisia opintoja. Se tarjoaa osallistujille kokemuksellisen näkemyksen valittuun aiheeseen.

 

-

 

PUHETAIDON INTENSIIVIKURSSIT

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/puhujakoulu/puhetaidon-intensiivikurssi/

 

20.-21.2.2016 ja

14.-15.5.2016

 

Miten opitaan hyväksi puhujaksi?

Mihin puhetaitoa tarvitaan?

Miten esiintyä rauhallisesti ja vakuuttavasti?

 

Missä hyvää puhetaitoa tarvitaan? Esittelyissä, kokouksissa, tiimityössä, neuvotteluissa, opetus- ja kasvatustyössä, luennoissa, konfliktitilanteissa, parisuhteissa, työpaikkahaastatteluissa, politiikassa, diplomatiassa, väittelyissä, myyntityössä, johtamisessa, nettiviestinnässä, puhelimessa… Niinpä niin, ihan kaikessa.

 

Intensiivikurssilla perehdytään retoriikan alkeisiin ja erityisesti hyvän puhetaidon ytimeen: argumentaatioon sekä vakuuttamisen ja vaikuttamisen psykologiaan.

 

Intensiivikurssi vetää Severi Hämäri, FM, filosofian opettaja ja Kriittisen Korkeakoulun Puhujakoulun vastuuopettaja.

 

Kurssi järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki.

 

Hinta: 130 euroa

 

Aika: Järjestämme keväällä 2016 kaksi Puhetaidon intensiivikurssia.

Ensimmäinen järjestetään la – su 20. – 21.2.2016 klo 11 – 17.30.

Toinen järjestetään 14. – 15.5.2016 klo 9 – 15.30.

 

Ilmoittautumiset ensimmäiselle kurssille 11.2.2016 mennessä, ja toiselle kurssille 6.5.2016 mennessä Kriittisen korkeakoulun toimistolle. Peruutukset maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti, ilmoittautumisajan jälkeen perimme 50 % osallistumismaksusta.

 

Osallistavan luonteen tähden kurssille mahtuu vain 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

 

Lue lisää puhetaidosta: puhujakoulu.wordpress.com

 

-

 

Traditionaalisen tantran kurssi

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/filosofia/traditionaalisen-tantran-kurssi/

 

la-su 13.-14.2.2016,

kello 11.30-15.00

Benessä, osoitteessa Bulevardi 15, Helsinki

Hinta: 70 euroa

 

Tervetuloa tutkimaan tantran filosofiaa! Kurssilla on tarkoitus perehtyä tantriseen maailmankuvaan sellaisena kuin se välittyy suoraan tantramestareilta. Koulukuntien jaottelu ja muu akateeminen tarkastelu on tarkoitus pitää sivuosassa ja keskittyä niihin asioihin, joista kirjallista aineistoa ei juuri ole.

 

Joogan harjoituksen taustalla vaikuttavaa rikasta traditiota valottaa Miska Käppi joogakoulu Shaktasta. Miska on opiskellut lukuisien traditionaalisten opettajien ohjauksessa ympäri maailmaa. Hän on käyttänyt suuren osan elämästään veda-tutkimukseen ja on asiantuntija traditionaalisessa joogamenetelmässä. Hän pitää myös suomalaista perinnettä todella suuressa arvossa. Miska vietti lähes vuosikymmenen Intiassa opiskellen henkilökohtaisesti lukemattomien jooga- ja meditaatiomestareiden kanssa. Opintoja on kertynyt koko skaalalta aina Varanasin Sanskrit-yliopiston rehtorin Dr. Vagish Shastrin yksityistunneista keskusteluihin vaeltavien pyhien miesten kanssa. Tutkimus ei ole rajoittunut vain Etelä-Aasiaan vaan syvä kiinnostus muinaisen Egyptin kulttuuriin on myös ollut aina läsnä. Miska onkin vuosien varrella toiminut oppaana muun muassa Kairossa, Gizassa sekä Luxorissa.

 

Lisätietoja tantrasta ja kurssin opettajasta:

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tantra

http://shakta.fi/miska/

 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4.2.2016. Kurssi-ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ilmoittautumisajan päättymiseen 4.2. saakka. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta/kurssilta poisjäännistä veloitamme puolet (50 %) kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

 

-

 

KAUPUNKI INNOITTAA ETSIMÄÄN HYVÄÄ ELÄMÄÄ FILOSOFISESTA SUUNNASTA

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/kaupunkifilosofiaa/

 

4.4.–9.5. 2016

Albertinkatu 27 & Suomenlinna & Helsinki

 

Millainen on ympäristön merkitys elämän innoittajana? Millaista on hyvä elämä? Miten kauneus tai totuus liittyvät hyvään elämään? Miten kaupungissa vaeltava ihminen löy-tää uusia havaintoja? Miten herättää uusia ajatuksia, näkökulmia ja tuntemuksia jo kauan sitten kirjoitettuja tekstien avulla? Miten filosofia auttaa tämän problematiikan jäsentämisessä?

 

Tule mukaan filosofian kurssille, jonka teemana on kaupunki, ympäristö ja hyvä elämä. Kurssilla luetaan ja pohditaan yhdessä filosofisia tekstikatkelmia, tehdään käytännön harjoituksia, kävelyretkiä Helsingin ja Suomenlinnan ympäristössä. Osallistuminen ei edellytä aiempia filosofian opintoja. Tavoitteena on yhteinen osallistuminen keskusteluun valituista teemoista, havaintojen tekeminen ja oman ”kaupunkikartan” tekeminen. Kurssimateriaali jaetaan opiskelijoille ennen kurssin alkua.

 

Opettajina toimivat FT, dos. Arto Mutanen ja TeT, dos. Pia Houni.

 

Kurssi järjestetään Kriittisellä korkeakoululla, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki

(ja sovittuina ajankohtina eri puolilla kaupunkia).

 

Kurssin aikataulu:

ma 4.4. klo: 17.00 – 21.00

la 16.4. klo: 10.00–17.00

la 23.4. klo: 10.00–17.00

ma 9.5. klo: 17.00 – 21.00

 

Lisätietoa mm. kurssin hinnasta luvassa lähiaikoina!


SOKRAATTINEN DIALOGI - MITÄ ON ERILAISUUS?

 

Aika: Torstai 14.5.2015 kello 10:45-15:45

Paikka: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki

Kouluttaja: FT Sari Mattila

 

Sokraattinen Dialogi on ryhmäkeskustelun muoto, jossa osallistujat yhdessä pohtivat ja tutkivat jotain tärkeää filosofisluonteista kysymystä. Sokraattinen dialogi ei edellytä filosofisia opintoja, ainoastaan aitoa halua pohtia ajattelun ja kokemuksien luonnetta yhdessä muiden kanssa. Sokraattinen dialogi menetelmänä korostaa mm. kuuntelemisen tärkeyttä, toisten kanssa työskentelyä, toisten kunnioittamista, luovuutta ja omien kokemusten keskeisyyttä maailman hahmottamisessa ja ymmärrysprosessissa. Menetelmää käytetään paljon mm. koulutuksessa, tutkimuksessa, kouluissa, erilaisten ryhmien kanssa työskentelyssä ja vankiloissa.

Tämänkertaisena yleisteemana on maailmankansalaisuus ja erilaisuus. Elämme maailmassa, joka muuttuu koko ajan. Tarkempana kysymysehdotuksena on ”Mitä on erilaisuus?”. Osallistujien kanssa voidaan etukäteen vielä pohtia kysymystä.

Nimensä Sokraattinen Dialogi on saanut filosofi Sokrateen (470-399) mukaan. Sokrates korosti filosofisen keskustelun tärkeyttä hyvän elämän tavoittelussa. Sokraattisen Dialogin ryhmäkeskustelun menetelmän kehitti saksalainen Leonard Nelson (1882-1927). Hänen mukaansa menetelmällä voidaan tutkia filosofisia, eettisiä, elämään ja maailmaan liittyviä kysymyksiä. Nelsonin oppilas Gustav Heckman (1898-1996) käytti menetelmää aikuiskasvatuksessa ja opettajakoulutuksessa. Ranskalainen filosofi Pierre Hadot (1922-2010) pitää filosofiaa elämäntapana, joka näkyy arkielämässä. Aluksi arkinen elämäntapa tunnistetaan, sitten se nähdään uudessa valossa, jotta elämästä voi kummuta jotain uutta arkipäivään.

 

FT, Sari Mattila, toimii vierailevana professorina Indian Institute of Managementissa Bangaloressa, jossa hänen työkenttänään ovat mm. organisaatiokäyttäytyminen, yritysetiikka ja dialogimenetelmät. Sokraattinen dialogi ja sen sovellukset ovat osa näistä dialogimenetelmistä. Hän tutkii tällä hetkellä viisautta ja tietämistä organisaatioissa sekä naisten yrittäjyyttä.

 

Osallistujamäärä: Max 12 henkilöä.

Hinta: 40,-

Ilmoittautuminen: Sunnuntaihin 10.5. mennessä osoitteeseen info at kriittinenkorkeakoulu.fi. Ilmoittautuminen on sitova.

 

FILOSOFISEN PRAKTIIKAN KOULUTUS

27.9.2014 – 28.5.2016, Helsinki


“Filosofia on elämäntapa, niin harjoituksena kuin pyrkimyksenä viisauden saavuttamiseen, sekä päämääränä, itse viisautena. Sillä todellinen viisaus ei ainoastaan saa aikaan tietoa: se tekee olemisestamme erilaista.”

- Pierre Hadot


Mitä on filosofinen praktiikka?

Filosofisella praktiikalla on juurensa antiikin Kreikassa ja sille ominaisessa tavassa ymmärtää filosofia. Siinä filosofia liittyy kiinteästi inhimilliseen kokemukseen. Filosofinen praktiikka hyödyntää vahvasti Sokrateen dialogista työtapaa ja nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Suurin osa filosofisen praktiikan työskentelytavoista perustuu erilaisiin keskustelumuotoihin. Lähtökohtana on myös ajatus ihmetyksestä ja käsitys ihmisestä viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona.

Historian kuluessa filosofiasta kuitenkin muotoutui erikoistunut tieteenala, jota harjoitetaan ammattimaisesti yliopistoissa. Samalla filosofiaa alettiin pitää epäkäytännöllisenä ja vieraana arkielämälle. Akateemisen käänteen vastareaktiona osa filosofeista on alkanut tarkastella taas filosofian merkitystä jokapäiväiselle elämälle. Tästä on muotoutunut perinne, jota kutsutaan filosofiseksi praktiikaksi. Filosofinen praktiikka yhdistää teorian ja käytännön. Se pyrkii elvyttämään antiikin hengen ja osoittamaan filosofian käytännön merkityksen. (ks. Knox 2013, v)

Erilaisia filosofisen toiminnan muotoja ovat muun muassa sokraattinen keskustelu, filocafe, filosofia koulussa sekä muut lapsille ja nuorille suunnatut toiminnat, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Filosofisen praktiikan lähestymistapaa hyödynnetään maailmalla esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa ja yritysmaailmassa. Keskiössä on tällöin filosofinen dialogi erimuodoissaan. Filosofisen praktiikan alalla on kansallisia ja kansainvälisiä yhdistyksiä, aikakauslehtiä ja konferensseja. Filosofisen praktiikan koulutuksia järjestetään useissa eri maissa ja se on kansainvälinen ilmiö.

Vuonna 2011 Suomessa perustettiin Filosofisen Praktiikan verkosto FiPra. Sen tarkoituksena on yhdistää Suomessa eri aloilla toimivia filosofeja. Verkosto toimii pohjoismaisen Nordic Philosophical Practioners NPP:n suomalaisena verkostokumppanina. FiPran nettisivuilla voi tutustua filosofisen praktiikan erilaisiin muotoihin ja suomalaisiin toimijoihin. Osoite löytyy esittelytekstin lopusta.

Kriittinen korkeakoulu on tarjonnut filosofisen praktiikan koulutusta vuodesta 2009. Tähän mennessä on toteutunut kaksi kahden vuoden koulutuskokonaisuutta ja erilaisia lyhytkursseja sokraattisesta keskustelusta sekä filosofin vastaanottotoiminnasta.

 

Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet?

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on koulutuksen päättyessä

- yleiskäsitys siitä, mitä filosofinen praktiikka on.

- perusvalmiudet harjoittaa erilaisia filosofisen praktiikan muotoja ja kehittyä niissä edelleen.

- valmiuksia reflektoida, mitä ”hyvä elämä” omalla kohdalla tarkoittaa ja millaisia käytännön tekoja sen edistäminen vaatii.

- taitoja hyödyntää filosofisia työskentelymenetelmiä suhteessa omaan ammattialaansa.

 

Kenelle koulutus on suunnattu?

Filosofi ei ole varsinainen ammattinimike, eikä esimerkiksi filosofisen praktiikan harjoittamiseen ole säädettyjä pätevyysehtoja. Näin ollen myöskään koulutukseemme ei ole ehdottomia pääsyvaatimuksia. Ensisijaisesti haluamme kuitenkin korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on vähintään filosofian yliopistotason perusopinnot tai muulla tavoin saavutetut vastaavat tiedot. Filosofian perustietoja voi myös täydentää koulutuksen aikana.

Kun filosofian perustiedot ovat hallinnassa, soveltuu koulutus hyvinkin laajasti eri alan ammattilaisille. Koulutus soveltuu koulutustaustaltaan terveydenhuoltoalan, opetusalan, sosiaalialan, yhteiskuntatieteiden, taidealojen ammattilaisten tai erilaista auttamis- ja ohjaamistyötä tekeville kuten valmentajille, työnohjaajille, terapeuteille, kouluttajille ja sosiaalityöntekijöille. Koulutus sopii erityisen hyvin filosofian opiskelijoille, jotka haluavat täydentää opintojaan.

 

Mitkä ovat koulutuksen keskeiset opetussisällöt?

Koulutuksessa perehdytään filosofisen praktiikan historiaan ja nykypäivään: tarkastellaan sen juuria antiikin filosofiassa, keskeisiä moderneja toimijoita, keskeistä kirjallisuutta ja erilaisia käytännön muotoja. Filosofian traditioon tutustutaan filosofisen praktiikan näkökulmasta ja pyritään nostamaan esille filosofisen praktiikan näkökulmasta erityisen hedelmällisiä ajattelijoita ja lähestymistapoja. Tarkastelussa ovat myös filosofin erilaiset työkalut, erilaiset päättelyn ja argumentaation taidot.

Koulutuksessa painotetaan käytännön harjoituksia. Koulutuksen aikana harjoitellaan mm. sokraattisen keskustelun menetelmää, filosofisen vastaanoton pitämistä sekä filosofista kirjoittamista eri muodoissaan. Toisena harjoitusten muotona on osallistuminen asiakkaana filosofin vastaanotoille. Lisäksi koulutukseen kuuluvat erilaiset henkiset ja fyysiset harjoitukset, joiden tarkoituksena on auttaa osallistujaa reflektoimaan, kuka minä olen filosofina ja mitä hyvä elämä kohdallani tarkoittaa ja kuinka voin sitä edistää. Osana koulutusta laaditaan lopputyö, jossa erikoistutaan yhteen filosofisen praktiikan muotoon.

Opinnot koostuvat 7:stä opetuskokonaisuudesta. Niiden tavoitteena on antaa monipuolinen teoreettinen ja käytännöllinen tietämys opiskelijalle filosofisen praktiikan toiminnasta. Opintojen alkuvaiheessa painottuu kirjallisuus ja pohjatiedon hankkiminen, mutta varsin pian mukaan tulee myös käytännön harjoitteita, kuten sokraattinen dialogi ja pariharjoitukset. Opintojen loppupuolelle sijoittuu lyhyt harjoittelujakso, jossa sovelletaan filosofisia lähtökohtia. Tämä harjoittelujakso niveltyy osaksi opiskelijan kirjallista lopputyötä. Opintojen kaikki osa-alueet suorittanut opiskelija saa todistuksen lisäksi opinnoistaan myös diplomin.

Jokainen opiskelija saa tarkemman ja yksityiskohtaisemman opetusohjelman koulutukseen hyväksytyksi tulemisen jälkeen.

 

Opintokokonaisuudet ovat pääpiirteissään seuraavat:

1. Orientoituminen opiskeluun

2. Filosofisen praktiikan historia ja menetelmät

3. Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

4. Filosofisen praktiikan aiheita ja toiminta-alueita

5. Filosofisen praktiikan harjoitukset

6. Opiskelijan omat harjoitukset

7. Opiskelijan lopputyö ja näyttökoe

 

 

Koulutuksen aikataulu ja paikka

Filosofisen praktiikan koulutus on kaksivuotinen ja alkaa orientoivilla opinnoilla la 27.9.2014. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, yksilövastaanotoista, kotitehtävistä, käytännöllisestä harjoittelusta ja lopputyöstä.

Opetus järjestetään viikonloppuisin ja arki-iltaisin. Koulutuksen laajuus on yhteensä noin 285 tuntia yhteistä opetusta. Laskennallisesti tunnit jakaantuvat siten, että lähiopetuksen määrä on noin 285 opetustuntia. Se sisältää n. 2-3 krt yksilövastaanottoa per opiskelija. Lisäksi tarvittaessa muuta harjoitteluluontoista opetusta.

Lähiopetukset on pyritty rakentamaan siten, että niitä on mahdollista suorittaa työn ohessa. Kuukaudessa on 1-2 seminaaripäivää (klo: 10.00-17.00) ja muu opetus tapahtuu 2-3 iltana kuukaudessa (yleensä klo: 17.00-20.30). Opetus tapahtuu pääasiassa Kriittisen korkeakoulun tiloissa.

Kaikilla opetuskokonaisuuksilla on vastuuopettaja, jonka puoleen voi kääntyä jaksoon liittyvistä asioista. Lisäksi jaksoilla vierailee tuntiopettajia, jotka osaavat parhaiten neuvoa opiskelijaa omista tehtävistään. Tarkempia sisältökuvauksia voi alustavasti kysellä koulutuksen vastaavilta opettajilta sähköpostilla: pia.houni [at] uta.fi / anu.s.virtanen [at] helsinki.fi

Paikka: Kriittisen korkeakoulun tilat, Albertinkatu 27, Helsinki.

 

Syksy 2014

la 27.9. klo 10-17  Orientoituminen opiskeluun

ti 30.9. klo 17-19.30 Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

la 4.10. klo 10-17  Filosofisen praktiikan historia ja menetelmät

la 1.11. klo 10-17 Filosofisen praktiikan historia ja menetelmät

ti 4.11. klo 17-19.30 Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

pe 21.11. klo 10-17 Henkiset harjoitukset

la 22.11. klo 10-14 Sokraattinen dialogi

ti 25.11. klo 17-19.30 Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

ti 9.12. klo 17-19.30 Filosofisen praktiikan luku- ja kirjoitusharjoitukset

la 13.12. klo 10-17 Filosofisen praktiikan historia ja menetelmät


Kevään 2015 ohjelma julkaistaan mahdollisimman pian.


Koulutuksen vastuuhenkilöt

Koulutuksen vastuuhenkilöinä ovat TeT, dos Pia Houni ja FM Anu Virtanen.

Kouluttajina toimivat lisäksi mm. Arto Tukiainen, Jukka Laajarinne, Elli Arivaara-Ebbe, Eero Ojanen ja muut suomalaiset filosofisen praktiikan ammattilaiset ja aiheesta kirjoittavat henkilöt.

Koulutuksen hinta

Kokonaishinta on 2900,-. Mahdollisuus maksaa kuukausierissä.


Hakuohjeet

Hakuaika koulutukseen on perjantaihin 22.8. mennessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään keskiviikkona 3.9. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti haastattelukutsusta.

Kirjoita hakemuksessa vapaamuotoisesti, miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta ja miten arvioit voivasi hyödyntää koulutusta? Liitä hakemukseen perustutkintotodistukset sekä merkinnät suoritetuista filosofian opinnoista.

Hakemukset postitetaan osoitteella:

Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki


Lisätietoa koulutuksesta saa Kriittisen korkeakoulun toimistolta:

(09) 684 0010, ma-to klo 12-14

info at kriittinenkorkeakoulu.fi


Lisätietoa filosofisesta praktiikasta:

Filosofisen praktiikan sivusto: www.filosofit.fi/FiPra/

Pia Houni & Perttu Salovaara (toim.) Filosofi tavattavissa. Niin & Näin.

http://netn.fi/filosofi-tavattavissa

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa.


Syndicate content