Espoo

Individualismi ja yhteisöllisyys ajassamme: Søren Kierkegaard 200 vuotta

Tiistaina 10.9.2013, Ravintola Johannes, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo

Tervetuloa juhlistamaan Søren Kierkegaardin syntymän 200-vuotisjuhlaa!

”Tämän ajan, historian, koko ihmiskunnan on kuljettava ’yksilön’ käsitteen kautta.”
Tiedot, taidot, teot ja uskot ravistavat koko olemassaoloamme. Niiden pulmia ei ratkota kamppailematta ja kilvoittelematta, muuttumatta ja mullistumatta. Ne eletään ja koetaan ainutlaatuisina yksilöinä. Kukaan ei käy läpi tätä tai tuota niin kuin sinä tai minä. Tanskalaisen Søren Kierkegaardin (1813–1855) ajattelu oli tätäkin. Hän ei puhunut vain yksilöstä vaan myös yksilön käsitteestä, yksilöllisyyden mieltämistä ohjaavista ei-yksilöllisistä ajatusvälineistä. Lisäksi hän korosti historiaa, ihmiskuntaa ja Jumalaa yliyksilöllisinä voimina, jotka ehdollistivat yksilön mieltämistä. Ei ole yksilöä yhteisöttä. Miten individualismi näyttäytyy ajassamme? Voiko se olla sopusoinnussa yhteisöllisyyden kanssa? Mikä merkitys yksilön valinnoilla on yhteiskunnalle?

Ohjelma alkaa klo 18
Kuka oli Søren Kierkegaard?
kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen (suomeksi)

Teemakeskustelu
puheenjohtaja: yhteiskunnallinen keskustelija, esseisti Jukka Relander
Krista Kiuru, opetusministeri
Hilkka Olkinuora, pappi, toimittaja
Henrik Marstal, muusikko
Rasmus Quistgaard, projektijohtaja, Kierkegaard 2013 

Keskustelun kieli on englanti. Klo 19.30 päättyvän keskustelun jälkeen esitetään tanskalaiselokuva SuperClásico (Ole Christian Madsen, 2011). Tarjolla kahvia ja pikkupurtavaa.

Tilaisuus on ilmainen, mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen viimeistään 5.9. Ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumiset (viim. 5.9.2013):
www.hanaholmen.fi


Individualism och kollektivism i vår tid: Søren Kierkegaard 200 år

Tisdag 10.9.2013, Restaurang Johannes, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland

Välkommen att fira 200-årsjubileum av Søren Kierkegaards födelse!


”Vår tid, historia, hela mänskligheten ska betraktas genom begreppet ´individen´.”
Våra kunskaper och förmågor, det vi gör och tror på rubbar om hela vår existens. Konflikter och problem som uppstår i interaktionen mellan dessa går inte att lösa utan att kamp och ansträngning, utan förändring och omvälvning. Vi upplever och behandlar dem som unika individer. Ingen lever igenom enstaka händelser som du eller jag.
Søren Kierkegaards (1813–1855) verk behandlade bland annat dessa teman. Han talade inte bara om individen utan också om begreppet individen, de icke-individuella tankeverktyg som påverkar hur individen och dess roll uppfattas. Han framhävde även betydelsen av historien, mänskligheten och Gud som överindividuella krafter som påverkar individen. Det finns inte en individ utan en gemenskap.  Hur kommer individualismen till uttryck i vår tid? Kan den leva i harmoni med kollektivismen? Vilken betydelse har individens val för samhället?


Program
Vem var Søren Kierkegaard?
författare, filosof Torsti Lehtinen (på finska)

Temadiskussion
moderator: samhällsdebattör, essäist Jukka Relander
undervisningsminister Krista Kiuru
präst, journalist Hilkka Olkinuora
musiker Henrik Marstal
projektledare Rasmus Quistgaard, Kierkegaard 2013


Diskussionen förs på engelska. Det serveraras kaffe och lite tilltugg. Kvällen avslutas kl. 19.30 med en visning av filmen SuperClásico (2011, Ole Christian Madsen, 99 min).


Deltagandet i programmet är kostnadsfritt men förutsätter en förhandsanmälan senast den 5.9.2013.


Program, tilläggsuppgifter och anmälningar (senast 5.9.2013):
www.hanaholmen.fi


Järjestäjät: Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto, filosofinen aikakauslehti niin & näin, Tanskan Suomen suurlähetystö, Kierkegaard 2013 -juhlavuosihanke sekä Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Arrangörer: Kulturfonden för Finland och Danmark, Danmarks ambassad i Helsingfors, den filosofiska tidsskriften niin & näin, Jubileumsprojektet Kierkegaard 2013 samt Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

 


Luonnonfilosofian seuran loppukevään ohjelma
www.lfs.fi

Perinteen mukaisesti kokouksemme ovat Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6 [Helsinki], parillisten viikkojen tiistaina, salissa 505, klo 18.15 - 20.00.

22.03.2011 FT Tarja Kallio-Tamminen, dos. FT Paavo Pylkkänen ja TkT
Viljo Martikainen esittävät suomenkielisen tiivistelmän esityksistään tietoisuudesta, jonka tulevat pitämään Tukholmassa  2.-8.05.2011 järjestettävässä konferensissa: Towards a Science of Consciousness.

5.04.2011 Dosentti Panu Raatikainen Helsingin yliopistosta tarkastelee esitelmässään tieteenfilosofian tehtävää ja nykytilaa. Kommentaattori nimetään myöhemmin.

19.04.2011 Professori Pekka Teerikorpi  puhuu aiheesta "Allan Sandage ja
maailmankaikkeuden laajeneminen". Kommentaattorina toimii emeritusprofessori Ari Lehto.

3.05.2011 Taloustieteilijät ja professorit Jaakko Kiander  ja Vesa Kanniainen ovat luvanneet vastata kysymykseen: Onko taloustiede tiedettä lainkaan, jos se ei osaa kuvata kohdettaan ymmärrettävästi, eikä selittää sitä loogisesti eikä ennustaa talouden tulevaisuutta juuri lainkaan?

17.05.2011 Normista poiketen kevään viimeisen kokouksen tapahtumapaikkana on Otaniemi, Dept. of Applied Physics in Aalto University, salissa 228, jossa prof. Dr. Esko I. Kauppinen kertoo meille mikä on suomalaisen nanotieteen tila ja esittelee laboratorionsa salaisuuksia. Käyntiosoite on Puumiehenkuja 2, FI-02150 Espoo. Otaniemeen pääsee Kampista bussilla No 103. Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen joko Seuran kotisivun tai sihteerin kautta viimeistään 10.05.2011
 

Nuorten filosofiatapahtuma

Seitsemäs Nuorten filosofiatapahtuma eli Nufit järjestetään
11.-13.1.2008 Espoon kulttuurikeskuksessa, Tapiolassa, teemanaan
hyöty!

Nufit koostuu vuosittain vaihtuvaan teemaan liittyvistä
keskusteluista, joita alustavat yhteiskunnan vaikuttajat muun muassa
filosofian, tieteen, taiteen, politiikan ja uskonnon saralta. Nuorten
filosofiatapahtuman tavoitteena on luoda foorumi nuorten ja eri alojen
vaikuttajien väliselle dialogille. Alustajan kanssa lavalle nousee
keskustelemaan kaksi nuorta haastajaa, ja myös yleisö päästetään
ääneen. Tähän menessä alustajiksi ovat varmistuneet mm. Raimo Sailas,
Yrjö Sotamaa, Sara Heinämaa, Kaarina Hazard ja Teemu Laajasalo.

Tapahtuma alkaa perjantaina 11.1. klo 17:30 Helsingin yliopiston
professorin Ilkka Niiniluodon avaussanoilla. Perjantaina tapahtuma
kestää yhdeksään. Lauantaina ohjelma alkaa yhdeltätoista ja jatkuu
ilta yhdeksään. Sunnuntaina ohjelmaa on yhdestätoista kolmeen.
Lisätietoja ohjelmasta löytyy tapahtuman kotisivuilta www.nufit.fi .

Pääsyliput Nuorten filosofiatapahtumaan maksavat alle 25-vuotiailta 5
euroa ja muilta 10 euroa. Lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkina
kolmena päivänä.

 

Saapumisohjeet:

Nuorten filosofiatapahtuma löytyy Espoon kulttuurikeskuksesta, joka
sijaitsee Tapiolan keskustassa osoitteessa Kaupinkalliontie
10/Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo.

Helsingistä tulevat bussit pysähtyvät Merituulentiellä Tapiolan
keskuksen pysäkillä, josta tulijan kannattaa kivuta Tapiolan
Stockmannin läpi Heikintorille ja edelleen Kulttuuriaukiolle.
Kävelymatkaa pysäkiltä Kulttuurikeskukseen on noin parisataa metriä.

Kotisivut: www.nufit.fi

Syndicate content