Tukholma

Hannah Arendt - Critical Encounters

Date: January 12-14, 2007

Venue: Moderna Museet, Stockholm

Organizers: Goethe-Institut Stockholm - Moderna Museet - Swedish Collegium for Advanced Study

Conference Homepage: www.modernamuseet.se/arendt

Registration:

Please, note that there is only a limited number of seats and that pre-registration is necessary. The participation is free of charge.

 

-------------------

 

12 - 14 januari 2007

Plats: Auditoriet

OBS! Antalet deltagare är begränsat. Föranmälan erfordras. Ingen deltagaravgift

 

http://www.modernamuseet.se/v4/templates/template2_formmail.asp?id=3315

 

Under 2006 uppmärksammas 100-års jubileet av den tyska filosofen Hannah Arendts födelse. Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Goethe-Institut Stockholm och Moderna Museet anordnar tillsammans en internationell kongress, som inte enbart hyllar Arendts arbete och inflytande på samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, utan dessutom bjuder in ledande forskare såsom Richard Bernstein, Nina Witoszek-FitzPatrick, Julia Kristeva och Agnes Heller att kritiskt  fokusera på nyckelaspekterna av hennes arbete. Hannah Arendts politiska filosofi har hamnat i centrum av den internationella debatten under senare år. Fram till slutet av 1980-talet föreföll hennes teorier mindre uppmärksammade i jämförelse med post-marxism, konstruktivism och systemteori, men alltsedan det kalla krigets slut och genom den utvärdering av det civila samhället som gjorts inom samhällsvetenskaperna, har Arendt emellertid hamnat i fokus.

 

Kongressens tyngdpunkt kommer att läggas på Arendts moderna filosofi och sociologi, särskilt hennes arbete kring totalitarismens variationer och dess alternativ, representerade av hennes tolkningar av det offentliga livet i det antika Grekland och den politiska moralen under den amerikanska revolutionen. Under kongressen kommer även tillbakablickar på de främsta intellektuella aktiviteter som genomförts i samband med 100-års jubileet att ges, samt en granskning av det arbete som för närvarande utförs om Hannah Arendt, och i hennes anda, att genomföras.

Syndicate content