ensyklopedia

Logos-ensyklopediassa on 15. ja 16.3 julkaistu kattava, kolme artikkelia käsittävä kokonaisuus logiikasta. Johdantoartikkeli "Logiikka" käsittelee yleisesti logiikkaa filosofian osana, "Logiikan historia" esittelee logiikan kehityslinjoja antiikista nykypäiviin, ja "Formaali logiikka" keskittyy modernin logiikan osa-alueisiin (lauselogiikkaan, predikaattilogiikkaan ja intensionaaliseen logiikkaan). Artikkelikokonaisuuden on kirjoittanut Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto.
Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu Jaakko Kuosmasen kirjoittama artikkeli "Ihmisoikeudet".
Syndicate content