tiedotteet

In 2016 we celebrate the 100 years anniversary of the Finnish philosopher Georg Henrik von Wright (1916-2003). He gained international fame with works on philosophical logic, the philosophy of action, the philosophy of the humanities, the philosophy of norms and value and the philosophy of mind. In addition, he is known as one of the three literary executors of Ludwig Wittgenstein.  During his life-time he also gained the position as of one of the leading Nordic intellectuals through his critical discussions of subjects such as the exploitation of nature, the belief in the omnipotence of science and the building of nuclear plants.

 

The centenary is celebrated in a number of ways in Finland and abroad during 2016. A summary of the various events is available here:

http://www.helsinki.fi/wwa/von_Wright_centenary_2016.html.

 

For an overview of von Wright’s life and work, see e.g.:

http://375humanistia.helsinki.fi/en/humanists/georg-henrik-von-wright.


Suomalainen filosofian nettiensyklopedia Logos on kaikille avoin tietokirja. Alun perin vuonna 2007 julkaistu Logos on laajentunut voimakkaasti, ja korkealaatuisia artikkeleita on julkaistu jo yli sata. Suomenkielisen ensyklopedian hakusanoihin kuuluvat muun muassa monikulttuurisuus, vapaus ja ihmisoikeudet.

– Logoksessa on julkaistu artikkeleita käsitteistä, jotka vilistävät esimerkiksi poliittisissa kiistoissa. Artikkelit muistuttavat lukijaa, että yksinkertaisilta vaikuttavat asiat paljastuvat filosofisessa tarkastelussa monimutkaisiksi. Vaalien alla poliitikkojenkin olisi hyvä päivittää ymmärryksensä Logoksen avulla, toteaa Logoksen päätoimittaja Kalle Puolakka.


Viimeisen vuoden aikana Logos on täydentynyt monilla keskeisillä hakusanoilla ja erityisesti filosofian historiasta kertovilla artikkeleilla unohtamatta nykyfilosofiaa tai filosofian lähihistoriaa.


– Ensyklopedia Logos on tuotettu suurimmaksi osaksi kahvikuppitöinä sivistyksen puolesta, mutta aikojen saatossa olemme saaneet tukea Suomen kulttuurirahastolta, Jenni ja Antti Wihurin rahastosta, Alfred Kordelinin säätiöltä sekä Koneen säätiöltä. Ajoittaiset apurahat ovat mahdollistaneet Logoksen systemaattisen kehittämisen, ja niiden turvin olemme julkaisseet monia opetuskäyttöön soveltuvia perusartikkeleita, joiden ansiosta Logos lienee nykyään Suomen luetuin filosofinen julkaisu, kertoo Logoksen luonut ensimmäinen päätoimittaja Sami Syrjämäki.


– Lähitulevaisuus näyttää hyvältä. Julkaisemme monia tärkeitä artikkeleita, esimerkiksi emeritusprofessori Juhani Pietarisen artikkelin "etiikka" ja kansleri emeritus Ilkka Niiniluodon laajan artikkelikokonaisuuden logiikasta ja logiikan historiasta. Yhteiskunnallisen keskustelun kannalta merkittäviä pian julkaistavia hakusanoja ovat uusliberalismi ja uskonnonfilosofia, Puolakka täydentää.


Filosofian nettiensyklopedia Logosta julkaistaan Filosofia.fi-portaalissa, ja se löytyy osoitteesta http://filosofia.fi/ensyklopedia


Filosofia.fi-portaalin julkaisija on Eurooppalaisen filosofian seura ry., joka julkaisee myös niin & näin -lehteä sekä filosofista niin & näin -kirjasarjaa. Lehden ja kirjasarjan kotisivut: http://netn.fi/

 

Lisätietoja:

Kalle Puolakka, FT, päätoimittaja, 050-539 8002, kalle.puolakka at helsinki.fi

Sami Syrjämäki, FT, toimittaja, 044 540 0268, sami.syrjamaki at gmail.com

 

---

Eurooppalaisen filosofian seura ry.

Tiedote 23.2.2015

Vapaa julkaistavaksi heti


 

Suomalaisopiskelijat menestyivät loistavasti XXII Kansainvälisissä filosofian olympialaisissa (IPO) Vilnassa. Elina Karastie Tikkurilan lukiosta palkittiin sunnuntaina kultamitalilla ja Jani Patrakka Tampereen lyseon lukiosta sai pronssia.

Kultamitalisteja oli kaikkiaan neljä. Suomen lisäksi ykköspalkinto meni Liettuan, Romanian ja Saksan edustajille. Kisoihin osallistui lukioikäisiä nuoria kaikkiaan 40 maasta neljältä eri mantereelta.

Filosofian olympialaisten kultamitali on suomalaisille toinen. Edellisen kerran ykköseksi ylsi Sarri Nironen Helsingin kotikisoissa vuonna 2009.

Lisää tietoa Vilnan olympialaisista ja FISP:n roolista:

http://www.fisp.org/olympiad.html

http://www.ipo2014.lt/

Sosiaalisessa mediassa:

https://www.facebook.com/IPO2014?fref=ts


”Filosofia Suomessa” -hanke vauhdissa                    

Tiedote 6.1.2014 Julkaisuvapaa heti


Suosittu ja luotettu verkkoportaali Filosofia.fi (2007–) on toteuttanut vuodesta 2012 alkaen yhteistyötahojensa ja rahoittajiensa tuella erikoisprojektia työnimellä ”Filosofia Suomessa”. Hankkeessa luodaan suomalaisen filosofian historiaan johdattava laaja sisältö-, arkisto- ja tietokantakokonaisuus, joka tuo verkkoon kaikkien saataville erilaisia suomalaisen filosofian historiaa ja lähihistoriaa käsitteleviä, osin aiemmin julkaisemattomia aineistoja. Portaalin tarjontaa vahvistetaan etenkin 1800-luvun loppupuoliskon ja 1900-luvun ja nykypäivän materiaalilla sekä yleistajuisella kokonaiskuvalla suomalaisen filosofian historiasta.

 

Keskeisimmät tähän mennessä kartutetut aineistot:

*Suomen Filosofisen Yhdistyksen julkaisemassa Ajatus-vuosikirjassa ilmestyneet suomalaisen filosofian historiaa käsittelevät artikkelit vuodesta 1927 alkaen. (http://filosofia.fi/node/6349)

*1800-luvun loppupuolen suomalaisten filosofisten merkkiteosten valikoima. (http://filosofia.fi/tallennearkisto)

*Suomalaisen filosofian historian yleiskatsauksena teoksessa Ajatuksen kulku. Tankens vägar. Trains of Thought julkaistut Ilkka Niiniluodon, Vesa Oittisen, Mikko Salmelan ja Risto Vilkon artikkelit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. (http://filosofia.fi/Ajatuksen_kulku)

*Etiikan, uskonnon ja filosofian kouluopetusta vuosina 1880–1920 käsitelleiden kulttuurisesti merkittävien puheenvuorojen ja kiistakirjoitusten kokoelma ”Siveysoppi ja uskonnonopetus. Katsomus-, koulutus- ja kulttuuripoliittinen kiista 1900-luvun alussa”. (http://filosofia.fi/siveysoppi)

*Professori Raili Kaupin (1920–1995) aineistoarkisto. (http://filosofia.fi/node/6690)

*Kokoelma 2005–2010 tehtyjä emeritus/emerita-haastatteluita audio- ja tekstiaineistoina (ensijulkaisu niin & näin -lehden (1994–) numeroissa. Kuluvana vuonna tätä etenkin oppi- ja intellektuaalihistoriallisesti merkittävää sarjaa on jatkettu uusilla, ensi vuoden alkupuoliskolta lähtien julkaistavilla haastatteluilla, joista ensimmäisinä ilmestyvät ajatustenvaihdot emeritaprofessori Lilli Alasen ja emeritusprofessori Juha Mannisen kanssa.

*Suomalaisen filosofian historiallinen kronikka on laajentunut ja sitä havainnollisesti tukeva graafinen aikajana tarkentunut julkaistavaksi yhdessä tämän vuoden alkupuoliskolla.

*von Wright-kokoelma Vol. I–III, kokoelma G. H. von Wrightin tekstejä ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi (http://filosofia.fi/vonwright), ja sen lisäksi editoitu video netissä prof. emer. Frederick Stoutlandin ja Lars Hertzbergin keskustelu von Wrightin filosofiasta (http://filosofia.fi/tallennearkisto/av-arkisto/6345)


”Filosofia Suomessa” -hanke on saanut tukea Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä (2012 ja 2013) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurin ja taiteenalojen sähköisten verkkopalvelujen kehittämisen määrärahoista (2012). Hanketta on koordinoinut FT Jarkko S. Tuusvuori ja hankkeen verkkotoimittajana on työskennellyt Elina Halttunen-Riikonen ja ruotsinkielisen osion toimituksen harjoittelijana Ville Hopponen. Portaalia päätoimittavat Tuukka Tomperi (niin & näin -lehti) ja Yrsa Neuman (Åbo Akademi).

 

Filosofia.fi-verkkopalvelu on 2007 avattu internetportaali, joka palvelee erilaisin tavoin niin filosofian harrastajia kuin ammattilaisiakin. Portaalia ylläpitävät Eurooppalaisen filosofian seura ry. / niin & näin sekä Åbo Akademin filosofian oppiaine, joka vastaa sivuston ruotsinkielisestä osiosta. Portaalin tuotantovaihetta vuosina 2004–2007 rahoittivat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Opetusministeriön kulttuurin tietoyhteiskuntaohjelma, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska Kulturfonden sekä Koneen Säätiö. Alkaneen vuoden aikana myös portaalin filosofinen verkkoensyklopedia Logos laajenee reippaasti asiasanastoltaan Koneen Säätiön tuella.

 

PÅ SVENSKA

 

Den betrodda och välbesökta Internetportalen Filosofia.fi (2007–) har sedan början av år 2012 förfärdigat specialprojektet ”Filosofin i Finland” med stöd av sina samarbetspartners och finansiärer. Målet är att upprätthålla en gratis tillgänglig introducerande helhet av innehåll, arkiv och databaser om Finlands filosofihistoria på Internet.

 

Några centrala delar är

*artiklarna om Finlands filosofihistoria som givits ut i årsboken Ajatus av Filosofiska föreningen i Finland

*artiklarna i översiktsverket om Finlands filosofihistoria Ajatuksen kulku. Tankens vägar. Trains of Thought, som publicerats på finska, svenska och engelska. http://filosofia.fi/Ajatuksen_kulku

*samlingen von Wright, Vol. I–III (http://filosofia.fi/vonwright) liksom webbvideon av samtalet mellan prof. em. Lars Hertzberg och prof.em. Frederick Stoutland om von Wrights senare filosofi (redigerad vid ÅA)

* intervjuer med emeritusprofessorer i filosofi i Finland (främst på finska) som tidigare publicerats i den filosofiska tidskriften niin &näin (2005–2010, utökas under 2014 då Lilli Alanen och Juha Manninen står i tur)

*Materialarkivhelhet över professor Raili Kauppi (1920–1995) (http://filosofia.fi/node/6690)

 

 

”Filosofin i Finland” har producerats tack vare Jenny och Antti Wihuris stiftelse (2012 och 2013), Undervisnings- och kulturministeriet (2012) och Svenska Kulturfonden (2013). Projektet har koordinerats av FD Jarkko S. Tuusvuori. FM Elina Halttunen-Riikonen har fungerat som webbredaktör, liksom på svenska Ville Hopponen som redaktörspraktikant (Åbo Akademi 2012/13).  Huvudredaktörerna för portalen är Tuukka Tomperi (tidskriften niin&näin) och Yrsa Neuman (ämnet filosofi,  Åbo Akademi).

 

Helheten finns under http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland

 

Under hösten 2013 har Filosofisk ordbok av Martin Nybom och Göran Torrkulla (Åbo Akademi) uppdaterats och utökats. (http://filosofia.fi/se/ordbok). Ordboken är enastående på svenska på Internet.

 

Filosofiportalen Filosofia.fi (http://www.filosofia.fi) öppnades hösten 2007. Portalen produceras av Eurooppalaisen filosofian seura ry (baserad i Tammerfors) och den därtill knutna filosofiska tidskriften niin & näin (www.netn.fi) i samarbete med ämnet filosofi vid Åbo Akademi.


Lehsistötiedote: Suomen tiedekustantajien liiton tunnustuspalkinto Eurooppalaisen  filosofian seuralle

Suomen tiedekustantajien liiton 5000 euron tunnustuspalkinnon on  saanut Eurooppalaisen filosofian seura. Palkinto jaettiin torstaina Suomen tiedekustantajien liiton  20-vuotisjuhlassa, joka pidettiin Tieteiden talolla Helsingissä.

Suomen tiedekustantajien liitto jakaa muutaman vuoden välein  tunnustuspalkinnon toiminnassaan ansioituneelle kotimaiselle  tiedekustantajalle. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa  esimerkillistä työtä tekevää tiedekustantajaa ja edistää hyvien  ideoiden ja käytäntöjen jakamista.

Palkinnon perusteluissa kerrotaan, että Eurooppalaisen filosofian seura yhdistää painettua julkaisemista ja verkkojulkaisemista  esimerkillisellä tavalla. Seura myös osallistaa laajan joukon alansa  asiantuntijoita aktiiviseen julkaisutoimintaan, joka tuottaa luettavaa  sekä tutkijoille että filosofiasta kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Eurooppalaisen filosofian seura taitaa myös monipuolisen markkinoinnin..

Eurooppalaisen filosofian seura julkaisee Niin & Näin -lehteä ja  samannimistä kirjasarjaa. Suosittua Filosofia.fi-portaalia pidetään  yllä vapaaehtoisvoimin. Nämä kanavat palvelevat laajaa yleisöä  filosofisella tutkimustiedolla, keskustelulla ja arkisto- ja  klassikkomateriaalilla. Monipuolisessa markkinoinnissa hyödynnetään  kekseliäästi myös sosiaalista mediaa.

Suomen tiedekustantajien liitto ry valvoo jäsentensä yhteisiä etuja ja  oikeuksia tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen  liittyvissä asioissa. Liitto lujittaa tieteellisten julkaisujen  asemaa, edistää jäsenten välistä yhteistyötä ja tukee tiedeyhteisön  kansainvälistä kanssakäymistä tiedekustantamisen kehittämiseksi.

Liittoon kuuluu lähes sata kotimaista tiedekustantajaa. Liitto  perustettiin Helsingissä vuonna 1993.

Lisätietoja

http://www.tiedekustantajat.fi
Suomen tiedekustantajien liiton sihteeri Hannu Linkola 040 577 3974
Suomen tiedekustantajien liiton puheenjohtaja Pauliina Raento 040 508 6552

UNESCOn Filosofian päivänä 21.11. julkistettiin kansainvälisen Baltic Sea -esseetapahtuman tulokset. Kultamitalin arvoiseksi katsottiin norjalainen Ǿyvind J.V. Evenstad. Norjalaiset veivät seitsemästä palkintosijasta peräti kuusi. Kulta- ja hopeaesseet voi lukea Feton sivuilta www.feto.fi.

Kotimaisessa peruskoulun kisassa palkittiin kirjoittajia kuudessa sarjassa. Filosofian päivän seminaarissa huomioitiin myös syksyn parhaat vastaajat filosofian ja elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeissa. ET:n ykköskirjoittaja oli Lotta-Sofia Torvelainen. Filosofian kirjoittajista parhaat olivat Rollo Kuokkanen, Jami Valorinta sekä Sirja-Helena Rautakokko.

Baltic Sea Essay Event Winners:

Gold Medal:
Ǿyvind J.V. Evenstad (Norway, Kongsbakken vgs)
Silver Medals:
Valentina Pegolo (Norway, RCNUWC)
Marcin Morawski (Poland, High School Nr. 3)
Bronze Medals:
Kristin Thue (Norway, Foss)
Elling Asplin (Norway, Lillehammer vgs)
Sandra Gabrielsen (Norway, Bergen Handelsgymnasium)
Herman Lileng Ottesen (Norway, Malakoff vgs)

Suomalaisista osallistujista kunniamaininnan saivat:
Elina Karastie Tikkurilan lukio Vantaa
Reijo Jaakkola Tampereen normaalikoulu
Jakob Wartiovaara Töölön yhteiskoulu Helsinki
Jani Patrakka Tampereen lyseo
Otto Snellman Töölön yhteiskoulu Helsinki

Edellisten lisäksi filosofian olympialaisten Suomen valmennusryhmään kutsuttiin:
Touko Hanhijoki, Ressun lukio Helsinki
Minna Pyykkönen Kajaanin lukio
Emilia Riiko Salon lukio
Tuuli Savela Kallion lukio Helsinki
Ville-Matti Tanninen Salon lukio
Jani Valorinta Linnankosken lukio Porvoo

Peruskoulusarjan palkitut:

1 lk
Noora Halla-aho, Oulun normaalikoulun perusaste, 1a 
Ida Tomperi, 1A Puistokoulu, Jyväskylä 

3 lk
Nuppu Kaidesoja, Ratamo 3, Latokartanon peruskoulu, Helsinki 

4-6 lk
Riina Kangas 6b Oulun normaalikoulun perusaste 0-6 
Veeti Vesterback, Kevätpiippo 5. lk Latokartanon peruskoulu, Helsinki 

4-6 lk ryhmätyö
Henna Leinonen Oulun normaalikoulun perusaste 0-6, 6b 
Elina Sutinen, Oulun normaalikoulun perusaste 0-6, 6b 

7-9 lk
1. palkinto:
Tuuli Pohjonen, 9C Kulosaaren yhteiskoulu, Helsinki 
Vilma Vartiainen, Koivu  7.lk Latokartanon peruskoulu, Helsinki 
2.palkinto:
Emma Kamutta, 8 c Käpylän peruskoulu, Helsinki 
Milla Laakso, 8lk Napapiirin yläaste, Rovaniemi 
Nella Lehto, 7A Karkkilan yhteiskoulu, Karkkila 
Kalle Eskelinen, Putaan koulu 9H, Tornio

7-9 lk. ryhmätyö
Nadel Layne, Apila 8.lk Latokartanon peruskoulu, Helsinki 
Evelyn Pruuli, Apila 8.lk Latokartanon peruskoulu, Helsinki 
Jael Silvan, Apila 8.lk Latokartanon peruskoulu, Helsinki

Syndicate content