arkistot

Tervetuloa tutkijatapaamiseen Kansallisarkistoon

Kansallisarkisto järjestää 11.5.2012 tutkijatapaamisen, jonka avulla on tarkoitus luoda välitöntä vuoropuhelua arkistolaitoksen ja tutkijayhteisöjen edustajien välille. Arkistolaitos kehittää yhteistyötään tutkijoiden kanssa, ja tutkijatapaaminen on osa tätä
kehitystyötä. Tapaamisen yhteydessä on tarkoitus keskustella arkistolaitoksen ja tutkijayhteisöjen välisen yhteistyön kehittämisideoista ja -suunnitelmista.

Tutkijatapaamisen toisena pääteemana on arkistolaitoksen seulontatoiminta. Kansallisarkisto tarjoaa tutkijoille tilaisuuden esittää käsityksensä viranomaisten asiakirjatietojen seulontatoiminnalle asetetuista tavoitteista ja seulontakäytännöstä
sekä ideoita ja ehdotuksia siitä, miten viranomaisten asiakirjojen seulontatoimintaa voitaisiin edelleen kehittää.

Kolmantena pääteemana on arkistolaitoksen digitointitoiminta. Tapaamisessa tutkijat voivat kertoa mielipiteensä arkistolaitoksen nykyisestä digitointitoiminnasta ja esittää ideoita ja ehdotuksia siitä, mitä arkistolaitoksen aineistoja halutaan digitoida.

Ohjelma

Paikka: Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, vanha tutkijasali

09.30-10.00   Arkistolaitoksen yhteistyö tutkijayhteisöjen kanssa,
Päivi Happonen, tutkimusjohtaja, Kansallisarkisto

10.00-10.20   Tutkijayhteisön edustajan puheenvuoro: Irma-Leena Notkola, päällikkö, Rekisteritutkimuskeskus (ReTki)

10.20-10.40   Suomen varhaisemman historian tutkimuksen edellytykset
ja yhteistyö arkistolaitoksen kanssa, Marko Lamberg, akatemialehtori, Åbo Akademi

10.40-11.00   Keskustelua

11.00-12.00   Lounastauko (omakustanteinen lounas Café Hausenissa tai
muualla)

12.00-12.40   Arkistolaitoksen seulontatoiminnan tavoitteet ja käytäntö,
Markku Leppänen, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto

12.40-12.55   Arkistolaitoksen seulontatoimintaa koskevan kyselyn tuloksia,
Outi Hupaniittu, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto

12.55-13.15   Tutkijayhteisön edustajan puheenvuoro:
Tuija Hietaniemi, erikoistutkija, Keskusrikospoliisi

13.15-13.35   Tutkijayhteisön edustajan puheenvuoro: Mika Maliranta,
professori, tutkimusjohtaja, Etla

13.35-14.00   Keskustelua

14.00-14.30   Kahvitauko (tarjoilu tutkijasalin vieressä)

14.30-15.00   Arkistolaitoksen digitointitoiminnan tavoitteet ja yhteistyö,
István Kecskeméti, yksikönjohtaja, Kansallisarkisto

15.00-15.15   Arkistolaitoksen digitointitoimintaa koskevan kyselyn tuloksia,
István Kecskeméti, yksikönjohtaja, Kansallisarkisto

15.15-15.45   Tutkijayhteisön edustajan puheenvuoro: Tuomas Heikkilä,
yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

15.45-16.00   Keskustelua


Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Voit ilmoittautua
tilaisuuteen 4.5. 2012 saakka osoitteessa
http://extranet.narc.fi/list.php?k_id=446.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Outi Hupaniittu, Kansallisarkisto,
puh. (09) 228 52 375 sähköposti muotoa

Elisabeth von Wright, edesmenneen filosofi Georg Henrik von Wrightin leski lahjoitti Helsingin yliopistolle puolisolleen kuuluneen kirjoituskoneen ja kaksi Ludwig Wittgensteinille kuulunutta esinettä: kävelykepin ja nenäliinan, joka asetettiin Wittgensteinin kasvoille tämän kuoleman jälkeen.

Lahjoitustilaisuus pidettiin 23.5.2011 Helsingin yliopiston lehtisalissa von Wrightin perillisten ja yliopiston edustajien läsnäollessa. Tilaisuudessa puhuivat mm. rehtori Thomas Wilhelmsson, kansleri Ilkka Niiniluoto, Anita von Wright-Grönberg ja von Wright ja Wittgenstein -arkiston johtaja, yliopistonlehtori Thomas Wallgren.

Esineitä on määrä säilyttää Helsingin yliopiston Historian, filosofian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksen von Wright ja Wittgenstein -arkistossa. Arkisto on muodostettu Georg Henrik von Wright yliopistolle vuonna 2000 lahjoittaman Wittgenstein-arkiston ympärille. Arkistossa säilytetään paitsi kopioita Wittgensteinin käsi- ja konekirjoituksista ja hänen kirjoittamistaan kirjeistä, myös huomattavaa määrää von Wright-aiheista materiaalia ja Wittgensteinin kirjallisen jäämistön julkaisemiseen ja editointiin liittyvää aineistoa.

Lahjoitus on noteerattu myös kansainvälisessä mediassa. Mm. itävaltalainen Der Standard otsikoi: "Wittgensteins Spazierstock wandert nach Helsinki".

Linkkejä:
Uutinen lahjoitustilaisuudesta Helsingin yliopiston sivuilla
Lehdistötiedote Helsingin yliopiston sivuilla (sama teksti saksaksi ja englanniksi)
Der Standardin uutinen aiheesta
von Wright and Wittgenstein Archives
Kuva arkistossa on avattu "Filosofista elämää" -galleria, joka sisältävää kuvia filosofisista tapahtumista sekä niin & näin -lehteä varten otettuja kuvia kirjoittajista ja haastatelluista henkilöistä. Gallerioita päivitetään jatkuvasti.
Syndicate content