Tenkku, Jussi (Juho Alfred) (1917-2005)

(28.2.1917 - 6.7.2005)

Tenkku, Jussi (Juho Alfred) (1917-2005)


Professor i filosofi, fil.dr. 1956.

Tenkku studerade i USA under 1940-talet, var 1953-61 lärare vid Lutherinstitutet i Träskända, 1963-65 tf. professor i filosofisk och teoretisk pedagogik vid Jyväskylä universitet och 1965-68 ordinarie professor. Han var 1969-72 professor i praktisk filosofi vid Åbo universitet och 1973-80 vid Helsingfors universitet. Tenkku hade betydelse framför allt som lärare. Hans vetenskapliga produktion gällde främst etikens historia, bl.a. med arbeten om Platons och Kants etik samt naturrättsteorins grunder under nya tiden. Hans analys av Platons värdering av lusten har ansetts särskilt betydelsefull. Som Tenkkus huvudarbete betraktas verket Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia (1981).

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 

RESURSER

Tenkku i Filosofia.fi:s arkiv