Salomaa, Jalmari Edvard (1891-1960)

(19.4.1891 - 3.9.1960)

Salomaa, Jalmari Edvard (1891-1960)


Professor i filosofi vid Åbo universitet, fil.dr. 1919.

Salomaa (t. 1906 Grönholm) var 1918-22 folkhögskolrektor och 1931-38 professor i filosofi vid Åbo universitet, där han 1932-55 även skötte undervisningen i pedagogik och didaktik. Bland hans arbeten märks Filosofian historia (2 bd, 1935-36), biografier över Arthur Schopenhauer (1944) och J.V. Snellman (1945) samt memoarverket Eräs lapsuus ja nuoruus (1954).

© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 

RESURSER

Salomaa i Filosofia.fi:s arkiv

 

LÄNKAR