Kriittisen Korkeakoulun kursseja loppuvuonna

FOKUSOINNIN PERUSTAIDOT I

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/fokusoinnin-perustaidot-i/

 

Kuutena torstai-iltana

3.11-8.12.2016, klo 17.30-20.30.

Hinta: 210 euroa

 

Bene, Bulevardi 15 C

Ilmoittautuminen viim. 24.10.2016

 

Fokusointi on psykologi ja filosofi Eugene T. Gendlinin kehittämä käytäntö, joka perustuu meissä luonnollisena esiintyvään, mutta usein unohdettuun taipumukseen kuunnella kehoamme. Fokusoinnissa virittäydytään kuuntelemaan kehollisia merkitystuntemuksia, jotka kantavat sekä mennyttä että nykyhetkeä ja avautuvat tulevaan.

 

Metodilla ja sen kehittäjällä on juuret tiukasti fenomenologisen perinteen mullassa. Metodiin yleensä ja Gendlinin ajatuksiin erityisesti voi tutustua focusing.org -sivustolla.

 

Kurssin opettaa suomen ensimmäinen sertifioitu fokusointiohjaaja FT Virpi Lehtinen.

 

-

 

SOKRAATTISET DIALOGIT

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/sokraattiset-dialogit/

 

su 23.10.2016: Myötätunto

la 5.11.2016: Tasa-arvo

 

Kriittinen korkeakoulu,

Albertinkatu 27 a B 12 (5.11.), ja

Bene, Bulevardi 15 C (23.10.), Helsinki

Hinta 50 euroa / dialogi.

 

Sokraattinen dialogi on ryhmäkeskustelu, jossa osallistujat tutkivat yhdessä jotain tärkeää filosofista kysymystä.  Keskustelun teema voi olla ennalta sovittu tai se voidaan myös valita yhdessä osallistujien kanssa! Sokraattinen dialogi ei edellytä aiempia filosofisia opintoja. Se tarjoaa osallistujille kokemuksellisen näkemyksen valittuun aiheeseen.

 

Vetäjänä TeT, dos Pia Houni

-

 

PUOLUSTAUTUMINEN VERBAALISELTA VÄKIVALLALTA

https://puhujakoulu.wordpress.com/2016/09/20/puolustautuminen-verbaaliselta-vakivallalta-intensiivikurssi-5-6-11/

 

Intensiivikurssi 5.-6.11.2016

klo 11.00-17.30

Benen tiloissa, Bulevardi 15 C

Hinta: 160 euroa

 

Puolustautuminen verbaaliselta väkivallalta -intensiivikurssilla tutustumme verbaaliseen väkivaltaan vuorovaikutuksen ilmiönä. Perehdymme sen eri muotoihin ja ilmenemistapoihin sekä tilanteisiin, jotka laukaisevat väkivaltaista käyttäytymistä. Tarkastelemme myös viestintäkulttuureita, jotka sallivat tai rohkaisee väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Kurssilla opettelemme kohtaamaan tätä arkista väkivaltaa ja ennen kaikkea itse luopumaan vähitellen sen käytöstä tulemalla tietoiseksi omista tavoista olla väkivaltainen.

 

Kurssin opetusmuoto on osallistava ryhmätyöskentely, luentomuotoinen opetus ja ryhmäharjoitukset. Kurssin vastuuopettajina toimivat Kriittisen Korkeakoulun Puhujakoulun opettajat VTM Markus Neuvonen ja FM Severi Hämäri.

 

-

 

PUHETAIDON INTENSIIVIKURSSI

http://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/koulutus/puhujakoulu/puhetaidon-intensiivikurssi/

 

Kurssi  järjestetään 12. – 13.11.2016 klo 11 – 17.30, Benessä osoitteessa Bulevardi 15.

 

Hinta: 130 euroa

 

Intensiivikurssilla perehdytään retoriikan alkeisiin ja erityisesti hyvän puhetaidon ytimeen: argumentaatioon sekä vakuuttamisen ja vaikuttamisen psykologiaan.

 

Intensiivikurssi vetää Severi Hämäri, FM, filosofian opettaja ja Kriittisen Korkeakoulun Puhujakoulun vastuuopettaja.