Koulutus: "Sokraattinen dialogi - mitä on erilaisuus?"; 14.5., Helsinki

SOKRAATTINEN DIALOGI - MITÄ ON ERILAISUUS?

 

Aika: Torstai 14.5.2015 kello 10:45-15:45

Paikka: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, Helsinki

Kouluttaja: FT Sari Mattila

 

Sokraattinen Dialogi on ryhmäkeskustelun muoto, jossa osallistujat yhdessä pohtivat ja tutkivat jotain tärkeää filosofisluonteista kysymystä. Sokraattinen dialogi ei edellytä filosofisia opintoja, ainoastaan aitoa halua pohtia ajattelun ja kokemuksien luonnetta yhdessä muiden kanssa. Sokraattinen dialogi menetelmänä korostaa mm. kuuntelemisen tärkeyttä, toisten kanssa työskentelyä, toisten kunnioittamista, luovuutta ja omien kokemusten keskeisyyttä maailman hahmottamisessa ja ymmärrysprosessissa. Menetelmää käytetään paljon mm. koulutuksessa, tutkimuksessa, kouluissa, erilaisten ryhmien kanssa työskentelyssä ja vankiloissa.

Tämänkertaisena yleisteemana on maailmankansalaisuus ja erilaisuus. Elämme maailmassa, joka muuttuu koko ajan. Tarkempana kysymysehdotuksena on ”Mitä on erilaisuus?”. Osallistujien kanssa voidaan etukäteen vielä pohtia kysymystä.

Nimensä Sokraattinen Dialogi on saanut filosofi Sokrateen (470-399) mukaan. Sokrates korosti filosofisen keskustelun tärkeyttä hyvän elämän tavoittelussa. Sokraattisen Dialogin ryhmäkeskustelun menetelmän kehitti saksalainen Leonard Nelson (1882-1927). Hänen mukaansa menetelmällä voidaan tutkia filosofisia, eettisiä, elämään ja maailmaan liittyviä kysymyksiä. Nelsonin oppilas Gustav Heckman (1898-1996) käytti menetelmää aikuiskasvatuksessa ja opettajakoulutuksessa. Ranskalainen filosofi Pierre Hadot (1922-2010) pitää filosofiaa elämäntapana, joka näkyy arkielämässä. Aluksi arkinen elämäntapa tunnistetaan, sitten se nähdään uudessa valossa, jotta elämästä voi kummuta jotain uutta arkipäivään.

 

FT, Sari Mattila, toimii vierailevana professorina Indian Institute of Managementissa Bangaloressa, jossa hänen työkenttänään ovat mm. organisaatiokäyttäytyminen, yritysetiikka ja dialogimenetelmät. Sokraattinen dialogi ja sen sovellukset ovat osa näistä dialogimenetelmistä. Hän tutkii tällä hetkellä viisautta ja tietämistä organisaatioissa sekä naisten yrittäjyyttä.

 

Osallistujamäärä: Max 12 henkilöä.

Hinta: 40,-

Ilmoittautuminen: Sunnuntaihin 10.5. mennessä osoitteeseen info at kriittinenkorkeakoulu.fi. Ilmoittautuminen on sitova.