Filosoficafé 10.11 - Martina Reuter

***Filosoficafé 10.11 - Martina Reuter***

Tid: Söndag 10.11.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Martina Reuter, docent i filosofi vid Helsingfors universitet och universitetslektor i genusvetenskap vid Jyväskylä universitet.
Tema: Har den feministiska filosofin förändrat filosofin?

Fritt inträde och alla välkomna!


Synopsis

Feministiska läsningar av filosofins historia kan indelas i två olika strategier. Den feministiska forskaren har antingen fokuserat på att skriva om filosofins kanon genom att inkludera tidigare bortglömda kvinnliga tänkare eller så har hon tagit avstånd ifrån traditionen och kritiserat dess maskulina förhandsantaganden.
Martina Reuter kommer med hjälp av exempel att beskriva båda dessa strategier och diskutera vilkendera strategin som kan anses ha haft en mera varaktig inverkan på den filosofiska traditionen.

Filosoficaféts arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi