Korpo Filosofidagar 24-25.7.2013

Korpo Filosofidagar 2013

Tema: Konkurrens – ideologi eller verklighet?

En vanlig föreställning är att konkurrens alltid ger de bästa resultaten. Genom konkurrens sporras individen till förträfflighet och på marknaden garanterar konkurrensen att enbart den mest effektiva och rationella produktionen överlever. Utan konkurrens förfaller vi till den medelmåttighet som avsaknaden av tävlan tillåter. Detta villkor gäller för alla former av mänsklig verksamhet. Därför bör den som vill höja nivån på det som görs, vad det än må vara, alltid ha konkurrensutsättningen som ledstjärna då olika aktiviteter i samhället organiseras.

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2013 skall vi diskutera hur idén om konkurrens skall förstås och vilken roll den fått i samhällsdebatten. Vad talar vi om då vi talar om konkurrens? Finns det goda och dåliga vädjanden till behovet av konkurrens? Hur skall vi förstå tanken att konkurrens alltid är välgörande? När är argumenten för konkurrensutsättning enbart uttryck för en ideologisk övertygelse? Vilken sorts idé om konkurrens finns i debatterna om Finlands position i den ’internationella konkurrensen’?

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Onsdagen den 24.7

kl. 16-18 Filosof Nora Hämäläinen, Helsingfors universitet
Tema: "Konkurrens till döds – eller varför konkurrens inte gör oss bättre på det vi gör”

kl. 18-20 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo Akademi
Tema: "Den nya internationella konkurrensen – en kapplöpning mot botten?"

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former

Torsdagen den 25.7

kl. 12-14 Filosof Hugo Strandberg, Åbo Akademi
Tema: "Gör konkurrens saker bättre?"

kl. 14-16 Filosof Nikolai Enckell, Helsingfors
Tema: ”Den enfaldige coachen och misstrons politik”

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 24-25.7.2013
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: +358 400 104 309, Postadress: Korpoströmsvägen 832, 21710 Korpo.
http://www.sunnan.fi/korpo_hotel.html

Rumarstrands gäststugor: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645200
www.rumarstrand.com

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo Filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Förfrågningar riktas till Jonas Ahlskog fbf (a) kaapeli.fi
(tel. 050 5147297)