Filosoficafé i Åbo 28.4.2013 - Martin Gustafsson

*** Filosoficafé 28.4 - Martin Gustafsson***

Tid: Söndag 28.4.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Martin Gustafsson,
professor i filosofi vid Åbo Akademi
Tema:
"Med vett och vilja eller bara av oaktsamhet? - En filosofs reflektioner kring en debatt om uppsåtsbegreppet i svensk och finsk rätt"

Synopsis

Uppsåtsbegreppet är enligt hävd av central betydelse i all västerländsk rättsskipning - många brottsrubriceringar kräver uppsåt för en fällande dom. Ändå råder en hel del förvirring kring hur gränsen ska dras mellan uppsåt och oaktsamhet, den så kallade "uppsåtets nedre gräns". I synnerhet i Sverige har frågan under senare tid uppmärksammats en hel del, då Högsta Domstolen initierat en förändring i praxis. Tidigare arbetade svensk rättskipning med en för västerländsk rätt närmast unik konstruktion för att dra gränsen, så kallat "eventuellt uppsåt" - "dolus eventualis". Men nuförtiden verkar det råda bred enighet om att detta uppsåtsbegrepp bör ersättas. Frågan är bara med vad. För en filosof som länge försökt hitta rätt i den filosofiska diskussionen kring avsiktbegreppet bjuder denna rättsteoretiska debatt på många nya perspektiv och välbehövlig konkretion. Men jag ska också försöka säga några ord om vad rättsteoretikerna kan ha att lära av filosofin.

Fritt inträde & alla välkomna!

Filosoficaféts arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi