Cfp; Pelon taloustiede; 30.5.2013, Joensuu

CALL FOR PAPERS: PELON TALOUSTIEDE

Joensuussa 30.5.2013

 

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos järjestää 30.5.2013 Joensuussa poliittisen talouden seminaarin teemalla Pelon taloustiede. Seminaari jatkaa viimevuotisen Talous ja arvo -seminaarin aloittamaa talouden ilmiöitä monitieteellisesti ja kriittisesti tarkastelevien tilaisuuksien sarjaa.

 

Toivomme seminaariin esitelmiä, joissa käsitellään epävarmuuksien, pelkojen, epäjatkuvuuksien ja alistamisen suhdetta talouteen, taloutta näiden tuottajana ja uusintajana, pelkoa talouspoliittisen retoriikan ja argumentaation välineenä sekä pelkoon liittyviä emootioita ja uhkakuvia osana talousinstituutioiden toimintaa. Sopivia asiasanoja ovat esimerkiksi kriisi(t), uhkakuva, lama, siirtolaisuus, ilmasto, sukupuoli, valta, turvattomuus, väkivalta, epävakaus sekä moni muu talouden epävarmuuteen ja talouteen liittyviin pelkoihin kytkeytyvä teema.

 

Esitelmät voivat käsitellä mitä moninaisimpia asioita taloudellisen epävarmuuden psykologian tai pelolla ja epävarmuudella hallinnan yksittäisten ilmenemismuotojen kritiikistä filosofiseen pohdintaan pelon ja epävarmuuden asemasta talousteoriassa tai erilaisissa talousjärjestelmissä. Olennaista on talouden kysymysten käsittely kriittisesti yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista tieteenalojen välisiin rajoihin tai koulukuntiin katsomatta.

 

Esitelmien toivotaan olevan luonteeltaan ennemmin provokatorisia, näkökulmiltaan ennakkoluulottomia ja uusia tutkimuskohteita avaavia akateemisia puheenvuoroja kuin kannanottoja jo pitkälle edenneisiin tieteellisiin keskusteluihin. Esitelmän maksimipituus on noin 20 minuuttia.

 

Seminaarin jälkeen järjestetään iltaohjelmana myös suuremmalle yleisölle osoitettu pyöreän pöydän keskustelu saman aihepiirin tiimoilta. Seminaarin esitelmöitsijöiden toivotaan osallistuvan myös tähän keskusteluun.

 

Pyydämme halukkaita esitelmöitsijöitä lähettämään 5-500 sanan mittaisen abstraktin 12.4. mennessä Teppo Eskeliselle (teppo.eskelinen at uef.fi) ja Ville-Pekka Sorsalle (ville-pekka.sorsa at helsinki.fi). Lisätietoja saa samoilta henkilöiltä.

 

Viimevuotisen Talous ja arvo -seminaarin esitelmien pohjalta on koottu artikkelikokoelma. Myös tämän vuoden seminaariesitelmät voidaan koota myöhemmin suomenkieliseksi julkaisuksi, mikäli riittävän monilla esitelmän pitäjillä on halua tehdä esitelmänsä pohjalta myös artikkelimuotoinen esitys.