Kriittisen korkeakoulun Filosofisten taitojen ja praktiikan koulutus

FILOSOFISTEN TAITOJEN JA PRAKTIIKAN KOULUTUS

Koulutuksen tavoitteena on antaa välineitä filosofian soveltamiseen erilaisilla elämän alueilla. Koulutuksessa etsitään filosofisen asennoitumisen perusluonnetta ja filosofian antia erilaiselle käytännön työskentelylle. Tämä voi olla filosofisen lähtökohdan käyttöä filosofian praktiikan toiminnassa, opetuksessa, erilaisissa organisaatioissa, työyhteisöissä  jne. Käytännöllinen lähtökohta voi olla myös täydennystä teoreettisen filosofian oheen tai pelkästään itsetuntemuksen kasvattamiseen. Koulutus antaa perusvalmiudet ymmärtää filosofiaa laaja-alaisesti ja käytännönläheisesti. Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta, hermeneutiikasta ja fenomenologiasta sekä tutkii modernia filosofista praktiikkaa ja filosofisten käytäntöjen muita nykyisiä muotoja.

Koulutukseen kuuluu filosofisten lähtökohtien perusteita, kuten tekstien lukemista, kirjoittamista, monimuotoisia dialogiharjoituksia, praktiikan työtaitoja, esiintymistaitoja ja henkisiä harjoituksia. Koulutuksessa etsitään myös käytännön yhteistyötahoja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan.

Filosofi ei ole varsinainen ammattinimike, eikä esimerkiksi filosofisen praktiikan harjoittamiseen ole säädettyjä pätevyysehtoja. Näin ollen myöskään koulutuksemme ei ole ehdottomia pääsyvaatimuksia. Ensisijaisesti haluamme kuitenkin korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on opintoja tai arvosanoja filosofiassa.


Mitä filosofin vastaanoton harjoittaminen eli filosofinen praktiikka on?

Filosofian erityinen metodi on ajattelu. Antiikissa uskottiin, että viisaan ajattelun avulla ihminen tunnistaa muun muassa toden ja pystyy näin välttämään vääriä arvioita todellisuudesta. Ajattelun avulla löytyy myös uusia näkökulmia ja jäsennetään elämää sekä tullaan tietoiseksi oman ajattelun vaikutuksista.

Filosofinen praktiikka eli keskustelu filosofiselta pohjalta juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Filosofian ajateltiin johtavan hyvään elämään sekä lievittävän elämän myllerryksissä ja suruissa. Filosofinen keskustelu luotaa kohti viisasta, kohtuullista ja tutkivaa elämäntapaa, joka parhaassa tapauksessa johtaa mielenrauhaan.

Filosofin vastaanotto voi korvata tai täydentää perinteistä psykoterapiaa, mutta filosofin kanssa voi myös keskustella esimerkiksi elämän tarkoituksesta tai mistä tahansa maan ja taivaan väliltä ja niiden ulkopuoleltakin. Filosofin kanssa voi käydä systemaattisesti läpi kaikki mieltä askarruttavat asiat, tarkastella omia arvioitaan ja muodostaa uusia. Elämän mielekkyys lisääntyy kun sen tarkoitus kirkastuu.


Aika ja paikka

Koulutus alkaa 21.3.2013 ja päättyy joulukuussa 2014.

Koulutuksen laajuus yhteensä on noin 260 oppituntia yhteistä opetusta, n. 20 tuntia henkilökohtaisia keskusteluja kutakin opiskelijaa kohti sekä lisäksi tarvittaessa muuta harjoitteluluontoista opetusta.

Koulutus tapahtuu pääosin Bene Oy:n tiloissa, Albertinkatu 27, Helsinki ja osin Kriittisen korkeakoulun omissa toimistotiloissa, myös Albertinkatu 27:ssä.

Koulutuksen hinta on 2500 euroa. Maksu lukukausittain kahdessa erässä.

Opettajat

Koulutuksen vastuuopettajana on filosofi Eero Ojanen ja muina opettajina Elli Arivaara-Ebbe, Pia Houni, Lauri Järvilehto, Jukka Laajarinne sekä myöhemmin täsmentyviä muita opettajia sekä vetäjiä.

Haku koulutukseen

Hakuaika koulutukseen on 31.1. mennessä.

Pyydämme lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kerrotaan lyhyesti seuraavat asiat:
   - Miksi olet kiinnostunut koulutuksesta.
   - Mikä on koulutuksesi ja työtehtäväsi tai pääasiallinen toimintasi tällä hetkellä.
   - Oletko opiskellut filosofiaa tai ollut muuten erityisesti tekemisissä filosofian kanssa.

CV:n voi laittaa hakemuksen liitteeksi.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki.

Lisätietoa koulutuksesta saa Kriittisen korkeakoulun toimistolta:
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15