Kokemuksen tutkimus -seminaari

25.04.2013 - 26.04.2013
Tervetuloa neljänteen Kokemuksen tutkimus -seminaariin 25.-26.4.2013

Monitieteinen Kokemuksen tutkimus -seminaari kokoaa yhteen eri alojen opiskelijoita, tutkijoita ja muita ammattilaisia keskustelemaan kokemuksen tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista ja empiirisen tutkimuksen tekemiseen liittyvistä kysymyksistä. Torstaina 25.4. pääpaino on asiantuntijaluennoissa ja niiden pohjalta käydyissä keskusteluissa. Perjantaina 26.4. kokoontuvat työryhmät, joissa osallistujat voivat esittää keskusteltavaksi omaan tutkimukseensa (teoreettisiin lähtökohtiin, aineiston keräämiseen, tulkintaan, raportoimiseen) liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja/ tai tutkimustuloksia. Osallistuminen seminaariin on maksutonta.


Tärkeitä päivämääriä:

Työryhmäehdotukset viimeistään 31.1.2013 

Esitys työryhmässä: Jätä abstrakti viimeistään 22.3.2013 

Ilmoittautuminen: Tilavarausten vuoksi toivomme ilmoittautumista myös muilta osallistujilta, mielellään 22.3.2013 mennessä


Lisätietoa: http://kokemus.wordpress.com/seminaari