Studiestöd för forskarutbildning i teoretisk filosofi, Lund

Lunds universitet ledigkungör härmed följande studiestöd för utbildning på forskarnivå med tillträdesdag den 1 september 2011 med placering vid Filosofiska institutionen:

1 studiestöd i teoretisk filosofi med inriktning mot kognitiva och icke-kognitiva teorier om social kognition och regelföljande.

Studiestödet ingår i ett internationellt projekt, Understanding the Normative Dimensions of Human Conduct: Conceptual and Developmental Issues, finansierat av European Science Foundation. Projektet är tvärvetenskapligt och omfattar forskning i filosofi och psykologi. Syftet är att förklara hur normer lärs in och förstås genom social
interaktion.

Det svenska delprojektet Understanding norms: Cognitive and noncognitive models of social cognition behandlar principerna för normativ förståelse av instrumentella och sociala handlingar. Mångfalden av normativt beteende gör det mindre troligt att en enda modell kan förklara alla typer av regelföljande.

Doktorandprojektet syftar till att undersöka kognitiva och ickekognitiva teorier om normer, utveckling av normer samt hur normativitet beror av situerad och distribuerad kognition.

Utlysningen: http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11295

Upplysningar: Professor Ingar Brinck: http://www.fil.lu.se/persons/person.asp?filpers=694

(Den som redan sökt det ordinarie studiestöd i teoretisk filosofi i Lund som utlysts
tidigare i år måste skicka in ny ansökan för att kunna bli bedömd för detta men måste
inte bifoga alla handlingar igen.)

Björn Petersson,
prefekt Filosofiska institutionen, Lund