Hannah Arendt om det politiska

Konsten att handla – konsten att tänka
HANNAH ARENDT OM DET POLITISKA

Symposium vid Södertörns högskola
Fredag 1 oktober 2010 kl. 9.00–17.00 i Moas Båge, MA636

Program:

9.00−10.10
Inledning
Ulrika Björk: Handling och existens
Bernt Skovdahl: Att göra världen sammanhängande. Hannah Arendts syn på idéernas roll i totalitarismen

Kaffe

10.40−12.10
Stefan Jonsson: Hannah Arendt i Weimarrepubliken. Massan, mobben, folket och
totalitarismens ursprung

Maria Bexelius: Hannah Arendt och rätten till rättigheter
Julia Honkasalo: Arendt och feminismen – en självmotsägelse?

Lunch

13.10−14.40
Shamal Kaveh: Arendts storstädning av det politiska rummet
Victoria Fareld: Temporalt ansvar mellan minne och glömska. Förlåtelse och skuld hos Arendt
Gustav Strandberg: Med Arendt, bortom Arendt. Jan Patočkas läsning av Arendt

Kaffe

15.10−17.00
Anders Burman: Tankens fenomenologi
Sven-Olov Wallenstein: Arendt och Lyotard som läsare av Kant
Cecilia Sjöholm: Arendt och konsten
Slutord

Mingel

För vidare information kontakta Anders Burman, anders.burman(at)sh.se, 08–608 45 79. Evenemanget, som finansieras av CBEES och Idéhistoria vid Södertörns högskola, är öppet för allmänheten och kräver ingen anmälan. Fri entré. Varmt välkomna!