Det Nordiska Wittgensteinsällskapets konstituerande möte

NORDISKA WITTGENSTEINSÄLLSKAPET/NORDIC WITTGENSTEIN SOCIETY

In English: http://nnwr.net/NWS-english.htm

Härmed kallas alla intresserade till det Nordiska Wittgensteinsällskapets konstituerande möte i Åbo den 28 mars 2009 kl.17.15  (Åbo Akademi, Arken, Fabriksgatan 2). Mötet sker i  samband med konferensen Wittgensteinian Approaches to Ethics and the Philosophy of Culture:
http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/Research/nnwr/index.htm

Vid detta möte skall sällskapets stadgar antagas samt styrelse och ordförande väljas. Förslag till stadgar, dagordning för mötet, och ytterligare information finns här: http://nnwr.net/NWS-svenska.htm
 
***
ADDITION July 8th 2009: the Nordic Wittgenstein Society webpage including membership application form is here:
http://nordicwittgensteinsociety.org/