Filosofidagarna 2009 vid Lunds universitet

Filosofidagarna i Lund (12-14 juni) fått en egen hemsida:

http://www.filosofidagarna.se/

På kongressens hemsida kan man registrera sig. Där hittar man också information av praktisk eller annan karaktär. Vi passar på att meddela att Alvin Goldman (Rutgers) kommer att hålla den inledande plenarföreläsningen. Det är vi glada över.

Väl mött i Lund!

Med vänliga hälsningar

Erik J. Olsson och Wlodek Rabinowicz
Organisatörer