Internationella filosofiska tidskrifter och peer review-systemets problem

"Peer review" heter systemet som vetenskapliga tidskrifter tillämpar, och som är avsett att garantera kvaliteten på det material som publiceras i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Men systemet fungerar dåligt, skriver Elijah Millgram (University of Utah) i sin blogg. De rapporter som sakkunniga skriver och som fungerar som basis för redaktörernas publikationsbeslut är ofta av undermålig kvalitet bland annat för att de skrivs av människor som inte har tid och som inte belönas för att göra det bra (reviewers får sällan betalt).

Konsekvensen, skriver Millgram, är att tidskrifterna blir usla. Och det är svårt att hitta en enkel lösning på problemet.

Ett annat problem med att vetenskapliga publikationer idag är att de ges ut av globala förlag som säljer prenumerationerna dyrt till universitetsbiblioteken. Då varken tidskrifternas skribenter eller reviewers får betalt betyder det egentligen att universiteten betalar dubbelt för tidskrifterna; först för sin arbetskraft som producerar innehållet och sedan för att garantera sina forskare tillgång materialet i pappers- och/eller elektronisk form. Det är kanske dags att börja tänka allvarligt på Open Access vid Finlands universitet?

Läs Millgrams inlägg på
http://www.philosophy.utah.edu/Faculty/millgram/tragedyofthecommons.html
Vieras
13.03.2010
Vad betyder "Peer Reviewed" eller "Referee" Mean? Peer Review är en process som tidskrifter använder för att säkerställa de artiklar de publicerar utgör den bästa stipendium för närvarande. När en artikel är föremål för en vetenskapligt granskad tidskrift, redaktionen skickar ccna wireless ut till andra forskare inom samma område (författarens kamrater) för att få deras uppfattning om kvaliteten på stipendiet, dess relevans för området, dess lämplighet för tidskriften etc. Publikationer som inte använder peer review (Time, Cosmo, Salon) bara förlita sig på den bedömning av redaktörerna om en artikel är upp till snus eller inte. Det är därför du inte kan räkna med dem för fasta, vetenskaplig stipendium