7.12.2008 FBF:s Filosoficafé (Bodil Lindfors / Tema: Kärlek, sorg och förlust?); uppdatering av programmet

FBF:s Filosoficafé
Plats: Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Tid: den 14 september 2008 kl 17

Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet

*
Logiken, som läran om följdriktigt och korrekt resonerande, har sedan antikens dagar uppfattats som själva kärnan i allt rationellt tänkande. Det moderna tillägget i synen på rationaliteten är den med vetenskapen förknippade förmågan att förutse och kontrollera händelser i naturen.

En frukt av den vetenskapliga rationaliteten är teknologin. P.g.a. de oroande följderna denna teknologi haft när det gäller de mänskliga livsvillkoren, har man börjat tala om en ’rationalitetens kris’. Men hör logiken till de problematiska dragen i den moderna rationaliteten? Många filosofer svarar nej på den frågan. De har menat att en sådan hållning vore att öppna dörrarna för anti-intellektualism eller irrationalism.

Under senare delen av 1900-talet har den formella logikens ställning ändå ifrågasatts. Enligt kritikerna har den formella logiken som norm för korrekt resonerande varit förknippad med en överförenklad syn på språket.

Föredraget kommer fokusera på ’kärnfrågan’: hur har logiken fått sin särställning i vår syn på rationellt tänkande och vilka filosofiska skäl har angetts för backa upp det här perspektivet. Vi skall belysa dessa frågor bl.a. genom att se på hur skälen förändrats när nya filosofiska idéer vunnit insteg.


Filosoficaféer Hösten 2008

Temaserie: Tänkandets svårigheter, rationalitet, logik, följdriktighet och det goda tänkandet

• 14.9 Inledare: prof. emeritus Sören Stenlund, Uppsala Universitet
Tema: Logik och rationalitet
• 28.9 Inledare: filosof Fredrik Vesterlund, H:fors Universitet
Tema: Inleder serien ”Om tänkande”, rubrik meddealas senare
• 12.10 Programmet öppet
• 26.10 Programmet öppet
• 23.11 Programmet öppet

Temaserie: Om Freud och psykoanalysen

• 9.11 Inledare: filosof Joel Backström
Tema: Inleder serie ”Om psykoanalysen”, rubrik meddelas senare
¤¤¤
7.12 Inledare: gruppsykoanalytiker Bodil Lindfors, Åbo
Tema: Kärlek, sorg och förlust?- Om kroppens och känslans plats i
jagets och språkets utveckling. Ett nedslag i Freuds metapsykologi.

Inledning:
Att bli människa är en process som ganska långt handlar om att knyta an till andra människor. Vi lär oss att förstå oss själva genom att relatera till en eller flera viktiga personer, vi hittar våra egna konturer genom ömsesidig beröring, närhet, ögonkontakt och utbyte av ljud. Vi föds också till en värld av ömsesidigt tal, och redan innan födelsen lär vi oss lyssna till språkets ljud.

Jämfört med djuren föds barnet ofärdigt, nästan ännu ett foster, helt beroende av förälderns omsorg. Den ömsesidiga speglingen ger också jaget dess konturer. Freud säger att jaget utvecklas som en lök, där skalen utgörs av på varandra följande identifikationer med älskade personer. Men barndomens viktiga lärdomar består inte bara av att hitta sig själv genom att vara i kontakt med andra, där ingår också förmågan att vara ensam utan att hotas av psykiskt sönderfall.

Närvaro och frånvaro, närhet och avstånd, är inslagen i den väv av vilken jaget och språket uppbyggs. Dessutom lever vi inte bara i den medvetna tankens och språkets värld, utan också i känslans och den behövande och sårbara kroppens. Kärlek, sorg och förlust är grundläggande erfarenheter, genom vilka vi i bästa fall förmår vara närvarande inte bara för andra, utan också för oss själva; inte bara för oss själva, utan också för andra. Bland annat om de här frågorna har jag tänkt tala, i huvudsak utgående från Freuds metapsykologi, med litet stöd av Lacan och Matte Blanco.
¤¤¤

***
Alla intresserade välkomna
Fritt inträde

Närmare upplysningar:
Folkets Bildningsförbund | Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068 | +358 40 757 9159 | fax +358 2 237 9190
E-mail:  FBF(a)kaapeli.fi

OBS! FBF förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.