En ansökningstid till Erasmus Mundus Masters Programme in Applied Ethics för läsåret 2009/10

Information om Master in applied ethics

Det är nu möjligt att söka till programmet Erasmus Mundus Masters Programme in Applied Ethics för läsåret 2009/10. Programmet, som stöds av EU, är ettårigt och ges i ett samarbete mellan Centrum för tillämpad etik vid Linköpings universitet (koordinator), Ethics Institute vid Utrecht universitet och Programmet för anvendt etikk vid NTNU, Trondheim. Center for Applied Ethics vid Stellenbosch universitet i Sydafrika medverkar också och europeiska studenter erbjuds att som en del av programmet läsa en kurs i miljöetik i Stellenbosch.  Ansökningstiden går ut den 15 januari 2009. För vidare information, se
http://www.maeappliedethics.eu/.

Göran Collste

Göran Collste
Professor of Applied Ethics
Coordinator, Erasmus Mundus Programme in Applied Ethics

Centre for Applied Ethics
Linköping University
SE-581 83 Linköping, Sweden