Väitös: Jussi Jylkkä: "Concepts and Reference. Defending a Dual Theory of Natural Kind Concepts"

VTM Jussi Viljami Jylkkä väitteli 22.11.2008 Turussa otsikolla:

Concepts and Reference. Defending a Dual Theory of Natural Kind Concepts
(Käsitteet ja Referenssi: Tutkielma Luonnonlajikäsitteiden Kaksoisteoriasta)

Jylkän filosofian alaan kuuluvan työn virallisena vastaväittäjänä toimi professori Stephen Laurence Sheffieldin yliopistosta ja kustoksena professori Olli Koistinen.

Jylkän väitöskirja löytyy internetistä osoitteesta:
https://oa.doria.fi/handle/10024/42576