Keskustelutilaisuus yliopiston muutoksesta ja huippuyliopistosta; 29.11.2008, Helsinki

Kapitalismi ja sivistys
Keskustelu yliopistolain muutoksesta ja huippuyliopistosta


La 29. marraskuuta klo 15.00-18.00
Uusi ylioppilastalo, Mannerheim-sali (Mannerheimintie 5 A, 5 krs.)

Alustajina:
Juska Jutila: "Taikin puolustustaistelu ja taideylipisto"
Heikki Mäki-Kulmala: "Taas yliopistouudistus ja back to U.S.S.R."
Eero Ojanen: "Sivistys"
Martina Reuter: "Mitä autonomialla tarkoitetaan?"
Toivo Salonen: "Yliopisto"
Jussi Vähämäki: "Finanssipääoma, tietokykykapitalismi ja tiedon
mittaamisen järjestelmät"

Huippuyliopistoa perustetaan valtavilla summilla, vaikka sen muotoa ja
sisältöä ollaan vasta keksimässä. Vanhasen hallituksen innovaatiopoliittinen selonteko määrittelee innovaation tarkoittavan "hyödynnettyä osaamislähtöistä kilpailuetua".

Yliopistolain uudistamisella sanotaan lisättävän yliopistojen autonomiaa. Silti esimerkiksi yliopistojen hallitukset luovutetaan talouselämän panttivangeiksi. Suomalaisessa yliopistossa akateeminen vapaus on kuitenkin merkinnyt muuta kuin rahankäyttö- ja rahastamistilaisuuksien määrää.

Harva yliopistoissa todella uskoo uuskielen ei-taloudellisesta arvottamisesta pestyyn sisältöön. Järjestelmä on nyt finanssikriisissä ja sen ideologit muuttavat kantojaan nopeasti. Koneiston rattaat kuitenkin liikkuvat yhä yksilöitä atomisoivissa mittakaavoissaan. Onko sivistyskin avoinna markkinavoimien pyrkimykselle vallata arvojen lähteet?

Lauantaina 29. marraskuuta esitämme muun ohessa kovia kysymyksiä kansallisfilosofimme J.V. Snellmanin yliopistoperinnölle. Tule mukaan keskustelemaan!


Yhteistyössä:
Kriittinen korkeakoulu - http://www.kriittinenkorkeakoulu.fi
Vasemmistofoorumi - http://www.vasemmistofoorumi.fi
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Sitoutumaton vasemmisto -
http://www.helsinki.fi/jarj/sitvas
Elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelijat -
http://wiki.uiah.fi/tokyo/index.php/ETL
Kansan sivistystyön liitto - http://www.ksl.fi/web

Lisätietoja:
Jani Väisänen (040-760 7007 / 09-432 4007)