Kriittisen korkeakoulun kaksivuotinen filosofisen praktiikan koulutus; kevät 2009-syksy 2010

Kriittinen korkeakoulu
FILOSOFISEN PRAKTIIKAN KOULUTUS
kevät 2009-syksy 2010


Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmius pitää filosofin vastaanottopalvelua. Koulutus voi myös täydentää ja syventää muun muassa psykologin, lääkärin tai sosiaalityöntekijän ammattia. Koulutuksen suorittamiseen vaaditaan korkeakoulututkintoa, joka sisältää filosofian opintoja. Näitä vaatimuksia tarkennetaan vielä myöhemmin ja filosofian opintoja voi täydentää myös koulutuksen aikana.

Koulutus ammentaa antiikin filosofiasta sekä tutkii modernia filosofista praktiikkaa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään filosofian alkuperäisteoksiin sekä antiikin filosofiaan ja fenomenologiaan seminaarityöskentelyssä. Opiskelu sisältää psykoterapian kliinisen seminaarin sekä filosofisen praktiikan käytännön harjoittelua. Opiskelija käy filosofin vastaanotolla omatoimisesti kymmenen kertaa.

Koulutus on kaksivuotinen. Se sisältää yhden arkisin pidettävän lähiopetuspäivän (8 t.) kuukaudessa sekä iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa seminaarityöskentelyä ja dialogeja. Ilta- ja viikonlopputyöskentelyä on yhteensä keskimäärin 8 t/kuukausi. Koko koulutuksen laajuus on noin 290 tuntia.


Mitä filosofinen praktiikka on?

Filosofian erityinen metodi on ajattelu. Antiikissa uskottiin, että viisaan ajattelun avulla ihminen tunnistaa muun muassa toden ja pystyy näin välttämään vääriä arvioita todellisuudesta.

Filosofinen praktiikka eli keskustelu filosofiselta pohjalta, filosofin vastaanotto juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Filosofisen dialogin uskottiin lievittävän elämän myllerryksissä ja suruissa. Dialogi luotaa kohti viisasta, kohtuullista ja tutkivaa elämäntapaa, joka voi tehdä onnellisuuden mahdolliseksi.

Filosofin vastaanotto voi korvata tai täydentää perinteistä psykoterapiaa, mutta filosofin kanssa voi myös keskustella esimerkiksi elämän tarkoituksesta tai mistä tahansa maan ja taivaan väliltä ja niiden ulkopuoleltakin. Filosofin kanssa voi käydä systemaattisesti läpi kaikki mieltä askarruttavat asiat, tarkastella omia arvioitaan ja muodostaa uusia. Elämän mielekkyys lisääntyy kun sen tarkoitus kirkastuu.


Kouluttajat:

Pääopettajina toimivat FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan historia ja käytäntö ja sokraattinen dialogi sekä filosofi Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskäsitys.

Lisäksi muita opettajia, muun muassa tutkija Miika Luoto (filosofian historian seminaarit).


Aika:

to 29.1. Aloitusseminaari klo 9-16
    Elli Arivaara-Ebbe ja Eero Ojanen

ke 11.2. Lähiopetuspäivä klo 9-16
    Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan historia
    Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskuva
ke 25.2. Iltaharjoitukset klo 16.30-20
    Elli Arivaara-Ebbe

to 12.3. Lähiopetuspäivä klo 9-16
    Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan teoria
    Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskuva
la 14.3. Harjoituksia klo 11-15 Elli Arivaara-Ebbe
ke 18.3. klo 16.30-20

    Miika Luoto: Filosofian historian seminaari
to 9.4. Lähiopetuspäivä klo 9-16
    Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan käytännöt
    Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskuva
ke 22.4. klo 16.30-20

    Miika Luoto: Filosofian historian seminaari
ke 29.4. klo 16.30-20

    Miika Luoto: Filosofian historian seminaari
to 14.5. Lähiopetuspäivä klo 9.16
    Elli Arivaara-Ebbe: Filosofisen praktiikan käytännöt
    Eero Ojanen: Filosofinen ihmiskuva
ke 20.5. klo 16.30-20

    Miika Luoto: Filosofian historian seminaari
ke 27.5. klo 16.30-20


Paikka:

Koulutus järjestetään Kriittisen korkeakoulun tiloissa Helsingissä, Albertinkatu 27 a B 12.


Haku koulutukseen:

Hakuaika koulutukseen on vuoden 2008 loppuun mennessä. Hakijoita haastatellaan tammikuun alussa.

Kirjoita hakemuksessa vapaamuotoisesti, miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta ja miten arvioit voivasi hyödyntää koulutusta. Liitä hakemukseen perustutkintotodistukset sekä merkinnät suoritetuista filosofian opinnoista. 

Hakemukset postitetaan osoitteella:
Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki

Hinta: 600 euroa / lukukausi (yhteensä 2400 euroa).

Lisätietoa koulutuksesta Kriittisen korkeakoulun toimistolta: (09) 684 0010, ma-to klo 12-15, info (at) kriittinenkorkeakoulu.fi 
 
Yhteistyössä mukana OK-opintokeskus