Elisa Heinämäen kirja Georges Bataillen uskonnonfilosofiasta & väitöstilaisuus

Kirjauutuus Tutkijaliitolta sekä väitös:

 

Elisa Heinämäki
Tyhjä taivas. Georges Bataille ja uskonnon kysymys

 

Mitä on uskonnollinen kokemus "Jumalan kuoleman" jälkeen? Millä kielellä tuon kokemuksen voi ilmaista - mystiikan kielellä? Miten kietoutuvat toisiinsa
uskonto, väkivalta ja yhdessäoleminen?

 

Tyhjä taivas lähestyy näitä kysymyksiä keskustelussa Georges Bataillen kanssa. Bataille (1897-1962) oli paitsi rajoja rikkova kirjailija, myös 1900-luvun filosofian tärkeä ja kiistelty taustavaikuttaja. Uskonto niin yhteisöllisissä kuin kokemuksellisissa ilmenemismuodoissaan oli Bataillen pysyvän kiinnostuksen kohde. Tyhjä taivas antaa kokonaiskuvan Bataillen uskontoa koskevasta ajattelusta erittelemällä sen filosofisia lähtökohtia, analysoimalla sille keskeisiä pyhän, uhrauksen ja sisäisen kokemuksen käsitteitä sekä suhteuttamalla sitä mystiseen negatiivisen teologian perintöön. Esiin piirtyy kokemus, jota täyteyden sijaan määrittää myöntyminen ekstaattiseen menetykseen.

 

Elisa Heinämäki (s. 1970) on Helsingin yliopiston Uskontotieteen laitoksen
tutkija, jonka tutkimus liikkuu uskontoteorian, filosofian ja
kirjallisuudentutkimuksen rajoilla.

 

Tutkijaliiton Episteme-sarjan kuudes julkaisu. ISBN 978-952-5169-61-4.
Kirjastoluokitus: uskonnonfilosofia 21, Nidottu 319 s., ovh 30 euroa. Ilmestyy
22.11. 2008.

---

Elisa Heinämäen väitöskirjan Tyhjä taivas. Georges Bataille ja uskonnon kysymys tarkastustilaisuus Helsingin yliopiston päärakennuksen vanhan puolen auditoriumissa XII lauantaina 22.11. 2008  klo 10. Vastaväittäjänä valt. tri Tiina Arppe, kustoksena prof. René Gothóni.

Väitöskirjan tiivistelmä osoitteessa: https://oa.doria.fi/handle/10024/42552

---

Tiedustelut Tutkijaliitosta, numerosta (09) 633 239,  sähköpostitse
tutkijaliitto (at) helsinki.fi tai Tutkijaliiton nettisivuilta www.tutkijaliitto.fi.