Artikkeli "Utilitarismi" julkaistu LOGOS-ensyklopediassa.


Ensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli "Utilitarismi". Artikkelin kirjoittaja on Arvi Pakaslahti Turun Yliopistosta.