Höstens studentexamensprov i filosofi

Höstens studentexamensprov i filosofi tog upp bland annat Westermarcks moralemotivism och syllogismer.

Se frågorna här:
http://www.hbl.fi/bild/statiska/studex/ht08/filosofi.pdf