Uusi verkkosivu digitoiduista renessanssin Etiikka-kommentaareista

Tutkija Pekka Kärkkäinen (Systemaattisen teologian laitos, Helsingin yliopisto) on avannut verkkolinkkien listan, johon on koottu digitoituja versioita 1500-luvulla julkaistuista Aristoteleen Etiikan kommentaareista ja etiikan oppikirjoista.

 

Sivulle on listattu myös keskiajan ja renessanssin Aristoteleen ekonomiaa ja politiikkaa käsitteleviä tekstejä ja kommentaareja. Listaus löytyy linkin "Renaissance economics and politics" takaa.

 

Verkkosivun osoite: http://blogs.helsinki.fi/pakarkka/renaissance-ethics-commentaries/


Verkkosivu löytyy myös Filosofia.fi-portaalin linkkiluettelon kautta:
http://filosofia.fi/linkkikokoelma#term_323