Paneelikeskustelu uusien tieteenalojen tulevaisuudesta Suomessa; 5.11.2008, Helsinki

Paneelikeskustelu uusien tieteenalojen tulevaisuudesta Suomessa
- Onko uusilla tieteenaloilla tulevaisuutta Suomessa? Queer-tutkimus
rahoituspolitiikan murroksessa.


Suomalainen tiedemaailma on kokemassa muodonmuutosta uuden yliopistolain myötä. Miten tämä vaikuttaa tutkimuksen rahoitusrakenteeseen ja nuorten tieteenalojen kehitysmahdollisuuksiin? Heikkeneekö uusien tutkimusparadigmojen ja monitieteisyyden asema tieteen kentällä? Miten käy
paljon puhutun innovatiivisuuden?

Aika: 5.11.2008 klo 13.15-16.30
Paikka: Yliopistomuseo Arppeanum (luentosali, Snellmaninkatu 3, 2. krs)

Ohjelma:
13.15 Avaussanat, dos. Harri Kalha, Helsingin yliopisto

Alustukset:
Rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto: Uusi yliopistolaki ja uudet
tieteenalat
Pääjohtaja Markku Mattila, Suomen Akatemia: Suomen Akatemia ja uusien
tieteenalojen rahoitus
Professori Tuija Pulkkinen, Kristiina-instituutti: Naistutkimuksen institutionaalinen rooli
Johtaja Anita Lehikoinen, Opetusministeriö: Suomen yliopistojen rahoitusrakenne nyt ja tulevaisuudessa
Johtaja Juha Sihvola, Helsingin yliopiston tutkijakollegium:
Tutkijakollegium ja uudet tieteenalat
Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto: Suomen Kulttuurirahaston apurahat

14.25 Keskustelua

15.00 Kahvitauko

15.15 -16.30 Paneeli
Pj. dos. Harri Kalha
Erikoistutkija Tuula Juvonen, Jyväskylän yliopisto: Queer-tutkijan urapolku
Professori emerita Aili Nenola, Kristiina-instituutti
Tutkijatohtori Jan Wickman, Suomen Akatemia
Professori Tuija Pulkkinen, Kristiina-instituutti

VAPAA PÄÄSY.
TERVETULOA!

Järjestäjät: Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti ja Suomen
queer-tutkimuksen seura