Sokraattinen dialogi - kriittisen korkeakoulun järjestämä viikonloppukurssi; 1.-2.11.2008, Helsinki

Kriittinen korkeakoulu

SOKRAATTINEN DIALOGI

Rohkeus ja vapaus

La-su  1.-2.11. klo 10-15, Albertinkatu 27 a B 12

 

Sokraattinen dialogi on yhdessä ajattelua. Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan yksilön oman kokemuksen kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa voi syventää ymmärrystä aiheesta ja aukaista samalla myös uusia näkökulmia. Dialogia varten ei tarvitse valmistautua esilukemisella, mutta jokainen osallistuja voi etukäteen miettiä valmiiksi esimerkin eli omakohtaisen okemuksen iheeseen liittyen. Dialogin lopuksi on tarkoitus yhdessä muodostaa ause, johon eskustelun aihe tiivistetään.

 

Vetäjänä FM, psykoterapeutti Elli Arivaara.

 

Viikonlopun hinta 60 euroa.


Sokraattinen dialogi on filosofisen ryhmäkeskustelun muoto, joka kehitettiin 1920-luvulla Saksan Göttingenissä. Jo tuolloin pyrkimys oli harjoittaa filosofiaa käytännössä vastapainona filosofian  teoreettiselle opetukselle. Metodina ryhmäkeskustelussa on valitun teeman tarkastelu oman kokemuksen avulla. Esimerkiksi jos pohditaan vaikkapa vapautta, miettii kukin miten vapaus on hänen kohdallaan ilmennyt. Kokemusten kautta
valottuu pikku hiljaa ryhmän näkemys aiheesta. Kysymys on toisin sanoen yhdessä ajattelusta, ihmettelystä ja näkemysten vaihdosta, osallistumiseen ei tarvita filosofian opintoja.


Ilmoittautumiset:

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info (at) kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi