En intensivkurs: "Perception"; 3.-7.11.2008, Göteborgs Universitet

Kursrubrik: Perception

En intensivkurs som anlägger filosofiska och andra teoretiska perspektiv på vår varseblivningsförmåga äger rum vecka 45 (dvs. 3-7 november) vid Filosofiska institutionen, Göteborgs Universitet. Den är avsedd för doktorander och studerande på avancerad nivå i humanistiska ämnen. Inga särskilda förkunskaper krävs. Det finns platser kvar och efteranmälan kan ske via e-mail till undertecknad (svara t.ex. på detta mail) senast den *24 oktober*.

För detaljer om kursen se
http://phil.gu.se/helge/perceptionskurs.pdf

Bästa hälsningar, och välkommen att delta!
Helge Malmgren