Filosofian tutkijakoulu julistaa haettavaksi kaksi nelivuotista tutkijapaikkaa vuosiksi 2009-2012

TUTKIJAOPISKELIJAPAIKKOJA HAETTAVANA!

Filosofian valtakunnallinen tutkijakoulu julistaa haettavaksi 2
opetusministeriön rahoittamaa tutkijakoulutuspaikkaa
nelivuotiskaudeksi 1.1.2009-31.12.2012.

Palkallista tutkijakoulutuspaikkaa voivat hakea Filosofian tutkijakoulun
opiskelijat ja Filosofian tutkijakoulun jäsenyyttä hakevat filosofian
alan väitöskirjantekijät. Etusijalle asetetaan sellaiset filosofian
jatko-opintojensa alussa olevat opiskelijat, joiden uskotaan pystyvän
suorittamaan tohtorin tutkinnon tuona aikana. Myös osarahoitusta jo
alkaneisiin tohtoriopintoihin voidaan hakea. Tietoa tutkijakoulusta sekä
ilmoittautumislomakkeen saa internetistä osoitteesta

http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/

Tutkijakoulutuspaikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka
lähetetään *Tommi Vehkavaaralle torstaihin 13.11.2008 klo 15.00 mennessä*.

Hakujulistus, joka sisältää tarkemmat ohjeet, löytyy osoitteesta
http://www.uta.fi/laitokset/historia/filosofia/tutkijakoulu/TUTKIJAOPISKELIJAPAIKKOJA%20HAETTAVANA2008.pdf