Forskarseminariet/The Research Seminar Åbo Akademi; program för höstterminen 2008

Forskarseminarium i filosofi/The Philosophy Research Seminar
Åbo Akademi

Tid: Måndag kl. 18-20
Plats: Auditorium Westermarck, Fabriksgatan 2 (Arken)

 

Program för forskarseminariet i filosofi höstterminen 2008:

Listan anger presentationens rubrik eller ett preliminärt tema.

 

8.9 Hannes Nykänen: Conscience and Collective Pressure

15.9 Sören Stenlund (Uppsala): von Wright om logikens ställning i filosofin under 1900-talet

22.9 Lars Hertzberg: Raimond Gaita on Recognizing the Human

26.9 (OBS! avvikande dag: fredag) Camilla Kronqvist disputerar, opponent Alice Crary. Plats och tid: auditorium Salin (Axelia), 12.00. Avhandlingens titel: What We Talk About When We Talk About Love.

29.9 Avner Baz (Tufts University) TBA (OBS/NB! Prof. Baz will give a research course on Philosophy of Language 29.9 - 3.10 at Åbo Akademi University. For information see our web page.) (OBS/NB! Nordic Network for Wittgenstein Research Workshop, Helsingfors/Helsinki 3 - 5 oktober/October. For information see http://nnwr.net)

20.10 (OBS! avvikande tid: kl. 17-18.45) Christian Braw (Moheda) Den totalitära människan. Texten finns att läsa här.

27.10Hans Ruin (Södertörn)

3.11David Spurrett (The University of KwaZulu-Natal) A single common currency for evaluating actions?

17.11 Christian Nilsson (Åbo)

24.11 Hugo Strandberg (Åbo) On the Miraculous

1.12 Mari Lindman (Åbo)

8.12 Åsa Slotte (Åbo)

15.12 Yrsa Neuman (Åbo)


Förhandstexter och övrig information finns på forskarseminariesidan/Texts and more information are to be found on the research seminar site:
https://www.abo.fi/student/forskarseminariumfilosofi

Forskarseminariet är öppet för allmänheten. The seminar is open to the public.
Välkommen! Welcome!