Joel Robbinsin (Suomen Antropologisen Seuran) Toisten silmin -keskustelusarjan vierailuluento; 9.10.2008, Helsinki

Suomen Antropologisen Seuran Toisten silmin -keskustelusarja saa jatkoa, kun torstain avauksessa vieraanamme on Joel Robbins (University of California San Diego, UCSD) SAS:n puheenjohtajan Minna Ruckensteinin haastattelussa. Robbins on tunnettu mm. kulttuurisen muutoksen, länsimaisen ideologian, vaihdon ja arvoteorian, strukturalismin ja semiotiikan tutkijana sekä erinomaisena opettajana. Torstain haastattelu toteutetaan tieteellisen talk show'n tyyliin, jonka lopussa on aikaa esittää Robbinsille kysymyksiä.

Tulevissa tilaisuuksissa lyhyehköjen alustusten jälkeen pääpaino on keskustelussa alustajien sekä yleisön kesken. Toisten silmin -sarjassa pohdimme "toisten" näkökulmien merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja sitä, onko vuoropuhelu eri näkökulmien tai tieteenalojen välillä mahdollista. Loppusyksyn ohjelma alla.

Tervetuloa!

-Anna Ylä-Anttila

* * *
Toisten Silmin -  Keskustelua kulttuurista, tiedosta ja taloudesta
Torstaisin Tieteiden talossa (sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki

9.10. (kello 18)
Anthropology matters:
Joel Robbins (University of California San Diego - UCSD)
in conversation with Minna Ruckenstein

23.10. (kello 18)
Yhteiskunta ja luokat
Jani Erola (Turun kauppakorkeakoulu)
Eija Stark (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
kommentti: Matti Eräsaari (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

30.10. (kello 18)
Tieto ja tieteellinen tieto
Kari Enqvist (HY, kosmologia, fysiikka)
Jukka Siikala (HY, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

13.11. (kello 14)
Anthropology More than Ever
Maurice Godelier

20.11. (kello 16)
Islam ja toiseus
Iivi Anna Masso (mm. Helsingin yliopisto, politiikantutkimus; Uusi Suomi)
Marko Juntunen (Helsingin yliopisto, Afrikan ja Aasian tutkimus)
Kommentti: Mohamed Moallin (Väestöliitto)

4.12. (kello 18)
Perhe ja yhteiskuntatieteet
Anna Rotkirch (Väestöliitto)
Anna-Maria Tapaninen (Helsingin yliopisto, sosiologia)

11.12. (kello 18)
Kulttuuri, teknologia ja työ
Jussi Vähämäki (mm. Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikka; Osuuskunta General Intellect)
Sirpa Tenhunen (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
Mika Pantzar (Helsingin kauppakorkeakoulu, organisaatiot ja johtaminen)

järjestää Suomen Antropologinen Seura
(Maurice Godelierin vierailuluento yhteistyössä HY:n sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitoksen kanssa)
* * *