Filocafé höst 2008: "Kropp - Ruumis"; Helsinki

Filocaféerna på luckan börjar igen 5.10!

Temat för hösten är "kropp" och programmet ser för närvarande ut som följande:

5.10 Martina Reuter: "Kroppen: några nedslag i filosofins historia"

19.10 Malin Grahn "'Vad som till kroppen hör är en ilande flod' - Stoiska
perspektiv på kroppen"


Övriga filocaféer för hösten är 2.11, 16.11 och 30.11. Rubriker och talare meddelas snarast.

Tid och plats: söndagar klockan 15-17 på Luckan i Helsingfors,
Simonsgatan 8.

Filocafé är ett forum som erbjuder möjlighet för seriösa filosofiska
diskussioner om livet, samhället och universum i en icke-akademisk miljö.
Inledningarna är på svenska men finska och engelska inslag välkomnas i
diskussionen. Man får också bara lyssna...

Fritt inträde. Hjärtligt välkomna,

hälsar

Interbaas rf. och Nora Hämäläinen