Doktorandtjänster (Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability)

Doktorandtjänster öppna för sökande från bl.a. filosofi och
kognitionsvetenskap utlyses av LUCID - Lund University Centre of
Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of
Sustainability.

Länk till utlysningen:
 http://www.lucsus.lu.se/lucid/08AnnouncementPhD_Version_3.pdf